רשלנות מעסיק, אחריות המעביד בתאונה, חובת המעסיק בתאונת עבודה

לא אחת קורות תאונות עבודה במהלך העבודה של העובד. אם קורת תאונת עבודה כזאת, ואנו מעוניינים לתבוע את המעסיק בתביעה של "רשלנות מעסיק, עלינו לבדוק אם יש למעביד אחריות בתאונה. […]