לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

כמה פיצויים מקבלים על תאונת דרכים?

את השאלה כמה פיצויים מקבלים על תאונת דרכים שואל בוודאי כל אדם שנפגע בתאונת דרכים. פגיעות גופניות ונפשיות רבות נגרמות כתוצאה מתאונות הדרכים הרבות בישראל ודורשות מענה כלכלי לכל סיטואציה שנוצרה כתוצאה מהן. סכום הפיצויים על תאונת דרכים נע בין עשרות למאות אלפי שקלים ומורכב מפרמטרים רבים כמו חומרת הפגיעה, גיל הנפגע ויתר ראשי הנזק שיקבעו את הסכום הסופי.

 

סכומי הפיצויים בתאונות דרכים

אדם שנפגע בתאונת דרכים זכאי לתבוע את ביטוח החובה של הרכב הפוגע ולקבל סכום שהולם את הנזק הגופני שנגרם לו ונע בין עשרות ועד מאות אלפי שקלים כאמור. אם מדובר בתאונת דרכים שהוכרה כתאונת עבודה, יתקבלו דמי תאונה מהמוסד לביטוח הלאומי במשך 90 הימים הראשונים ובגובה של 75% מהשכר בשלושת החודשים שקדמו לתאונה, חלקי 90

כמו כן, מי שהוכר כנכה עקב התאונה יוכל לתבוע נכות כללית מביטוח לאומי ולקבל קצבה שמתאימה לדרגת אי הכושר ואחוזי הנכות שנקבעו. נכויות בשיעור של 20% ומעלה מזכות בקבלת קצבה חודשית קבועה שעומדת על כמה אלפי שקלים, בעוד שנכויות שבין 5%-19% יקבלו מענק חד פעמי שבדרך כלל עומד על כמה עשרות אלפים. 

 

חישוב גובה הפיצויים

כיצד מחשבים את הסכום שיקבל כל אדם שניזוק עקב תאונת דרכים? לתחשיב זה יש כאמור פרמטרים רבים שנקראים בשפה המקצועית "ראשי נזק" ואותם יש לשקלל לכדי סכום סופי שמכיל ביטוי לכל אחד מראשי הנזק האפשריים:

 

דרגת נכות

ראש נזק מרכזי ביותר בסכומי פיצויים לנפגעי תאונות הדרכים הוא דרגת הנכות שאדם יקבל במוסד לביטוח לאומי. דרגות הנכות ניתנות באחוזים ולכן אחוז גבוה יותר יבטא בהכרח פגיעה קשה וחמורה יותר, שיש לה הצדקה כספית גבוהה יותר. קבלת הדרגה מתרחשת על ידי עמידה בוועדה רפואית ובהליך מורכב למדי.
הוועדה המורכבת מרופאים תעריך את מצבו הרפואי של הנפגע שלפניה ואת היכולת שלו לעבוד ולהשתכר לפרנסתו בהמשך חייו, להתקיים באופן עצמאי ועד כמה פגיעתו פוגעת ביכולתו לתפקד.

בחישובי סכום הפיצויים יש משקל גדול יותר לנכות תפקודית לעומת נכות רפואית, שכן היא מתייחסת לתחום העיסוק של הנפגע שלעתים אין אפשרות להמשיך ולעבוד בו, מה שפוגע ביכולת להתפרנס ומאלץ את הנפגע לעבודה שונה, שלא בטוח שתואמת את כישוריו, ניסיונו והשכלתו.

עו"ד אייל פייפר מספר על איך עוברים את בדיקת המומחה לאחר תאונת דרכים בהצלחה:

גיל הנפגע

ראש נזק מרכזי מתייחס לגיל הנפגע בעת התאונה. על פניו, אדם צעיר שחווה פגיעה קשה ומתמשכת יקבל פיצויים בשיעור גבוה יותר, מכיוון שהוא יאלץ להתמודד לאורך מספר רב יותר של שנים עם אותה הפגיעה, קל וחומר אם גרמה לנכות. אדם צעיר לא הספיק למצות את כל יכולותיו להגדיל את הכנסתו ולכן הוא יספוג תיאורטית הפסד כבד בהרבה מזה שיפסיד אדם מבוגר יותר.

 

פוטנציאל וכושר ההשתכרות

מדובר בשני ראשי נזק נפרדים שאפשר להתייחס אליהם יחד. כושר ההשתכרות מתקבל בעת השוואה בין ההכנסה שהייתה לנפגע טרם התאונה ובין ההכנסה שמתקיימת אחריה. אם קיים ביניהם הפרש, הוא יחושב על בסיס ההפסד העתידי בהכנסה עד גיל הפרישה.

פוטנציאל ההשתכרות נקבע על ידי הערכת העלייה האפשרית בהכנסה לאורך הקריירה בהנחה ולא הייתה מתרחשת התאונה וכן עד כמה נפגעה העלייה האפשרית הזו עקב התאונה. זהו פרמטר רלוונטי מאוד בייחוד לנפגעים צעירים שהיו צפויים להעלות את הכנסתם משמעותית תוך מספר שנים. גם כאן הנזק יחושב עד לגיל הפרישה לרבות הפסדים בכספי הפנסיה והתנאים הסוציאליים ממקום העבודה.

 

כאב וסבל + עוגמת נפש

פרמטר זה מתבסס על נוסחה מתמטית קבועה שאליה נכנסים שיעור הנכות הרפואית שנקבעה, גיל הנפגע בעת התאונה ומספר ימי האשפוז שהנפגע עבר בעקבות התאונה. סעיף זה להבדיל מאחרים מוגבל עד לתקרת מקסימום על פי חוק, המתעדכנת מעת לעת.

נוסחת החישוב לפרמטר זה מתייחסת לסכום המקסימלי האמור בחוק שעומד על כ-150,000 כפול אחוזי הנכות הרפואית של הנפגע. בנוסף, אם היו ימי אשפוז ישולמו כ-300 ₪ בעבור כל יום אשפוז.

פרמטר הכאב והסבל משתייך לקבוצת הנזק הבלתי ממוני, שכן הוא לא מורכב מסכומים נתונים כמו הוצאות שונות, הפסדי שכר ואחוזי נכות, אלא מנתון סובייקטיבי למדי שמתייחס למידת הכאב והסבל וכן עוגמת הנפש שנגרמו לנפגע לאחר התאונה – האשפוז הממושך, כאבי הפציעה, הייסורים כתוצאה מהפסקת הרגלי החיים הרגילים ועוד. 

 

הוצאות כלכליות

ראש נזק נוסף וחשוב הוא הנזק הכלכלי שספג הנפגע עקב התאונה: הוצאות רפואיות כמו טיפולים אצל רופאים מומחים, תרופות, עזרים רפואיים, נסיעות, הפסדי הוצאות סוציאליות ופנסיה, סיעוד ועזרה אישית ובמידת הצורך גם הוצאות על התאמת דיור לנכות של הנפגע, הוצאות על ניידות ועוד.

 

עזרת צד ג'

פרמטר זה מתייחס למצבים שבהם לניזוק דרושה עזרה יומיומית מצד קרוב משפחה או אפילו גורם זר המטפל בו בפרטיות. עזרת צד ג' נדרשת לא פעם כאשר נפגע הופך לסיעודי במשך תקופה עד לשיפור במצבו או למרבה הצער לצמיתות והוא יקבל סיוע עבור פעולות בסיסיות כמו רחצה, אכילה, התלבשות, קימה ושכיבה ועוד.

 

נזקים ממוניים – נכות תפקודית

כאמור, נזקים ממוניים מתקבלים כתוצאה מהפסדי השתכרות, הוצאות רפואיות, הוצאות על נסיעות וכן נכות תפקודית, שמביאה בחשבון את ניסיונו, גילו, השכלתו ומקצועו של האדם שנפגע.

כיצד הדבר בא לידי ביטוי בעת חישוב גובה הפיצויים? ניתן שתי דוגמאות:

שחקנית נפגעה בתאונת דרכים כך שנותרה צלקת מכוערת על פניה. מצב זה מקנה על פי התקנות בביטוח הלאומי נכות בשיעור 20%. אלא שככל שעיסוקה של אותה שחקנית הוא בתחום המשחק, ברור שהנכות התפקודית שלה גוברת על שיעור הנכות הרפואית ועשויה להגיע אפילו לנכות תפקודית של 100%.

לעומתה, מתכנת פרילנסר שנפגע בתאונת דרכים וגם לו נותרה צלקת מכוערת בשיעור 20%. הנכות התפקודית של אותו מתכנת תהיה נמוכה יותר מהנכות הרפואית שלו, מאחר ואין השפעה תפקודית על עבודתו של המתכנת בפועל, כך שייתכן והנכות התפקודית שלו אפילו תעמוד על 0%.

 

פיצויים מקסימליים בגין תאונת דרכים

כפי שקראתם, אופן חישוב הפיצויים לנפגעי תאונות הדרכים מורכב ממספר רב של מאפיינים וכולם ניתנים במידה כזו או אחרת לפרשנות אישית. חברות הביטוח שאינן ממהרות לשלם פיצויים, לעולם ינסו לנצל את פרשנויות אלו ואף לדחות את חלק מהתביעות בטענות שונות ומשונות. 

הליכי התביעה הללו מול הביטוח ומול ביטוח לאומי עשויים להתגלות כמורכבים ומתישים, מייסרים ולעתים גם לא בטוח שנושאים פרי. כדי להיות בטוחים שאתם צועדים בדרך הנכונה והבטוחה לקבלת הפיצויים ומבצעים כל שעליכם לעשות על מנת לקבל את המקסימום האפשרי למצבכם, יש לפנות לעורך דין מקצועי המתמחה בתביעות נזקי גוף ותאונות דרכים שילווה אתכם, ייעץ וייצג עד לקבלת הסכום במלואו.

עורך הדין יוכל לפעול למען כספי הפיצויים כבר מרגע התאונה ולהנחות אתכם כיצד בדיוק לפעול החל מאותו הרגע, כדי למקסם את סיכויי התביעה העתידיים. מעבר לכך, עורך הדין יוכל להעריך בצורה טובה את גובה הפיצויים שיתקבל ולהשתמש בניסיונו ומומחיותו כדי שסכום זה יושג במלואו על פי כל נסיבות המקרה ומיצוי כל הזכויות שלכם כנפגעי תאונת דרכים. 

 

צריכים עו"ד טוב לענייני תאונות דרכים? משרד עורכי דין פייפר כהן מעניק מגוון שירותי עריכת דין ומתוכם: הגשת תביעת פיצויים על תאונת דרכים.

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

מאמרים נוספים

עו"ד תאונות דרכים
מאמרים בנושא תביעות נזיקין

פיצויים לאחר תאונת דרכים כאב וסבל

לא אחת שואלים אותי לקוחותיי הרבים האם לכאב ולסבל יש משקל כאשר נפגע מגיש תביעת פיצוי בגין תאונת דרכים. זוהי שאלה מורכבת, ותלויה רבות  בנזק

קרא עוד »
אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה
אובדן כושר עבודה

עורך דין נזקי גוף

רבים מלקוחותינו שואלים אותנו מתי כדאי לתבוע תביעת נזקי גוף ומתי לא. התשובה על השאלה הזו הינה מעט מורכבת מאחר וכל מקרה הינו לגופו ואין

קרא עוד »
כאב גב כאבי צוואר אחרי תאונה
כאבי גב

צליפת שוט פיצויים – תביעת ביטוח

צליפת שוט הינה פגיעה בעמוד השדרה הצווארי הנמנית עם הפציעות השכיחות ביותר בתאונות הדרכים. מכיוון שמדובר בנושא מוכר היטב לחברות הביטוח, הן פיתחו נטייה לדחות

קרא עוד »

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!