לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

פטור ממס ילד נכה

בסעיף 45 בפקודת מס הכנסה נקבע כי הורה שילדו, או ילדם של בן או בת הזוג שלו, הוא בעל עיוורון, שיתוק או פיגור, זכאי לקבלת 2 נקודות זיכוי במס הכנסה מדי שנה, בגין כל ילד עם נכות. הזכאות לפטור ממס ילד נכה, תקפה עבור הורים עובדים שהם תושבי ישראל, שלילדם או לילדו של בן זוגם מוגבלות כאמור לעיל. כאשר תנאי הטבת המס תלויים בגיל הילד בעל המוגבלות, קרי – בהיותו קטין או בגיר מבחינת החוק בישראל. גם אחים של ילדים נכים המשמשים על תקן אפוטרופסים שלהם, זכאים לקבל נקודות זיכוי במס הכנסה. מה עוד חשוב לדעת על קבלת פטור ממס לילד נכה והתנאים למימוש ההטבה? הפרטים המלאים במדריך הבא.

קבלת פטור ממס ילד נכה לפני גיל 18

הזכאות לקבלת פטור ממס עבור ילד נכה, כאשר לילד טרם מלאו 18 שנים, מותנית בעמידה באחד מתנאי הסף להלן:

 • הילד בעל שיתוק – כדי לקבל נקודות זיכוי במס בגין ילד נכה, על הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו להציג אבחון של השיתוק באחת מגפיו של הילד, מטעמו של רופא שהוא מומחה התפתחותי של ילדים או מטעם רופא נוירולוג. לעניין זה רלוונטית גם הצהרת רופא על כך שהילד נולד עם גפיים חסרות (אחת לפחות) או שאחת מגפיו נכרתה.
 • הילד לוקה בעיוורון –  כדי לקבל נקודות זיכוי במס בגין ילד נכה, על הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו להציג אבחון של רופא עיניים המאשר כי הילד עיוור.
 • הילד אובחן כבעל פיגור שכלי – כדי לקבל נקודות זיכוי במס בגין ילד נכה, על הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו להציג אבחון המאשר כי הילד בעל מוגבלות קוגניטיבית התפתחותית, מטעם רופא שהוא מומחה התפתחותי של ילדים,או מטעם רופא נוירולוג.
 • הילד הופנה למסגרת לחינוך מיוחד על ידי ועדת השמה – לעניין זה רלוונטיים גם גני חינוך מיוחד, בתי ספר של חינוך מיוחד, כיתות לחינוך מיוחד בבתי ספר רגילים, וכן מסלול תגבור בלימודים בבתי ספר תיכוניים ("מסלול 07").
 • הילד מקבל קצבת נכות – כדי לקבל נקודות זיכוי במס בגין ילד נכה, על הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו להמציא אישורים לכך שהילד מקבל קצבת ילד נכה, או זכאי לקבלתה אך איננו ממש את זכאותו מכל סיבה שהיא. למשל, במקרה של ילד הנמצא במוסד כלשהו או מקבל קצבה מסוג אחר.
פטור ממס ילד נכה
פטור ממס ילד נכה

קבלת פטור ממס ילד נכה מגיל 18 ואילך

הזכאות לקבלת פטור ממס לילדים נכים, כאשר לילד כבר מלאו 18 שנים ויותר והוא בגיר מבחינת החוק בישראל, מותנית בעמידה באחד מתנאי הסף להלן:

 • ילד בגיר שהופנה בידי ועדת השמה למסגרת לחינוך מיוחד – בהתאם לאותם התנאים שהוזכרו עבור ילדים קטינים שטרם מלאו להם 18 שנים. זכאותם של האפוטרופסים שלו לקבלת פטור ממס בגין ילד נכה, תהיה תקפה עד לסיום לימודיו התיכוניים.
 • ילד בגיר ללא יכולת השתכרות עצמאית – ככל שלילד הבגיר נקבע אי כושר עבודה קבוע בהיקף שעולה על 74 אחוזים – האפוטרופסים שלו זכאים יהיו לקבל נקודות זיכוי במס לילד נכה.
 • ילד בגיר העומד ב – 2 תנאי הסף הבאים:
 1. הבגיר נמצא בחזקתם של הוריו (לרבות דיור במסגרת חוץ-ביתית) – ישנן נסיבות בהן בכפוף להחלטת פקיד שומה, גם ילדים בגירים הנשואים לבני זוגם שגם הם נכים לפי פקודת מס הכנסה, עשוי להחשב כמי שמזכה את האפוטרפוסים שלו בנקודות זיכוי ממס עבור ילד נכה.
 2. מבחן תקרת ההכנסות – ההכנסה החייבת של הילד הבגיר שאיננו נשוי, אינה עולה על התקרה הקבועה בחוק, או ההכנסה החייבת של הילד הבגיר ושל בן או בת זוגו שלהם הוא נשוי אינה עולה על התקרה הקבועה בחוק עבור בני זוג. חשוב להזכיר כי לעניין תקרת ההכנסות, נלקחות בחשבון גם הכנסות הפטורות ממס.

 

בנוסף לתנאים הללו, הילד הבגיר יידרש לעמוד באחד מן תנאים להלן:

 1. סובל משיתוק באחת מארבע גפיו, כפי שאובחן בידי רופא נוירולוג
 2. אחת מארבע גפיו חסרה מלידה, כפי שהוצהר על ידי רופא
 3. אחת מארבע גפיו נכרתה
 4. עיוור בעל תעודת עיוור / לקוי ראייה
 5. בעל פיגור שכלי שאובחן בידי הוועדה לאבחון פיגור שכלי

 

מה עוד חשוב לדעת על קבלת פטור ממס ילד נכה?

הורה המגדל כמה ילדים בעלי נכות העומדת בתנאי הזכאות המנויים בפקודת מס הכנסה, רשאי יהיה לקבל פטור ממס ילד נכה המתבטא ככפל נקודות זיכוי. על מנת לקבל את הטבת המס הזו יידרש ההורה להגיש בקשה לקבלתה מדי שנה בשנה. עם זאת, ניתן לדרוש שהמוסד לביטוח לאומי יספק אישור לכך שהנכות של הילד/ים הינה נכות קבועה, כדי שניתן יהיה להגיש למס הכנסה בקשה לקבלת אישור רב שנתי. ישנם מקרים ספציפיים אשר בהם יוכל ההורה לקבל החזרי מס באופן רטרואקטיבי עבור 6 השנים שקדמו להגשת הבקשה.

 

כיצד מקבלים פטור ממס ילד נכה בפועל?

הורה שלילדו משולמת קצבת ילד נכה, רשאי יהיה לקבל את הפטור ממס ילד נכה ישירות ממעסיקו, מבלי שידרש לגשת פיזית למס הכנסה לשם כך. קבלת נקודות הזיכוי באמצעות המעסיק, תתבצע על ידי מילוי טופס 101 אחת לשנה בתחילת השנה. לטופס זה יש לצרף את האישור על קבלת הקצבה לילד נכה מהביטוח הלאומי עבור שנת המס הנוכחית.

להורה שאיננו מקבל קצבת ילד נכה, אולם יש לו אישור על החלטת ועדת ההשמה, יוכל לפנות לפקיד השומה באזור מגוריו ולהגיש בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת (טופס 116 א). לטופס זה יהיה עליו לצרף את ההודעה על החלטת ועדת ההשמה שנשלחה אליו לצורך הפניית הילד למסגרת לחינוך מיוחד.

 

למה כדאי להסתייע בעורך דין לקבלת פטור ממס ילד נכה?

הגשת בקשה לפטור ממס ילד נכה, עשויה להיות כרוכה בבירוקרטיה וקשיים בהתנהלות מול הרשויות הממשלתיות השונות. במקרים רבים עקב טעויות מינוריות לכאורה במילוי הטפסים הרלוונטיים, בקשות מסוג זה נדחות על הסף, וחבל. לכן כדאי להסתייע בעו"ד לקבלת נקודות הזיכוי.

אנו במשרד עו"ד פייפר כהן, נשמח לספק לכם ייעוץ והכוונה אישית בנושא זה, כמו גם בהתמודדות עם בקשות שנדחו על הסף.

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!