קרן פנסיה הינה קרן חיסכון שמיועדת להעניק לעובד שפורש לגמלאות קצבה חודשית בימי סיום העבודה ובמהלך כל ימי חייו. ההפקדות לקרן הפנסיה נעשות במשולב משני מקורות: האחד המעסיק עצמו והשני העובד.

עורך דין תביעות פנסיהמלבד חיסכון פנסיוני הקרן כוללת רכיבים נוספים, כאשר אחד מהם הוא רכיב של פיצוי בגין מקרים של אובדן כושר עבודה, בשנים שלפני היציאה לגמלאות. קרי פיצוי עובד שטרם הגיע לגיל פרישה, במקרים שבהם הוא אינו יכול לעבוד עקב בעיה בריאותית.

במקרה שבו העובד איבד את היכולת לעבוד בשנים שלפני היציאה לגמלאות מסיבות בריאותיות, בין אם מדובר על תקופה זמנית ובין אם מדובר על תקופה קבועה יצטרך להגיש תביעה לקרן הפנסיה לקבלת תגמולים.

בכל תביעה לקרן הפנסיה על העובד להוכיח כי מצבו הרפואי אינו מאפשר לו לעבוד ולפיכך הוא זכאי לקבלת תגמולים.

עוד בנושא >> עורך דין פנסיה

תביעה נוספת לקרן הפנסיה היא תביעה לפרישה מוקדמת מעבודה עקב נסיבות בריאותיות. כלומר, העובד מבקש לצאת לפנסיה לפני גיל פרישה עקב סיבות רפואיות.

את התביעות לאובדן כושר עבודה או לפרישה מוקדמת על העובד להגיש לקרן הפנסיה ועליו לצרף מסמכים רפואיים מאמתים את מצבו.

בדרך כלל הקרן תבדוק את מצבו הרפואי של העובד באמצעות מסמכים רפואיים וועדות רפואיות שבהם יושבים רופאי הקרן ומעריכים את מצבו הרפואי של העובד.

אם אתם מחפשים עורך דין תביעות פנסיה, משרדנו מטפל בתביעות פנסיה – אובדן כושר עבודה ואף יציאה לפנסיה רפואית החל משלב בניית התיק, הכנת מלוא המסמכים הרלבנטיים לקרן, וייצוג בוועדות עד לשלב הסופי – קבלת אישור לקבלת התגמולים בשל מצב רפואי.

במקרים של יציאה לפנסיה רפואית – פרישה מוקדמת ממקום העבודה, מלווה המשרד את העובד בשלבים הנדרשים מול מקום העבודה לקבלת היתר יציאה לפנסיה רפואית.