אם נפצעת במהלך ועקב העבודה תוכל לתבוע פיצוי על הנזקים מביטוח לאומי במסגרת תביעה לנכות מעבודה.

תביעה לנכות מעבודה ניתן להגיש בגין פציעות או מחלות שהתרחשו או הוחמרו עקב אירוע שארע בדרך לעבודה, במהלך העבודה ואף בחזרה ממנה.

בשונה מתביעות חבות מעבידים, הפיצוי בביטוח לאומי במקרה של תאונת עבודה  אינו כרוך בהוכחת התרשלות – רשלנות של מעסיק בתנאי העבודה.

במקרה ונותרת עם פגיעה / מחלה או אפילו מחלה שהוחמרה לאחר תום ימי הפגיעה שהוכרו, תוכל לתבוע הכרה בנכות מביטוח לאומי. במקרה זה עליך להוכיח כי הנזק שנותר קשור לפגיעה שהתרחשה במהלך העבודה.

תביעה לנכות מעבודה

כל בעיה רפואית שנוצרה או החמירה צריכה להיות מגובה במסמכים רפואיים, כל זאת כדי להוכיח את הקשר הסיבתי לתאונה.

כלומר, במקרה של פגיעה במהלך העבודה, על המבוטח לקשור את כל הנזק הרפואי עליו הוא מעוניין לקבל אחוזי נכות למקרה התאונה.

במקרה זה חשוב לצרף לתביעה לביטוח לאומי לנכות מעבודה “תעודה ראשונית לנפגע בעבודה”, מסמכים מחדר מיון, דוח שחרור מאשפוז, תוצאות בדיקות, בירורים ומעקבים אצל הרופא, תמונות הדמיה שנעשו לך, המלצות רופאים, טיפולים שאתה עובר וכל מסמך רפואי שיכול לעזור להוכיח את המצב הרפואי לאחר הפגיעה בעבודה.