לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

פירוט אחוזי נכות של תאונת עבודה והפיצויים האפשריים

נפגעי תאונות עבודה זכאים לתבוע מהמוסד לביטוח הלאומי הכרה מתאימה, המובילה לקביעת דרגת נכות. במאמר זה נתמקד בדרך לקבל את אחוזי הנכות שמתאימים לפגיעה, בפירוט אחוזי נכות של תאונת עבודה והפיצויים האפשריים הניתנים מכוחם.

 

אחוזי נכות של תאונת עבודה

איש איננו מעוניין להיפגע בתאונת עבודה רק כדי לקבל אחוזי נכות, אך מובן לכל כי לא קיים מסלול מקל המאפשר לכל טוען לקבל נכות רק מעצם מצבו הרפואי. כדי להפוך לנפגעי עבודה שזכאים לנכות, על התובעים להציג הוכחות שונות שנוגעות למצבם, לצרף מסמכים מתאימים לתביעת הנכות וכמובן לעמוד בפני וועדה רפואית, שתחליט על גובה אחוזי הנכות והתקופה שבה יתקבלו.

הנפגעים אמורים להגיש במעמד התביעה שורה של טפסים רלוונטיים המפרטים את התרחשות התאונה ונסיבותיה, היקף הפציעות והנזקים שנגרמו להם בעקבות התאונה, מידע רלוונטי לגבי עדים, מועד התאונה וכל פרט רלוונטי נוסף. נציין כי כאשר הנכות הרפואית מגבילה יותר את הנפגע מבחינה תפקודית ובאופן שמגביל או גורע מכושר השתכרותו, כך הפיצויים הנפסקים גבוהים יותר.

לאחר הגשה מלאה של הניירת וטופס התביעה, יקבל הנפגע זימון לוועדה רפואית ובה עליו להשיב לשאלות בנוגע למידת תפקודו ומצבו הרפואי, לבצע בדיקה פיזית ובמידת הצורך להשלים ניירת ובדיקות נוספות. הוועדה תקבע בסופו של דבר את אחוזי הנכות הנובעים מתאונת העבודה ומכוחם גם את גובה הפיצוי שיינתן לעובד.

 

מה שבין נכות תפקודית לרפואית

לפני שנפרט את אחוזי הנכות האפשריים בתאונות עבודה והפיצויים הניתנים מהם, חשוב לעמוד על הבדל מהותי בין קביעתה של נכות תפקודית לנכות רפואית.

נכות תפקודית נקבעת על סמך הפגיעה בכושר התפקוד היומיומי של התובע – כלומר שיעור הגריעה מיכולתו לעבוד, להתנהל באופן אישי ולתמוך/ להיתמך במשפחתו. נכות רפואית לעומת זאת, נקבעת על סמך תקנות הביטוח הלאומי, שמגדירות ליקויים רפואיים מזכים ואת שיעור הנכות הנובע מכל אחד מהם.

קביעת הנכויות הללו שונה בפועל. ניקח לדוגמה אדם שיצא מביתו לעבודה ועבר תאונת דרכים. תאונה זו מוגדרת על פי חוק כתאונת עבודה ולכן מזכה בקבלת דמי פגיעה (זכות הפיצויים הראשונית שהעובד זכאי לה, עוד בטרם תוגש תביעת נכות) ולאחר מכן בהתאם לחומרה גם באחוזי נכות.

אותו עובד סובל מצלקות רבות כתוצאה מהפציעות שהיו על גופו מהתאונה, מצב שעשוי להקנות לו נכות רפואית בשיעור 30%. ועם זאת, הנכות התפקודית שלו תהיה הרבה יותר נמוכה מכיוון שפיזית, הצלקות אינן מגבילות את התפקוד היומיומי השגרתי ו/או מגבילות רק במידה מועטה מאוד.

ולכן כלל האצבע לעניין נכויות מתאונות עבודה גורס שככל שקיימת מגבלה תפקודית גבוהה יותר, שפוגעת הלכה למעשה בכושר ההשתכרות (גם באופן חלקי), כך צפויה הוועדה להעניק פיצויים גבוהים יותר לנפגע. קיימת תלות גם למקצוע של הנפגע:

בהנחה והוא למשל רואה חשבון שיושב במשרד, סביר שפגיעה כמו צלקות לא תפגע משמעותית בכושר ההתפרנסות שלו. אם הוא דוגמן לעומת זאת, סביר שפגיעה זו תגביל מאוד את יכולתו להתפרנס ממקצועו בהמשך.

 

קבלת אחוזי נכות של תאונת עבודה והפיצויים האפשריים

נפגעים שנקבעה להם נכות בשיעור של 20% ומעלה לצמיתות, זכאים לקבל קצבת נכות חודשית לכל החיים. אך מה דינם של אלו ששיעור נכותם עומד על פחות?

ובכן, עובדים שנכותם עומדת על 9%-19% זכאים למענק חד פעמי מהמוסד לביטוח הלאומי. מענק זה מתבסס על תשלום דמי הפגיעה שקיבלו קודם לכן (75% מגובה ההכנסה החודשית החייבת למל"ל, בתחשיב ממוצע של שלושת החודשים שקדמו לתאונה), כפול 43 קצבאות. עובדים שתבעו גמלת נכות מעבודה והוגדרה להם נכות בשיעור של פחות מ-9% אינם זכאים לדבר.

כאמור, רק בקבלת 20% נכות ומעלה לצמיתות תינתן גמלת נכות מעבודה והיא תתקבל לכל החיים, או עד לגיל הפרישה המזכה בקצבת זקנה ומאפשר למבוטח לבחור איזו קצבה משתיים הוא מעוניין לקבל. ועם זאת, ישנה זכאות לקצבה חודשית באופן זמני למי שנכותם נקבעה לתקופה מסוימת:

  • נכות זמנית מעבודה של 9%-100% מזכה בקצבה חודשית עד לסיום התקופה האמורה.
  • נכות לצמיתות מעבודה של 9%-19% מזכה במענק חד פעמי בלבד.
  • נכות לצמיתות מעבודה של 20%-100% מזכה בקצבה חודשית קבועה.

חוקיות הפיצוי קובעת שנכי עבודה הזכאים לקצבה יקבלו אותה על בסיס גובה הקצבה שהיו מקבלים, אילו דרגת נכותם הייתה 100%. במילים אחרות, אדם שקיבל 50% נכות של תאונת עבודה יקבל את מחצית סכום הקצבה שהיה מקבל עבור נכות מלאה 100%.

 

האם אפשר לערער על אחוזי נכות שנקבעו?

נפגעי עבודה שסבורים שהתקבלה בעניינם החלטה לא מוצדקת או בלתי מספקת, יכולים לערר על כך לוועדה הרפואית לעררים. וועדה זו משמשת כערכאה גבוהה יותר ובסמכותה לדון מחדש בגובה אחוזי הנכות והפיצויים שניתנו. סמכות זו כמובן ניתנת לכאן ולכאן – ישנו סיכוי שהוועדה תפסוק שיעור נכות גדול יותר ומכוחו גם פיצוי משמעותי יותר, אך קיים גם הסיכוי שהיא תפחית ממה שכבר ניתן.

גם על החלטה של הוועדה לעררים ניתן לערער, אך הפעם לבית הדין האזורי לעבודה ורק בתנאי שחלה טענה משפטית לעניין הקביעה ולא על אחוזי הנכות או הממצאים הרפואיים עצמם. למשל כאשר קיים ממצא רפואי ענייני שהוועדה התעלמה ממנו בקביעותיה.

 

פירוט אחוזי נכות של תאונת עבודה והפיצויים הניתנים

כל פגיעה מעבודה היא אירוע חמור ומצער, אך החוק מאפשר קבלת פיצויים רק למי שפגיעתו מוכחת ושמעיבה על תפקודו היומיומי וכושר ההתפרנסות. לאור מורכבות הנושא והדרך הייחודית שבה פועלות הוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי, חשוב לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין המתמחה בנזקי גוף ובפרט בהופעה בפני וועדות רפואיות.

עורך הדין יוכל להפנות את הנפגע לרופא מומחה לקבלת חוות דעת על מצבו התפקודי הנוכחי ובכך לדעת האם הוועדה העניקה אחוזי נכות שהולמים את אותה הפגימות, לספק הנחיות מקדימות לעמידה בפני הוועדה וכמובן לייצג את הנפגע לאורך הדרך מול המוסד לביטוח הלאומי לרבות בוועדה הרפואית עצמה.

גם לעניין הערעור צפוי עורך הדין לסייע רבות, שכן לא פעם מוצאים עורכי הדין עילה משפטית לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה ובכך מגדילים את הסיכויים לתוצאה חיובית בסופו של דבר.

כמו כן, עורך הדין יוכל לסייע לנפגעי העבודה לממש את זכויותיהם גם מול גופים מפצים נוספים, כמו פוליסות הביטוח הפרטיות אם ישנן (פוליסת נכות מעבודה, פוליסה סיעודית, תאונות אישיות וכן הלאה) ובמקרים מסוימים גם המעסיק עצמו – תביעות שמסתכמות בפיצויים אפשריים של מאות אלפי שקלים ואינן סותרות את קבלת הקצבה מעבודה.

 

התייעצות משפטית מגדילה את סיכויי התביעה

אם חוויתם תאונת עבודה ואתם עומדים כעת בפתחו של הליך תביעה מול המוסד לביטוח הלאומי, דעו שמדובר בדרך מורכבת ומאתגרת, הדורשת אורך רוח, נחישות וסבלנות רבה. מומלץ ליצור בשלב זה קשר עם עורך דין שיגדיל את הסיכויים לקבלת אחוזי נכות מתאימים ויפעל למענכם בכל סוגיה שמתעוררת מול קבלת הפיצוי ויתר הזכויות שמגיעות לכם.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות 97% נכות עבור תובע החולה באמנזיה
פיצוי כספי משמעותי לחולה שחפת
ערר לביטוח לאומי עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
אישור זכאות עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
אישור זכאות 19% נכות לתובע אשר החליק במדרגות עבודתו
אישור זכאות לקצבת נכות עקב לופוס מול ביטוח לאומי
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!