לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

פיצוי תאונת דרכים כאב וסבל

כאב וסבל מוגדר כראש נזק מרכזי וחשוב לעניין הפיצויים שיקבל אדם שנפגע גופנית ובריאותית כתוצאה מתאונה. זהו נזק סובייקטיבי, שכן אי אפשר למדוד או לכמת אותו ולכן נהוג להעריך את שוויו הכספי לצורך תשלום הפיצויים לפי להערכה כללית לגבי מידת הסבל שנגרמה לנפגע ושימוש בנוסחת חישוב ייחודית לנושא זה. כאב וסבל לאחר תאונת דרכים

מלבד החבלות, השברים והפגיעות שמבטאים ירידה תפקודית ניכרת, כל נפגע בתאונת דרכים נאלץ להתמודד גם עם השלכות אישיות שונות שנובעות מהמצב: תקופת אשפוז, שיקום והחלמה ארוכה, קשה ומייאשת, התמודדות עם כאבים רבים, חוויית טיפולים רפואיים שונים, תפקוד גופני לקוי, מצב כללי ונפשי ירוד, פגיעה בהנאות החיים ועוד שלל תחושות קשות ומייסרות.

לאור כל אלו קיימת בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות הדרכים נוסחה ייחודית לחישוב סכום הפיצויים שיתקבל עקב כאבו וסבלו של הנפגע. נוסחה זו משתמשת בנתונים מספריים ידועים על מנת לקבל את התחשיב ולכן מבוצעת על ידי גיל הנפגע, מספר ימי האשפוז, שיעור הנכות שנקבעה וגובה הסכום המקסימלי לראש נזק זה, המתעדכן בצמוד למדד המחירים.

 

תחשיב הפיצויים בגין כאב וסבל

למעשה, אפשר להבין שככל ששיעור הנכות של הנפגע גבוה יותר והיו לו יותר ימי אשפוז, כך תחשיב הפיצויים בגין כאב וסבל יהיה גדול יותר. לעומת זאת, ככל שגילו של הנפגע קטן יותר, הוא צפוי לקבל סכום פיצויים גדול יותר מאחר והוא צפוי לחיות שנים רבות יותר במצב חיים שהכאב והסבל נובעים ממנו.

 

הערכת גובה פיצויים

כדי להעריך את גובה הפיצויים בגין כאב וסבל בצורה המדויקת ביותר, בית המשפט מתייחס לראיות שונות מתיק התביעה ובפרט לרצף הטיפולים הרפואיים שהנפגע עבר, סוג אותם טיפולים (בדיקות, תרופות, גיבוס, זריקות, פיזיותרפיה וכיוצ"ב) והניירת הרפואית. גם כאן באופן טבעי, ככל שישנם יותר מסמכים רפואיים שמעידים על טיפולים ובדיקות שבוצעו, יהיה קל יותר להוכיח את מידת הכאב והסבל בעקבות התאונה ולעמוד על סכום פיצויים מתאים.

עו"ד אייל פייפר מסביר את החשיבות של בדיקת המומחה לאחר תאונת דרכים:

 

גובה הפיצויים המתקבל

בשנת 1976 נקבע חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ואיתו נקבעה גם תקנה, לפיה ישולמו בגין רכיב כאב וסבל 100,000 לירות בצמוד למדד. סכום זה נותר בעינו ובצמוד למדד המחירים עד ליום זה ועומד נכון להיום על 170,000 ₪. סכום זה הינו גובה הפיצויים המקסימלי שניתן לספק לנפגעי תאונות הדרכים בגין כאב וסבל, אך כמובן שהוא לא מציין ראשי נזק נוספים שהתביעה מתייחסת אליהם.

 

הפיצוי לנפגעים שנותרו עם נכות

הנוסחה שנקבעה בחוק היא של הכפלת 170,000 השקלים באחוז הנכות הרפואית שנקבע בתוספת גיל הנפגע (כאמור, נפגעים צעירים יקבלו סכום גבוה יותר כאשר מפחיתים באופן יחסי את הסכום בעבור כל שנה שמעבר לגיל 30) וימי האשפוז (תוספת של שני פרומיל – 0.001 עבור כל יום אשפוז).

 

הפיצוי לנפגעים ללא אחוזי נכות

כמובן שכאן נתוני הסבל סובייקטיביים אף יותר ולכן במקרה שבו לא נקבעו לנפגע אחוזי נכות, יוכל בית המשפט לפסוק פיצוי בהתאם לשיקול דעתו של עד 10% מתקרת הסכום, כלומר עד לגובה של 17,000 שקלים. כמובן שפסיקה זו תתקבל לאחר הערכה של מידת הסבל על סמך סוג הפגיעה וחומרתה, הטיפול הרפואי שעבר וכמובן התיעוד הרפואי הקיים.

 

הפיצוי להרוגי תאונת הדרכים

אם הנפגע הוא אדם שהלכת השנים לא חלה עליו, בני משפחתו יהיו זכאים על פי חוק לסכום של 25% מגובה הסכום המקסימלי, כלומר 42,500 שקלים.

 

כדאי מאוד לדעת:

מכיוון שסעיף כאב וסבל מושפע באופן משמעותי למדי מהמצב הרפואי של הנפגע עצמו והטיפול הרפואי שניתן לו, הרי שמדובר בסיבה נוספת שבגינה חשוב לפנות לקבלת טיפול רפואי בסמוך ככל האפשר למועד התאונה עצמה. זו גם הסיבה לכך שצריך לוודא שכל בעיה, תלונה וכן נסיבות התאונה יתועדו במסמכים הרפואיים.

 

אנשים שהיו מעורבים בתאונת דרכים

אנשים רבים שהיו מעורבים בתאונת דרכים כלל לא ניגשים לקבלת טיפול רפואי מכיוון שהרגישו טוב ולא היו להם פצעים חיצוניים. אלא שבתאונות אלו התופעות הרפואיות עשויות להופיע לאחר כמה ימים ולהתגלות בהיקפן המלא אפילו כעבור כמה חודשים.

 

הצטברות בעיות רפואיות

בזמן הזה כבר הולכות ומצטברות בעיות רפואיות שאולי התחילו בתחושת נימול קטנה, סחרחורות ממושכות, צפצופים באוזניים וכד', אך הסלימו לכדי בעיה רפואית מורכבת שעומדת כעת במנותק לחלוטין מהתאונה עצמה ומבלי שיהיה אפשר לקשור אותה נסיבתית ולקבל פיצויים בהתאם.

 

פיצוי תאונת דרכים לפי ראשי נזק נוספים

כאמור, כאב וסבל מהווה רק את אחד מראשי הנזק לתחשיב הפיצויים המלא לנפגעי תאונות הדרכים. להלן ראשי נזק נוספים שנקבע בגינם סכום פיצויים:

 

הפסדי שכר לעבר

פיצויים בגין היעדרות ממקום העבודה או קיצור שעות העבודה ממועד התאונה ועד יום החישוב. להוכחת ראש הנזק יש לצרף ראיות בנוגע להכנסות ולעתים יתקבל פיצוי הפסד השכר גם עבור הקרובים שסעדו את הנפגע באותה התקופה. החוק קובע תקרה של עד פי שלוש מהשכר הממוצע במשק, כאשר מדובר על שכר ברוטו בניכוי מס הכנסה.

 

הפסדי פנסיה לעבר ולעתיד

גריעה בשכר מובילה ישירות להפרשות נמוכות לפנסיה ולכן ככל שהניזוק היה צפוי להפרשות גבוהות יותר, סכום הפיצוי יהיה גבוה יותר.

 

הוצאות רפואיות לעבר ולעתיד

פיצוי המסתמך על כל ההוצאות הרפואיות של הניזוק כתוצאה מהתאונה ויש לגבות בראיות מתאימות: תרופות, טיפולים, אשפוז, רפואה משלימה, רופא פרטי, התחייבויות, ציוד שיקומי  ועוד. סכום זה לא כולל הוצאות שהתקבל בגינן החזר או שיפוי מביטוח לאומי או קופת החולים.

 

הוצאות ניידות

פיצוי בגין הוצאות שנובעות מאובדן יכולת ההתניידות והצורך בהתניידות לקבלת טיפול רפואי באמצעים שונים: אמבולנס, הסעת נכים, מוניות, דלק, חניה בחניון, רכישת כסא גלגלים, רכב ממונע ועוד.

 

עזרה מצד ג'

פיצוי שניתן בגין סיוע לנפגע מצד שלישי עקב אי יכולתו לבצע פעולות יומיומיות בסיסיות כמו עובד משק בית, מטפלת סיעודית או קרוב משפחה.

 

הפסד כושר השתכרות

נזקים להכנסות בעקבות התאונה, המחושבים מרגע החישוב ועד גיל הפרישה. פיצויים אלו יביאו בחשבון את הנכות התפקודית, שיעור הגריעה מכושר ההשתכרות, גיל הניזוק ומועד הפרישה הצפוי לו. למשל, שכירה בת 30 המשתכרת ב-10,000 ₪ לחודש (ברוטו בניכוי מס) כפול שיעור הנכות שעומד על 30% תפוצה בסך 803,981 ₪.

 

דיור מותאם

ראש נזק רלוונטי לנפגעי תאונות דרכים באורח קשה, הזקוקים לדיור שכולל התאמות מיוחדות כמו הרחבת דלתות ומסדרונות, רמפות לכיסא גלגלים, חדר למטפל הסיעודי, מעלית, מעבר לדיור קרקע במידת הצורך ועוד. ניתן להוכיח את הצורך בהתאמת דיור על ידי חוות דעת של מומחה רפואי מתחום השיקום שימונה מבית המשפט וכן חוות דעת פרטית שתקבע את היקף התאמת הדיור.

 

לסיכום

פיצוי לנפגעי תאונות דרכים בגין כאב וסבל שונה מהותית מכל ראש נזק אחר שניתנים בגינו פיצויים. הבדלים אלו מתקיימים גם מבחינת הסכום שאיננו גבוה במיוחד וביחס לתחשיבי ראשי נזק אחרים וגם מכיוון שמדובר בנזק בלתי ממוני, אך שמתייחס בעיקר לפגיעה התפקודית שנגרמה לנפגע.

כדי לממש את זכאותכם המלאה לפיצויים לאחר תאנת דרכים בגין כאב וסבל ובגין כל ראש נזק אחר, חשוב לפנות לעורך דין המתמחה בנזקי גוף ותביעות תאונות דרכים שיוכל לכוון אתכם לפעולות הדרושות ולנהל את תיק התביעה בדרך אופטימלית, מתוך חתירה לתוצאות הטובות ביותר.

פיצוי תאונת דרכים כאב וסבל
פיצוי תאונת דרכים כאב וסבל
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

מאמרים נוספים

תביעות לפציעות ראש
אובדן כושר עבודה

פגיעה בעין כתוצאה מתאונת עבודה

כמה מצערת וטראגית יכולה להיות פגיעה בעין כתוצאה מתאונת עבודה, ויתרה מכך – פגיעה בשתי העיניים עד כדי עיוורון מוחלט. רגע אחד של חוסר תשומת

קרא עוד »
מאמרים בנושא תביעות נזיקין

פיצויים בגין תאונת אופנוע

רוכב האופנוע נמצא תמיד במצב פגיע כשהוא על הכביש, לא תמיד נראה לעין, נתון לחסדי משתמשי הדרך האחרים, חשוף לפגעי מזג האויר ולשיבושים בכביש הרבה

קרא עוד »
כאב באצבע
מאמרים בנושא תביעות נזיקין

פוסט טראומה מעבודה

פגיעה נפשית כמו פוסט טראומה מעבודה הינה חלק מהתופעות הנלוות בדרך כלל  לתאונת דרכים או תאונת עבודה. בעבר, לא ניתן היה לקבל פיצוי על הנזק

קרא עוד »

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!