לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

תקנות הבטיחות בעבודה

תקנות הבטיחות בעבודה קובעות את ההנחיות והנהלים לעבודה בטוחה וצמצום של סיכוני העבודה ככל האפשר . מלבד חשיבותה של הבטיחות במקומות העבודה השומרת על שלומם של העובדים, תקנות אלו מסדירות גם מקרים של תאונות עבודה, הנחיות לבריאות העובדים והנחיות למעסיקים שאמורים לנקוט בשורה של אמצעי בטיחות. במאמר זה נפרט על עיקרי התקנות בפקודת הבטיחות.

 

מהן תקנות הבטיחות בעבודה?

קשה להבין כיצד פעל העולם בימים שבהם כאוס שלט במקומות עבודה וחקיקה מתאימה לעניין הבטיחות בעבודה כלל לא התקיימה. סביר שכמות הפגיעות הגופניות וגם למרבה הצער הפגיעות בנפש הייתה רבה ועבודה כשלעצמה נחשבה סיכון כלשהו, בדיוק כפי שאנו מתייחסים כיום לנסיעה פשוטה ברכב.

לשמחתנו, כיום קיימת הגנה שנובעת מכוחן של תקנות הבטיחות בעבודה. תקנות אלו מופיעות בפקודת הבטיחות בעבודה (התש"ל – 1970, נוסח חדש) וכסדרה של חוקים המסדירים את נהלי הבטיחות במקומות עבודה. מקור הפקודה הולך אחורה עד לאימפריה העות'מאנית ומשם הלך והתפתח עד שעבר להישען על יסודות "חוק בתי החרושת" המנדטורי, שנחקק בשנת 1946.

פקודת הבטיחות בעבודה כוללת 10 פרקים, שבעיקרם מובאות הוראות שונות לשמירה נאותה על הבטיחות, הבריאות ורווחתם של כלל העובדים במקומות עבודה. במאמר זה נביא את הנושאים העיקריים לרוב ענפי המשק הישראלי ובסיומו נתייחס באופן מורחב לפרק העבודה בגובה, שמהווה נושא מרכזי וחשוב בפני עצמו.

 

שמירה על בריאות העובדים

תקנות הבטיחות בעבודה קובעות שעל המעסיקים לדאוג לבריאות עובדיהם ולתחזק את סביבת עבודתם בצורה נאותה. כדי לספק סביבת עבודה נאותה, יש לשמור על טמפרטורה אופטימלית ככל האפשר לביצוע העבודה ולהקפיד גם על רמת אוורור, ניקיון וסניטציה נאותים.

כמו כן, יש ליצור גם מנגנונים להשגחה רפואית, דבר שבימים אלו מביא חברות טק וטכנולוגיה רבות לשבץ בתוך יום העבודה זמני רגיעה, התעמלות ופעילויות שונות, מתוך תפיסה מתקדמת יותר גם של בריאותם הנפשית של העובדים.

 

תקנות הבטיחות בעבודה לעניין ניקיון המקום

המעסיקים מחויבים לפנות כל אשפה שהצטברה בתוך מתחם העבודה ובחדרי המדרגות, לדאוג לניקיון תדיר ויסודי של המרצפות (באמצעות שטיפה, שאיבת אבק וטאטוא) וזאת בתדירות מינימלית של אחת לשבוע. באשר למשטחים שצבועים בצבע או מכוסים בטפט, אותם יש לנקות כל שנה ללא יוצא מן הכלל (החוק מציב תנאי של ניקיון כל 14 חודשים לכל הפחות) באמצעות חומרי ניקוי מתאימים או מים וסבון.

כמו כן, נדרשת צביעה אחת לכל 7 שנים לכל הפחות. יש להציב לרשות העובדים שירותים בעלי תאורה סבירה ולהקפיד בצורה שוטפת גם על ניקיונם.

 

נוהל צפיפות

צפיפות אנושית קיבלה משמעות חדשה בימי הקורונה, דבר שמעלה שוב את הצורך לבחון שמקומות עבודה שונים אכן פועלים על פי תקנות הבטיחות בעבודה. בעבר יכולנו לראות שורות-שורות של עובדים זה לצד זה העוסקים בתפירה, בהדבקת מדבקות, בצביעה של מוצרים קטנים ועוד. כיום קובעות התקנות שעל שטח עבודתו של כל עובד לעמוד על 11 מ"ר לכל הפחות.

 

הנחיות לאוורור ולתאורה

על פי תקנות הבטיחות בעבודה, כל חלל עבודה מחייב אוורור ותאורה נאותים ובכל אזורי מתחם העבודה לרבות חדרי מדרגות, מעברים, מסדרונות וכן הלאה. על העסק להשתמש במערכת למחזור האוויר הצח ולמנוע באמצעותה חשיפה מצטברת לאדים, חלקיקי אבק ומזהמים מסוכנים וכן רמות גבוהות של פחמן דו חמצני. יש לדאוג גם לשמירה נאותה על ניקיון כל החלונות והפתחים שחודר דרכם אור טבעי.

 

תקנות לקביעת טמפרטורה

תמיד תהיתם מי ינצח בוויכוח על המזגן במשרד? ובכן, תקנות הבטיחות בעבודה קובעות שאמורה להישאר רמת חום סבירה בכל חללי העבודה, כך שיהיה צורך באמצעי חימום והסקה שאינם מהווים אמצעי פולט אדים כלשהו. כמו כן, בסביבת עבודה משרדית שבה העבודה מתנהלת כך שהעובדים לא נדרשים למאמצים פיזיים, טמפרטורת המינימום תעמוד על 16 מעלות ולא מעלה אחת פחות.

 

שמירה על רווחת העובדים

חלק מהתקנות הקיימות מתייחסות בצורה נקודתית ומפורשת לרווחתם ובטיחותם של עובדים הפועלים בסביבת מכשור מסוכן, מכונות, מעליות ודרגנועים. כאן מתקיימות הנחיות ספציפיות לעבודה בגובה, לעבודה בקרבת אדים או נוזלים, לתרחישים כמו שריפות במקום העוד ועוד.

אחת התקנות המעניינות שמחייבת הפקודה היא חובת המים, הקובעת שכל מעסיק מחויב להתקין אספקת מי שתייה נקיים ולהציב אותם בנקודות גישה נוחות לכל העובדים. מים ראויים לשתייה בעיני החוק הם מים מתשתית שאושרה על ידי לשכת הבריאות המחוזית ויש להציב על ידה לפחות ערכת עזרה ראשונה אחת במספר, בכל מקום שבו פועלים 150 עובדים ומעלה.

 

מה קובעות תקנות הבטיחות בעבודה לעבודה בגובה?

פקודת הבטיחות בעבודה מסדירה כאמור, באופן מפורש וברור ביותר את סוגיית העבודה בגובה. כידוע לכולנו, בעשורים האחרונים התגברו תאונות העבודה שבהן התקיימה נפילה בגובה וזאת כתוצאה ממחדלים שבהם מעסיקים לא נקטו באמצעים שקובעות התקנות.

במאמץ למנוע הפרה של נהלי בטיחות ובפרט כאלו שמתייחסים לעבודה בגובה, מוטלים כיום קנסות ועונשים כבדים מאוד על מי שיבחר להתעלם מהנהלים. נביא כאן את עיקרי הדברים מהתקנות עצמן: עבודה בגובה בישראל מהווה כל עבודה בגובה שמעל 2 מטרים, או מעל חלל פתוח שהעומק שלו הוא 2 מטרים ויותר. הסיבה לכך היא נפילה מגובה זה, בין אם של אדם ובין אם של חפץ, שיש בה סיכון בשיעור גבוה מאוד.

החוק רואה בעבודה בגובה כמספר סוגים אפשריים של עבודות וביניהן: עבודה על סולמות, במות הרמה וסלי הרמה, עבודה על גגות או פיגומים, מעל מבני קונסטרוקציה, עבודה בתחומי התאורה, התפאורה, ההגברה והבמות בכלל.

 

הכשרה חייבת לעובדים בגובה

החוק קובע גם כי כל עובד שצפוי לפעול בגובה, מחויב לעבור הכשרה מתאימה. הכשרה זו נמשכת שבוע-שבועיים ובמסגרתה נלמדים נושאים רלוונטיים לעבודתו הספציפית של העובד והוא צפוי לעבור גם הכשרה מעשית באופן חלקי.

ההכשרה מועברת על ידי מוסד מוסמך מטעם מפקח העבודה ראשי, כך שחובה על המעסיקים ועובדיהם לוודא שהמכשיר הוא אכן מוסד מוסמך כחוק. בסיום ההכשרה, תינתן תעודה לעבודה בגובה, הדורשת ריענון תקופתי בהתאם לסוג העבודה ומשך העבודה. כיום העדר אישור לעבודה בגובה חושף את העובד ומעסיקו לסנקציות פליליות בעלות ענישה חמורה מאוד.

 

סוגי עבודות ואמצעי בטיחות בגובה

מלבד תקנות העבודה עצמן, מפורטים גם נהלים לעניין ציוד הבטיחות הנדרש לעבודה בטיחותית כמו למשל רתמת גוף מלאה, שימוש ברשת בטיחות הנפרשת מתחת לאזור העבודה, קסדת מגן, חבלי אבטחה ואמצעים לקשירה.

תקנות הבטיחות בעבודה מסדירות גם את ההנחיות לסוגים מסוימים של עבודות בגובה, לרבות עבודה על גגות, סנפלינג (גלישת בניינים), עבודות המבוצעות באמצעות מתקני הרמה וסולמות, עבודות בסמיכות למתח גבוה וכבלי חשמל, פעולות גיזום, תקשורת, הרחקת יונים ועוד.

 

עברתם תאונת עבודה? פנו אלינו להתייעצות משפטית

כפי שאתם מבינים, התקנות מחייבות ולכן מעסיק או עובד שיפרו אותן ויציבו את עובדיהם בחשיפה לפגיעה, ייאלצו להתמודד על זרוע החוק שאיננה סובלנית כיום לפגיעה בחוקי עבודה. ויחד עם זאת, גם כאשר כל נהלי הבטיחות מיושמים כשורה, עדיין עשויות להתרחש תאונות כבדות ומצערות, חלקן צפויות להותיר פגיעה ממושכת, נכות ואובדן כושר עבודה.

ככל שאלו התקיימו לכם, בין אם עקב הפרת תקנות הבטיחות בעבודה ובין אם כתוצאה ממחדל רשלני אחר, אתם מוזמנים לפנות למשרדנו ולקבל את הליווי המשפטי המקצועי ביותר למקסום זכויותיכם כנפגעי עבודה.

תקנות הבטיחות בעבודה
תקנות הבטיחות בעבודה
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

מאמרים נוספים

המדריך לנפגעי תאונות דרכים

מדי שנה מתרחשות בישראל מאות תאונות דרכים, חלקן קשות וקטלניות, ולמרות כל המאמצים לסלול כבישים איכותיים, להתקין תאורה מיטבית, להציב תמרורים ושילוט ולאכוף את חוקי

קרא עוד »

המדריך לנפגעי תאונות עבודה

בישראל נפגעים מדי שנה אלפי אנשים בתאונות עבודה ונזקקים לטיפול רפואי, מאבדים ימי עבודה ועוברים לא פעם שיקום ממושך עד שהם מסוגלים לחזור ולעבוד שנית.

קרא עוד »

מה עושים אחרי תאונת דרכים?

תאונות הדרכים בישראל הפכו למכת מדינה ונזקיהן מוערכים במיליארדים רבים מדי שנה. חיים שלמים מתהפכים ומשתנים מן הקצה אל הקצה בעקבות תאונות מצערות ומיותרות אלו.

קרא עוד »

תאונת עבודה בשל רשלנות המעסיק

מדינת ישראל נאבקת שנים ארוכות בתופעה הקשה של תאונות עבודה שנגרמו מרשלנות לרבות חקיקת חוקים, תיקון תקנות והשתת עונשים כבדים על המעסיקים המתרשלים, אך למרבה

קרא עוד »

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!