לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

תביעת חבות מעסיקים

בכל מקום עבודה, המעסיק – מעביד מחויב לספק לעובדיו סביבת עבודה בטוחה. כלומר, עליו לעמוד בהוראות בטיחות ובכלל זה מתן תדרוכים לעובדים חדשים ומתן תדרוכים תקופתיים לכלל העובדים, שימוש בביגוד ועזרי הגנה במקרים שבהם העובדים נמצאים בסיכון כגון: גובה, שמש, רעשים חזקים, הפעלת מכונות וכיו"ב.

במקרה של נזק גופני או מחלה עקב הפרה של הוראות הבטיחות או אי הקפדה מספקת ניתן לתבוע את חברת הביטוח של המעביד ולקבל פיצוי בגין הנזק.

הפוליסה אותה נהוג לתבוע נקראת פוליסת חבות מעבידים / מעסיקים והיא מכסה נזקי גוף שאירעו לעובד כתוצאה מהתרשלות / אי מילוי הוראות בטיחות של המעסיק. 

תביעת חבות מעסיקים | תביעות חבות מעבידים | עו

עובד שחלה או נפצע במהלך עבודתו ואו עקב עבודתו יכול לקבל פיצוי מהמעסיק בגין הנזק שנגרם לו באמצעות תביעת חברת הביטוח בה המעסיק מבוטח בפוליסת חבות מעסיקים. תביעה זו נקראת תביעת חבות מעסיקים / מעבידים.

חשוב לדעת, כי העובד שנפצע יכול לתבוע במקרה זה שני גופים – האחד הינו תביעות חבות מעבידים דרך חברת הביטוח של המעסיק באמצעות פוליסת חבות מעבידים, זאת במקרה והמעביד רכש כיסוי ביטוי, והשני הוא המוסד לביטוח לאומי כתביעת תאונת עבודה.

אם המעביד רכש כיסוי ביטוחי על העובד להוכיח כי הוראות הבטיחות בעניינו הופרו. כלומר, קיים אלמנט של התרשלות – רשלנות מעסיק, שבגינו נפגע העובד.

למשל:

  • עובד שעלה במקום העבודה במדרגות נפל נפגע בראשו ושבר רגל, לאחר שבוצע במדרגות ניקיון ולא הושמו שלטי זהירות / התראה, יכול לקבל פיצוי ע"י תביעת חבות מעבידים במסגרת חברת הביטוח של המעביד.
  • עובד שנקטעה לו חלק מהאצבע לאחר שלא קיבל תדריך שימוש במכונה והכניס ידו למכונה לצורך תפעולה, יוכל לתבוע את חברת הביטוח של המעסיק. לקריאה על המקרה והפיצוי בהרחבה לחץ כאן.(קישור מס' 2)
  • עובד שסובל מטנטון עקב אי שימוש במיגון אוזניים מתאים במהלך עבודה קבועה בתדרי רעשים גבוהים. לקריאה על המקרה והפיצוי בהרחבה לחץ כאן.
  • עובד שסובל מסרטן עקב חשיפה ממושכת לשמש ואי קבלת ביגוד מגן מתאים.
  • עובד שנפגע בעיניו עקב עבודה ללא שימוש במשקפי מגן מתאימים.
  • עובד שנפגע בגופו עקב חשיפה ממושכת לחומרים מסוכנים. להמשך קריאה בנושא זה לחץ כאן.
  • עובד שנפגע עקב עבודה עם מכונה שלא בוצעו בה בדיקות תחזוקה תקופתיות.
 

אלו דוגמאות מעטות למקרים שבהם עובד שנפגע יכול להיות זכאי לפיצוי ע"י תביעת חבות מעסיקים במסגרת חברת הביטוח של המעסיק.

למעשה, בכל מקרה שבו העובד אינו מקבל הדרכה נכונה לעבודה בטוחה בסביבת העבודה ו/או לא מקבל אביזרים ו/או ביגוד מתאים ומהוות סיכון שנועדו לשמור על גופו ובריאותו, ואף אם נאלץ לעבוד עם מכונות שלא עברו בדיקות תחזוקה תקופתיות יכול לתבוע את חברת הביטוח של המעסיק.

במידה והמעסיק אינו מכוסה בפוליסת חבות מעסיקים, עדין ניתן לתבוע את מהמעסיק. למידע נוסף לחץ כאן.

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?