לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

סעיף 51 – שרירי הגפיים התחתונים 

סעיף 50 בספר הנכויות של המוסד לביטוח לאומי מציג את אחוזי הנכות הצפויים לכל אחת מהנכויות הקשורות לבעיות שרירי גפיים תחתונים.

כדי לעזור לך לזהות באופן מדויק את הבעיה הרפואית שלך, ובכך להעריך את גובה אחוזי הנכות שניתן לקבל – צירפנו למושגים המקצועיים הסברים קצרים, פשוטים וברורים.

זה סעיף החוק:

51. שרירי הגפיים התחתונים

(1) פציעת קבוצת השרירים .Pyriformis, Gamellus, Obturator, Quadratus fem
א. בצורה בינונית – 10%
ב. בצורה ניכרת – 20%
ג. בצורה קשה – 30%

(2) Gluteus maximus, Medius, Minimus
א. בצורה בינונית – 20%
ב. בצורה ניכרת – 30%
ג. בצורה קשה – 50%

(3) Illio psoas, Pectineus
א. בצורה בינונית – 10%
ב. בצורה ניכרת – 20%
ג. בצורה קשה – 30%

(4) Adductor longus, Brevis, Magnus, Gracilis
א. בצורה בינונית – 10%
ב. בצורה ניכרת – 20%
ג. בצורה קשה – 30%

(5) Sartorius, Rectus femoris, Vastus externus, intermedius internus, tensor fasciae latae
א. בצורה בינונית – 10%
ב. בצורה ניכרת – 20%
ג. בצורה קשה – 30%

(6) Semitendinosus, Biceps femoris, Semi membranosus
א. בצורה בינונית – 10%
ב. בצורה ניכרת – 20%
ג. בצורה קשה – 30%

(7) Tibialis anterior, Extensor digit. longns, Peroneus tretius
א. בצורה בינונית – 10%
ב. בצורה ניכרת – 10%
ג. בצורה קשה – 20%

(8) Ttriceps surae, Tibialis posterior, Peroneus longus, Flexor hallusic longus, Flexor digit, Longus, Popliteus
א. בצורה בינונית – 10%
ב. בצורה ניכרת – 20%
ג. בצורה קשה – 20%

(9) Extensor hallucis brevis, Extensor digit. brevis, Interossei
א. בצורה בינונית – 10%
ב. בצורה ניכרת – 10%
ג. בצורה קשה – 20%

(10) Flexor digit, brevis, Abductor hallucis, Quadratus Adductor hallucis, Flexor hallucis
א. בצורה בינונית – 10%
ב. בצורה ניכרת – 20%
ג. בצורה קשה – 30%
מילון מושגים:

סעיף 1:

GAMELLUS – שריר התאומים עליון ותחתון – חלק משרירי עכוז עמוק, אחראים להנעת הירך לכיוון חיצוני במצב  פשיטה, מרחיקים את הירך במצב כיפוף, אחראים לייצוב עצם הירך במרחשת במפרק הירך.

OBTURATOR – obturator externus – שריר הסותם החיצון – אחראי על הנעת לכיוון חיצוני וכן מתפקד  כמייצב המפרק.

OBTURATOR – obturator internus – שריר הסותם פנימי -שריר עכוז עמוק, אחראי על הנעת הירך לכיוון  חיצוני במצב פשיטה, פועל להרחקת הירך במצב כיפוף, אחראי לייצוב עצם הירך.

QUADRATUS FEM – שריר הירך המרובע – שריר עכוז עמוק, אחראי על הנעת הירך לכיוון חיצוני ואחראי על  ייצוב ראש הירך של עצם הירך.

סעיף 2:
GLUTEUS MAXIMUS – שריר העכוז הגדול – אחד השרירים הגדולים והחזקים בגוף, אחראי על ייצוב מפרק הירך , הנעת הירך לכיוון סיבוב ופשיטה.

GLUTEUS MEDIUS – שריר העכוז האמצעי – אחראי על הנעת הירך הצידה, סיבוב הירך פנימה. פועל לייצוב אגן הירכיים ומפרק הירך בעת הליכה.

GLUTEUS MINIMUS – שריר העכוז הקטן – אחראי על הנעת הירך פנימה בעת סיבוב.

סעיף 3:

ILLIO-PSOAS – שריר הכסל והמותניים – אחראי על הנעת מפרק הירך לכיוון כיפוף וכן פועל כמייצב מפרק הירך.

PECTINEUS – שריר המסרק – חלק מקבוצת שרירים תיכונה בירך. אחראי על הנעת הירך בעת קירוב וכיפוף.

סעיף 4 :
ADDUCTOR LONGUS – השריר המתוויך הארוך – אחראי על הנעת הירך בפעולת קירוב.
ADDUCTOR, BREVIS – השריר המתוויך הקצר – אחראי על הנעת הירך לפעולת קירוב וכן לכיפוף
MAGNUS ADDUCTOR – השריר המתוויך הגדול – אחראי על קירוב הירך והנעתה לכיפוף, אחראי על הנעת  מפרק הירך לכיוון פשיטה
GRACILIS – השריר העדין – שריר שטחי אחראי לקירוב הירך, כיפוף הברך וסיבובה פנימה.

סעיף 5:
SARTORIUS שריר החייטים – שריר ארוך, אחראי על הנעת הירך לכיוון כפיפה, סיבוב חיצוני והרחקה, כיפוף  הברך וסיבובה פנימה

RECTUS FEMORIS – שריר הירך הישר – אחראי על הנעת מפרק הירך בכיפוף

TENSOR FASCIAE LATAE – שריר מותח המחתלה הרחבה – אחראי על כיווץ המחתלה הרחבה שעוטפת את  שרירי הירך, הרחקת הירך, סיבובה פנימה וכיפוף.

סעיף 6:

SEMITENDINOSUS – השריר החצי גידי – שייך לקבוצת שרירי מיתר הברך, עוזר בכיפוף הברך, פשיטה של  מפרק הירך וסיבוב השוק פנימה בעת כיפוף הברך.

BICEPS FEMORIS – שריר הירך הדו ראשי – שייך לקבוצת שרירי מיתר הברך, עוזר לכיפוף הברך, סיבוב חיצוני  של השוק בעת כיפוף ברך, פושט של מפרק הירך.

SEMI-MEMBRANOSUS – השריר החצי קרומי – שייך לקבוצת שרירי מיתר הברך, אחראי על כיפוף הברך,  סיבוב השוק פנימה כאשר הברך כפופה, פושט מפרק הירך.

סעיף 7:

TIBIALIS ANTERIOR השריר השוקתי קדמי – שייך לקבוצת שרירים בחלק הקדמי של השוק, אחראי על הנעת הקרסול לכפיפה גבית, הפניית כף הרגל פנימה, מניע עיקרי של הקרסול. פגיעה בתפקוד השריר גורמת לצניחת כף הרגל.

extensor digitorum longus – השריר פושט האצבעות הארוך – שייך לקבוצת שרירים בחלק הקדמי של השוק, אחראי על הנעת 44 אצבעות כף הרגל (חוץ מבוהן) למצב פשיטה ותנועת כף הרגל לכפיפה.

PERONEUS TRETIUS – השריר השוקתי השלישי – שייך לקבוצת שרירים בחלק הקדמי של השוק, אחראי על  הנעת כף הרגל לכפיפה והפניית כף הרגל כלפי חוץ.

סעיף 8:
TRICEPS SURAE – שריר הסובך השלוש ראשי – מורכב משני שרירי הסובך יחד עם שריר הסוליה. איחוד  הקצוות המרוחקים של השרירים יוצר את גיד העקב – גד אכילס.

TIBIALIS POSTERIOR השריר השוקתי האחורי – ממוקם בחלקה האחורי של השוק. אחראי על הנעת הקרסול  לכפיפה כפית, הנעת כף הרגל פנימה.

PERONEUS LONGUS השריר השוקיתי הארוך – נמצא בשוק בחלק הצידי, אחראי על הנעת כף הרגל החוצה  וכיפוף כפי של כף הרגל.

FLEXOR HALLUCIS LONGUS השריר כופף הבוהן הארוך – ממוקם בחלק האחורי של השוק, משמש כופף מפרקי בהונות הרגליים וכופף משני של הקרסוליים, שומר על הקשת האורכית בכף הרגל, פעולתו חשובה בעתת דחיפת רגל קדימה בפעולת הליכה, ריצה וקפיצה.

FLEXOR DIGIT LONGUS – שריר כופף האצבעות הארוך.

POPLITEUS – שריר בית הברך – אחראי על פתיחה של מנגנון הנעילה בברך.

סעיף 9:
EXTENSOR HALLUCIS BREVIS שריר פושט הבוהן הקצר – אחראי על פשיטת כף הרגל ופשיטת אצבעות

extensor digitorum brevis פושט האצבעות הקצר

סעיף 10

flexor digitorum brevis – כופף האצבעות הקצר

ABDUCTOR HALLUCIS שריר מצדיד הבוהן – שייך לקבוצת שרירי כף הרגל, אחראי על כיפוף הבוהן  והרחקתה הצידה. תומך בקשתות כף הרגל ושומר על צורתן.

quadratus plantae שריר כף הרגל המרובע

ADDUCTOR HALLUCIS השריר מתוויך הבוהן

flexor hallucis brevis השריר כופף הבוהן הקצר – שייך לקבוצת שרירי כף הרגל, אחראי על כיפוף הבוהן.

הקדמה:

ביטוח לאומי קובע כמה אחוזי נכות תוכל לקבל על בעיות בשרירי גפיים תחתונים.

סעיף 51 קובע אחוזי נכות על פציעות בשרירים הקשורים לגפיים תחתונים. סעיף זה מחלק את השרירים בגפים תחתונים ל- 10 קבוצות.

הוראות:
• אם יש לך בעיה בשרירי גפיים תחתונים, עבור קדימה לחלק הנותן את הסעיף עם הסבר ופרשנות ובדוק לאיזו קבוצה שייכת הפציעה שלך.

הגשת התביעה:

אם אתה סובל מפציעות בשרירי כפיים תחתונות תוכל לקבל בין 10% נכות ועד 50% נכות בהתאם לבעיה: השריר שנפגע ודרגת חומרת הפציעה.

המוסד לביטוח לאומי חילק את השרירים לקבוצות ודרגות פציעה.
עליך לבדוק בסעיף הנ"ל איזה שריר נפגע ולבדוק לפי חומרת הפציעה איזה אחוזי נכות נקבעו.

זה סעיף החוק עם הסברים ופרשנויות:

(1) פציעה בשרירי: פיריפורמיס, התאומים, הסותם החיצון, סותם פנימי, הירך המרובע, תוכל לקבל:

(א) אם הפציעה היא בצורה בינונית, תוכל לקבל10% נכות רפואית.
(ב) אם הפציעה היא בצורה ניכרת, תוכל לקבל20% נכות רפואית.
(ג) אם הפציעה היא בצורה קשה, תוכל לקבל30% נכות רפואית.

מסמכים שחשוב לצרף:
• תלונות מקופ"ח על כאבים והפרעות.
• תוצאות בדיקות שבוצעו.
• תיעוד רופא מטפל על מהות הפציעה דרגת חומרתה.
• אם אתה מבצע טיפולים, נוטל תרופות או משחות צרף אישורים.
• אם הפציעה הינה חמורה וגרמה לנזק צמית לתפקוד אישור רופא על הנזק הצמית.

טיפ:
בנוסף למסמכים רפואיים ובדיקה תפקודית של רופא במועד הוועדה וודא כי הרופאים מודעים לחומרת הפציעה – לצורך כך עליך להבהיר את כול הבעיות מהן אתה סובל עקב הפציעה ובהן בעיות תפקודיות, בעיות יום יום, בעיות בעבודה.

(2) מפציעה בשרירי: עכוז גדול, עכוז אמצעי, עכוז קטן תוכל לדרוש:

(א) אם הפציעה היא בצורה בינונית, תוכל לקבל20% נכות רפואית.
(ב) אם הפציעה היא בצורה ניכרת, תוכל לקבל30% נכות רפואית.
(ג) אם הפציעה היא בצורה קשה, תוכל לקבל50% נכות רפואית.

מסמכים שחשוב לצרף:
• תלונות מקופ"ח על כאבים והפרעות בשרירי העכוז.
• תוצאות בדיקות שבוצעו מאבחנות פציעה בשרירי עכוז.
• תיעוד רופא מטפל על מהות הפציעה ודרגת חומרתה.
• אם אתה מבצע טיפולים, נוטל תרופות או משחות צרף אישורים.
• אם הפציעה היתה חמורה וגרמה לנזק צמית לתפקוד אישור רופא על הנזק הצמית.

טיפ:
• אם אתה סובל מפציעה בשרירי העכוז ומאובחן ככזה בתיעוד רפואי תוכל לקבל בין 20-50% נכות. ככל שחומרת הפציעה קשה יותר ויש לך קשיי תפקוד כך ייטו הרופאים להעניק לך אחוזי נכות מתאימים למצבך.
• עליך לצרף תיעוד רפואי מעודכן אודות הבעיה ודרגת חומרתה. על קשיי התפקוד הפגיעה להיות רשומים בתיעוד רפואי. בנוסף לבדיקה תפקודית במועד הוועדה עליכם להקפיד להבהיר לרופאים על משמעות הקשיים התפקודיים.

כדאי לדעת:
• שריר העכוז הגדול משמש בפעולת ריצה לדחיפת הגוף מעלה וקדימה וברכיבה חשוב לצורך ייצור כח בדחיפת פדל.
• שרירי עכוז אמצעי וקטן מייצבים את האגן במהלך ריצה וכן בשלב נחיתת כף הרגל ומעבר לעמידה על רגל אחת. במהלך רכיבה השרירים הנ"ל מונעים תנועה צידית של האגן בשלב הדחיפה.
• פגיעות בשרירים אלו יוצרים שחיקה על מפרקי הגפה התחתונה ועמוד שדרה, עלול לגרום לאספקת דם לקויה ושחיקה בסיבי השריר.

(3) פציעות בשרירי: הכסל והמותניים או בשריר המסרק,

(א) אם הפציעה היא בצורה בינונית, תוכל לקבל10% נכות, בהתאם לספר הנכויות.
(ב) אם הפציעה היא בצורה ניכרת, תוכל לקבל20% נכות, רפואית.
(ג) אם הפציעה היא בצורה קשה, תוכל לקבל30% נכות רפואית.

לצורך קבלת אחוזי נכות עליך לצרף תיעוד רפואי מקיף ככל האפשר על הפגיעה כגון: מועדה, צורתה, טיפולים לצורך הקלה, תרופות, בדיקות וממצאי בדיקות.

(4) פציעות בשרירי: מתוויך הארוך, מתוויך קצר, מתוויך גדול, העדין:

(א) אם הפציעה היא בצורה בינונית, תוכל לקבל10% נכות רפואית
(ב) אם הפציעה היא בצורה ניכרת, תוכל לקבל20% נכות רפואית.
(ג) אם הפציעה היא בצורה קשה, תוכל לקבל30% נכות רפואית.

לצורך קבלת אחוזי נכות עליך לצרף תיעוד רפואי מקיף ככל האפשר על הפגיעה כגון: מועדה, צורתה, טיפולים לצורך הקלה, תרופות, בדיקות וממצאי בדיקות.

(5) פציעה בשריר הירך: חייטים, הירך הישר, הנרחב הפנימי, מותח המחתלה הרחבה:

(א) אם הפציעה היא בצורה בינונית, תוכל לקבל10% נכות רפואית.
(ב) אם הפציעה היא בצורה ניכרת, תוכל לקבל20% נכות רפואית.
(ג) אם הפציעה היא בצורה קשה, תוכל לקבל30% נכות רפואית.

לצורך קבלת אחוזי נכות עליך לצרף תיעוד רפואי מקיף ככל האפשר על הפגיעה כגון: מועדה, צורתה, טיפולים לצורך הקלה, תרופות, בדיקות וממצאי בדיקות.

(6) מפציעה בשריר: חצי גידי, דו ראשי, חצי קרומי:

(א) אם הפציעה היא בצורה בינונית, תוכל לקבל10% נכות רפואית.
(ב) אם הפציעה היא בצורה ניכרת, תוכל לקבל20% נכות רפואית.
(ג) אם הפציעה היא בצורה קשה, תוכל לקבל30% נכות רפואית.

לצורך קבלת אחוזי נכות עליך לצרף תיעוד רפואי מקיף ככל האפשר על הפגיעה כגון: מועדה, צורתה, טיפולים לצורך הקלה, תרופות, בדיקות וממצאי בדיקות.

(7) פציעה בשריר: שוקתי קדמי, פושט האצבעות הארוך, שוקתי שלישי:

(א) אם הפציעה היא בצורה בינונית, תוכל לקבל10% נכות רפואית.
(ב) אם הפציעה היא בצורה ניכרת, תוכל לקבל10% נכות רפואית.
(ג) אם הפציעה היא בצורה קשה, תוכל לקבל20% נכות רפואית.

לצורך קבלת אחוזי נכות עליך לצרף תיעוד רפואי מקיף ככל האפשר על הפגיעה כגון: מועדה, צורתה, טיפולים לצורך הקלה, תרופות, בדיקות וממצאי בדיקות.

(8) פציעה בשריר: סובך השלש ראשי, שוקתי אחורי, שוקיתי ארוך, כופף הבוהן הארוך, בית הברך, כופף אצבעות:

(א) אם הפציעה היא בצורה בינונית, תוכל לקבל10% נכות רפואית.
(ב) אם הפציעה היא בצורה ניכרת, תוכל לקבל20% נכות רפואית.
(ג) אם הפציעה היא בצורה קשה, תוכל לקבל20% נכות רפואית.

לצורך קבלת אחוזי נכות עליך לצרף תיעוד רפואי מקיף ככל האפשר על הפגיעה כגון: מועדה, צורתה, טיפולים לצורך הקלה, תרופות, בדיקות וממצאי בדיקות.

(9) פציעה בשריר: פושט הבוהן הקצר, פושט אצבעות קצר:
(א) אם הפציעה היא בצורה בינונית, תוכל לקבל10% נכות רפואית.
(ב) אם הפציעה היא בצורה ניכרת, תוכל לקבל10% נכות רפואית.
(ג) אם הפציעה היא בצורה קשה, תוכל לקבל20% נכות רפואית.
לצורך קבלת אחוזי נכות עליך לצרף תיעוד רפואי מקיף ככל האפשר על הפגיעה כגון: מועדה, צורתה, טיפולים לצורך הקלה, תרופות, בדיקות וממצאי בדיקות.
(10) פציעה בשריר: כופף אצבעות קצר, מצדיד הבוהן, כף הרגל המרובע, מתוויך הבוהן, כופף הבוהן:

(א) אם הפציעה היא בצורה בינונית, תוכל לקבל10% נכות רפואית.
(ב) אם הפציעה היא בצורה ניכרת, תוכל לקבל20% נכות רפואית.
(ג) אם הפציעה היא בצורה קשה, תוכל לקבל30% נכות רפואית.

לצורך קבלת אחוזי נכות עליך לצרף תיעוד רפואי מקיף ככל האפשר על הפגיעה כגון: מועדה, צורתה, טיפולים לצורך הקלה, תרופות, בדיקות וממצאי בדיקות.

טיפים:
• פציעות שרירים בגפיים תחתונות מחולקות בסעיף הנ"ל לפי קבוצות שרירים. במידה והנך סובל מפציעה באחד או יותר משרירי הגפיים התחתונים עליך לצרף לוועדות תיעוד רפואי על הפציעה. ככל שפציעה בשריר קשה יותר ויש לך קשיים תפקודיים, עליך להביא תיעוד רופא מטפל – תיעוד מפורט על תלונות, הגבלות תנועה, טיפולים, בדיקות, משך הזמן ממנו אתה סובל מהפציעה, האם נוטל כדורים כל שהם עקב המצב הנ"ל.
• כאשר מדובר על פגיעה רב מערכתית במסגרתה בין היתר קיימת פגיעה בשרירים, על מנת לקבל אחוזי נכות על כל איבר שנפגע עליך להביא תיעוד מפורט על כל בעיה בגינה אתה סובל. למשל אם קיימת פגיעת ראש במסגרתה נפגעו ראיה, שמיעה, אכילה, קיימים כאבי ראש חזקים ותסמינים נוספים, עליך להביא מידע רפואי על כל פגיעה ופגיעה אחרת רופאי הוועדות עלולים לדחות את התביעה (כולה או חלקה בחלקים הרלבנטים).

בעיות רפואיות נוספות שיכולות להיות קשורות לבעיות בשרירי גפים עליונים

• אם הפגיעה ארעה בעקבות חבלה / תאונה בדקו האם נפגעו אברים נוספים. למשל אם עברתם תאונת דרכים והרגל התרסקה, נפגעו בתאונה מספר אברים – רגל, עצמות, צלקות, שרירים, עצבים. ככל שנפגעו יותר אברים עליכם לבדוק כל איבר שנפגע האם אתם יכולים לקבל עליו אחוזי נכות.

לפרטים נוספים אפשר לעיין באתר ביטוח לאומי ולצפות בשינויים בספר הליקויים!

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור קצבת נכות עקב פריצת דיסק
דוח ועדה הרפואית – נמצא זכאי לפיצויים עקב תקיפה
אישור זכאות ל75% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
אישור זכאות של 70% נכות זמנית לעובד שהחליק בעבודתו
ערר עבור תובע לקבלת קצבת נכות עקב מצב בריאותי
הגדלת זכאות ל25% נכות, תובע שעבר תאונת עבודה בעבר
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!