לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

סעיף 32א – תסמונות נוירופסיכיאטריות והפרעת קשב התפתחותית

סעיף 32 א' בספר הנכויות של המוסד לביטוח לאומי מציג את אחוזי הנכות הצפויים לכל אחת מהנכויות הקשורות לתסמונות נוירופסיכיאטריות והפרעת קשב התפתחותית.

כדי לעזור לך לזהות באופן מדויק את הבעיה הרפואית שלך, ובכך להעריך את גובה אחוזי הנכות שניתן לקבל – צירפנו למושגים המקצועיים הסברים קצרים, פשוטים וברורים.

זה סעיף החוק:

32א. תסמונות נוירופסיכיאטריות והפרעת קשב התפתחותית

(1) קיהיון (דמנציה) לסוגיו, כולל BPSD ; תסמונת שכחה אורגנית שאינה תוצאה של שימוש בחומרים פסיכואקטיביים; אנצפלופתיה פוסט–טראומטית כתוצאה מפגיעה אורגנית במערכת העצבים המרכזית.

(א) בלא הפרעה מתועדת בתפקודי היום יום, התפקודים הניהוליים שמורים, עם מסוגלות לרמה תפקודית מצופה ותלונות על ליקוי קוגניטיבי או התנהגותי שאינו מודגם בהערכה נוירוקוגניטיבית או נוירופסיכולוגית, או שמודגם במידה גבולית – 0%;
(ב) עם ליקוי קוגניטיבי באחד מהתחומים האלה: קשב, זיכרון או תפקודים ניהוליים, שמודגם בצורה קלה בהערכה נוירוקוגניטיבית או נוירופסיכולוגית, ולאחר שנשלל רקע רגשי להפרעה, עם הפרעה תפקודית קלה בהתנהגות, בלא פגיעה בעצמאות ועם קושי מתועד לתפקד ברמה המצופה (הליקוי אינו מגיע לדרגת חומרה של דמנציה) – 10%;
(ג) כאמור בסעיף קטן (ב), עם ליקוי קוגניטיבי בשניים לפחות מהתחומים: קשב, זיכרון או תפקודים ניהוליים – 25%;
(ד) עם ליקוי קוגניטיבי בשניים לפחות מהתחומים המפורטים בהגדרה או ליקוי התנהגותי, המפריעים באופן משמעותי לתפקוד בעבודה ולהקשרים החברתיים; הליקוי מודגם בהערכה נוירוקוגניטיבית או נוירופסיכולוגית בדרגה התואמת בחומרתה סיווג אבחנתי של דמנציה קלה ובלא מסוגלות לתפקוד ברמת תפקודו הקודמת – 40%;
(ה) עם ליקוי קוגניטיבי בשניים לפחות מהתחומים המפורטים בהגדרה או ליקוי התנהגותי, המפריעים באופן חמור לתפקוד בעבודה ולהקשרים החברתיים; הליקוי מודגם בהערכה נוירוקוגניטיבית או נוירופסיכולוגית בדרגה שתואמת בחומרתה לסיווג אבחנתי של דמנציה בינונית ובלא מסוגלות לתפקוד ברמת תפקודו הקודמת; ייתכן צורך בעזרת הזולת לתפקוד – 60%;
(ו) עם ליקוי קוגניטיבי בשניים לפחות מהתחומים המפורטים בהגדרה או ליקוי התנהגותי; הליקוי מודגם בהערכה נוירוקוגניטיבית או נוירופסיכולוגית בדרגה שתואמת לסיווג אבחנתי של דמנציה קשה ובלא מסוגלות לתפקוד עצמאי – 100%.

הערות:

(1) לגבי הפרעות נלוות לאנצפלופתיה פוסט– טראומטית, כגון: שיתוקים, אפילפסיה, הפרעות דיבור, שינויים באישיות, שינויים נפשיים וכיוצא באלה – ייקבעו בנוסף אחוזי הנכות לפי פרטי הליקוי המתאימים;
(2) למבוטח שנקבעו לו אחוזי נכות בגין פריט ליקוי 91, לא ייקבעו אחוזי נכות לפי פריט ליקוי זה, אלא במקרים שבהם התסמונת הנוירופסיכיאטרית אינה קשורה לליקוי האמור בפריט 91;


(2) הפרעת קשב התפתחותית ( ADHD ); בהפרעת קשב התפתחותית, עם היפראקטיביות או בלעדיה, שאבחן ותיעד רופא באמצעות ריאיון קליני; לפי הצורך, ונוסף על הראיון הקליני ניתן להיעזר באמצעים משלימים שלהלן – שאלונים, מבחנים ממוחשבים, מבחנים דידקטיים, בדיקה רפואית כללית, בדיקה נוירולוגית, בדיקה פסיכיאטרית, ועוד; עם עדות ברורה לפגיעה בתפקוד בשני תחומים לפחות מתוך השלושה האלה: חברתי, לימודי ותעסוקתי, והמלווה ברצף מתועד של הטיפול הרפואי ותוצאותיו –
(א) מגיבה היטב לטיפול תרופתי, אינה דורשת טיפול תרופתי יומיומי – 0%;
(ב) מגיבה היטב לטיפול תרופתי, עם צורך קבוע בטיפול תרופתי יומיומי רציף, לפי התיעוד הרפואי, למשך 12 חודשים לפחות – 10%;
(ג) עם צורך קבוע בטיפול תרופתי יומיומי רציף לפי תיעוד רפואי במשך 12 חודשים לפחות, עם תגובה חלקית לטיפול התרופתי, ועם פגיעה קשה בשניים מהתחומים האלה: חברתי, לימודי ותעסוקתי – 20%;
(ד) לפי תיעוד רפואי אין תגובה לטיפול תרופתי, למרות רצף מתועד של ניסיונות טיפול במשך 12 חודשים לפחות; או – לא ניתן לתת טיפול תרופתי בשל תופעות לוואי חמורות על אף ניסיונות טיפוליים חוזרים ומתועדים בתכשירים שונים שנתן גורם רפואי; או – לא ניתן לתת טיפול תרופתי מסיבות רפואיות מתועדות; כמו כן, ההפרעה מודגמת בהערכה נוירוקוגניטיבית או נוירופסיכולוגית בדרגה חמורה וכן קיים חוסר התאמה חמור ומתועד בשניים מהתחומים מתוך השלושה האלה: חברתי, לימודי או תעסוקתי – 40%;

לעניין סעיף זה –
ליקוי קוגניטיבי – אפרקסיה, אגנוזיה, ליקוי בתפקודי הקשב, בזיכרון, בתפקודי השפה, בכישורים החזותיים ובהתמצאות המרחבית, ובתפקודים הניהוליים (יוזמה, תכנון, גמישות מחשבתית, ניטור ובקרה), כפי שיוחלט בהערכה נוירוקוגניטיבית או נוירופסיכולוגית;
ליקוי התנהגותי – פגיעה ביכולת התפקוד בהקשרים חברתיים במסגרת המשפחה או החברה שביטוייה הם: קשיים באדפטציה, העדר אמפטיה, ירידה ביכולת האמוציונלית, ירידה בשיפוט וביכולת לקבל אחריות, אפטיה והתנהגות לא הולמת; BPSD – הפרעות התנהגות, תפיסה, חשיבה, ואפקט בחולי שיטיון ( behavioral and psychological ;(symptoms of dementia
פגיעה אורגנית במערכת העצבים המרכזית – פגיעה כתוצאה מחבלה או ממחלה מבנית, טוקסית, אנוקסית, תרופתית, מטבולית או זיהומית.
מילון מושגים:

קהיון (דמנציה) – ירידה בתפקוד קוגנטיבי.

Bpsd – תסמינים התנהגותיים ופסיכולוגיים של שטיון.

תסמונת שכחה אורגנית –

אנצפלופתיה – תסמונת בה נפגעים תפקודי המוח.

הפרעת קשב התפתחותית (HDAD) – הפרעה במערכת עצבים מרכזית. מאופיינת בקשיי קשה וריכוז, קשיי למידה  וזיכרון, קושי בעיבוד ומיון מידע.

בתשלום
סעיף 32א תסמונות נוירופסיכיאטריות והפרעת קשב התפתחותית

הקדמה:

ביטוח לאומי קובע כמה אחוזי נכות תוכל לקבל במידה ואתה סובל מתסמונת נוירו פסיכיאטרית ו/או מהפרעות קשב התפתחותיות.

על אף השם הארוך, למעשה, סעיף 32א' קובע אחוזי נכות עבור בעיות של דנמציה, תסמונת שכחה אורגנית, אנצפלופתיה כתוצאה מפגיעה ישירה במערכת העצבים וכן עבור מצבים הפרעת קשב התפתחותית.

ביטוח לאומי מחלק את סעיף 32א לשתי קטגוריות:
» בעיות של שכחה שהן תוצאה של דמנציה, BPSD, תסמונת שכחה אורגנית ואנצפלופתיה כתוצאה מפגיעה ישירה במערכת העצבים.
• בקטגוריה הראשונה קיימים 6 סעיפי משנה – מצבים שבוחנים את מידת ההפרעה של הבעיה על יכולת התפקוד היומיומית.
» הפרעת קשב התפתחותית.
• בקטגוריה זו בוחן ביטוח לאומי ב- 4 אפשרויות את מידת התפקוד החברתי, לימודי או תעסוקתי ואת הצורך והשימוש בתרופות בפועל.

הוראות:
» אם אתה סובל מתסמונת נוירו פסיכיאטרית או הפרעת קשב התפתחותית:
• אם אתה סובל מבעיה של שכחה לפי הקטגוריה הראשונה, גש לסעיף (1).
• אם אתה סובל מהפרעת קשב התפתחותית, גש לסעיף (2).

הגשת התביעה:

אם אתה סובל מדמנציה / שטיון לסוגיו, תסמונת שכחה אורגנית, אנצפלופתיה או הפרעת קשב התפתחותית, תוכל לקבל בין 0% נכות ועד 100% נכות.

זה סעיף החוק עם הסברים ופרשנויות:

(1) אם אתה סובל מדמנציה, תסמונת שכחה, אנצפלופתיה – בה נפגעו תפקודי מוח כתוצאה של פגיעה ישירה ולא עקב שימוש בחומרים פסיכואקטיבים, תוכל לקבל בין 0% נכות ועד 100% נכות, בהתאם למידת הפגיעה ודרגת חומרתה:

(א) אם אינך סובל השלכות תפקודיות או שמבחני תפקוד יצאו ברף נמוך, כלומר, אם אין קושי בהתנהגות יומיומית – למשל אכילה, רחצה, תוכל לקבל 0% נכות.

(ב) אם עקב הבעיה רפואית אתה סובל מבעיית קשב, זיכרון או תפקוד ניהולי בצורה קלה, אינך סובל פגיעה בעצמאות, תוכל לקבל 10% נכות.

הנחיות:
עליך לצרף דוח נוירוקוגנטיבי או נוירופסיכולוגי שמדגים דמנציה בתחילתה/תסמונת שכחה/אנצפלופתיה ושולל בעיות אלו על רקע רגשי.

(ג) אם אתה סובל מדמנציה/תסמונת שכחה/אנצפלופתיה ויש לך 2 בעיות לפחות של: קשב, זיכרון, תפקודים ניהוליים, תוכל לקבל 25% נכות.

(ד) אם אתה סובל מדמנציה/תסמונת שכחה/אנצפלופתיה ויש לך 2 בעיות לפחות של: קשב, זיכרון, תפקודים ניהוליים או שיש לך ליקוי התנהגותי שמפריעים באופן משמעותי לתפקוד בעבודה ולהקשרים חברתיים תוכל לקבל 40% נכות.

הנחיות:
עליך לצרף דוח נוירוקוגנטיבי או נוירופסיכולוגי שמדגים דמנציה קלה ומציין מפורשות כי עקב בעיות הרפואיות שלך אינך מסוגל לתפקד כפי שתפקדת בעבר.

(ה) אם אתה סובל מדמנציה/תסמונת שכחה/אנצפלופתיה ויש לך 2 בעיות לפחות של: קשב, זיכרון, תפקודים ניהוליים או שיש לך ליקוי התנהגותי שמפריעים באופן חמור לתפקוד בעבודה ולהקשרים חברתיים תוכל לקבל 60% נכות.

הנחיות:
עליך לצרף דוח נוירוקוגנטיבי או נוירופסיכולוגי שמדגים דמנציה בינונית ומציין מפורשות כי עקב בעיות הרפואיות שלך אינך מסוגל לתפקד כפי שתפקדת בעבר. אם אתה נעזר בזולת לצורך תפקוד יומיומי על הדוח לציין זאת.

(ו) אם אתה סובל מדמנציה/תסמונת שכחה/אנצפלופתיה ויש לך 2 בעיות לפחות של: קשב, זיכרון, תפקודים ניהוליים או שיש לך ליקוי התנהגותי, אינך מסוגל לתפקד באופן עצמאי, תוכל לקבל 100% נכות.

הנחיות:
עליך לצרף דוח נוירוקוגנטיבי או נוירופסיכולוגי שמדגים דמנציה קשה/ חמורה ועקב כך איבדת את יכולתך לתפקד באופן עצמאי – אתה נעזר בעזרת הזולת לתפקוד יומיומי כגון אכילה, הלבשה, רחצה, קימה מהמיטה.

חשוב לדעת:

• ליקוי קוגנטיבי שסעיף 32א מתייחס אליו:
אפרקסיה – לקות בדיבור או בכתיבה שנובעת מהפרעה בקליפת המוח.
אגנוזיה – הפרעה / פגיעה בקליפת המוח שבאה לידי ביטוי בחוסר יכולת לזהות עצמים, פרצופים, מילים, קולות, צורות.
ליקוי בתפקודי קשב,זיכרון,שפה,התמצאות מרחבית, ואף ביצוע תפקידים ניהוליים (תפקיד שדורש יוזמה, תכנון, ראייה מרחבית ותכנון מערכתי, בקרה)
על הליקוי להיבדק ולהיות מפורט בדוח נוירוקוגנטיבי / נוירופסיכיאטרי.

• ליקוי התנהגותי שסעיף 32א מתייחס אליו:
פגיעה ביכולת תפקודית בחברה ובמשפחה שבאים לידי ביטוי:
קשיי הסתגלות, העדר אמפטיה – חוסר יכולת להזדהות עם מצוקות ורגשות הזולת, ירידה ביכולת אמוציונלית – רגשית, ירידה בכושר השיפוט ובקבלת אחריות למעשים, אפטיה – אדישות והתנהגות לא הולמת, BPSD – אצל חולי דמנציה – הפרעות בדפוסי חשיבה, התנהגות, תפיסה, מצב רוח.

• פגיעה אורגנית במערכת העצבים המרכזית לצורך סעיף 32א
פגיעה במערכת העצבים המרכזית – פגיעה בעצבי מוח וחוט שדרה על ידי חבלה, שימוש בתרופות עם חומרים רעילים, נזק כתוצאה מחוסר אספקת חמצן, פגיעה כתוצאה משימוש בתרופות, פגיעה זיהומית או מטבולית .
מבוטח שמקבל אחוזי נכות על פיגור שכלי – סעיף 91 בספר הנכויות לא יינתנו לו אחוזי נכות נוספים לפי סעיף 32א(1) אלא אם הוא סובל מבעיה של דמנציה/ תסמונת שכחה/אנצפלופתיה שלא קשורים לליקוי הרפואי של פיגור!.
(2) אם אתה סובל מהפרעת קשב התפתחותית – ADHD תוכל לקבל בין 0% נכות ועד 40% נכות בהתאם לחומרת הליקוי.

(א) אם אתה נוטל תרופות לא בשימוש יומיומי ואתה מגיב היטב לטיפול התרופתי, תוכל לקבל 0% נכות.

(ב) אם אתה מאוזן בטיפול תרופתי קבוע ונוטל אותו באופן יומיומי רציף, אתה נוטל את התרופות לפחות 12 חודשים ברציפות והכל מתועד בתיעוד רפואי, תוכל לקבל 10% נכות.

(ג) אם אתה נוטל טיפול תרופתי יומיומי קבוע לפחות 12 חודשים, הטיפול והשימוש בתרופות מתועדים, יש לך הטבה חלקית עם התרופות, יש לך פגיעה קשה לפחות ב2 תחומים: חברתי, לימודי, תעסוקתי, תוכל לקבל 20% נכות.

(ד) אם אינך מגיב טוב לטיפול תרופתי, ניסית ליטול תרופות שונות במהלך 12 חודשים לפחות או שאינך יכול לקבל טיפול תרופתי עקב תופעות לוואי קשות ויש תיעוד רפואי על ניסיונות חוזרים לטפל בבעיה באמצעים שונים שניתנו על ידי רופא או שאינך יכול לקבל תרופות מסיבות רפואיות מתועדות, תוכל קלבל 40% נכות.

הנחיות:
עליך לצרף נוח נוירוקוגנטיבי/נוירופסיכיאטרי על בעיית ADHD בדרגה חמורה כולל הפרעות חמורות לפחות ב- 2 תחומים: חברתי, תעסוקתי, לימודי.

מסמכים שחשוב לצרף:
• תיעוד רפואי על בעיה קיימת – דמנציה, תסמונת שכחה אורגנית, אנצפלופתיה פוסט טראומתית, ADHD.
• אבחון על הבעיה ממנה אתה סובל באמצעות תוצאות בדיקות, צילומים, אבחון רפואי.
• דוח נוירופסיכיאטרי / נוירקוגנטיבי שמעיד על הבעיה, דרגת חומרתה, ליקויים בתפקוד יומיומי, חברתי, תעסוקתי, לימודי.
• דוח שימוש בתרופות.
• דוח טיפולים: פסיכיאטר/פסיכולוג.
• תיעוד רופא מטפל על שימוש בתרופות – חומרתה בעיה, צורך בטיפול תרופתי תגובות לטיפול.

עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

ערר מול ביטוח לאומי שאושר עבור זכאות לאובדן כושר עבודה
אישור זכאות 100% נכות עבור תובע החולה בשחפת וסוכרת
אישור זכאות 28% נכות לתובע שנחבל ברחוב וסובל מכאבים
אישור זכאות ל74% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה ברגל במהלך עבודה
אישור זכאות ל57% נכות, 65% אי כושר וקצבה לשנה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!