לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

סעיף 37 – עמוד השדרה

סעיף 37 בספר הנכויות של המוסד לביטוח לאומי מציג את אחוזי הנכות הצפויים לכל אחת מהנכויות הקשורות למחלות עמוד השדרה.

כדי לעזור לך לזהות באופן מדויק את הבעיה הרפואית שלך, ובכך להעריך את גובה אחוזי הנכות שניתן לקבל – צירפנו למושגים המקצועיים הסברים קצרים, פשוטים וברורים.

זה סעיף החוק:

37. עמוד השדרה

(1) קבוע עמוד השדרה הצוארי ( Cervical Ankylosis )
א. בזווית נוחה – 30%
ב. בזווית בלתי נוחה – 50% זווית נוחה – הקבוע הוא בגדר היציבה התקינה; זווית בלתי נוחה – היציבה הכוללת מופרעת, קיימת סטיה בציר.

(2) קבוע עמוד השדרה הגבי ( Dorsal Ankylosis )
א. בזווית נוחה – 10%
ב. בזווית בלתי נוחה – 30% זווית נוחה – זווית שאינה עוברת את הקיפוזיס הנורמלית ואין אנגולציה צדדית או קדמית–אחורית חדה.

(3) קבוע עמוד השדרה המותני ( Lumbar Ankylosis )
א. במצב נוח – 30%
ב. במצב בלתי נוח – 40%
ג. במצב של דפורמציה קשה עם הפרעה בולטת ביציבה – 50% מצב נוח – שמירה על היציבה בגבולות הנורמה; מצב בלתי נוח – שינוי ניכר או גס ביציבה

(4) קבוע מוחלט של כל עמוד השדרה
א. בזווית נוחה – 60%
ב. בזווית בלתי נוחה, גם אם קיימות תנועות קלות של הצוואר – 100% זווית העולה על 300 לגבי הקו המאונך (Vertical) נחשבת לבלתי נוחה

(5) הגבלת תנועות בעמוד השדרה הצוארי (Cervical spine)
א. בצורה קלה – 10%
ב. בצורה בינונית – 20%
ג. בצורה קשה – 30%
ד. אי–יציבות של עמוד השדרה הצוארי שהוכחה ע"י צילומי רנטגן בתנוחות שונות – 30%

(6) הגבלת התנועות בעמוד השדרה הגבי (Dorsal spine)
א. בצורה קלה – 0%
ב. בצורה בינונית או קשה – 10%

(7) הגבלת התנועות בעמוד השדרה המתני (Lumbar spine)
א. בצורה קלה – 10%
ב. בצורה בינונית – 20%
ג. בצורה קשה – 30%

(8) שבר של גוף חוליה שהתרפא
א. בלי תזוזה ניכרת ובלי הגבלת התנועה של עמוד השדרה בקרבת החוליה הזו – 5%*
ב. עם תזוזה ניכרת ובלי הגבלת התנועה של עמוד השדרה בקרבת החוליה הזו – 10%
ג. עם תזוזה ניכרת ושינויים ארטרוטיים, אבל בלי הגבלת התנועה של עמוד השדרה בקרבת החוליה הזו – 20%

(9) הפרעות לאחר שבר של Processus spinosus עם או בלי ה- Transversusשלא התחבר – 5%.

(10) תסמונת של בקע הדיסקוס (Hernia disci syndrome)
א. שהתרפאה – 0%
ב. כשקיימות הפרעות: ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם להגבלת התנועות בקטע של עמוד–השדרה המתאים, או בהתאם לממצא הנוירולוגי.

מילון מושגים:

עמוד השדרה: הציר המרכזי של הגוף, מייצב את הגוף ומאפשר תנועה. מתחיל בבסיס הגולגולת מסתיים באגן ובתוכו עובר חוט השדרה.
מורכב מחוליות המונחות אחת על השנייה.
בין כל שתי חוליות מתקיים דיסק הבנוי מרקמה חזקה שהופכת אותו בולם זעזועים.
החוליות והדיסקים,( הרצועות והשרירים )מקנים לעמוד השדרה את יציבותו וגמישותו.

בתשלום
סעיף 37 עמוד השדרה

הקדמה:

ביטוח לאומי קובע כמה אחוזי נכות תוכל לקבל אם אתה סובל מבעיות בעמוד השדרה. ביטוח לאומי קובע בסעיף 37 אחוזי נכות ל- 10 מצבים של פגיעות בעמוד השדרה.

הוראות:
» אם יש לך בעיות בעמוד השדרה:
• אם עברת קיבוע של עמוד השדרה ה-צווארי, גבי, מתני או מוחלט, גש לסעיפים (1) – (4).
• אם אתה סובל מהגבלות בעמוד השדרה ה-צווארי, גבי, מתני, גש לסעיפים (5) – (7).
• אם אתה סובל משבר בחוליה, עבור לסעיף (8).
• אם אתה סובל מהפרעות לאחר שבר בחוליה, עבור לסעיף (9).
• אם אתה סובל מתסמונת בקע הדיסקוס, עבור לסעיף (10)
» בסעיף זה קיימת חשיבות לצילומים כגון רנטגן וכן הגבלות תנועה במעמד בדיקה בוועדה.

הגשת התביעה:

אם עברת ניתוח לקיבוע עמוד שדרה צווארי תוכל לקבל בין 0% נכות ועד 100% נכות, בהתאם לבעיה, דרגת חומרתה והמסמכים הנלווים.

זה סעיף החוק עם הסברים ופרשנויות:

(1) קיבוע עמוד שדרה צווארי:

(א) אם הקיבוע נעשה בזווית נוחה, תוכל לקבל 30% נכות מביטוח לאומי.
(ב) אם הקיבוע נעשה בזווית בלתי נוחה, תוכל לקבל 50% נכות מביטוח לאומי.

מסמכים שחשוב לצרף:
• דוח על הבעיה בעמוד שדרה.
• אישור ניתוח שבוצע (דוח ניתוח).
• במידה וקיימת הגבלות תנועה שלאחר הניתוח צרפו תוצאות דימות שנערכו.

טיפ:
• שים לב, רופאי הוועדות מפרשים זווית נוחה כאשר ניתוח הקיבוע הוא בגדר יציבה תקינה, זאת בהתאם לספר הנכויות. זווית בלתי נוחה מפורשת על ידי הרופאים כפעולה אשר לאחריה היציבה הכוללת מופרעת וקיימת סטייה בציר.
• עליכם לצרף לוועדות תיעוד על קיבוע עמוד שדרה צווארי. במידה ויש סטייה ביציבה הכללית, עליך לצרף תיעוד גם על הבעיה.

(2) אם עברת ניתוח לקיבוע עמוד שדרה גבי:

(א) אם הקיבוע נעשה בזווית נוחה, תוכל לקבל 10% נכות.
(ב) אם הקיבוע נעשה בזווית בלתי נוחה, תוכל לקבל 30% נכות.

טיפ:
• שים לב, רופאי הוועדות מפרשים זווית נוחה כזווית שאינה עוברת את הקיפוזיס הנורמלית ואין אנגולציה צדדית או קדמית-אחורית חדה, זאת בהתאם לספר הנכויות.
• עליכם לצרף לוועדות תיעוד על קיבוע עמוד שדרה גבי. במידה ויש סטייה ביציבה או ביכולת התנועה עליך לצרף תיעוד גם על המגבלה הנ"ל.

(3) אם עברת ניתוח לקיבוע עמוד שדרה מותני:

(א) אם לאחר הקיבוע מצבך נוח, תוכל לקבל 30% נכות מביטוח לאומי.
(ב) אם לאחר הקיבוע מצבך בלתי נוח, תוכל לקבל 40% נכות מביטוח לאומי.
(ג) אם לאחר הקיבוע נותרת במצב של דפורמציה קשה עם הפרעה בולטת ביציבה, תוכל לקבל 50% נכות מביטוח לאומי.

טיפ:
• שים לב, רופאי הוועדות מפרשים מצב נוח כמצב בו היציבה נשמרת בגבולות הנורמה ואילו מצב בלתי נוח מפורש בהתאם לספר הנכויות כשינוי ניכר או גס ביציבה.
• עליכם לצרף לוועדות תיעוד על קיבוע עמוד שדרה המותני. ככל שהיציבה התערערה עקב ניתוח זה, עליכם להביא תיעוד מפורט של המגבלה. בלי לקבל מידע רפואי מספק יתקשו רופאי הוועדות לקבוע את אחוזי הנכות המתאימים למצבכם

(4) אם עברת ניתוח לקיבוע של כל עמוד השדרה:

(א) אם הזווית היא נוחה, תוכל לקבל 60% נכות.
(ב) אם הזווית היא בלתי נוחה, תוכל לקבל 100% נכות.

שים לב, על רופאי הוועדות לקבוע 100% נכות בשל זוית בלתי נוחה, אף אם אתה יכול להניע את הצוואר בזווית של 30̊ לאורך הקו המאונך.

מסמכים שחשוב לצרף – רלבנטי לסעיפים (2) – (4)
• דוח ניתוח המפרט את הקיבוע שבוצע.

(5) אם אתה סובל מהגבלת תנועות בעמוד שדרה צווארי:

(א) אם הגבלת התנועות היא קלה, תוכל לקבל 10% נכות.
(ב) אם הגבלת התנועות היא בינונית, תוכל לקבל 20% נכות.
(ג) אם הגבלת התנועות היא קשה, תוכל לקבל 30% נכות.
(ד) אם אתה סובל מאי יציבות של עמוד השדרה צוואר, ויש לך צילומי רנטגן המוכיחים אי יציבות בתנוחות שונות, תוכל לקבל  30% נכות.

טיפ:
שימו לב, כל מקרה של הגבלת תנועה צריך להיות מגובה בתיעוד רפואי למשל: תלונות חוזרות ונשנות אצל רופא מטפל על הגבלה, כאבים, מסמכים המעידים על ניסיון טיפול מרופא מטפל, דוח טיפולים פיזיותרפים וסיכום ביקורים. תלונות במועד הוועדה על הגבלה ובמהלך בדיקה מבלי להוסיף תיעוד רפואי מספק אודות הבעיה, עלולים להוביל לקביעת אחוזי נכות נמוכים יותר ממצבכם הרפואי.

(6) אם אתה סובל מהגבלת תנועות בעמוד שדרה גבי:

(א) אם הגבלת התנועות היא קלה, תוכל לקבל 0% נכות.
(ב) אם הגבלת התנועות היא בינונית או קשה, תוכל לקבל 10% נכות.

מסמכים שחשוב לצרף:
• תיעוד רפואי על המגבלות בעמוד שדרה גבי– תלונות חוזרות ונשנות לרופא מטפל;
• במידה ויש בידך בדיקות המוכיחות הגבלת תנועות עליך לצרף אותן.
(7) אם אתה סובל מהגבלת תנועות בעמוד שדרה מותני:

(א) אם הגבלת התנועות היא קלה, תוכל לקבל 10% נכות.
(ב) אם הגבלת התנועות היא בינונית, תוכל לקבל 20% נכות.
(ג) אם הגבלת התנועות היא קשה, תוכל לקבל 20% נכות.
מסמכים שחשוב לצרף:
• תיעוד על הפגיעה בגינה קיימות הגבלות תנועה.
• תוצאות בדיקות דימות.
• תיעוד תלונות לרופא על הגבלות תנועה.
• אישור רופא על חומרת ההגבלות.
• דוח תרופות
• המלצות טיפול / דוח טיפולים.
(8) אם אתה סובל משבר של גוף חוליה שהתרפא:

(א) בלי תזוזה ניכרת ובלי הגבלת תנועה של עמוד שדרה בקרבת החולה שנפגעה, תוכל לקבל 5% נכות. שים לב! אחוזי הנכות מנופים (לא נספרים) בתביעת נכות כללית.
(ב) עם תזוזה ניכרת ובלי הגבלת תנועה של עמוד שדרה בקרבת החולה שנפגעה, תוכל לקבל 10% נכות.
(ג) עם תזוזה ניכרת ושינויים ארטרוטיים, אבל בלי הגבלת תנועה של עמוד השדרה בקרבת חוליה זו, תוכל לקבל 20% נכות.
מסמכים שחשוב לצרף:
• צילום רנטגן המעיד על השבר.
• צילום רנטגן המעיד על איחוי השבר.
• במידה ויש תזוזה של החוליה צרפו צילומי רנטגן המעידים על כך.
• צרפו תוצאות רנטגן המעידים על שינויים ארטרוטיים.
• במידה ויש הגבלות תנועה צרפו תיעוד רפואי צילומים, תלונות , בדיקת אורתופד, המעידים על הגבלות תנועה.
(9) אם אתה סובל מהפרעות לאחר שבר בחוליות העצה או מותניות, תוכל לקבל 5% נכות.
אחוזי הנכות ייקבעו גם אם החוליה הרוחבית לא התחברה. עליכם לצרף תיעוד רפואי כולל בדיקות וצילומי רנטגן.

מסמכים שחשוב לצרף:
• צילום רנטגן המעיד על השבר.
• צילום רנטגן המעיד על איחוי השבר בצורה שגורמת להפרעות תנועה.

(10) אם אתה סובל מתסמונת בקע הדיסקוס:

(א) אם התסמונת התרפאה, תוכל לקבל 0% נכות.
(ב) אם אתה סובל עקב התסמונת הנ"ל מהפרעות ייקבעו אחוזי נכות בהתאם לאזור המוגבל בעמוד השדרה או בהתאם לממצא נוירולוגי, היה ונוצרה בעיה כזו.

טיפ:
לצורך קבלת אחוזי נכות לפי סעיף זה עליכם לצרף תיעוד על התסמונת ועל המגבלה שנוצרה. העדר תיעוד רפואי עלול להוביל לאי קביעת אחוזי נכות, אף אם מגיעים לכם בהתאם לספר.

עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

ערר מול ביטוח לאומי שאושר עבור זכאות לאובדן כושר עבודה
אישור זכאות קצבת נכות והכרה של 63%, ו-65% אי כושר
החלטת הוועדה בגין נכות רפואית
אישור זכאות 19% נכות לתובע אשר החליק במדרגות עבודתו
אישור זכאות 100% נכות עבור תובע החולה בשחפת וסוכרת
אישור זכאות לקצבת נכות שנתית של 75,000 ש"ח
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!