לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

סעיף 50 – אצבעות הרגל

סעיף 50 בספר הנכויות של המוסד לביטוח לאומי מציג את אחוזי הנכות הצפויים לכל אחת מהנכויות הקשורות לבעיות באצבעות הרגליים.

כדי לעזור לך לזהות באופן מדויק את הבעיה הרפואית שלך, ובכך להעריך את גובה אחוזי הנכות שניתן לקבל – צירפנו למושגים המקצועיים הסברים קצרים, פשוטים וברורים.

זה נוסח הסעיף – 50. אצבעות הרגל

(1) קטיעת האצבעות:
א. של כל האצבעות
I. עם ראשי ה–metatarsalia – 25%
II. בלי ראשי ה–metatarsalia – 15%

ב. של אצבע 1
I. עם ראש ה–metatarsus – 20%
II. בלי ראש ה–metatarsus – 10%

ג. של אצבע בודדת או שתי אצבעות, פרט לבוהן
I. עם ראש ה–metatarsus – 10%
II. בלי ראש ה–metatarsus – 5%

ד. של שלוש או ארבע אצבעות, פרט לבוהן
I. עם ראש ה–metatarsus – 15%
II. בלי ראש ה–metatarsus – 10%

(2) Hallux valgus חד–צדדית קשה – 5%

(3) Hallux rigidus – 10%

(4) אצבע פטיש
א. אצבע בודדת – 0%
ב. בכל האצבעות, חד–צדדית ומבלי pes cavus – 10%

(5) המצב שלאחרי ניתוח של Hallux valgus כשהוא מלווה בהרחקת ראש ה–metatarsus – 10%

(6) מצב שלאחרי ניתוח Hallux valgus תוד כדי שמירת ראש ה–metatarsus – 5%
מילון מושגים:

HALLUX VALGUS – הלוקס ולגוס – שינוי הדרגתי בכף הרגל (בעיקר נשים) – עצם בולטת

hallux rigidus – הלוקס ריגידוס – ארטריטיס של בסיס הבוהן הגדולה

אצבע פטיש – עיוות של אחת או יותר מאצבעות הרגל הקטנות (בדרך כלל לא מדובר על בוהן)

PES CAVUS – קשת גבוהה בכף הרגל (הקשת האורכית)

סעיף 50 אצבעות הרגל, הקדמה:

ביטוח לאומי קובע כמה אחוזי נכות תוכל לקבל על בעיות באצבעות כף הרגל.

בסעיף 50 ביטוח לאומי קובע אחוזי נכות על מצב של קטיעת אצבעות כף הרגל, מצב של הלוקס ולגוס, הלוקס רגידוס, אצבע פטיש, לאחר ניתוח של הלוקס ולגוס.

הוראות:
» אם אתה סובל מבעיה באצבעות כף הרגל:
• אם עברת קטיעה של אצבעות בכף הרגל, עבור לסעיף (1).
• אם אתה סובל ממצב של הלוקס ולגוס, עבור לסעיף (2).
• אם אתה סובל ממצב של הלוקס רגידוס, עבור לסעיף (3).
• אם אתה סובל ממצב של אצבע פטיש, עבור לסעיף (4).
• אם אתה לאחר ניתוח הלוקס ולגוס, עבור לסעיפים (5), (6).

הגשת התביעה – אם אתה סובל מבעיות באצבעות כף הרגל תוכל לקבל בין 0% נכות ועד 25% נכות בהתאם לבעיה, דרגת חומרתה והמסמכים הנלווים.

זה סעיף החוק עם הסברים ופרשנויות:

(1) קטיעת אצבעות

(א) אם קטעו לך את כל אצבעות כף הרגל:

i. אם עברת קטיעה של כל אצבעות כף הרגל כולל קטיעה של עצמיות המסרק – ראשי המטרסליה , תוכל לקבל 25% נכות מביטוח לאומי.
ii. אם עברת קטיעה של כל אצבעות כף הרגל בלי עצמות המסרק – ראשי המטרסליה, תוכל לקבל 15% נכות מביטוח לאומי.

חשוב לדעת:
סעיף טכני לצורך קביעת אחוזי נכות עליכם לצרף מסמך רפואי אודות קטיעת האצבעות וכן מיקום הקטיעה (האם כולל או לא כולל את ראשי עצמות המסרק).

(ב) אם עברת קטיעה של אצבע 1

i. אם הקטיעה כוללת את ראש המטרסוס (מסרק), תוכל לקבל 20% נכות מביטוח לאומי.
ii. אם הקטיעה לא כוללת ראש המטרסוס (מסרק), תוכל לקבל 10% נכות. שים לב! אחוזי הנכות לסעיף זה מנופים (לא נספרים) בתביעה לנכות כללית.
(ג) אם עברת קטיעה של אצבע בודדת או שתי אצבעות חוץ מהבוהן :
i. אם הקטיעה כוללת את ראש המטרסוס (מסרק), תוכל לקבל 10% נכות מביטוח לאומי.
ii. אם הקטיעה לא כוללת את ראש המטרסוס (מסרק), תוכל לקבל 5% נכות. שים לב! אחוזי הנכות לסעיף זה מנופים (לא נספרים) בתביעה לנכות כללית.
(ד) אם קטעו לך שלוש או ארבע אצבעות, חוץ מהבוהן

i. אם הקטיעה היא עם ראש המטרסוס (מסרק), תוכל לקבל 15% נכות.

ii. אם הקטיעה לא כוללת את ראש המטרסוס (מסרק), תוכל דרוש 10% נכות. שים לב! אחוזי הנכות לסעיף זה מנופים (לא נספרים) בתביעה לנכות כללית.

מסמכים שחשוב לצרף:
• תיעוד רופא על בעיה באצבעות כף הרגל או בעיה בגינה עברת קטיעת אצבעות.
• תיעוד על הקטיעות שבוצעו כולל פירוט האם כוללים את עצמות המסרק.

(2) אם אתה סובל מעצם בולטת שהיא "הלוקס ולגוס" בצורה קשה, כף רגל אחת, תוכל לקבל 5% בתביעות. שים לב! אחוזי הנכות לסעיף זה מנופים (לא נספרים) בתביעה לנכות כללית.

כדאי לדעת:

• הלוקס ולגוס יכול להיווצר עקב הליכה לא נכונה/ צניחת קשת כף הרגל אורכית או רוחבית, שימוש נרחב בנעלים צרות, שימוש נרחב בעקבים גבוהים בלי מדרסים, ארטריטיס.
• מדובר בעיוות שגורם לבליטה בצידה הפנימי של כף הרגל עקב שחיקת סחוס וכן לתזוזת הבוהן באופן בו הבוהן תשען על האצבע הסמוכה לה או תהיה מתחתיה.
• מבחינה אנטומית, מדובר על סטייה של עצם המסרק הראשונה לכיוון מרכז הגוף וסטייה של הבוהן החוצה ממרכז הגוף. סטייה זו גורמת ליצירת בליטה בבסיס הבוהן.
• אחוזי נכות לפי סעיף זה לא נספרים לצורך תביעת נכות כללית.
• אחוזי הנכות הם עבור מקרה קשה של הלוקס וגוס, כאשר העיוות הוא חמור וגורם להפרעה תנועתית או תפקודית.

(3) אם אתה סובל מתחושת כאבים בבוהן/ תחושת תקיעה, חוסר נוחות, הפרעת ת נועה ואובחן כי אתה סובל ממצב של "הלוקס רגידוס" קשה – (ארטריטיס) בכף רגל אחת, תוכל לקבל 10% נכות.

כדאי לדעת:
• ארטריטיס הוא מצב בו הסחוס במפרק נהרס, כתגובה מתחיל כאב וחריקה וליצירת בליטת עצם בגב בסיס האצבע הגדולה.
• בשל העדר הסחוס תנועת הבוהן פוחתת ומלווה בכאבים. כאשר הסחוס נהרס לחלוטין נוצרת נוקשות קשה יותר העצם משתפשפת והכאבים במפרק הופכים חמורים יותר.
• מדובר על מצב בו החולה סובל מתחושת כאבים בבוהן, תחושת "תפיסה"/"תקיעה" של הבוהן, חוסר נוחות, הפרעת תנועה.

מסמכים שחשוב לצרף:

• תוצאות בדיקות, צילום כף הרגל וכן אבחון כי אתה סובל מארטריטיס.
• תיעוד רופא על מצבך: דרגת חומרת הארטריטיס המלצות טיפול, תרופות,
• אם בצעת טיפולים צרף את תוצאות הטיפולים.
• תיעוד תלונות לרופא על הפרעת תנועה / הפרעה תפקודית עקב הבעיה.

(4) אם אתה סובל מעיוות באמצעות הרגל בצורת פטיש ואובחן כי מדובר על "אצבע פטיש", יש לך יבלות וכאבים:

(א) אם מצב זה הוא רק באצבע אחת, תוכל לקבל 0% נכות.

(ב) אם אתה סובל ממצב זה בכל אצבעות כף הרגל (כף רגל אחת) ללא קשת גבוהה בכף הרגל, תוכל לקבל 10% נכות. שים לב! אחוזי נכות מנופים (לא נספרים) בתביעת נכות כללית.

כדאי לדעת:

• ללא טיפול מתאים, העיוות הופך קשיח ומצריך ניתוח.
• אנשים שסובלים ממצב של אצבע פטיש מפתחים בדרך כלל יבלות וכאבים מעל בליטת העצם במפרק האמצעי וכן מתקשים במציאת נעליים נוחות.
• אצבע פטיש היא בדרך כלל תוצאה של נעליים צפופות מקדימה (בעיקר נעלי שפיץ) וכן חוסר איזון בשרירי כף הרגל.

מסמכים שחשוב לצרף:
• אבחון על אצבעות פטיש.
• יש קיימת המלצה לניתוח, צרף את ההמלצה.
• תיעוד תלונות לרופא על בעיות תפקוד / הפרעות תפקוד עקב הבעיה
• דוח טיפולים, תיעוד על משחות / תרופות

(5) אם עברת ניתוח של הלוקס ולגוס וראש מטטרסוס הוסר, תוכל לקבל 10% נכות.

מסמכים שחשוב לצרף:
• אבחון על הבעיה בגינה הומלץ על ניתוח.
• דוח ניתוח.

כדאי לדעת:
• מצב של הלוקס ולגוס אינו מחייב ניתוח (ניתוח לרוב מבוצע כצורך אסטטי או כאשר קיים נוצר צורך רפואי). כאשר כאבי רגליים מחמירים, האזור הופך אדום ומגורה, מופיעים כאבים אף בהליכה יחפה ונעליים רחבות יותר אינן מקנות פתרון לרוב יבוצע ניתוח באזור זה.
• עליכם לצרף לוועדות מסמך ניתוחי המעיד על מהות הניתוח וכן את אופן הניתוח כולל הרחקת ראש עצם המסרק.

(6) אם עברת ניתוח של הלוקס ולגוס וראש המטטרסוס נשמר, תוכל לקבל 5% נכות. שים לב! אחוזי הנכות בסעיף זה מנופים (לא נספרים) בתביעת נכות כללית.

מסמכים שחשוב לצרף:
• תיעוד בעיה בגינה הומלץ על ניתוח הלוקס ולגוס.
• דוח ניתוח כולל פירוט עם ראש המסרק הוסר או לא.

לפרטים נוספים אפשר לעיין באתר ביטוח לאומי ולצפות בשינויים בספר הליקויים!

עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות ל75% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
ערר לביטוח לאומי עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה ברגל במהלך עבודה
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה בשמיעה מרעש בעבודה
אישור זכאות 97% נכות עבור תובע החולה באמנזיה
אישור זכאות קצבת נכות והכרה של 63%, ו-65% אי כושר
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!