לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

נכות זמנית תאונת עבודה

נכות זמנית בעקבות תאונת עבודה מהווה מצב רפואי לא יציב או חולף, המאפשר קבלת זכויות עבור הפגיעה מעבודה לתקופת זמן מוגבלת. מצב זה צפוי להשתנות בהתאם לקביעה עתידית מצד הביטוח הלאומי לעניין הנכות, או בעקבות החמרה במצב הרפואי הנוכחי. האם תוכלו לקבל נכות זמנית עקב תאונת עבודה ובאילו מקרים?

 

תאונת עבודה: כיצד מגישים תביעה לביטוח לאומי?

אדם שנפגע בתאונת עבודה אמור לעדכן בה מהר ככל האפשר את מעסיקו ולהתפנות לטיפול רפואי. בטיפול הרפואי יש לקבל תעודה ראשונית לנפגע עבודה, עמה ניתן להגיש תביעה לקבלת דמי פגיעה. תשלום זה מכסה למעשה על תקופת ההיעדרות הראשונית מהעבודה, לאורך 3 חודשים מיום התאונה. אחרי שתסתיים תקופת תשלום דמי הפגיעה וכל עוד עדיין לא ניתן לשוב לעבודה מבחינה רפואית ופיזית, ניתן להגיש בקשה לגמלת נכות מעבודה.

טופס התביעה לקצבת נכות מעבודה (ב.ל 200) זמין להורדה ולמילוי דרך אתר הביטוח הלאומי. ניתן גם לקבל טופס ריק למילוי דרך הסניף הקרוב. את התביעה עצמה יש להגיש באופן מקוון, בפקס, בדואר או בתיבת השירות בסניף, בהתאם להחלטת המבוטח.

את התביעה לנכות מעבודה יש להגיש בתוך 12 חודשים לכל היותר ממועד התאונה. לאחר תקופה זו נכנסת לתוקפה התיישנות שעלולה לפגוע טכנית בזכאות לחלק מהקצב או כולה. ולכן מומלץ לייעל את התהליך כבר מבראשית, לשמור על הניירת הרפואית מאורגנת ומסודרת, לתייק אותה במרוכז ולפנות לעורך דין המתמחה בתאונות עבודה ובתביעות מול המוסד לביטוח הלאומי לקבלת ייעוץ והכוונה מתאימים.

 

נכות זמנית לעומת נכות קבועה

תאונת עבודה היא תרחיש מצער שבו עובד נפצע, נפגע בתאונה או מגלה שהוא סובל ממחלת מקצוע שנגרמה לו עקב עבודתו הממושכת. במצב זה העובד שעד כה עבד והתפרנס באופן שגרתי וללא בעיה חווה מצב רפואי שמונע ממנו להמשיך להתפרנס כראוי ולאורך זמן.

למעשה, ככל שפגיעתו או נסיבותיו הרפואיות של העובד חמורים וקשים יותר, עד כדי מגבלות תפקודיות קשות שמונעות ממנו לעבוד בעבודתו הנוכחית כרגיל, הוא צפוי לקבל נכות צמיתה (קבועה) בה ייקבעו לו אחוזי נכות מסוימים ומכוחם יקבל גם קצבת נכות חודשית (החל מ-20% נכות) או מענק חד פעמי (בקביעת 9%-19% אחוזי נכות).

ישנם גם נזקים ובעיות רפואיות שצפויים להיפתר בשלב כלשהו, כך שהעובד יוכל כעבור תקופה לשוב כרגיל לעבודתו ולהתפרנס. מן הצד השני, ישנם נזקים ובעיות רפואיות שעלולים להחמיר כעבור תקופת זמן מסוימת ולמנוע את היכולת לעבוד ולהתפרנס – מצב שיצריך בחינה מחודשת של אחוזי הנכות שנקבעו ועל כן יוחלט להעניק נכות זמנית.

 

לכמה זמן ניתנת נכות זמנית תאונת עבודה?

הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח הלאומי קובעת נכויות זמניות לפרק זמן מקסימלי של שנה אחת, אם כי ישנם מקרים שבהם נקבעה נכות זמנית לכמה שנים בהתאם למקרה ועל פי חוות דעתו של רופא מומחה.

 

זכויות שנובעות מקבלת הנכות הזמנית

לאורך התקופה שבה מקבל נפגע העבודה את הנכות הזמנית, הוא זכאי לקבל קצבת נכות חודשית מתאימה, כפי שנקבעה לו בביטוח הלאומי. בסיום תקופה זו הוא יוזמן אוטומטית לוועדה רפואית נוספת שתבחן את מצבו הנוכחי ותקבע האם יש צורך בתקופת נכות זמנית נוספת, באחוזי נכות צמיתים או שאין בכך עוד צורך.

לוועדה זו, כמו הקודמת, חשוב מאוד להגיע מוכנים היטב. יש לדעת כיצד לענות לשאלות הוועדה ולהציג את הנסיבות הרפואיות והמצב העדכני, לארגן כראוי את הניירת הרפואית המעודכנת ולהיערך סימולטנית לשיחה עם רופאי הוועדה בדיון. ניתן להגיע בליווי אדם נוסף, שיכול להיות גם עורך דין מטעמו של הנפגע, שידבר ויענה בשמו בדיון בוועדה עצמה.

זכות נוספת שניתנת למי שקיבלו נכות זמנית היא האפשרות להגיש בקשה למעמד "נכה נזקק". מעמד זה מקנה 100% נכות לתקופה קצובה של 4 חודשים. מעמד זה ניתן גם בהתאם לקביעת הוועדה הרפואית, על מנת לבחון בסיום התקופה האם יש להפחית דרסטית את דרגת הנכות, או להעמיד דרגת נכות קבועה על שיעור משמעותי יותר.

הגוף שמחליט לעניין הנכות הזמנית של 100% היא וועדת רשות של המוסד לביטוח הלאומי. וועדה זו יכולה גם לדחות בקשות שהגיעו אליה ללא נימוק מתאים. כדי שהבקשה תתקבל, יש למלא את טופס ב.ל 279 שנמצא באתר הביטוח הלאומי ומתאימה לנפגעי עבודה בלבד, שאינם מסוגלים לעבוד בכל עבודה ואין להם כעת הכנסות מעבודה או עסק כלשהם.

 

קצבת נכות זמנית

הנכות הזמנית ניתנת כאמור לתקופה של עד שנה, בה תינתן לנפגעים קצבה חודשית מתאימה לשיעור הנכות שנקבע להם. יחד עם זאת, נפגעים שהוועדה קבעה להם 8% נכות ומטה אינם זכאים לפיצוי או קצבה כלשהי, גם אם דרגת הנכות הזו הייתה קבועה.

נפגעים שנקבעו להם אחוזי נכות שבין 9%-19% זכאים למענק כספי חד פעמי מהביטוח הלאומי. מי שקיבלו נכות בגובה של 20% ומעלה זכאים לקצבת נכות מעבודה.

חשוב לציין שבמהלך תקופת הנכות הזמנית, מחויבים הנפגעים לשתף פעולה עם המוסד לביטוח לאומי והוועדה הרפואית בפרט, לבצע את הטיפולים הרפואיים שהמליצה עליהם ולערוך בדיקות נוספות בהתאם למצבם הרפואי. אם מבוטח בוחר לא לקבל טיפול רפואי או לבצע התערבות יזומה לשיפור מצבו (למשל לעבור ניתוח), כלומר לא להקטין את הנזק – הביטוח הרפואי יוכל.

 

הרציונל שמאחורי נכויות זמניות

הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי חורצת ממש את גורלם של נפגעי תאונות העבודה. רק היא זו שקובעת האם נפגע שלפניה אכן סובל מנכות שמזכה אותו בפיצוי כלשהו, או אם לאו, אם מדובר בנכה זמני או קבוע ותחת איזה שיעור נכות.

תקנות הביטוח הלאומי מבדילות בין נכות זמנית לצמיתה אמנם, אך המוסד עצמו חשוף לביקורת מתמשכת סביב הנושא, שכן יש הטוענים שרק מעצם האפשרות של נפגע עבודה לקיים וועדה רפואית בעניינו, מן הראוי שתיקבע לו דרגת נכות מתאימה. זאת מפני שהליך קבלת הזכאות קשה ומורכב ממילא, דורש מהנכה מאמצים ומשאבים רבים, על אף שהוא עצמו סובל רפואית באופן קשה.

יתרה מכך, יש מי שנדרשים להופיע שנה אחר שנה מול וועדה רפואית בעקבות קבלת נכויות זמניות, וזאת רק על מנת שיצליחו להצדיק פעם אחר פעם את נכותם והזכאות שנובעת ממנה לפיצויים ראויים.

לעומת זאת, יש גם מי שרואים הכרחיות במתן סטטוס של נכים זמניים, משום שהדבר מעודד נפגעים לשקם את עצמם, להשתתף בבדיקות ובטיפולים ולבצע כל שבאפשרותם כדי להקטין את הנזקים ולשפר את בריאותם האישית. רבים מאמינים שזהו סוג של תמריץ שהמדינה מספקת, כדי לעודד תהליכי החלמה יעילים, להשיב את הנפגעים אל תוך מעגל העבודה ולהמשיך לתרום לחברה ולמעגל החיים האזרחי.

כל זאת מבלי לעודד אחרים להתבוסס במצבם העגום כנכים ומוחלשים.

 

עורך דין תביעות נכות מעבודה

למרות שעורך הדין יכול לייצג מטעמכם בוועדה ולכוון אתכם מהרגע הראשון לגבי אופן ההתנהלות מול המוסד לביטוח הלאומי, ניתן לפנות אליו גם בשלב מאוחר יותר לטובת הכנה לוועדה בסיום התקופה הזמנית, הגשת מעמד של נכה נזקק ועמידה על יתר הזכויות שנובעות מהקביעה של המל"ל.

באתר פיצויים תמצאו מידע עשיר ורב לגבי חשיבותו של עורך דין להתמודדות המורכבת מול הביטוח לאומי וכיצד לפעול לקבלת נכות קבועה, או כאשר יש צורך בהגדלת אחוזי הנכות.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות 97% נכות עבור תובע החולה באמנזיה
אישור קצבת נכות עקב פריצת דיסק
אישור זכאות ל57% נכות, 65% אי כושר וקצבה לשנה
אישור זכאות לקבלת 75% נכות וקצבה למשך שנתיים
אישור זכאות לקצבת נכות עקב לופוס מול ביטוח לאומי
אישור זכאות עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!