לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

סעיף 47 – עצמות הגפיים התחתונים

סעיף 47 בספר הנכויות של המוסד לביטוח לאומי מציג את אחוזי הנכות הצפויים לכל אחת מהנכויות הקשורות למחלות עצמות הגפיים התחתונים.

כדי לעזור לך לזהות באופן מדויק את הבעיה הרפואית שלך, ובכך להעריך את גובה אחוזי הנכות שניתן לקבל – צירפנו למושגים המקצועיים הסברים קצרים, פשוטים וברורים.

זה נוסח הסעיף:

47. עצמות הגפיים התחתונים

(1) אי התאחות של עצם ה –Femur
א. הגוף נתמך בעזרת מכשיר אורטופדי – 50%
ב. מפרק נד מדומה ואין הגוף יכול להיתמך ברגל גם בעזרת מכשיר – 70%

(2) חיבור גרוע של עצם הירך או של השוקה ( Tibia) (Faulty union of Femur or Tibia )
א. ללא הגבלת התנועות במפרקים הסמוכים – 10%
ב. עם הגבלת התנועות, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להגבלה. לענין זה, חיבור גרוע של אחת מהעצמות הנ"ל, פירושו – סטיה של הציר מכיוונו התקין או מכיוונו המקורי עד להפרעה בסימטריה של הגפיים.

(3) אי–התאחות של הטיביה והפיבולה או הטיביה בלבד, ישנן תנועות רפות המחייבות שימוש במשענת – 30%

(4) אי התאחות עצמות ה- –Tarsus או Metatarsus או תוצאות אחרות של פציעות בכף הרגל המשפיעות על כושר התנועות
א. בצורה קלה – 0%
ב. בצורה בינונית – 10%
ג. בצורה קשה – 20%
ד. בצורה קשה מאד – 30%

(5) התקצרות של רגל אחת
א. עד 2 סנטימטרים – 0%
ב. מעל ל–2 ועד 3 סנטימטרים – 5%*
ג. מעל ל–3 ועד 5 סנטימטרים – 10%
ד. מעל ל–5 ועד ½7 סנטימטרים – 20%
ה. מעל ל–½7 סנטימטרים – 40%

(6) קטיעת הגף התחתון
א. בפרק הירך – 80%
ב. בשליש העליון של עצם הירך או בסמוך מתחת לשליש – 80%
ג. באמצע הירך או בשליש התחתון, ישנה אפשרות של התקנת תחליף מלאכותי – 65%

(7) קטיעת השוק
א. עד 5 סנטימטרים מתחת לחיבור שריר מיתר הברך או בסמוך לזה – 55%
ב. ביותר מ–5 סנטימטרים מתחת לחיבור שריר מיתר הברך, כולל Syme's amputation – 50%

מילון מושגים:
גפיים תחתונות מורכבות מ:

ירך – חלקה העליון של הרגל בין האגן לברך.

עצם הירך – FEMUR – העצם הגדולה והחזקה ביותר בגוף. ממוקמת בין האגן לשוקה. מרפק העליון הוא מפרק  הירך ומפרק תחתון מפרק הברך.

שוק – חלקה התחתון של הרגל, נמצא מתחת לירך ומעל כף הרגל.

עצם השוקה- TIBIA – אחת מעצמות השוק והעצם הארוכה ביותר בגוף. ממוקמת בין עצם הירך לעצמות שורש כף  הרגל. מרפקה המקורב הוא מפרק הברך והמפרק המרוחק הוא הקרסול.

שוקית – פיבולה – עצם ארוכה וצרה. ממוקמת בצידה החיצוני של החלק התחתון ברגל. בעלת מפרק עם השוקה (מתחת לברך) ומפרקה המרוחק הוא צד אחד של עצם הקרסול

עצם tarsus – קרסול – מפרק נע חופשי מסווג כמפרק ציר מתווך בין עצמות השוקה והשוקית לבין עצם הערקום.

עצם metatarsus – מתייחס לכף הרגל – 5 עצמות המסרק בכף הרגל.

שריר מיתר הברך – נמצאים בחלק האחורי של הירך. מדובר על שלושה שרירים פועלים יחד בעת כיפוף הברך ובזמן  פשיטה של פרק הירך.

Symes amputation- קטיעה דרך הקרסול

בתשלום
סעיף 47 עצמות הגפים התחתונים

הקדמה:

ביטוח לאומי קובע כמה אחוזי נכות תוכל לקבל אם אתה סובל מבעיות בעצמות הגפיים התחתונים.

ביטוח לאומי בסעיף 47 קובע אחוזי נכות על בעיות בעצמות של הגפים התחתונים: בעיות של אי התאחות עצם, חיבור גרוע של עצם, התקצרות רגל, קטיעה.

הוראות:
» אם יש לך בעיה בעצמות של גפים תחתונים:
• אם אתה סובל מאי התאחות של עצם בגף תחתון, עבור לסעיפים (1), (3), (4).
• אם אתה סובל מחיבור גרוע של עצם, עבור לסעיף (2).
• אם עברת התקצרות רגל, עבור לסעיף (5).
• אם עברת הליך של קטיעה, עבור לסעיפים (6), (7).

הגשת התביעה:
אם אתה סובל מבעיות של אי התאחות, חיבור גרוע, התקצרות, קטיעה בעצמות גפיים תחתונות, תוכל לקבל בין 0% נכות ועד 80% נכות, בהתאם לבעיה.

זה סעיף החוק עם הסברים ופרשנויות:

(1) אם אתה סובל מאי התאחות של עצם הירך:

(א) אם אתה נאלץ להשתמש במתקן אורתופדי, תוכל לקבל 50% נכות.

(ב) אם נוצר מפרק נד מדומה והגוף לא יכול להיתמך ברגל בעזרת מכשיר אורתופדי תוכל לקבל 70% נכות.

מסמכים שחשוב לצרף:
• צילום רנטגן המעיד על אי התאחות של עצם הירך.
• המלצת רופא על שימוש במכשיר אורתופדי.
• אישור שימוש במכשיר אורתופדי.
• אישור רופא מטפל (כולל צילומים) על העדר יכולת לשימוש במכשיר אורתופדי עקב מפרק נד מדומה.

טיפים:
• מפרק מדומה הוא מצב רפואי טבעי – הוא נוצר מאליו בתוך המפרק.
• השתלת מפרק לא תקבל התייחסות זהה למפרק מדומה שכן מפרק מלאכותי הוא גוף זר שהושתל בגוף לעומת מפרק מדומה שנותר כתגובה טבעית בגוף במצבים מסוימים.

(2) אם אתה סובל מחיבור גרוע של עצם הירך או השוקה – מצב בו חיבור העצמות סוטה מכיוונו המקורי –  טבעי, כאשר קיימת סטייה בחיבור שגורמת לאסימטריה בגפיים.
(א) אם אינך סובל מהגבלת תנועה במפרקים הסמוכים, תוכל לקבל 10% נכות.

(ב) אם יש לך הגבלת תנועה ייבחנו אחוזי נכות בהתאם למגבלות התנועה של העצם.

מסמכים שחשוב לצרף:
• צילום רנטגן המעיד על חיבור גרוע של עצם הירך או השוקה.
• אם יש מגבלות תנועה תיעוד רפואי על הגבלות תנועה שנמצאו בבדיקה קלינית.
• דוח טיפולים שביצעת בהמלצת רופא מטפל.
(3) אם אתה סובל אי התאחות של עצם השוקה והשוקית, או השוקה בלבד ויש לך מגבלות תנועה המחייבות שימוש במשענת תוכל לקבל 30%.

מסמכים שחשוב לצרף:
• צילום רנטגן המעיד על אי התאחות של עצם השוקה והשוקית או השוקה.
• אם יש מגבלות תנועה תיעוד רפואי על הגבלות תנועה שנמצאו בבדיקה קלינית.
• אישור שימוש במשענת.
• דוח טיפולים שביצעת בהמלצת רופא מטפל.

שימו לב!
סעיף זה ייבחן הן באמצעות מסמכים רפואיים –בדיקת רנטגן והן באמצעות בדיקה פיזית על ידי אורתופד.

(4) אם אתה סובל מאי התאחות של עצמות בכף הרגל או פציעות בכף הרגל שגורמות לך פגיעה בכושר התנועה

(א) אם מדובר באי התאחות קלה ואין לכם פגיעה מהותית בכושר התנועה תוכל לקבל 0% נכות.

(ב) אם מדובר על אי התאחות בינונית או פציעה בינונית שגורמת לפגיעה בינונית בכושר התנועה תוכל לקבל 10% נכות.

(ג) אם מדובר על אי התאחות קשה או פציעה שגורמת לך לפגיעה קשה בכושר התנועה, תוכל לקבל 20% נכות.

(ד) אם אתה סובל מאי התאחות קשה מאוד או פציעה שגורמת לך להגבלה קשה מאוד בכושר התנועה תוכל לקבל 30% נכות.

מסמכים שחשוב לצרף:
• צילום רנטגן המעיד על אי התאחות עצמות כף הרגל / פציעה בכף הרגל.
• תיעוד רופא מטפל על הפגיעה ואופן הטיפול.
• דוח טיפולים שביצעת בהמלצת רופא מטפל.
• תיעוד תלונות על הגבלת תנועה.
• ככל שהפגיעה בתנועה חמורה יותר כך עליכם לצרף תיעוד תומך גדול יותר.
• אם קיימת פגיעה תעסוקתית צרפו אישור/המלצת רופא מטפל על מנוחה / ימי מחלה או אישור רופא תעסוקתי להפחתת משרה.

(5) אם אתה סובל התקצרות רגל אחת

(א) אם ההתקצרות היא עד שני ס"מ תוכל לקבל 0% נכות.

(ב) אם ההתקצרות היא בין 2-3 ס"מ תוכל לקבל 5% נכות בתביעות שאינן עבור נכות כללית.

(ג) אם ההתקצרות היא בין 3-5 ס"מ תוכל לקבל 10% נכות.

(ד) אם ההתקצרות היא בין 5-7.5 ס"מ תוכל לקבל 20% נכות.

(ה) אם ההתקצרות היא בין מעל 7.5 ס"מ תוכל לקבל 40% נכות.

מסמכים שחשוב לצרף:
• צילום רנטגן המעיד על התקצרות וכמה סנטימטרים מדובר.

טיפ:
• שימו לב! סעיף טכני בלבד, אין מקום להפעיל פרשנות או לבדוק מגבלה תפקודית. ככל שהרגל קצרה יותר מהשניה, כך ייקבעו יותר אחוזי נכות.
• אם יש לך הבדל של 2-3 סנטימטר בין שתי הרגליים, ואתה מעוניין להגיש תביעת נכות כללית, אחוזי הנכות הקבועים לסעיף זה – 5% לא ייחשבו במניין אחוזי הנכות שייתנו לך עבור בעיות רפואיות אחרות.

(6) אם עברת קטיעה של גף תחתון

(א) אם הקטיעה היא של פרק הירך תוכל לקבל 80% נכות.

(ב) אם הקטיעה היא של שליש עליון של עצם הירך או בסמוך מתחת לשליש תוכל לקבל 80% נכות.

(ג) אם הקטיעה היא באמצע ירך או שליש תחתון, ישנה אפשרות להתקנת פרוטזה תוכל לקבל 65% נכות.

מסמכים שחשוב לצרף:
• אישור ניתוח / רופא על הקטיעה כולל צילומים.
• אם התקנת פרוטזה צרף אישורים על כך.

טיפ:
• בקטיעות ירך ככל שהן ממוקמות גבוה יותר כך ייפסקו אחוזי נכות גבוהים יותר. במידה והקטיעה בוצעה מאמצע הירך ומטה וישנה אפשרות להתקנת פרוטזה ייפסקו אחוזי נכות נמוכים יותר.
• מדובר על סעיף טכני שמטרתו לבדוק באיזה חלק ממוקמת הקטיעה.

(7) אם עברת קטיעת שוק

(א) אם הקטיעה היא עד 5 ס"מ מתחת לחיבור שריר מיתר הברך או בסמוך לכך תוכל לקבל 55% נכות.

(ב) אם הקטיעה היא יותר מ5 ס"מ מתחת לחיבור שרירי מיתר הברך כולל קטיעה עד לקרסול תוכל לקבל 50% נכות.

מסמכים שחשוב לצרף:
• אישור על קטיעה ומיקומה.
• צילומים לאחר הקטיעה.

לפרטים נוספים אפשר לעיין באתר ביטוח לאומי ולצפות בשינויים בספר הליקויים!

עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות 97% נכות עבור תובע החולה באמנזיה
אישור זכאות ל74% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
אישור זכאות ל57% נכות, 65% אי כושר וקצבה לשנה
אישור זכאות 100% נכות עבור תובע החולה בשחפת וסוכרת
אישור זכאות 28% נכות לתובע שנחבל ברחוב וסובל מכאבים
אישור זכאות ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!