לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

סעיף 52 – ליקויים בכושר הראייה והגבלת שדה ראייה

סעיף 52 בספר הנכויות של המוסד לביטוח לאומי מציג את אחוזי הנכות הצפויים לכל אחת מהנכויות הקשורות ליקויים בכושר הראייה והגבלת שדה ראייה.

כדי לעזור לך לזהות באופן מדויק את הבעיה הרפואית שלך, ובכך להעריך את גובה אחוזי הנכות שניתן לקבל – צירפנו למושגים המקצועיים הסברים קצרים, פשוטים וברורים.

 

זהו סעיף החוק – 52. ליקויים בכושר הראייה והגבלת שדה הראייה

(1) ליקויים בכושר הראייה (חדות הראייה נמדדת עם תיקון אופטי מלא).

לוח קביעת אחוזי הנכות לפי חדות הראייה (להלן – הלוח)

המספרים שבשורות המאוזנות והמסומנות במספרים (1) עד (10) מציינים חדות ראייה של עין אחת, והמספרים שבטורים המאונכים והמסומנים באותיות א' עד י' – את חדות הראייה של העין השניה. המספרים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות.

(2) הגבלת שדה הראייה הבדיקה לצורך תקנת משנה זו תיעשה במכשיר ועל פי השיטה המקובלת והמתאימה לעניין; אם על פי הקריטריונים של מכשיר שדה הראייה, תרשים שדה הראייה אינו אמין, גם בבדיקה חוזרת, תיקבע נכות בהתאם לממצאים הקליניים הכוללים –

בעין אחת    בשתי העיניים
i. אבדן של פחות מרביע שדה הראייה                       0%              0%

ii. אבדן של רביע שדה הראייה
(1) אפי (נזאלי) עליון                                            0%              0%
(2) רקתי (טמפוראלי) עליון                                   5%*             15%
(3) אפי תחתון                                                     5%*             15%
(4) רקתי תחתון                                                  10%              25%
(5) אפי תחתון עין אחת ורקתי תחתון עין שניה                               30%

iii. אבדן מחצית שדה הראייה
(1) עליונה                                                       10%                30%
(2) פנימית                                                        10%               25%
(3) הומונימית, ימנית או שמאלית מוחלטת                                     60%
(4) חיצונית                                                      20%                50%
(5) תחתונה                                                      20%                65%

iv. צמצום היקפי של שדה הראייה – הנכות תקבע
לפי קוטר שדה הראייה:
(1) מעל 80 מעלות                                            0%                   0%
(2) 61 עד 80 מעלות                                         0%                   5%
(3) 41 עד 60 מעלות                                         5%                  20%
(4) 20 עד 40 מעלות                                        10%                 40%
(5) פחות מ-20 מעלות                                      30%                 100%

בפרק משנה (2) IV "קוטר שדה הראייה" – ממוצע הקוטר האנכי והרוחבי

מילון מושגים:

חדות ראיה: בדיקה בה נמדדת איכות הראיה. כלומר, היכולת להבחין בפרטים הקטנים ביותר ואיכות הפרטים הקטנים ביותר.

שדה ראיה: בדיקה בה נמדד תחום הראיה – זויות ושטח ראיה.

רביעים: שדה הראיה נבחן על פי ארבע רביעים: אפי עליון, אפי תחתון, רקתי עליון, רקתי תחתון.

אפי – נאזלי: המטופל אינו יכול לראות את שדה הראיה האמצעי

רקתי – טמפורלי: מצב בו הראיה משני הצדדים נפגעת.

רביע תחתון: מצב שבו לא ניתן לראות את החלק התחתון השמאלי בשתי העיניים.

רביע עליון : מצב שבו לא ניתן לראות את החלק העליון הימני בשתי בעיניים.
בתשלום
סעיף 52 ליקויים בכושר הראיה והגבלת שדה ראיה

הקדמה

ביטוח לאומי קובע כמה אחוזי נכות תוכל לקבל אם אתה סובל מליקויים בכושר הראיה ובשדה הראיה.

סעיף 52 מחולק לשני חלקים:
חלק (1) מתייחס לבעיות של כושר ראיה, מכיל טבלת בדיקת חדות ראיה.
חלק (2) מתייחס לבעיות של הגבלת שדה הראיה.

הוראות:
» אם יש לך בעיה בחודש הראיה או בשדה הראיה:
• אם הבעיה ממנה אתה סובל קשורה לכושר הראיה, עבור לסעיף (1).
• אם הבעיה בראיה קשורה להגבלה של שדה הראיה עבור לסעיף (2)
» אם הבעיה שלך קשורה גם לחדות ראיה וגם לשדה ראיה הקפד לצרף תיעוד רפואי על שתי הבעיות.

הגשת התביעה:
ביטוח לאומי קובע כמה אחוזי נכות תוכל לקבל אם אתה סובל מבעיות ראיה – חדות ראיה ושדה ראיה.

כדאי לדעת:
סעיף 52 הינו למעשה הסעיף הפותח את סעיפי החוק שדנים באחוזי נכות על לקויות ראיה שונות.

זה סעיף החוק עם הסברים ופרשנויות:

(1) אם אתה סובל מבעיה של חדות ראיה, ויש לך תוצאות בדיקות המעידות על בעיה זו, תוכל לקבל אחוזי נכות בהתאם לטבלה המפורטת להלן:

מסמכים שחשוב לצרף:
• תיעוד תלונות על בעיה של חדות ראיה לרופא עיניים.
• הפניה לבדיקת חדות ראיה כולל תוצאות ואבחון.

(2) אם אתה סובל מבעיה בשדה הראיה ייקבעו אחוזי נכות לפי בדיקה שתערך.

אם הבדיקה לא תהיה אמינה בשתי בדיקות שונות, ייקבעו אחוזי נכות לפי ממצאים קלינים – לפי תוצאות בדיקה קלינית.

i. אם אתה סובל מאובדן שדה ראיה של פחות מרביע ייקבעו 0% נכות.

ii. אם אתה סובל מאובדן של רביע משדה הראיה:

(1) אם האובדן הוא ברביע העליון – רביע אפי (נזאלי), ייקבעו 0% נכות.

(2) אם האובדן הוא ברביע העליון – רביע רקתי (טמפוראלי), תוכל לקבל 5% נכות בעין אחת – אחוזי נכות בעין אחת מנופים (לא יספרו) בתביעות לנכות כללית ו-15%% נכות אם הבעיה מופיעה בשתי העיניים.

(3) אם האובדן הוא ברביע התחתון – רביע אפי, תוכל לקבל 5% נכות בעין אחת – אחוזי נכות בעין אחת מנופים (לא יספרו) בתביעות לנכות כללית ו-15%% נכות אם הבעיה מופיעה בשתי העיניים.

(4) אם הבעיה היא ברביע תחתון – רביע רקתי, תוכל לקבל 10% נכות בעין אחת בלבד. אם אתה סובל מבעיה של אובדן רביע רקתי תחתום בשתי העיניים, תוכל לקבל 25% נכות.

כדאי לדעת:
• אם יש לך אובדן של רביע רקתי עליון או אפי תחתון בעין אחת בלבד, אחוזי נכות לא ייספרו בתביעות לנכות כללית. אולם, אם הבעיה מופיעה בשתי העיניים, תוכל לקבל 15% נכות גם בתביעות לנכות כללית.

מסמכים שחשוב לצרף:
• תיעוד תלונות על בעיה של שדה הראיה לרופא עיניים.
• הפניה לבדיקת שדה ראיה כולל תוצאות מיפוי ואבחון.

iii. אם אתה סובל מאבדן של מחצית שדה הראיה:
(1) אם אתה סובל מאבדן של מחצית עליונה של שדה הראיה תוכל לקבל 10% נכות אם הבעיה היא בעין אחת ו-20% נכות אם הבעיה קיימת בשתי העיניים.

(2) אם אתה סובל מאבדן של מחצית פנימית של שדה הראיה תוכל לקבל 10% נכות אם הבעיה היא בעין אחת ו-25% נכות אם הבעיה קיימת בשתי העיניים.

(3) אם אתה סובל מאבדן של מחצית הומוימנית, ימנית או שמאלית מוחלטת של שדה הראיה תוכל לקבל60% נכות אם הבעיה היא בשתי העיניים.

(4) אם אתה סובל מאבדן של מחצית חיצונית של שדה הראיה תוכל לקבל 20% נכות אם הבעיה היא בעין אחת ו-50% נכות אם הבעיה קיימת בשתי העיניים.

(5) אם אתה סובל מאבדן של מחצית תחתונה של שדה הראיה תוכל לקבל 20% נכות אם הבעיה היא בעין אחת ו-65% נכות אם הבעיה קיימת בשתי העיניים.

iv. אם אתה סובל מצמצום היקפי של שדה הראייה – ייקבעו לך אחוזי נכות לפי קוטר שדה הראייה:

(1) אם יש לך צמצום היקפי מעל 80 מעלות, ייקבעו 0% נכות.

(2) אם הצמצום ההיקפי הוא °61 עד °80, ייקבעו 0% בעין אחת ו- 5% אם הבעיה היא בשתי עיניים.

(3) אם הצמצום ההיקפי הוא 41 עד 60 מעלות, ייקבעו 5% אם הבעיה היא בעין אחת ו- 20% אם הבעיה היא בשתי העיניים.

(4) אם הצמצום ההיקפי הוא 20 עד 40 מעלות, ייקבעו 10% על בעיה בעין אחת ו- 40% אם הבעיה היא בשתי העיניים.

(5) אם יש לך צמצום היקפי של פחות מ-20 מעלות, ייקבעו 30% על בעיה בעין אחת ו- 100% אם הבעיה קיימת בשתי העיניים.

מסמכים שחשוב לצרף:
• תיעוד תלונות על בעיות ראיה – שדה ראייה.
• הפניה של רופא עיניים לבדיקת שדה הראייה כולל תוצאות ואבחון.

לפרטים נוספים אפשר לעיין באתר ביטוח לאומי ולצפות בשינויים בספר הליקויים!

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות ל74% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
ערר מול ביטוח לאומי שאושר עבור זכאות לאובדן כושר עבודה
אישור זכאות קצבת נכות עקב תאונה בדרך חזור מהעבודה
אישור זכאות קצבת נכות והכרה של 63%, ו-65% אי כושר
ערר עבור תובעת לקבלת קצבת נכות הסובלת מפיברומיאלגיה
אישור זכאות ל74% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!