לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
עברת תאונה? נפצעת? חלית?​
צרו קשר וקבלו את הפיצוי המגיע לכם!

מה הצורך בעורך דין אובדן כושר עבודה?

עורך דין אובדן כושר עבודה אחראי על מתן שירותי ייצוג משפטי של מבוטחים מול חברת הביטוח שלהם בבואם לתבוע פיצויים וזכויות רפואיות על רקע מחלה או פציעה שפגעו בכושר השתכרותם. במדריך להלן נסביר כיצד הדבר מתבצע.

 

על הצורך בעורך דין אובדן כושר עבודה למימוש זכויות ביטוחיות במקרי נכות

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה, אמורה, על פניו, לספק למבוטח וליקיריו הכנסה חלופית למשכורת או שכר העבודה שלו, לאורך התקופה שבה הוא מנוע מלעבוד בשל מחלה או בעקבות תאונה שעבר. אולם הלכה למעשה, מבוטחים רבים מגלים ברגע האמת, כי ישנו פער משמעותי בין הזכויות הביטוחיות שבעבורן חשבו שהם משלמים לחברת הביטוח, ובין מה שהמבטחת מוכנה לשלם להם בפועל – אם בכלל, לאחר שנפגע כושר ההשתכרות שלהם.

גם כאשר מדובר בכיסוי למקרי אובדן כושר עבודה שהוא רכיב ביטוחי שאותו רוכש המעסיק עבור עובדיו, במסגרת ביטוחי המנהלים שלהם – חברות הביטוח מנסות לא אחת להתנער מהחבות הביטוחית שלהן כלפי העובד שכושר העבודה שלו פחת או נעלם כליל בעקבות אירוע מזכה.

התהליך למימוש הזכויות מורכב לא פחות גם בהתנהלות של עמיתים בקרנות הפנסיה שאמורות לכלול כיסוי למקרי נכות. בנוסף לכך, אנו שומעים מעת לעת גם על מקרים שבם עובדים "נפלו בין הכיסאות" וגילו בבואם להפעיל את כיסוי הנכות שלהם, כי אין להם כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה, בשל מחדל מצד המעסיק או סוכן הביטוח שלהם.

בכל אחד מסוגי המקרים הללו, חשוב ואף הכרחי להסתייע בעורך דין לענייני אובדן כושר עבודה, שברשותו ניסיון ענף במימוש זכויות מבוטחים מול חברות הביטוח, המוסד לביטוח לאומי וקרנות הפנסיה, במקרים של פגיעה בהכנסות על רקע מחלה, תאונה, מיקרוטראומה או גורמי נכות אחרים.

 

כיצד ייעוץ מעו"ד אובדן כושר עבודה תורם לשיפור הסיכויים לקבלת מירב הפיצויים

אחד הנושאים אשר בהם לעורך דין אובדן כושר עבודה יכולת לסייע בצורה משמעותית מאוד ללקוחותיו, הוא בהגשתן של תביעות ביטוח לפוליסת אובדן כושר עבודה פרטית, או בהתמודדות עם סירוב לאישור תביעה מסוג זה על ידי המבטחת. בעזרת הכוונה מעורך דין אובדן כושר עבודה טוב, מבוטחים רבים שתביעותיהם נדחו בתואנות שונות, מצליחים להשיג לעצמם פיצוי כספי מקסימלי לצד זכויות רפואיות כפי שמגיע להם בכל זאת.

היכרותו של עו"ד תביעות אובדן כושר עבודה עם חברות הביטוח בישראל על שלל תירוציהן ותכסיסיהן, מהווה נדבך משמעותי במיצוי הזכויות מול המבטחות באופן יעיל ומהיר.

המסמכים הכי חשובים לצירוף לתביעת אובדן כושר עבודה

המסמכים שהכי חשוב לצרף לתביעות אובדן כושר עבודה, כפי שמסביר עורך דין לאובדן כושר עבודה, הם מסמכי התיעוד הרפואי אשר מעיד על כך שהתובע נעדר יכולת לעבוד מפאת מצבו הרפואי. במסמכים אלו, חשוב שיושם דגש על המשמעויות התפקודית של הליקוי הרפואי שממנו התובע סובל, ולא רק על תיאור כללי של מצבו הרפואי.

יתרה מכך, היה והחלטתם להגיש תביעת ביטוח בשל הפגיעה בכושר השתכרותכם, עליכם לדרוש מהרופאים שעמם אתם באים במגע, להתייחס בצורה מפורשת להשלכות הפגיעה בהיבטי תפקוד מקצועי / תעסוקתי. המלצה ברורה מהרופאים שלכם להפחתה בהיקף העבודה או להימנעות ממנה – תתרום מאוד לסיכוייה של התביעה שלכם להתקבל ומכאן משמעותה הרבה.

 

מה עושים במקרה של אובדן כושר עבודה לאחר תאונה? עו"ד אובדן כושר עבודה מסביר

אם עברתם תאונה חלילה וחלפו זה מכבר 3 חודשים שבהם הייתם מנועים מלעבוד בעקבות פציעתכם, זה הזמן לפנות להתייעצות עם רופא תעסוקתי. רופא מסוג זה, יוכל לקבוע האם באפשרותכם לשוב לעבודתכם – ובאילו תנאים בדיוק. במידה וחל שינוי ביכולת העבודה שלכם בתפקידכם הקיים, בקשו ממעסיקכם למצוא עבורכם תפקיד חלופי בארגון, המתאים לכישוריכם ומגבלותיכם הרפואיות הקיימות בהווה.

שימו לב: במידה וברשותכם פוליסת ביטוח למקרים של  אובדן כושר עיסוקי, תוכלו לדרוש שיעסיקו אתכם באותו תפקיד שבו עבדתם עד קרות התאונה, ולסרב לכל עבודה אחרת.

 

הסוגיות הנפוצות שעורך דין אובדן כושר עבודה נתקל בהן במסגרת עבודתו

ישנן כמה סוגיות שעו"ד אובדן כושר עבודה נתקל בהן על בסיס חזרתי במסגרת עבודתו. להלן כמה מהחשובות בהן:

האם מותר למעסיק להוציא עובד שאיבד מכושר עבודתו לפנסיה מוקדמת?

במקרים רבים כאשר עובד נפצע או לוקה במחלה, המעסיק ממהר להתנער ממנו. לעיתים הדבר מתבצע כניסיון להוציא את העובד לפנסיה מוקדמת בשל נכותו. אם הגעתם למצב כזה מול מעסיקכם, אל תמהרו לאשר זאת מבלי להתייעץ עם עורך דין אובדן כושר עבודה בעל התמחות בדיני עבודה, על מנת להבטיח שזכויותיכם לא תפגענה לשווא.

חשוב לדעת בהקשר זה, כי בישראל קיים חוק שוויון הזדמנויות בעבודה לבעלי מוגבלויות, שנועד בין היתר גם למנוע פגיעה בזכויות עובדים שנקלעו למצבי אובדן כושר עבודה. היה ומעסיקכם הודיע על כוונתו לפטר אתכם בשל מצבכם הרפואי או נכותכם, בהחלט יש מקום להתייעץ עם עו"ד אי כושר עבודה לגבי אפשרות הגשתה של תביעת פיצויים כנגד המעסיק.

 

האם ניתן לקבל פיצוי על אובדן כושר העבודה גם מהמוסד לביטוח לאומי וגם מחברת הביטוח?

במרבית ביטוחי אובדן כושר העבודה שנמכרים כיום כפוליסה פרטית, אפשר להוסיף הרחבה בתשלום נוסף שנועדה לאפשר קבלה של 2 סוגי התגמולים במקביל ללא קיזוז של האחד ממשנהו. זאת בשונה מקרנות הפנסיה שהתנאים בחלקן קובעים כי יתבצע קיזוז של תשלומי הנכות מהביטוח הלאומי מתגמולי הנכות של הפנסיה.

 

באילו מצבים עורך דין לאובדן כושר עבודה יכול לסייע?

ישנם לא מעט מקרים שבהם חברות הביטוח ממאנות להמשיך ולשלם למבוטח שכושר עבודתו אבד, בחלוף תקופה מסוימת מתחילת התשלומים בגין ההשבתה מהעבודה. זאת על רקע המלצת רופא מטעם חברת הביטוח, האחראי על זיהוי מקרים שבהם המשך תשלום תגמולי הביטוח בגין אי כושר עבודה, אינו מוצדק עוד.

בחלק הארי של המקרים הללו, ברשות המבוטח קיימים אישורים רפואיים שקובעים כי אין לו אפשרות לעבודה באף עבודה בתחום עיסוקו, לצד אישור מטעם רופא תעסוקתי ו/או אישורי מחלה. במקרים כאלו, עורך דין המתמחה בתביעות ביטוח, מצליח להשיג ללקוח פיצוי כספי משמעותי שתורם מאוד ליכולתו של המבוטח לחיות ברמת חיים ראויה ולהשתקם.

 

כך עורך דין אובדן כושר עבודה מסייע למבוטחים למצות את זכויותיהם מול חברות ביטוח סרבניות

לכאורה, ניתן היה לצפות שבמצב שבו הרופא שלכם הורה לכם לנוח מעבודתכם כדי להחלים – חברת הביטוח תכבד זאת ותואיל לשלם לכם בגין אובדן שכרכם, על רקע הפגיעה בכושר עבודתכם.

אולם המציאות מלמדת שבמקרים רבים מספור, רופא חברת הביטוח מקבל החלטה המבוססת על הנתונים הרפואיים היבשים גרידא תוך התעלמות מוחלטת מהנחיית הרופא המטפל של המבוטח. כך קורה שהמבטחות טוענות שמבוטחים מסוגלים לשוב לעבודתם ומונעות מהם את מימוש זכויותיהם הביטוחיות דווקא כשהן כה נחוצות להם.

ישנם גם מקרים שבהם חברות ביטוח דוחות תביעות אובדן כושר עבודה בשלב מתקדם, בטענה שהמבוטח בעל הנכות יכול לשנות את העיסוק שלו בהתאם למגבלותיו. כך קורה שחברות הביטוח בישראל מפנות אנשים שהגיעו בעבודה קשה לתפקידים בכירים ומשמעותיים, להתחיל מחדש כשומרים או קופאים וכן הלאה.

כאשר המבוטח פונה להתייעצות מקדימה עם עו"ד המתמחה בתביעות ביטוח על רקע פגיעה בכושר העבודה, הוא מקבל הכוונה משפטית וביטוחית מקצועית ומקיפה, המסייעת לו להימנע מטעויות פטאליות שעלולות לפגוע ביכולתו לממש את זכויותיו הביטוחיות, לצד ייעוץ לגבי הצעדים שיידרש לנקוט כדי למקסם את היקף תגמולי הביטוח שישולמו לו.

 

לסיכום

זקוקים לעזרה בתביעת נכות שהוגשה לחברת הביטוח או לביטוח הלאומי? זה הזמן לפנות לעורך דין אובדן כושר עבודה.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

פיצוי כספי משמעותי לחולה שחפת
אישור זכאות 28% נכות לתובע שנחבל ברחוב וסובל מכאבים
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה ברגל במהלך עבודה
אישור זכאות ל75% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
הגדלת זכאות ל25% נכות, תובע שעבר תאונת עבודה בעבר
דוח ועדה הרפואית – נמצא זכאי לפיצויים עקב תקיפה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!