לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

זכויות נכות כללית

במוסד לביטוח לאומי, מוכרת נכות כללית בתור מצב בו אדם אינו יכול לעבוד במשלח ידו, או שיכולתו לעבוד הצטמצמה באופן ניכר בעקבות הידרדרות במצב בריאותו (הגופנית או הנפשית). מצב זה עשוי לזכות את המבוטח בסיוע כספי ובסעדים רפואיים מסוגים שונים. בשורות הבאות נסביר באילו זכויות נכות כללית עשויה לזכות את בעליה בביטוח הלאומי, ומה צריך המבוטח לעשות על מנת לממשן. 

 

אילו זכויות נכות כללית מקנה במוסד לביטוח לאומי?

מבוטחים בעלי נכות כללית, עשויים להיות זכאים לקבל מהמוסד לביטוח לאומי, פיצוי כספי קבוע המשולם כקצבת נכות חודשית ומתחדשת או כמענק נכות חד פעמי. בהקשר זה חשוב לציין שכיום, קבלתה של קצבת הנכות הכללית איננה מונעת בהכרח מהנכה את היכולת לעבוד לפרנסתו. אולם היא בהחלט מציעה לו בסיס כלכלי יציב יותר שיוכל להישען עליו.

 

מה צריך המבוטח לעשות על מנת לממש את זכאותו לקבלת קצבת נכות כללית או מענק חד פעמי?

קבלת קצבת נכות כללית או מענק חד פעמי מהביטוח הלאומי, מותנית בהגשת תביעת נכות כללית, בצירוף אישורים ותיעוד רפואי שמשמשים את המוסד לביטוח לאומי לבחינת זכאותו של המבוטח לסעדים הקבועים בחוק הביטוחי הלאומי. בהמשך להגשת התביעה נדרש המבוטח להופיע בפני ועדה רפואית לשם קביעת דרגת הנכות שלו. על פי דרגת הנכות הרפואית של המבוטח ודרגת אי הכושר שלו, קובע פקיד התביעות בביטוח הלאומי את סכום קצבת הנכות שתשולם לו. אולם חשוב להיות מודעים לעובדה שלא מדובר בהליך פשוט. לעיתים נדרשת מעורבות של עו"ד כדי לממש זכויות נכות כללית מול הביטוח הלאומי.

 

זכויות נכות כללית כנגזרת של דרגת הנכות שנקבעה למבוטח

להלן אחוזי הנכות השונים שבגינם נוהג הביטוח הלאומי לשלם קצבת נכות כללית וגובה הקצבאות ששולמו על בסיס אחוזי הנכות הכללית, עד רפורמת הנכים משנת 2021:

 

 • נכה שנפסקו לו 60% נכות: קצבת הנכות באחוזי נכות אלה תעמוד על 1,880 ₪ בחודש.
 • נכה שנפסקו לו 65% נכות: קצבת הנכות באחוזי נכות אלה תעמוד על 1,998 ₪ בחודש.
 • נכה שנפסקו לו 74% נכות: קצבת הנכות באחוזי נכות אלה תעמוד על 2,209 ₪ בחודש.
 • נכה שנפסקו לו 100% נכות: קצבת נכות באחוזים אלה תעמוד על 3,272 ₪ בחודש.

זכויות נוספות לבעלי נכות כללית:

בנוסף לזכאות לקבלת קצבת נכות, הנכה עשוי גם להיות זכאי לזכויות נלוות כדוגמת קצבת ניידות, שהיא תמיכה רלוונטית המסייעת לבעלי קשיי התניידות.

 

הזכות להחזרים רטרואקטיביים בעקבות רפורמת הנכים

בינואר 2021, עקב קמפיין מתמשך של ציבור הנכים בישראל, חלה העלאה מבורכת בסכומי קצבאות הנכות הכללית המשולמות לבעלי נכות מזכה. בעקבות זאת, תשלום רטרואקטיבי הועבר לחשבונות הבנקים של הנכים בעלי הזכאות לקצבאות הנכות הכללית, בחלוקה לשתי פעימות נפרדות, על פי הפירוט הבא:

 

 • 100 אחוזי נכות – פעימה 1: החזר בגין ינואר עד יוני 21, בסך 1134 ש"ח. פעימה 2: החזר בגין יולי עד נובמבר 21 בסך 1895 ש"ח.
 • 74 אחוזי נכות – פעימה 1: החזר בגין ינואר עד יוני 21, בסך 834 ש"ח. פעימה 2: החזר בגין יולי עד נובמבר 21 בסך 1400 ש"ח.
 • 65 אחוזי נכות – פעימה 1: החזר בגין ינואר עד יוני 21, בסך 732 ש"ח. פעימה 2: החזר בגין יולי עד נובמבר 21 בסך 1230 ש"ח.
 • 60 אחוזי נכות – פעימה 1: החזר בגין ינואר עד יוני 21, בסך 678 ש"ח. פעימה 2: החזר בגין יולי עד נובמבר 21 בסך 1135 ש"ח.

 

מהו הסכום העדכני של גמלת הנכות הכללית בעקבות הרפורמה?

החל מחודש דצמבר 2021 קצבת הנכות הכללית שתשולם תהיה בהתאם להעלאה שאושרה בזכות רפורמת הנכים, כדלקמן:

 • 100 אחוזי נכות – 3700 ש"ח.
 • 74 אחוזי נכות – 2522 ש"ח.
 • 65 אחוזי נכות – 2273 ש"ח.
 • 60 אחוזי נכות – 2135 ש"ח.

 

כיצד הזכאות לקבלת קצבת נכות כללית נקבעת?

הזכאות לקבלת קצבת נכות כללית מותנית בקביעה של דרגת נכות משוקללת למבוטח, ששיעורה עומד על 60% נכות לפחות, או לחילופין – על 40% נכות ככל שנקבעה לו נכות מסוג אחד לפחות, העומדת על 25% אחוזים. גם עקרת בית, יכולה לממש זכויות נכות כללית, במידה ותוכר כבעלת 50% נכות רפואית.

אולם חשוב לדעת כי דרגת נכות רפואית נמוכה מכך, תוביל לעצירת התהליך לקבלת קצבת הנכות הכללית. היינו, רק תובעים שיעמדו בתנאי הסף הנ"ל יועברו לטיפולו של פקיד התביעות במוסד לביטוח הלאומי, אשר יקבע האם הם בעלי דרגת אובדן כושר, שמזכה אותם בזכות לקבלת הקצבה. במידה וכן – זו תשולם לנכה על בסיס אחוזי אי הכושר שנקבעו עבורו.

 

זכויות נכות כללית – זכות הערעור על אחוז הנכות הרפואית שנקבע בוועדה

מבוטחים שנקבעו להם אחוזי נכות רפואית של פחות מ- 80 אחוזים, או מנגד – אי כושר בשיעור של פחות מ- 74 אחוז, זכאים על פי חוק להגיש ערעור בנוגע לאחוז הנכות הרפואית שנקבעו להם, לוועדה הרפואית לעררים. את הערעור יש להגיש בכתב (באופן מקוון או ידנית), לצד נימוקים התומכים בהגשתו, לסניף הביטוח הלאומי באיזור המגורים של התובע. הגשת הערעור תתאפשר בתוך לא יותר מחודשיים ימים מהמועד שבו המבוטח קיבל את ההודעה של המוסד לביטוח לאומי, בדבר דרגת הנכות הרפואית שקבעו עבורו.

יחד עם זאת, ועדת הערעורים אינה חייבת לאשר בהכרח את הערעור ובפועל היא רשאית אף לקבוע שדרגת הנכות הרפואית המקורית שנקבעה למבוטח, תישאר כמות שהיא ואף תופחת. בהתחשב בעובדה שלפחות במישור הרפואי, החלטת ועדת הערעורים היא בלתי הפיכה, מומלץ לשקול היטב האם הגשת ערעור היא בחירה נבונה.

 

הזכות לערער על דרגת אובדן הכושר שנקבעה עבור הנכה

מבוטחים שנקבע כי לא איבדו את כושר עבודתם, או מנגד – נקבע שהם איבדו את כושר עבודתם אך בשיעור של פחות מ- 50 אחוז, או מבוטחים שנקבעו להם אחוזי אי כושר מתחת ל- 74 אחוז – זכאים על פי חוק להגיש ערעור בנוגע לדרגת אי הכושר שנקבע להם, לוועדה הרפואית לעררים.

את הערעור יש להגיש בכתב (באופן מקוון או ידנית), לצד נימוקים התומכים בהגשתו, לסניף הביטוח הלאומי באיזור המגורים של התובע. הגשת הערעור תתאפשר בתוך לא יותר מחודשיים ימים מהמועד שבו המבוטח קיבל את ההודעה של המוסד לביטוח לאומי, בדבר דרגת אי הכושר שנקבעה לו.

אולם גם כאן, חשוב לזכור כי ועדת הערעורים איננה מחויבת על פי חוק לאשר את הבקשה לשינוי בדרגת אי הכושר, והיא אף רשאית לקבוע כי אחוז אי הכושר שנקבע למבוטח בתחילה, יופחת עוד יותר.

 

הדרך של עו"ד ביטוח לאומי לסייע במיצוי זכויות נכות כללית

ההתמודדות של אדם שבריאותו נפגעה, מול הבירוקרטיה הענפה במוסד לביטוח לאומי, היא לעולם לא פשוטה. הדרך למימוש זכויות נכות כללית, גם כאשר המבוטח זכאי להן בבירור, היא רצופת מכשולים ושלבים. אולם פנייה לשירותיו של עורך דין זכויות נכות כללית, עשויה להקל במידה רבה מאוד על נכים הנדרשים להגיש תביעות לביטוח הלאומי. לעו"ד מנוסה בתביעות ביטוח לאומי ישנם הכלים וההיכרות עם המערכת המסייעים לו ולמיוצגיו, לקצר תהליכים במידה ניכרת, ולממש את זכויות המבוטח במלואן ובתוך פרק זמן סביר.

עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

ערר לביטוח לאומי עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
אישור זכאות 28% נכות לתובע שנחבל ברחוב וסובל מכאבים
אישור זכאות לקבלת 75% נכות וקצבה למשך שנתיים
אישור זכאות ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
אישור זכאות 100% נכות עבור תובע החולה בשחפת וסוכרת
אישור זכאות ל75% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!