לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

סעיף 30 – הפרעות פרכוסיות

סעיף 30 בספר הנכויות של המוסד לביטוח לאומי מציג את אחוזי הנכות הצפויים לכל אחת מהנכויות הקשורות להפרעות פרכוסיות.

כדי לעזור לך לזהות באופן מדויק את הבעיה הרפואית שלך, ובכך להעריך את גובה אחוזי הנכות שניתן לקבל – צירפנו למושגים המקצועיים הסברים קצרים, פשוטים וברורים.

זה סעיף החוק:

30. הפרעות פרכוסיות

(1) כפיון (Grand Mal) בהתקפים פרכוסיים המלווים איבוד ההכרה, הנכות תיקבע לפי הפירוט כלהלן:
א. לא היו התקפים פרכוסיים במשך שנתיים – 0%
ב. בצורה קלה – היו 1-4 התקפים במשך שנתיים – 10%
ג. בצורה בינונית – היה בממוצע התקף אחד ב–3-4 חדשים – 30%
ד. בצורה ניכרת – היה בממוצע התקף אחד לחודשיים – 50%
ה. בצורה קשה – היה בממוצע לפחות התקף אחד לחודש – 80%
ו. בצורה קשה מאד – היה בממוצע יותר מהתקף אחד לחודש – 100%

(2) כפיון מלווה בהפרעות נפשיות
פורשה הפגיעה כאחת הצורות המוגדרות בסעיפים–קטנים (1)(א) עד (1)(ה) ונוסף לזה קיימים שינויים אפילפטיים באישיות או הפרעות נפשיות אפילפטיות המגבילים את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה, נוהגים בהתאם להוראות תקנה 12 לתקנות אלו.

(3) התקפים ליליים בלבד
הופיעו התקפים בלילה בלבד, נוהגים כפי שנקבע לגבי הפגיעות המוגדרות בסעיף–קטן (5) דלהלן.

(4) כפיון פסיכומוטורי
אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לשכיחות ההתקפים הפרכוסיים או בהתאם לשכיחותן ועוצמתן של ההפרעות הבלתי–פרכוסיות.

(5)  Petit Mal) Minor Seizures)
התקפים קצרים של קיפוח מצב ההכרה (Absence) עד לאבדן מוחלט של ההכרה, העלולים להיות מלווים ע"י פעולות אוטומטיות או הפרעות פסיכו–מנטליות כגון: (הזיות, הפרעות בחשיבה, במצב–הרוח, בזכירה וכדומה)

I. לא היו התקפים במשך שנתיים – 0%

II. היו בממוצע מדי חודש בחודשו –
א. בצורה קלה – לא יותר משני התקפים – 10%
ב. בצורה בינונית – יותר משני התקפים אך לא יותר מ–4 – 20%
ג. בצורה ניכרת – יותר מ–4 התקפים – 40%
ד. בצורה קשה – מספר התקפים ממושכים מדי שבוע בשבוע – 60%
ה. בצורה קשה מאד – מצבי–סטטוס חוזרים – 100%

(6) התקפים ג'קסוניים (Jacksonian)או מוקדים תנועתיים או תחושתיים – אחוזי נכות ייקבעו לפי סעיפים קטנים (1) –(5) בהתחשב במצב, העוצמה והשכיחות.
מילון מושגים:

כפיון –אפילפסיה- התפרצויות פתאומיות חשמליות של גלי מוח הגורמים לאובדן או שינוי מצב ההכרה. כפיון יכול  להופיע עם כיווצי שרירים או תנועות בלתי רצונות או בלעדיהם.

התקף ניתוק – קצר פתאומי בתודעה למספר שניות, שכיח אצל ילדים. בא לידי ביטוי בין היתר במבט ריק, העדר תנועה, גלגול עיניים, חזרה מידית  לפעילות בתום האירוע ללא בלבול אולם ללא זיכרון לאירוע עצמו.

אפילפסיה לילית – פרכוסים המופיעים בעת שינה, הירדמות, התעוררות משינה. כוללים סיוטי לילה, הפרעות שינה  ופרכוסים מוטוריים.

כפיון פסיכומוטורי – אפילפסיה פסיכומוטורית – אפילפסיה של האונה הרקתית – מחלה נוירולוגית.
סעיף 30 הפרעות פרכוסיות בתוקף עד ליום 30/9/2016

הקדמה:

ביטוח לאומי קובע כמה אחוזי נכות תוכל לקבל אם אתה סובל מהפרעות פרכוסיות.

המוסד לביטוח לאומי קובע 6 מצבים של הפרעות פרכוסיות שתוכל לקבל בהם אחוזי נכות: כפיון, כפיון עם הפרעות נפשיות, התקפים ליליים, כפיון פסיכומוטורי, התקף ניתוק והתקפים ג'קסוניים.

הוראות:
» אם אתה סובל הפרעות פרכוסיות:
• אם אתה סובל מכפיון, עבור לסעיפים (1), (2).
• אם יש לך התקפים ליליים בלבד, גש לסעיף (3).
• אם אתה סובל מכפיון פסיכומוטורי, עבור לסעיף (4).
• אם יש לך התקפי ניתוק, עבור לסעיף (5).
• אם אתה סובל מהתקפים ג'קסוניים, עבור לסעיף (6).

הערה:
• כל סעיף 30 במתכונתו ואחוזי הנכות בתוקף עד ליום 30/9/20146!.

המשמעות:

אם אתה סובל מהפרעות פרכוסיות, תוכל לקבל אחוזי הנכות לפי סעיף זה במתכונתו הנוכחית עד ליום 30/9/2016.

כלומר:
• אם הגשת ערר לבית הדין על החלטות וועדה לעררים שהתקיימו לפני יום 30/9/2016 תוכל לקבל אחוזי נכות לפי הסעיף הזה.
• אם הוועדות הרפואיות או וועדות לעררים ידונו במצבך מיום 1/10/2016 ואילך, לא תקבל אחוזי נכות לפי פרשנות הסעיף הזו.

בסעיף 30 החדש שונה שם הסעיף לאפילפסיה והוא כולל 3 קטגוריות שניתן לקבל בהן אחוזי נכות.

הגשת תביעה:

אם אתה סובל מאפילפסיה עם הפרעות פרכוסיות ומצבך מתאים למצבים המתוארים בסעיף זה, תוכל לקבל בין 0% נכות ועד 100% נכות, בהתאם לבעיה ממנה אתה סובל.

זה סעיף החוק עם הסברים ופרשנויות:

(1) אם אתה סובל מאפילפסיה עם התקפים פרכוסים עם איבוד הכרה תוכל לקבל אחוזי נכות בהתאם לספר הנכויות כדלקמן:

(א) אם לא סבלת מהתקפים פרכוסיים במשך שנתיים תוכל לקבל 0% נכות.

(ב) אם סבלת עד ארבעה התקפים במשך שנתיים, תוכל לקבל 10% נכות.

(ג) אם אתה סובל מהתקף כל 3-4 חודשים (בממוצע), תוכל לקבל 30% נכות.

(ד) אם אתה סובל מהתקף כל חודשיים (בממוצע), תוכל לקבל 50% נכות.

(ה) אם אתה סובל מהתקף אחד לפחות לחודש (בממוצע), תוכל לקבל 80%.

(ו) אם אתה סובל מיותר מהתקף אחד לפחות לחודש (בממוצע), תוכל לקבל 100%.

מסמכים שחשוב לצרף:
• אבחון על אפילפסיה עם הפרעות פרכוסיות.
• תיעוד רפואי עקבי על מידת תדירות ההתקפים והאם כולל פרכוסים ואובדן הכרה.

(2) אם אתה סובל מאפילפסיה עם התקפי פרכוסים ואובדן כושר עבודה לפי סעיף 1 (א) עד 1 (ה) ויש לך הפרעות אפילפטיות נפשיות אשר פוגעות בכושרך לעבוד , תוכל לקבל כפל נכויות לפי תקנה 12.

מסמכים שחשוב לצרף:
• מסמכים המעידים על התקפי אפילפסיה כולל פרכוסים ואובדן הכרה.
• תיעוד דרגת חומרת האפילפסיה ותדירות הופעת ההתקפים.
• תיעוד רפואי על הפרעות נפשיות אפילפטיות או שינויי אישיות אפילפטיים.

(3) אם אתה סובל מאפילפסיה לילית, תוכל לקבל בין 0-100% נכות בהתאם לתדירות ההתקפים ודרגתם לפי המפורט בסעיף (5) ביחס ל"התקף ניתוק".

מסמכים שחשוב לצרף:
• אבחון על אפילפסיה לילית באמצעות ניטורEEG באמצעות וידאו EEG.

(4) אם אתה סובל מאפילפסיה פסיכומוטורית, ייקבעו אחוזי נכות בהתאם לתדירות ההתקפים או בהתאם לתדירות ועוצמה של הפרעות בלתי פרכוסיות.

מסמכים שחשוב לצרף:
• אבחון על אפילפסיה פסיכומוטורית.
• תיעוד על תדירות ההתקפים ודרגת חומרתם.
• דוח תרופות / טיפול.

(5) אם אתה סובל מהתקף ניתוק ממצב של אובדן הכרה חלקי או קצר ועד לאובדן הכרה מלא, עלול להיות כולל פעולות אוטומטיות או הפרעות פסיכומנטליות כמו הזיות, הפרעות חשיבה, מצב רוח וכדו', תוכל לקבל אחוז נכותת בהתאם לספר הנכויות כדלקמן:

i. אם לא סבלת מהתקפים במשך שנתיים, תוכל לקבל 0% נכות.

ii. אם אתה סובל מהתקפים בממוצע כל חודש בחודשו:

א. לא יותר משני התקפים לחודש (בממוצע), תוכל לקבל 10% נכות.
ב. לא יותר מארבעה התקפים לחודש (בממוצע), תוכל לקבל 20% נכות.
ג. יותר ארבעה התקפים לחודש (בממוצע), תוכל לקבל 40% נכות.
ד. מספר התקפים ממושכים מידי שבוע, תוכל לקבל 60% נכות.
ה. מצבי ססטוס חוזרים ונשנים, תוכל לקבל 100% נכות.

מסמכים שחשוב לצרף:
• אבחון על התקף ניתוק.
• תיעוד ממתי החלו התקפי הניתוק.
• תיעוד תדירות ההתקפים ודרגת חומרתם.

(6) אם אתה סובל מהתקפים ג'קסוניים או מוקדים תנועתיים או תחושתיים ייקבעו אחוזי נכות בהתאם לסעיף הנ"ל – בין 0-100% נכות לפי תדירות ההתקפים, עוצמתם ומצבך.
טיפ:
• על מנת לקבל אחוזי נכות בגין אפילפסיה עם פרכוסים ואובדן הכרה או התקפים ליליים או התקפי ניתוק או התקפים ג'קסונים עליכם לצרף ראשית כל תיעוד רפואי כי הנכם סובלים ממחלה זו.
• בנוסף עליכם לצרף תיעוד רפואי מקיף ככל הניתן על תדירות ההתקפים, עוצמתם, פגיעות נלוות נוספות, תרופות שהנכם מקבלים. ככל שהתיעוד יהיה מקיף יותר כל יוכלו רופאי הוועדות ללמוד על מצבכם ולקבוע לכם אחוזי נכות שמתאימים למצבכם.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור הכרה של 100% נכות וזכאות לקצבת למשך שנה
אישור זכאות 100% נכות עבור תובע החולה בשחפת וסוכרת
אישור זכאות ל75% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
ערר עבור תובע לקבלת קצבת נכות עקב מצב בריאותי
ערר לביטוח לאומי עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
אישור זכאות ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!