לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

סעיף 40 – עצמות הגפיים העליונים

סעיף 40 בספר הנכויות של המוסד לביטוח לאומי מציג את אחוזי הנכות הצפויים לכל אחת מהנכויות הקשורות למחלות עצמות הגפים העליונים.

כדי לעזור לך לזהות באופן מדויק את הבעיה הרפואית שלך, ובכך להעריך את גובה אחוזי הנכות שניתן לקבל – צירפנו למושגים המקצועיים הסברים קצרים, פשוטים וברורים.

זה סעיף החוק:

40. עצמות הגפיים העלונים

(1) חיבור גרוע של עצם הזרוע ,(Humerus) קיים קיצור ניכר או זווית ניכרת עם הגבלה בתנועות המרפק או בכתף בצורה קלה או בינונית ימין 20% שמאל 10%
(2) חיבור גרוע של עצם הזרוע עם השחתת; צורה קשה והגבלת התנועות במפרק המרפק או פרק הכתף בצורה קשה – ימין 30% שמאל 20%
(3) אי–התאחדות עצם הזרוע בלי התהוות פרק נד מדומה כגון (Fibrous union) – ימין 30% שמאל 20%
(4) אי–התאחות עצם הזרוע עם התהוות פרק נד מדומה (False flail joint) – ימין 50% שמאל 40%
(5) אי–התאחות שתי עצמות האמה, רדיוס ואולנה (Radius et Ulna) עם התהוות פרק נד מדומה – ימין 40% שמאל 35%
(6) אי–התאחות האולנה בחצי העליון או אי–התאחות הרדיוס בחצי התחתון בלי דפורמציה ניכרת – ימין 20% שמאל 15%
(7) כמו בסעיף–קטן (6), קיימת דפורמציה ניכרת – ימין 30% שמאל 20%
(8) אי–התאחות האולנה בשליש התחתון – ימין 10% שמאל 10%
(9) אי–התאחות הרדיוס בשליש העליון – ימין 20% שמאל 15%
(10) חיבור גרוע של האולנה (Ulna) – ימין 10% שמאל 5%
(11) חיבור גרוע של הרדיוס (Radius) – ימין 10% שמאל 10%
(12) אבדן גף עליון
א. בפרק הכתף – ימין 80% שמאל 70%
ב. מעל מקום החיבור M. Deltoideus – ימין 75% שמאל 65%
ג. מתחת למקום החיבור M. Deltoideus – ימין 70% שמאל 60%
(13) אבדן האמה
א. מעל מקום החיבור הרדיאלי של M. pronator teres – ימין 65% שמאל 55%
ב. מתחת למקום החיבור הרדיאלי של M. pronator teres – ימין 60% שמאל 50%
(14) אבדן היד בשורש – ימין 60% שמאל 50%
(15) אבדן כף היד בהישמר פרק שורש היד – ימין 55% שמאל 20%

מילון מושגים:

גפיים עליונים מורכבים מ:

יד – מורכבת מזרוע , אמה, שורש כף היד וכף היד.

זרוע – חלק היד שתחום בין הכתף לבין המפרק.

עצם הזרוע –העצם הארוכה ביותר בזרוע. העצם ממוקמת בין הכתף למרפק.

אולנה – "עצם הגומד" – העצם הפנימית והארוכה יותר של האמה, ממוקמת בין עצם הזרוע לשורש כף היד.

עצם הרדיוס – "עצם החישור" – עצם ארוכה שנמצאת בין מפרק היש לשורש כף היד.

אמה – חלק היד שתחום בין המרפק לשורש כף היד. האמה מורכבת למעשה מעצם הגומד ועצם החישור.

בתשלום
סעיף 40 עצמות הגפים העליונים

הקדמה:

ביטוח לאומי קובע כמה אחוזי נכות תוכל לקבל אם אתה סובל מבעיות בעצמות הגפים העליונים.

סעיף 40 קובע 4 מצבים שבהם תוכל לקבל אחוזי נכות על פני 15 סעיפים. המצבים בהם דן סעיף 40:  חיבור גרוע של עצם זרוע, אי התאחות של עצמות, חיבור גרוע של עצמות, אבדן עצמות.

הוראות:
» אם יש לך בעיה בעצמות גפים עליונים:
• אם עברת חיבור גרוע של עצם הזרוע, עבור לסעיף (1), (2).
• אם אתה סובל מאי התאחות של עצם הזרוע, עבור לסעיף (3), (4).
• אם אתה סובל מאי התאחות של אמה, רדיוס, אולנה, עבור לסעיפים (5) – (9).
• אם אתה סובל מחיבור גרוע של עצמות: אולנה, רדיוס, גש לסעיפים (10), (11).
• אם אתה סובל מאבדן של גף עליון, אמה, יד, כף היד, עבור לסעיפים (12) – (15).

הגשת התביעה:

אם אתה סובל מבעיות איחוי או קיצור של העצמות בגפיים עליונים, תוכל לקבל בין 0% נכות ועד 80% נכות, בהתאם לבעיה ולדרגת החומרה.

מדובר בעיקר בסעיף טכני שבודק טכנית את עצמות היד וכן תפקודיות – הגבלה בתנועה.

זה סעיף החוק עם הסברים ופרשנויות:

(1) אם אתה סובל מחיבור גרוע של עצם הזרוע לכתף או למפרק, כאשר עצם הזרוע קצרה מאורכה הטבעי או שעקב החיבור הגרוע נוצרה הגבלת תנועה בזווית ניכרת או שקיימת הגבלת תנועה בכתף או מרפק בצורה קלה או בינונית , תוכל לקבל 10% נכות על צד שמאל ו-20% נכות על צד ימין.

טיפים:
• כל אירוע אשר תרם לקיצור, איחוי לא מושלם, חיבור לא תקין, עצמות הגפיים העליונות גורם להגבלת תנועה ומכן להגבלת תפקודיות בחיי היום יום.
• בספר הנכויות קיימת הבחנה בין צד ימין לצד שמאל כאשר צד ימין מקבל אחוזי נכות גבוהים יותר, מתוך הנחה כי צד ימין הינו הדומיננטי. במידה וצד שמאל הוא הדומיננטי עליכם להדגיש זאת בפני הרופאים.
• הגבלת תנועה ומידתה נבדקות קלינית במעמד הוועדה על ידי רופא אורתופד.
• חיבור / איחוי /קיצור איכותו ומידת הגבלתו נמדדים באמצעות מסמכים רפואיים וכן באמצעות בדיקה קלינית.

מסמכים שחשוב לצרף:
• צילום רנטגן / CT המעיד על הבעיה בעצם הזרוע.
• תיעוד תלונות לרופא מטפל על הגבלות תנועה כתוצאה מהבעיה.
• אישור על יד דומיננטית .

טיפ:
• סעיף זה מעניק אחוזי נכות בהתקיים מספר תנאים יחד כאשר התנאי הראשון הוא קיים חיבור גרוע של עצם הזרוע, תנאי שני עצם הזרוע קצרה באופן ניכר או בעלת זווית ניכרת ותנאי שלישי נותן שתי אפשרויות הגבלה בהנעת מפרק או כתף.
• בספר הנכויות קיים תרשים של זוויות כיפוף ויישור של המרפק לפיהן נקבעים הגבלות קלות או בינוניות וכן אחוזי נכות.

(2) אם אתה סובל מחיבור גרוע של עצם הזרוע, עצם הזרוע הושחתה בצורה קשה (אינה נראית לפי תצורתה הטבעית עקב פגימה, מחלה, תאונה וכיו"ב), קיימת הגבלת תנועה במפרק המרפק או פרק הכתף בצורה קשה תוכל לקבל 30% נכות בצד ימין ו- 20% נכות על צד שמאל.

מסמכים שחשוב לצרף:
• צילום רנטגן / CT המעיד על הבעיה בעצם הזרוע.
• תיעוד תלונות לרופא מטפל על הגבלות תנועה קשות כתוצאה מהבעיה.
• אישור על יד דומיננטית .

טיפ:
• רופאי הוועדות בוחנים ניירת רפואית כדוגמת צילום רנטגן המעידה על אופן החיבור, הקיצור, העיוות וכן עורכים בדיקה קלינית לבחינת הגבלת התנועה עקב פגם זה ומידתו.

(3) אם עצם הזרוע לא התאחתה ואין התהוות של פרק נד מדומה (למשל התאחדות/חיבור סיבית) תוכל לקבל על צד ימין 30% ועל צד שמאל 20%.

מסמכים שחשוב לצרף:
• צילום רנטגן / CT המעיד על חוסר איחוי.

(4) אם עצם הזרוע לא התאחתה ואתה סובל מאובדן תפקוד בשל חוסר יכולת לייצב את המפרק בטווח נורמלי של תנועה תוכל לקבל על צד ימין 50% ועל צד שמאל 40%.

מסמכים שחשוב לצרף:
• צילום רנטגן / CT המעיד על חוסר איחוי.
• תלונות לרופא על הפרעות תפקודיות בייצוב מפרק.

(5) אם שתי עצמות האמה (אולנה ורדיוס) לא התאחו וישנו אובדן תפקודי תוכל לקבל על צד ימין 40%, ועל צד שמאל 35%.

מסמכים שחשוב לצרף:
• צילום רנטגן / CT המעיד על חוסר איחוי.
• תלונות לרופא על הפרעות תפקודיות – חוסר יכולת לבצע תנועות.

(6) אם עצם הגומד בחציה העליון לא התאחתה או שעצם החישור לא התאחתה בחציה התחתון בלי שינוי צורה ניכר תוכל לקבל על צד ימין 20% ועל צד שמאל 15%.

מסמכים שחשוב לצרף:
• צילום רנטגן / CT המעיד על חוסר איחוי ומיקומו.
• תלונות לרופא על הפרעות תפקוד – העדר יכולת / קושי לבצע פעולות.

טיפ:
מדובר במבחן טכני נבדק באמצעות מסמכים רפואיים.

(7) אם קיים חוסר איחוי בחציה העליון של עצם הגומד או בחציה התחתון של עצם החישור וקיים שינוי צורה ניכר תוכלו לקבל על צד ימין 30% ועל צד שמאל 20%.

מסמכים שחשוב לצרף:
• צילום רנטגן / CT המעיד על חוסר איחוי ומיקומו.
• תלונות לרופא על הפרעות תפקוד – העדר יכולת / קושי לבצע פעולות.

טיפ:
שימו לב, מדובר במבחן טכני נבדק באמצעות מסמכים רפואיים.

(8) אם עצם הגומד לא התאחתה בשליש התחתון תוכלו לקבל 10% נכות בכל צד.

מסמכים שחשוב לצרף:
• צילום רנטגן / CT המעיד על חוסר איחוי ומיקומו.
• תלונות לרופא על הפרעות תפקוד – העדר יכולת / קושי לבצע פעולות.

טיפ:
מבחן טכני באמצעות ניירת רפואית.

(9) אם עצם החישור לא התאחתה בשליש עליון תוכלו לקבל על צד ימין 20%, ועל צד שמאל 15%.

מסמכים שחשוב לצרף:
• צילום רנטגן / CT המעיד על חוסר איחוי ומיקומו.
• תלונות לרופא על הפרעות תפקוד – העדר יכולת / קושי לבצע פעולות.

(10) אם יש חיבור גרוע של עצם הגומד תוכלו לקבל על צד ימין 10% ועל צד שמאל 5%.

מסמכים שחשוב לצרף:
• צילום רנטגן / CT המעיד על חיבור גרוע של עצם הגומד.
• תלונות לרופא על הפרעות תפקוד – העדר יכולת / קושי לבצע פעולות.

(11) אם יש חיבור גרוע של הרדיוס תוכלו לקבל בכל צד 10%.

מסמכים שחשוב לצרף:
• צילום רנטגן / CT המעיד על חיבור גרוע של הרדיוס.
• תלונות לרופא על הפרעות תפקוד – העדר יכולת / קושי לבצע פעולות.

(12) אובדן גפה עליונה:

(א) אם אתה סובל אובדן בפרק הכתף תוכל לקבל בצד ימין 80% ובצד שמאל 70%.
(ב) אם אתה סובל אובדן מעל חיבור שריר הדלתא תוכל לקבל צד ימין 75% צד שמאל 65%.
(ג) אם האובדן הוא מתחת למקום חיבור שריר הדלתא תוכל לקבל צד ימין 70% צד שמאל 60%

מסמכים שחשוב לצרף:
• צילום רנטגן / CT המעיד על אובדן העצם / שריר.
• תלונות לרופא על הפרעות תפקוד – העדר יכולת / קושי לבצע פעולות.

(13) אובדן אמה

(א) אם האובדן הוא במקום החיבור של שריר הכפן העגול (Musculus pronator teres – ממוקם בקדמת האמה) תוכל לקבל צד ימין 65% צד שמאל 55%

(ב) אם האובדן הוא מתחת למקום החיבור של שריר הכפן העגול תוכל לקבל בצד ימין 60% ובצד שמאל 50%

מסמכים שחשוב לצרף:
• צילום רנטגן / CT המעיד על אובדן באמה.
• תלונות לרופא על הפרעות תפקוד – העדר יכולת / קושי לבצע פעולות.

טיפ:
ההבדלים בנכויות בשני תתי הסעיף הנ"ל הינם בהגבלת התנועה – ככל שהפגיעה היא קדמית הגבלת תנועה ניכרת יותר
.

(14) אם אתה סובל מאובדן של היד בשורש תוכל לקבל לצד ימין 60% ולצד שמאל 50%.
(15) אם אתה סובל מאובדן בכף היד – כאשר שורש כף היד נשמר תוכל לקבל על צד ימין 55% ועל צד שמאל 50%.

מסמכים שחשוב לצרף:
• צילום רנטגן / CT המעיד על חוסר / אובדן שורש בכף היד.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות קצבת נכות והכרה של 63%, ו-65% אי כושר
אישור זכאות קצבת נכות עקב תאונה בדרך חזור מהעבודה
אישור זכאות לקצבת נכות עקב לופוס מול ביטוח לאומי
אישור זכאות 19% נכות לתובע אשר החליק במדרגות עבודתו
הגדלת זכאות ל25% נכות, תובע שעבר תאונת עבודה בעבר
אישור זכאות 28% נכות לתובע שנחבל ברחוב וסובל מכאבים
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!