לוגו משרד עו"ד פייפר כהן

סעיף 55 – עפעפיים ולחמית

סעיף 55 בספר הנכויות של המוסד לביטוח לאומי מציג את אחוזי הנכות הצפויים לכל אחת מהנכויות הקשורות למחלות עפעפיים ולחמית.

כדי לעזור לך לזהות באופן מדויק את הבעיה הרפואית שלך, ובכך להעריך את גובה אחוזי הנכות שניתן לקבל – צירפנו למושגים המקצועיים הסברים קצרים, פשוטים וברורים.

זה סעיף החוק:
55. עפעפיים ולחמית
(א) צניחת עפעף (PTOSIS) – מידת הצניחה תיקבע במבט לפנים, לפי המרחק בין שפת העפעף העליון לבין רפלקס האור באישון ( MARGINAL REFLEX DISTANCE ).
בעין אחת          בשתי עיניים
i. גדול מ2.5 מ"מ                                                                             0%                0%
ii. 2.5 מ"מ ופחות אך לא מכסה את האישון                                         10%*             10%*
iii. הפרש של 2 מ"מ ויותר בגובה שפת העפעף
העליון בין העיניים                                                                                                10%*
iv. אישון מכוסה עד למרכז אך מאפשר ראייה
בהטיית ראש                                                                                  15%                 30%
v. צניחה מלאה – ראייה אפשרית בהרמה ידנית
של העפעף                                                                                     25%                50%

לא ינתנו במקביל אחוזי נכות בגין פסקאותIעדVבעבור אותה העין.

(ב) אקטרופיון או אנטרופיון
i. קל או בינוני                                                                                0%                 0%
ii. קשה- המלווה בסימנים של נזק ללחמית
התחתונה או לקרנית                                                                       10%                15%

(ג) לגופטלמוס
i. קל או בינוני                                                                               0%                   0%
ii. קשה- גורם לסימני חשיפה בקרנית
(קרטיטיס מחשיפה)                                                                        10%                15%
לא יינתנו אחוזי נכות בגין פרט 53(3)

(ד) דלקת כרונית בעפעף או בלחמית או עין יבשה
i. קלה או בינונית                                                                           0%                 0%
ii. קשה- מלווה בסימנים של נזק לקרנית
או ללחמית הטרסלית                                                                       10%                15%

(ה) חוסר בעפעף או צלקות בעפעף – דרגת הנכות תיקבע על פי פרט 75(2).
בפרט זה, לא יינתנו אחוזי נכות בגין סעיפים קטנים (ב) עד (ד), במקביל.

מילון מושגים:

עפעפיים – קפלי עור מכסים את העיניים ומגנים עליהם.

לחמית – קרום שקוף רירי, עוטף את לובן העין ומרפד את פנים העפעף.

צניחת עפעפיים – מצב בו צניחת העפעף גורמת לכיסוי חלקי של האישון, דבר הפוגע באיכות הראיה.

פטוזיס – צניחת עפעף עליון – נגרמת לרוב כתוצאה מרפיון שריר הלבטור האחראי על פתיחתו של העפעף. Brow Ptosiss – מצב בו ישנה צניחת עפעף עקב צניחת גבה.

בלפרופלסטי – מצב בו צניחת עפעפיים נובעת מרפיון עור העפעפיים.

אקטרופיון – העפעף התחתון פונה כלפי חוץ ואיננו בא במגע עם משטח העין. כתוצאה ממצב זה לחמית העין  חשופה, דבר שגורם לאודם, אי נוחות ולעיתים דמעת.

אנטרופיון – שפת העפעף מתקפלת פנימה, כלפי העין. במצב זה הריסים, משפשפים את קרנית העין וגורמים להיווצרות שריטות ופצעים על העין.

לגופטלמוס – אי יכולת סגירת עפעפיים.

דלקת כרונית בעפעף – דלקת של שפת העפעפיים.

דלקת כרונית בלחמית – היא יכולה להיגרם על ידי נגיפים, חיידקים, גורמים אלרגניים, עישון, חומרים נדיפים או כימיקלים שונים.
עין יבשה – נגרמת לרוב כתוצאה משינוי בהרכב הדמעות או ירידה בכמות הפרשת הדמעות. מוביל לאי נוחות, גרד, פגיעה בראייה – איכותה וחדותה.
בתשלום
סעיף 55 עפעפיים ולחמית

הקדמה:

ביטוח לאומי קובע כמה אחוזי נכות תוכל לקבל על בעיות בעפעפיים ובלחמית.

בסעיף 55 ביטוח לאומי בוחן מצבים של צניחת עפעפיים, קיפול עפעף לתוך העין או החוצה, לגופטלמוס, דלקת כרונית בעפעף או לחמית, מחסור בעפעף או צלקות בעפעף.

הוראות:
» אם יש לך בעיה בעפעפיים ובלחמית:
• אם אתה סובל מצניחת עפעפיים, עבור לסעיף (1).
• אם אתה סובל ממצב של קיפול עפעף בצורה לא תקינה (אקטרופיון, אנטרופיון), עבור לסעיף (2).
• אם אתה סובל מלגופטלמוס, עבור לסעיף (3).
• אם יש לך דלקת כרונית בעפעף, לחמית או עין יבשה, עבור לסעיף (4).
• אם אתה סובל מחוסר עפעף או צלקות בעפעף, עבור לסעיף (5).

הגשת התביעה:

אם אתה סובל מבעיות של צניחת עפעפיים ובעיות בלחמית תוכל לקבל בין 0% נכות ועד 50% נכות, בהתאם לבעיה, דרגת חומרתה והמסמכים הנלווים.

זה סעיף החוק עם הסברים ופרשנויות :

(א) אם אתה סובל צניחת עפעף (patosis), תיבחן מידת הצניחה באמצעות במבט לפנים, לפי המרחק בין שפת העפעף העליון לבין רפלקס האור באישון (marginal refex distance)

(1) אם צניחת העפעף גדולה מ2.5 מ"מ, תוכל דרוש 0% נכות על הבעיה.

טיפ:
• עליכם לצרף לתביעה ולוועדה תיעוד עדכני של רופא עיניים על הבעיה.
• במועד הוועדה רופא עיניים יבדוק את מצבכם בבדיקה ידנית, זאת בנוסף לתיעוד שתצטרפו.
• למעשה, מאחר ובדיקה זו נעשית במבט ולא על ידי מכשור לעיתים עלולים להיות טעויות, עליכם לבדוק האם תוצאות הבדיקה בוועדה תואמות את הבדיקות המצויות בידכם לצורך קבלת אחוזי נכות התואמים למצבכם בפועל.

(2) אם צניחת העפעף היא 2.5 מ"מ ופחות אך לא מכסה את האישון, תוכל לקבל 10% נכות בין אם מדובר על עין אחת או שתיים. שים לב! אחוזי נכות בסעיף זה מנופים (לא נספרים) בתביעות לנכות כללית.

טיפ:
• מדובר בבדיקה בה המרחק מוערך ולפיכך יתכנו טעויות נא בדקו עוד במועד הוועדה האם ממצאי הבדיקה הידנית תואמים לתיעוד רופא עיניים המטפל שלכם.

(3) אם יש הפרש של 2 מ"מ ויותר בגובה שפת עפעף עליון בין עיניים, תוכל לקבל 10% נכות. שים לב! אחוזי הנכות לסעיף זה מנופים (לא נספרים) בתביעות לנכות כללית. (על בעיה בעין אחת בלבד לא נקבעו אחוזי נכות) .

טיפ:
מדובר בבדיקה בה המרחק מוערך ולפיכך יתכנו טעויות נא בדקו עוד במועד הוועדה האם ממצאי הבדיקה הידנית תואמים לתיעוד רופא עיניים המטפל שלכם.

(4) אם האישון מכוסה עד למרכז אך מאפשר ראייה בהטיית הראש, תוכל לקבל 15% נכות על הבעיה בעין אחת ו- 30% אם הבעיה קיימת בשתי העיניים.

טיפ:
• במידה וזהו מצבכם הרפואי עליכם לצרף תיעוד רופא עיניים מטפל על בעיה בשתי עיניים, כאמור במעמד הוועדה מצב זה ייבדק על ידי רופא עיניים נוסף.
• מעין סעיף טכני שמודד נתונים קבועים, במידה וזהו מצבכם הקפידו לבדוק כי ניתנו לכם אחוזי הנכות הקבועים.

(5) אם אתה סובל מצניחה מלאה כאשר הראייה אפשרית בהרמה ידנית של העפעף, תוכל לקבל 25% על הבעיה בעין אחת ו- 50% אם אתה סובל מהבעיה בשתי העיניים.

טיפ:
• במידה וזהו מצבכם הרפואי עליכם לצרף תיעוד רופא עיניים מטפל למצב זה. כאמור במעמד הוועדה מצב זה ייבדק על ידי רופא עיניים נוסף.
• מעין סעיף טכני, במידה וזהו מצבכם הקפידו לבדוק כי ניתנו לכם אחוזי הנכות הקבועים.
• שימו לב, המוסד לביטוח לאומי קבע, כי אם אתה סובל ממספר בעיות לפי הסעיף, לא יינתנו במקביל אחוזי נכות בגין פסקאות (1) עד (5) בעבור אותה עין, במידה זו תקבע נכות אחת בלבד.

כדאי לדעת:
• צניחת עפעף גורמת להפרעה בשדה הראייה ומשפיעה על המראה החיצוני, נלווים לכך תחושת כובד בעיניים וקושי בהרמת העפעף העליון.
• הגורם העיקרי לפטוזיס ברוב המקרים הינו גיל. באופן טבעי ככל שאדם מתבגר שריר הלבטור רפוי יותר או כתוצאה של היפרדות החלק התחתון של עפעף הטרסוס.
• שימוש ממושך בעדשות מגע, מחלות בארובה העין, דלקות כרוניות, מחלות ניאורולוגיות כמו מיאסטניה גרביס, טראומה באזור העין והעפעף ועוד הינם גורמים נוספים לנפילת עפעף.

מסמכים שחשוב לצרף – לגבי בעיה של צניחת עפעף
• תיעוד רופא מטפל על הבעיה וחומרתה – ממתי החלה / אובחנה, האם קיימת בשתי עיניים.

(ב) אם אתה סובל מאקטרופיון או מאנטרופיון תוכל לקבל:

i. אם מצבך קל או בינוני, תוכל לקבל 0% נכות מביטוח לאומי.

ii. אם מצבך נחשב קשה – מלווה בסימנים של נזק ללחמית התחתונה או לקרנית, תוכל לקבל 10% אם הבעיה קיימת בעין אחת ו- 15% אם הבעיה קיימת בשתי העיניים.

כדאי לדעת:
• אקטרופיון יכול להיות בעין אחת או שתים.
• רפיון רקמות העפעף כחלק מתהליך הזדקנות הפנים, גידול סרטני, טראומה, הצטלקות, ניתוחי עפעפיים או פנים, שיתוק מחצית הפנים, ניגוב חוזר ונשנה של העפעפיים התחתונות הינם גורמים לאקטרופיון.
• תסמינים לאקטרופיון – גירוי כרוני בעפעף ובעין, אודם, דמעת, הפרשות, גירוי הקרנית וטשטוש ראיה.
• אנטורפיון מתרחש בעיקר בעפעף התחתון ובשכיחות נמוכה בלבד בעפעף העליון.
• בשלבים הראשונים באנטרופיון מופיע גירוי ואודם בעין, הפרשות וכן טשטוש ראיה.
• אנטרופיון מופיע לרוב עקב שינויי הגיל סביב העיניים הגורמים להתרופפות רקמות החיבור האמורות להחזיק את העפעף בצורה מתוחה במקומו.
• גם צלקות של לחמית על רקע דלקות לחמית כרוניות או כוויות כימיות של העין יכולות למשוך את שפת העפעף פנימה.

מסמכים שחשוב לצרף:
תיעוד רופא עיניים על הבעיה האם היא בשתי עיניים ומצבכם. ככל שהבעיה חמורה יותר כך ייטו הרופאים לתת בגינה אחוזי נכות.
(ג) אם אתה סובל מלגופטלמוס:

i. אם המצב הוא קל או בינוני, תוכל לקבל 0% נכות.

ii. אם מדובר על מצב קשה שגורם לסימני חשיפה בקרנית (קטרטיטיס מחשיפה), תוכל לקבל 10% על בעיה בעין אחת ו- 15% בשתי העיניים.

מסמכים שחשוב לצרף:
• עליכם לצרף לתביעה וכן לוועדה תיעוד רופא עיניים על הבעיה האם היא בשתי עיניים ומצבכם. ככל שהבעיה חמורה יותר כך ייטו הרופאים לתת בגינה אחוזי נכות.

חשוב לדעת
• לא יינתנו במקביל אחוזי נכות בגין פרט 53(3) – מצב של בלט עין.

(ד) אם אתה סובל מדלקת כרונית בעפעף או הלחמית או עין יבשה תוכל לקבל:
i. אם הדלקת היא קלה עד בינונית, תוכל לקבל 0% נכות.

ii. אם הדלקת היא קשה – מלווה בסימנים של נזק לקרנית או ללחמית הטרסלית, תוכל לקבל 10% נכות בעין אחת ו- 15% נכות אם הבעיה היא בשתי העיניים.

כדאי לדעת:
• דלקת בעפעפיים באה לידי ביטוי באודם, גרד, צריבה, דמעת או יובש, תחושת גוף זר. יכולה לגרום להופעת שעורה בעין.
• דלקת כרונית לא מטופלת עלולה לגרום לנשירת ריסים, צמיחת ריסים בכיוון מנוגד דבר שעלול לגרום לפגיעה בקרנית.
• דלקת בלחמית גורמת לאודם רב, צריבה, גרד, הפרשות, דמעת ונפיחות.
• עין יבשה גורמת לחוסר נוחות רבה בעין, צריבה, תחושת גוף זר בעין, לעיתים תחושת חול בעין, רגישות לאור, ירידה באיכות ובחדות הראיה.
• מצב של עין יבשה לא מטופלת עלול לגרום לנזק למשטח העין, ללחמית ולקרנית.

שימו לב עליכם לצרף לתביעה תלונה על הבעיה מגובה בתיעוד רופא עיניים וכן למועד הוועדות תיעוד עדכני על הבעיה, דרגת חומרתה והאם היא בשתי העיניים.

(ה) אם אתה סובל מחוסר בעפעף או צלקות בעפעף – דרגת נכות תיקבע על פי פרט 75(2).

שימו לב על בעיה של חוסר עפעף או צלקות בעפעף ייקבעו נכויות לפי סעיף 75 (2) אשר דן בבעיות של צלקות.

הערות:
• בפרט זה, לא יינתנו אחוזי נכות בגין סעיפים קטנים (ב) עד (ד) במקביל.
• שימו לב, כי בסעיף זה קובע המוסד לביטוח לאומי כי לא תקבע ותחשב יותר מנכות אחת על בעיות אקטרופיון או אנטרופיון, לגופטלמוס ודלקות כרוניות אם קיימות מספר בעיות מקבילות.
לפרטים נוספים אפשר לעיין באתר ביטוח לאומי ולצפות בשינויים בספר הליקויים!

עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב |

הצלחות המשרד

אישור זכאות ל74% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
אישור זכאות קצבת נכות והכרה של 63%, ו-65% אי כושר
אישור זכאות לקצבת נכות שנתית של 75,000 ש"ח
אישור זכאות 32% נכות לתובע שהחליק בעבודה ושבר רגל
ערר מול ביטוח לאומי שאושר עבור זכאות לאובדן כושר עבודה
אישור זכאות 100% נכות עבור תובע החולה בשחפת וסוכרת