לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

קצבת נכות

קצבת נכות כללית המוענקת על ידי המוסד לביטוח לאומי בישראל מספקת תמיכה פיננסית קריטית לאנשים שכושר השתכרותם נפגע באופן משמעותי עקב מוגבלות פיזית, נפשית או קוגניטיבית. מערכת קצבאות זו בנויה בקפידה כדי לתת מענה לרמות שונות של נכות וכוללת תוספות נוספות לתלויים, המבטיחות כי הנזקקים וקרוביהם יקבלו תמיכה נאותה וכוללת

 

סכומי הקצבה ודרגות נכות

סכום קצבת הנכות שמעניק הביטוח הלאומי מותנה בדרגת הנכות, הנבדקת ונקבעת בוועדה רפואית. החל מ-1 בינואר 2023, קצבת הנכות החודשית משתנה בהתאם לדרגת אי הכושר:

– עבור דרגה מלאה של אי כושר (100% או 75%), הקצבה החודשית המלאה היא 4,063 ₪.

– דרגה חלקית של 74% מביאה לקצבה חודשית של 2,770 ₪.

– ב-65% הקצבה היא 2,496 ₪.

– עבור דרגת נכות 60% הקצבה עומדת על סך 2,345 ₪.

רמות שונות של קצבת נכות משקפות את גישתו של המוסד לביטוח לאומי – לחלוקת קצבאות הוגנת המתחשבת בכל רמות המוגבלות לגופן.

על מנת לקבל קצבת נכות מקסימאלית, כדאי להכיר את החוק ולהתייעץ עם אנשי מקצוע מהתחום.

למידע נוסף אודות: חישוב קצבת נכות, לחצו כאן >>>

 

אנשים תלויים בכם? אולי מגיעה לכם תוספת עבור קצבת נכות כללית

תוספת התלויים היא תוספת המשולמת למקבלי קצבת נכות עבור בני זוגם (במידה וההכנסה אינה עולה על 6,766 ₪ ברוטו) ועבור שני הילדים הראשונים. תוספת זו ניתנת במלואה לבעלי דרגת אי כושר מלאה (100% או 75%) או לבעלי אי כושר חלקי (74%, 65% או 60%) אך עובדים ומשתכרים מעל 2,493 ₪ ברוטו. תוספת חלקית משולמת לבעלי דרגות נכות חלקיות שאינם עומדים בקריטריונים אלה לעבודה או להכנסה.

 

  • תוספת לילדים

התוספת לילדים ניתנת לשני הילדים הראשונים שהם מתחת לגיל 18, משרתים בצבא או בשירות לאומי עד גיל 24, או עונים להגדרת תלויים. כאמור, גובה תוספת זו מבוסס גם על דרגת אי כושר, כאשר הסכומים נעים בין 629 ל-1,048 ₪.

 

  • תוספת לבני זוג

תוספות לבני זוג משולמות בהתחשב בשני תנאים: האחד – שהכנסת בן הזוג לא תעלה על 6,766 שקל ברוטו בחודש, והשני – שבן הזוג לא יקבל כל קצבה אחרת. גובה תוספת הזוגיות, כמו תוספת הילדים, משתנה בהתאם לדרגת אי הכושר ונע בין 786 ל-1,310 שקל.

נדגיש שוב כי היא שאנשים עם דרגת נכות של 74%, 65% או 60%, המשתכרים מעל 2,493 ש"ח ברוטו בחודש, זכאים לתוספת מלאה עבור בן/בת הזוג ו/או ילדיהם.

 

השפעת ההכנסה על הקצבה

הקשר בין הכנסה שאינה מעבודה לבין גובה הקצבה משמעותי במיוחד. עבור יחידים הזכאים לתוספת עבור בן זוגם ו/או ילדיהם, 1,350 ₪ מהכנסתם אינם נכללים בחישוב. עם זאת, כל הכנסה מעל 1,350 שקל מנוכה מהתוספת. יש לציין כי דמי המזונות לילדים אינם מופחתים מתוספת הילדים בקצבת הנכות של האם, אך מזונות לאם מנוכים מהקצבה.

 

קצבת נכות כללית

קצבת הנכות הכללית מיועדת למי שכושר ההשתכרות שלו מופחת ב-50% לפחות עקב נכותו. הדבר חל גם על עקרות בית שתפקוד משק הבית שלהן נפגע ב-50% לפחות. התהליך מתחיל בהערכה של ועדה רפואית לקביעת אחוזי נכות רפואית.

 

תשלום למוסדות לגמלאים

במקרים בהם זכאים לקצבה שוהים או מאושפזים במוסד ציבורי ויותר ממחצית הוצאות האחזקה שלהם ממומנות על ידי המוסד, הקצבה מתחלקת בין מקבל הקצבה לבין המוסד. המוסד אחראי לבקש חלוקה זו מהמוסד לביטוח לאומי.

 

קצבת נכות לאנשים שעובדים

מקבלי קצבת נכות שמתחילים לעבוד, עדיין זכאים להמשיך לקבל את הקצבה בהתאם לרמת הכנסתם. סך כל ההכנסה מעבודה וקצבת הנכות ביחד מיועדת תמיד להיות גבוהה מהקצבה בלבד. גישה זו מעודדת את מקבלי הקצבה לעסוק בעבודה מבלי לאבד את תמיכתם הכלכלית.

 

קצבת נכות כחלק ממערך הביטוח הלאומי בישראל

מערך קצבת הנכות של המוסד לביטוח לאומי בישראל מהווה מסגרת מקיפה שנועדה להעניק סיוע כלכלי לאנשים עם מוגבלות. מערך זה כולל דרגות שונות של אי כושר, תוספות לתלויים, ורגישה לרמות ההכנסה של מקבלי השירות, ופועל להבטיח שהתמיכה הניתנת הוגנת והולמת את צרכי מקבליה.

 

החשיבות של קצבת נכות

הזכאות לקבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי בישראל מוגדרת על פי מכלול קריטריונים ספציפיים, המותאמים על מנת להבטיח כי הנזקקים ביותר יקבלו את התמיכה הדרושה. קצבה זו היא מכרעת עבור אנשים אשר עקב ליקויים שונים יכולת ההשתכרות שלהם או את תפקוד משק הבית מופחתים באופן משמעותי.

לקריאה בנושא: קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי, לחצו כאן >>>

 

שיקולי הכנסה

זכאים נחשבים אנשים ללא הכנסה מעבודה או מי שהכנסתם אינה עולה על 7,122 ₪ לחודש (נכון לשנת 2023). דמי אבטלה נספרים בהקשר זה כהכנסה מעבודה. כמו כן, זכאית תושבת ישראל נשואה העונה להגדרה של עקרת בית, שאובחנה עם נכות רפואית של לפחות 50% וכושר התפקוד שלה במשק הבית מופחת ב-50% לפחות.

 

שיקולים מיוחדים לחיילים ומתנדבים

על חיילים, מתנדבים בשירות חובה או לאומי, חלים תנאים משלהם. מי שהגיש בקשה לקצבת נכות במהלך שירותו מוערך ככל מבוטח אחר, ומי שניתנה לו קצבה לפני השירות – זו לא תופחת בתקופת השירות. אבחון רפואי נוסף והערכה של המשך הזכאות נדרשים לבעלי מוגבלות רפואית זמנית.

 

עולים ותושבים חוזרים

עולים שאי יכולתם להשתכר נגרמה בחו"ל לפני היותם תושבי ישראל, עשויים להיות זכאים לקצבה לאחר 12 חודשי עלייה. כמו כן נערכות הפרשות מיוחדות לתושבים חוזרים, ומי שקיבל קצבת נכות עד גיל פרישה, יקבל קצבת זקנה בסך שאינו פחות מקצבת הנכות הקודמת. עם זאת, מי שנכותו נקבעה פחות מ-90 יום לפני שהגיע לגיל פרישה, אינו זכאי לקצבת נכות.

 

הכנה וערעורים

לסובלים ממחלות או מוגבלויות מרובות, רצוי להכין לפני הגשת התביעה מסמכים ובדיקות שיש להם רלוונטיות לכל הלקויות. מחשבון המוסד לביטוח לאומי מסייע בקבלת רשימה מפורטת של מסמכים רפואיים הדרושים לפי האבחנה הרפואית.

 

שאלות ותשובות

מי זכאי לקצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי בישראל?

קצבת הנכות מהמוסד לביטוח לאומי בישראל היא מערך תמיכה מורכב, שנועד לתת מענה לצרכים המגוונים של אנשים עם מוגבלות. מבנהו מביא בחשבון גורמים שונים, לרבות גיל, הכנסה ודרגת נכות רפואית, ומבטיח שהתמיכה הניתנת הוגנת והולמת כאחד. הזכאים כוללים תושבי ישראל מגיל 18 ועד גיל פרישה, צעירים בגילאי 16-18 ובמקרים מסוימים נשים הממשיכות לעבוד עד גיל 67.

 

מהם שיקולי ההכנסה לזכאות?

הזכאות מחייבת שאין ליחיד הכנסה מעבודה או הכנסה שאינה עולה על 7,122 ₪ לחודש, כאשר דמי אבטלה נחשבים כהכנסה מעבודה. מי שעומדים בתנאי הזכאות לשתי קצבאות יכולים לבדוק האם הם זכאים לקבל אותן במקביל ובאילו תנאים. שיקול זה חיוני כדי להבטיח שאנשים יקבלו את התמיכה המקיפה שהם זכאים לה.

 

האם מישהו יכול לקבל קצבת נכות אם יש לו מספר מוגבלויות?

כן, אנשים עם מוגבלויות מרובות זכאים לקצבה, אך מומלץ להכין את כל המסמכים והמבחנים הרלוונטיים לכל נכות כדי להגדיל את אחוזי הנכות שנקבעו עבורם.

 

האם ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית בעניין קצבת נכות?

כן, אם לא מרוצים מהחלטת הוועדה הרפואית, ניתן להגיש ערר תוך 60 יום, ובמקרים מסוימים אף עד 90 יום. ניתן לערער על החלטות על דרגת נכות רפואית או אי כושר.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות 28% נכות לתובע שנחבל ברחוב וסובל מכאבים
תובע נמצא זכאי ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה לשנה
ערר עבור תובעת לקבלת קצבת נכות הסובלת מפיברומיאלגיה
אישור זכאות לקצבת נכות עקב לופוס מול ביטוח לאומי
דוח ועדה הרפואית – נמצא זכאי לפיצויים עקב תקיפה
אישור הכרה של 100% נכות וזכאות לקצבת למשך שנה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!