סעיף 1 – בלוטות הלימפה

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
עורך דין אייל פייפר

עורך דין אייל פייפר

עו”ד אייל פייפר בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין.

רוצה להתייעץ?
ליצירת קשר נא למלא פרטיך
ונציג ייצור קשר עימך בהקדם!
סעיף 1 בספר הנכויות של המוסד לביטוח לאומי מציג את אחוזי הנכות הצפויים לכל אחת מהנכויות הקשורות למחלת בלוטת הלימפה. כדי לעזור לך לזהות באופן מדויק את הבעיה הרפואית שלך, ובכך להעריך את גובה אחוזי הנכות שניתן לקבל – צירפנו למושגים המקצועיים הסברים קצרים, פשוטים וברורים.זהו סעיף החוק: בלוטות הלימפה 1. שחפת של בלוטות הלימפה א. I. שחפת הבלוטות שפעילותה פסקה לחלוטין, נשארו רק צלקות – 0% II. נשארו צלקות נרחבות או מכערות, בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לגבי צלקות. ב. שחפת הבלוטות אחרי עבור התקופה החריפה, כשקיימים עדיין סימני–פעילות הדורשים טיפול אמבולטורי (עם או בלי ניצורים) – 30% ג. שחפת פעילה של הבלוטות (צוואר, בית–השחי, מפשעות) הדורשת אישפוז או שכיבה – 100% (2) ADENOPATHIA (תפיחות הבלוטות) בלתי–פעילה באזור מוגבל, המצב הכללי תקין – 0% (3) לימפומה ממאירה MALIGNANT LYMPHOMA (כולל הודג’קין, למפוסרקומה וכו’) – סעיף בתוקף עד ליום 30/6/2016 א. במצב של רמיסיה (remissio) עם או בלי טיפול, מסוגל לעבודה חלקית – 50% ב. במצב חריף עם סימנים כלליים (כגון חום, חולשה כללית אנמיה וכו’) – 100%מילון מושגים:מילון המושגים שהכנו עבורכם נועד לעזור לכם להבין את הגדרות הסעיף, המושגים והמונחים בהם משתמש המוסד לביטוח לאומי על מנת לקבוע לכם את אחוזי הנכות.מערכת הלימפה – מערכת של צינורות הולכה. תפקידם להוביל את נוזל הלימפה אל הורידים שבבסיס הצוואר ומשם בחזרה ללב.בלוטות הלימפה – קשריות לימפה הנמצאות במסלול צינורות הלימפה. ממוקמות בבית השחי, צוואר ובמפשעה.  בעלות שני תפקידים עיקריים: (1) מניעת מעבר של חיידקים וגופים זרים אל הדם על ידי סינון נוזל הלימפה. (2) הגנה מפני חיידקים ותאים סרטניים באמצעות ייצור נוגדנים ולימפוציטים (תאי דם לבנים) שמסייעים גם הם בהשמדת חיידקים וגופים זרים.שחפת – מחלה זיהומית מדבקת. עיקר פגיעתה בריאות, אולם יכולה להדביק באיברים רבים. נישאת באוויר  ומדבקת באמצעות שיעול.בתשלום סעיף 1 – בלוטות הלימפההגשת תביעה – הקדמהסעיף 1 – קובע אחוזי נכות עבור בעיות של סרטן או שחפת בבלוטות הלימפה. אם אתה סובל משחפת או סרטן בבלוטות הלימפה (או סבלת מבעיה זו בשנה שקדמה לתביעה) תוכל לקבל בין 0% נכות ועד 100% נכות. הוראות:במידה ויש לך שחפת בבלוטות הלימפה עליך לבדוק האם תוכל לקבל אחוזי נכות בסעיף (1) א – ג.אם יש לך בעיה של בלוטה תפוחה עבור לסעיף (2) .אם יש לך בעיית סרטן בבלוטה עבור לסעיף (3).אחוזי הנכות שייקבעו בוועדות ייקבעו תמיד על סמך מצבך בהווה / בשנה שקדמה לתביעה, חומרת המצב וכן תיעוד רפואי שתגיש.זהו סעיף החוק עם פרשנות, טיפים והנחיות:(1) שחפת של הבלוטות אם אתה סובל מבלוטות לימפה מוגדלות, חום גבוה, ירידה פתאומית במשקל, עייפות, הזעה מוגברת במהלך הלילה, שיעול חזק, יכול להיות שאתה סובל משחפת בבלוטות. במידה וממצאי בדיקות מאשרים זאת, תוכל לקבל אחוזי נכות כדלקמן:(א) אם אתה סובל משחפת בלוטות הלימפה בצורה לא פעילה, תוכל לקבל אחוזי נכות :i. אם השחפת לא פעילה ויש לך מעט צלקות בגוף עקב כך, תוכל לקבל 0% נכות מביטוח לאומי, בהתאם לספר  הנכויות. ii. אם השחפת לא פעילה ויש לך צלקות גדולות או מכאיבות או מכוערות, ייבדקו אחוזי נכות לפי סעיף 75 שדן בצלקות מכערות.מסמכים שחשוב לצרף• אבחון על שחפת בבלוטות הלימפה. • תיעוד על מצב השחפת כשחפת שאינה פעילה. • במידה ויש צלקות עקב השחפת, עליך להביא תיעוד על תלונת על צלקות.(ב) אם אתה סובל משחפת בלוטות הלימפה, בשלב הפעיל לא חריף, ואתה עדין נוטל תרופות, תוכל לקבל 30% נכות מביטוח לאומי.מסמכים שחשוב לצרף: • אבחון על שחפת בבלוטות הלימפה. • תיעוד על מצב השחפת כשחפת פעילה בשלב לא חריף. • במידה ויש צלקות עקב השחפת, עליך להביא תיעוד על תלונת על צלקות. • אישור על תרופות שאתה נוטל כגון: איזוניאזיד וריפמפין.(ג) אם אתה סובל שחפת פעילה בבלוטות, בגינה אתה מאושפז או מצבך דורש שכיבה, תוכל לקבל מביטוח לאומי 100% נכות.מסמכים שחשוב לצרף: • אבחון על שחפת בבלוטות הלימפה באמצעות בדיקות כגון: אולטרסאונד בטן, טומוגרפיה ממוחשבת של החזה, ביופסיה. • תיעוד על מצב השחפת כשחפת פעילה. • במידה ונוצרו צלקות, עליך להביא תיעוד על תלונת על צלקות. • אישור על תרופות שאתה נוטל כגון: : איזוניאזיד, ריפמפין, פיראזינמיד ואתמבוטול. • אישור רופא מטפל על מצבך כדורש שכיבה או מסמכי בית חולים המעידים על הצורך באשפוז.טיפים: • המוסד לביטוח לאומי קובע אחוזי נכות עד שנה אחורית ממועד המחלה. כלומר, גם אם השחפת אינה  פעילה כיום וטרם עברה שנה, תוכל לקבל אחוזי נכות בגין סעיף זה. • במידה וחלפו מספר שנים אולם עקב שחפת הבלוטות נותרו לך בעיות רפואיות תוכל לקבל בגינן אחוזי נכות, במידה ויש בידך תיעוד רפואי מעודכן.(2) אם אתה סובל מבלוטה תפוחה לא פעילה ומצבך הכללי טוב, תוכל לקבל 0% נכות.טיפ: • מצב של בלוטות תפוחות יכול להיגרם עקב חשיפה זיהום – לחיידקים, וירוסים, ויכולים להעיד במקרים מסוימים גם הפרעות במערכת החיסונית דוגמת לופוס, דלקת מפרקים שגרונית, ואף על סרטן. במידה ואתה סובל מהפרעות נוספות כדוגמת הנ”ל, בדוק באתר האם תוכל לקבל עליהן אחוזי נכות.הנחיות: • בדיקות לבלוטות נפוחות יכולות להיות בין היתר: בדיקה פיזית, בדיקת דם מלאה, אולטרסאונד, CT, ביופסיה.(3) אם אתה סובל מלימפומה ממאירה (סרטן במערכת הלימפה), תוכל לקבל אחוזי נכות כדלקמן:(א) אם אתה סובל מלימפומה בהפוגה חלקית או מלאה ואתה מסוגל לעבוד בעבודה חלקית, תוכל לקבל 50% נכות מביטוח לאומי.מסמכים שחשוב לצרף: • תיעוד רפואי על סרטן לימפומה. • תיעוד (בדיקות – ביופסיה, אולטרסאונד, CT,צילום חזה, בדיקות דם ועוד) על מצב הסרטן (במצב של הפוגה חלקית או מלאה הבדיקות מראות על הימעטות של תאים סרטניים או היעלמותם). • אישור מעסיק על חזרה לעבודה תוך ציון חלקיות המשרה או אישור רופא תעסוקתי על היכולת לשוב לעבודה במשרה חלקית.טיפ:• למוסד לביטוח לאומי לא משנה האם הנסיגה במחלה הושגה באמצעות תרופות או באופן טבעי. אחוזי הנכות בסעיף זה יינתנו לאחר שעמדת במבחן דו שלבי: 1. מבחן מהותי: האם הלימפומה בנסיגה (רמיסיה) 2. מבחן תפקודי – האם אתה יכול לעבוד בעבודה חלקית.(ב) אם אתה סובל מלימפומה ממאירה במצב חריף ואתה סובל מחום, חולשה, אנמיה, חוסר תיאבון, פגיעה במערכות נוספות בגוף, תוכל לקבל 100%% נכות.מסמכים שחשוב לצרף: • אבחון על לימפומה ממאירה – תוצאות בדיקות (ביופסיה, דם, , צילומים) ממצאים. • תיעוד רופא מטפל. • אישור רופא מטפל על תסמינים ודרגת חומרת התסמינים והמחלה. • אישור שימוש בתרופות / טיפולים. • תיעוד רפואי על פגיעה באיברים נוספים באמצעות בדיקות, צילומים.הבעיות הרפואיות המוצגות כאן אינן מייצגות את מכלול הבעיות הרפואיות מאחר ומדובר בעניין סובייקטיבי, על מנת למצות את כל אחוזי הנכות, בדוק האם אתה סובל מבעיות רפואיות נוספות שיכולות לזכות אותך באחוזי נכות נוספים.חשוב מאוד לזכור! כל בעיה רפואית חייבת להיות מגובה בתיעוד רפואי מתאים. בכל סעיף ובכל מחלה תוכל למצוא פירוט שאתה זקוק לו לצורך הגשת התביעה.

גם עשוי לעניין אותך

רוצה להתייעץ? ליצירת קשר נא למלא פרטיך ונציג ייצור קשר עימך בהקדם!

Call Now Buttonהתקשרו עכשיו