סעיף 38 – בית החזה

איך ניתן להגדיל את אחוזי הנכות בתאונת עבודה
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
עורך דין אייל פייפר

עורך דין אייל פייפר

עו”ד אייל פייפר בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין.

רוצה להתייעץ?
ליצירת קשר נא למלא פרטיך
ונציג ייצור קשר עימך בהקדם!

סעיף 38 בספר הנכויות של המוסד לביטוח לאומי מציג את אחוזי הנכות הצפויים לכל אחת מהנכויות הקשורות למחלות בית החזה.

כדי לעזור לך לזהות באופן מדויק את הבעיה הרפואית שלך, ובכך להעריך את גובה אחוזי הנכות שניתן לקבל – צירפנו למושגים המקצועיים הסברים קצרים, פשוטים וברורים.

זה סעיף החוק:

38. בית החזה

(1) שינויים בצורת בית החזה הנגרמים כתוצאה ממחלה, פציעה או ניתוח
א. השינויים הם בלתי–ניכרים, אין הפרעות בנשימה ובפעולות הלב – 0%
ב. מצבים שאחרי כריתת צלעות או שברים בצלעות – אחוזי הנכות ייקבעו בנוסף לליקוי תפקודי ריאות:
(1) לאחר שבר בצלעות שהתרפא – אין נכות
(2) לאחר שבר בצלעות שלא התאחה מעל 3 חודשים – 0%
(3) לאחר כריתת צלע אחת – 0%
(4) לאחר כריתת 2 צלעות מצד אחד – 10%*
(5) לאחר כריתת 3 או 4 צלעות מצד אחד – 20%
(6) לאחר כריתת 5 או 6 צלעות מצד אחד – 30%
(7) לאחר כריתת יותר מ–6 צלעות מצד אחד – 50%

(2) פציעות שרירי בית החזה
א. בצורה בינונית – 10%
ב. בצורה קשה – 20%

מילון מושגים:

בית החזה – ממוקם בין הצוואר לבטן ומופרד על ידי הסרעפת. בסיסו מורכב מהצלעות – 12 צלעות בכל צד. מכלול הצלעות נקרא “כלוב הצלעות”. באמצע בית החזה ממוקמת עצם החזה, כאשר חלל בית החזה מכיל את הריאות, והלב. בבית החזה שרירים שונים: שרירי חזה גדול, קטן, שריר תת ברחי, שריר המישור הקדמי, סרעפת.
לשרירי החזה תפקידים שונים.

שרירי החזה הגדול – מדובר בשריר רחב מחולק לשני חלקים. חלק בריחי וחלק של עצם החזה והצלעות. שריר  החזה הגדול מניע את הזרוע פנימה: קירוב וסיבוב פנימי, כיפוף (חלק בריחי) ופשיטה (עצם החזה והצלעות).

שרירי החזה הקטן – נמצא בחלקו הקדמי של כלוב הצלעות. תפקידו לייצב את עצם השכם או הנעה לכיוון מטה  וקדימה, שריר עזר בשאיפה מאומצת.

שריר המשור הקדמי – תפקידו להניע את עצם השכם החוצה, משתתף בתנועות של סיבוב עצם השכם. פעולתו  כמייצב עצם השכם חיונית לפעולת שרירים אחרים בתהליך הנעת הזרוע.

השריר התת-בריחי – מחבר בין עצם החזה לעצם הבריח כך שפעולתו מעגנת את עצם הבריח למפרק החזה  והבריח ומניעה למטה את העצם.

סרעפת – שריר רחב המפריד בין בית החזה לחלל הבטן. לסרעפת חלק חשוב בתהליך הנשימה, תהליך העיכול,  תהליכי הקאה, מתן שתן וצואה.

בתשלום
סעיף 38 בית החזה

הקדמה:

ביטוח לאומי קובע בסעיף 38 כמה אחוזי נכות תוכל לקבל אם אתה סובל מבעיות בבית החזה. סעיף 38 בוחן 2 קטגוריות לקבלת אחוזי נכות: שינויים בצורת בית החזה, פציעות שרירי בית החזה.

הוראות:
» אם אתה סובל מבעיה בבית החזה:
• אם יש לך שינוי צורני בבית החזה עקב מחלה, פציעה או ניתוח, עבור לסעיף (1).
• אם יש לך בעיה בשרירים של בית החזה, עבור לסעיף (2).

הגשת התביעה:

אם אתה סובל ליקויים בבית החזה פציעת שרירים, שברים, כריתת צלעות, תוכל לקבל בין 0% נכות ועד 50% נכות בהתאם לבעיה, דרגת חומרתה והמסמכים הנלווים.

זה סעיף החוק עם הסברים ופרשנויות :

(1) אם יש לך שינויים בצורת בית החזה כתוצאה ממחלה / פציעה או ניתוח.
(א) במידה ונפגעת בבית החזה עקב פציעה (למשל שבירת צלעות), חלית במחלה שגרמה לשינויים ניווניים באזור בית החזה, או עברת ניתוח שגרם לשינוי מבני – כל עוד השינוי הוא בלתי ניכר ואינך סובל הפרעות משניות כגון הפרעת נשימה / פעולת לב (שהרי בית החזה מגן על הריאות והלב) תוכל לקבל 0% נכות.

(ב) אם כרתו לך צלעות או שיש לך שבר בצלעות תוכל לקבל:

(1) אם היה לך שבר בצלעות שהתרפא – לא ייפסקו אחוזי נכות.
(2) אם השבר לא התאחה משך שלושה חודשים או שכריתו לך צלע אחת תוכל לקבל 0% נכות.
(3) אם כרתו לך 2 צלעות מצד אחד תוכל לקבל 10% נכות. אחוזי נכות לסעיף זה מנופים (לא נספרים) בתביעות נכות כללית.
(4) אם כרתו לך 3-4 צלעות מצד אחד ייפסקו תוכל לקבל 20% נכות.
(5) אם כרתו לך 5-6 צלעות מצד אחד תוכל לקבל ייפסקו 30% נכות.
(6) אם כרתו לך 7 צלעות ומעלה תוכל לקבל 50% נכות.

כדאי לדעת:
• מדובר על סעיף טכני שבודק קיומם של שברים בעצמות והתאחותם, כריתת צלעות בגוף וכמותן – ככל שאדם עבר כריתה של יותר צלעות האדם חשוף לפגיעות וסיבוכים ולפיכך מאחוזי הנכות יהיו גבוהים יותר.
• במידה ויש פגיעה בשרירי בית החזה נבדקים היקף הפגיעה – בינוני או קשה ואופן השלכה על סיבוכים אפשריים, זאת עת מנת לקבוע האם מגיעים אחוזי נכות נוספים.
• כאשר מדובר על סעיף טכני לוועדות הרפואיות אין הרבה מקום לשיקול דעת. היה ומצבך הרפואי עונה על סעיף המעניק נכות, ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם למפורט.
• במצבים בהם ניתן לפרש מצב רפואי בשני אופנים לרופאים קיים שיקול דעת איזה אחוזי נכות לתת ואם בכלל.

מסמכים שחשוב לצרף:
• צילום רנטגן המעיד על כריתת צלעות.

(2) אם נפצעת בשרירי בית החזה:

(1) אם הפציעה בשרירי בית החזה נחשבת כבינונית תוכל לקבל 10% נכות.
(2) אם הפציעה בשרירי בית החזה נחשבת קשה תוכל לקבל 20% נכות.

מסמכים שחשוב לצרף:
• תיעוד על הפציעה בגינה שרירי בית החזה נפגעו.
• תוצאות בדיקות שנערכו המעידים על פציעה בשרירי בית החזה
• תיעוד רופא על מהות הפציעה בשרירי בית החזה, דרגת החומרה.
• אם יש מגבלות תנועה או שנפגעו איברים נוספים בדקו באתר האם תוכלו לקבל אחוזי נכות נוספים.

טיפים:
• על מנת לקבל אחוזי נכות מרביים בגין סעיף זה עליכם להראות באמצעות ניירת רפואית, כי ישנן השלכות תפקודיות(שהרי כל שריר מסייע בפעילות ובהנעת הגוף) .
• על מנת להוכיח נזק לבית החזה / צלעות עלינו לצרף מסמכים רפואיים המעידים כי אזור זה נפגע, אופן הטיפול במועד הפגיעה וכן מצבנו היום בסמוך למועד הוועדה.
• קיים הבדל בין קביעה כי לא תיפסק נכות לבין קביעה של 0% נכות. הקביעה האחרונה מותירה מקום לפסיקת אחוזי נכות עתידיים, היה וקיימת החמרת מצב במקום הפגיעה ומקצרת הליכים במיוחד במקרים של תביעות נכות מעבודה.

רוצה להתייעץ? ליצירת קשר נא למלא פרטיך ונציג ייצור קשר עימך בהקדם!

Call Now Buttonהתקשרו עכשיו