לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

פטור ממס על ימי מחלה

כאשר עובד שכיר מסיים את תקופת עבודתו מול מעסיק מסוים, הוא זכאי לקבלת תשלומים ותנאים שונים, וביניהם פדיון ימי חופשה, דמי הבראה, ולעיתים גם פדיון של ימי מחלה – כמקובל במגזרים מסוימים במשק. על חלק מהכספים הללו, ישנה אפשרות לקבלת פטור ממס. במדריך הבא נתמקד באפשרות לקבלת פטור ממס על ימי מחלה בפרישה מעבודה, ובתנאים המאפשרים את מימוש ההטבה המשמעותית הזו.

 

מי זכאי לקבלת פטור ממס על ימי מחלה?

חלק מהפורשים לגמלאות במדינת ישראל, זכאים לקבל מענק מחלה, שהוא סכום כספי המשולם להם בפרישתם מעבודתם, בגין ימי המחלה שלא ניצלו בתקופת עבודתם. הטבה זו זמינה במרבית המקרים לפורשים ממקומות עבודה שמונהגים בהם הסכמים קיבוציים המחייבים את מתן המענה  הזה.

כאשר קיימת זכאות למענק מחלה מכוחו של הסכם קיבוצי או תנאי העסקה מיטיבים אחרים, מס הכנסה מתייחס למענק מחלה באותו האופן בו הוא מתייחס למענקי פרישה. מענק זה נחשב כחלק מכלל המענקים המשולמים לפורש, שחלקם פטורים ממס הכנסה על פי הוותק של הפורש במקום העבודה, היקף שכרו האחרון, ותקרת הפטור לצורכי מס.

זאת כאשר את היתרה החייבת במס, אם ישנה כזו, אפשר לפרוס, למשך עד שש שנים קדימה (או אחורה) על פי הוותק של העובד. לא בכל המקרים משתלם לפרוס את המיסים על יתרת המענק החייבת במס, ולכן לקראת הפרישה מעבודה, כדאי לבצע תכנון מס מסודר שבמסגרתו יובאו בחשבון הן מענק המחלה והן מענקי הפרישה והגמלה הצפויה לפורש, לשם מציאת הפתרון הכלכלי ביותר.

 

האם תשלומים המשולמים במסגרת סיום יחסי עובד ומעביד חייבים במס?

ככלל, הכספים שמשולמים לעובדים במסגרת סיום יחסי עובד מעביד, חייבים במס הכנסה, שמחושב על פי מדרגות המס לשנת המס בה הסכומים הנ"ל משולמים. משמעות הדבר הינה שהתשלומים הללו נחשבים להכנסה נוספת של הנישום. אולם חשוב לדעת כי במקרה של מענק מחלה, כמו במקרה של פיצויי פיטורים, לא נגבים מהפורש דמי ביטוח לאומי ומס בריאות בגין פדיון ימי המחלה.

 

מהו שיעור הפטור ממס על ימי מחלה?

פטור ממס על ימי מחלה יינתן לעובד בסיום העסקתו כל עוד סכום התשלומים הכולל בסיום ההעסקה, איננו חורג מתקרה של שכרו החודשי של העובד עבור חודש אחד במכפלת כמות שנות עבודתו, ועד 12,340 שקלים (נכון לשנת 2021) במכפלת כמות שנות העבודה שלו.

היה וגובה התשלומים הכולל חורג מעבר לתקרה זו, קבלת הפטור ממס בגין ימי המחלה תתאפשר עד לתקרה, כאשר יתרת הסכום תהיה חייבת במס הכנסה. היה ושכרו האחרון של אותו עובד הוא עד 12,340 שקלים, הוא יוכל לבקש פטור ממס על ימי מחלה עד לתקרה בת 1.5 משכורות עבור כל שנת העסקה.

 

כיצד ניתן לממש את הזכות לקבלת פטור ממס על ימי מחלה?

את הזכות לקבלת פטור ממס על מענק מחלה, ניתן לממש בהתקיים שני התנאים שלהלן:

  1. סכומם הכולל של כלל התשלומים המשולמים לעובד בעקבות סיום העסקתו (לרבות מענק פרישה, פיצויי פיטורין שמשולמים בפועל לעובד ואינם נותרים בקופת הגמל שלו, מענק מחלה, דמי הודעה מוקדמת, וכיוצא באלו) – אינם עולים על שכרו החודשי של העובד בגין חודש יחיד עבור כל שנה להעסקתו (על פי משכורתו האחרונה).
  2. היקף כלל הסכומים שמשולמים לעובד לרגל סיום העסקתו בפועל, איננו חורג כאמור מתקרה של 12,340 שקלים עבור כל שנת עבודה.

 

ככל שהסכומים שמשולמים לעובד בפרישתו בעקבות סיום העסקתו אינם מגיעים לתקרה זו, תהיה לו אפשרות לבקש את הגדלת הפטור ממס על ימי מחלה עד לאחת וחצי משכורות עבור כל שנת העסקה, עד לתקרה בת 12,340 שקלים לכל שנה.

 

מימוש הזכות לפטור ממס עבור ימי מחלה

זכות זו לפטור ממס על מענק מחלה, מוענקת לפורש הזכאי לה באופן אוטומטי. פקיד השומה במס הכנסה אשר קיבל ממעסיקו של העובד הזכאי טופס 161 בעת עזיבת העובד, ידאג להעביר למעסיק ולחברה בה מנוהלת קופת הגמל או קרן הפנסיה של הפורש, לעניין אופן המיסוי של הכספים. לאחר מכן, המעסיק והחברה המנהלת ידאגו לבצע ניכוי מס במקור מהסכומים החורגים מתקרת הפטור לפני העברתם לידי העובד.

 

כיצד ניתן לקבל פטור ממס על ימי מחלה שעברו את התקרה?

עובד שמקבל ממעבידו תשלומים בעקבות סיום העסקתו, החייבים במס הכנסה, רשאי לבצע פריסה של המס, על פני תקופה של עד שש שנים אחורה או עד שש שנים קדימה (באישור מרשות המיסים). פתרון זה מאפשר להתייחס לכל חלק מהסכום החורג מן התקרה, בתור הכנסה שהושגה בשנת המס הספציפית אליה שייכו אותה, במקום להתייחס לסכום המלא ששולם בסיום ההעסקה בתור הכנסה החייבת במס באותה שנת המס שבה היא התקבלה

בפועל. פתרון כזה עשוי להיות כדאי עבור עובדים שנמצאים במדרגת מס גבוהה במועד קבלת מענק המחלה, לעומת מדרגת המס שהיו בה או יהיו בה בשנים הסמוכות שברצונו של העובד לשייך אליהן את חבות המס.כמובן, בנושא זה מומלץ מאוד להסתייע ברואה חשבון או ביועץ מס, כדי להיות בטוחים שפריסת המס בגין פדיון ימי המחלה אכן כדאי עבורכם.

 

מדוע כדאי להסתייע בעורך דין לקבלת הפטור ממס על ימי מחלה?

הטיפול בבקשה לקבלת פטור ממס על פדיון ימי מחלה ומענקי פרישה בכלל, הוא עניין שעלול להיות כרוך במורכבות בירוקרטית, הנגזרת מהממשק עם רשויות המיסים. לכן מומלץ להסתייע בעורך דין לקבלת הפטור ממס על מענק המחלה, כדי להבטיח את המיצוי המלא והיעיל ביותר של זכויותיכם.
במשרד עו"ד פייפר כהן ישמחו לייעץ לכם בנושא זה ובנושאים נוספים הנוגעים לזכויות עובדים מול רשויות המיסים.

פטור ממס על ימי מחלה
פטור ממס על ימי מחלה
Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

דוח ועדה הרפואית – נמצא זכאי לפיצויים עקב תקיפה
אישור זכאות 19% נכות לתובע אשר החליק במדרגות עבודתו
אישור זכאות ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
ערר עבור תובעת לקבלת קצבת נכות הסובלת מפיברומיאלגיה
אישור זכאות 32% נכות לתובע שהחליק בעבודה ושבר רגל
אישור זכאות ל74% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!