לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
עברת תאונה? נפצעת? חלית?​
צרו קשר וקבלו את הפיצוי המגיע לכם!

תביעת נכות לאחר גיל פרישה

קצבת נכות בישראל מוענקת לזכאים החל מגיל 18 ועד לגיל פרישה. מכיוון שמטרת הגמלה להוות תחליף להכנסה מעבודה למי שאיבד את כושר עבודתו באופן חלקי או מלא לא ניתן להגיש תביעת נכות לאחר גיל פרישה. עם זאת אזרחים ותיקים נכים זכאים לקצבת זקנה המחליפה את קצבת הנכות. לשם קבלת קצבת זקנה יש להגיש תביעה נוספת עם ההגעה לגיל פרישה. 

 

קצבת אזרחים ותיקים

קצבת אזרחים וותיקים ניתנת למי שעומד בתנאי הזכאות שהוגדרו לכך בחוק לרבות עמידה במבחן הכנסה. כל מי שהכנסותיו אינן מגיעות לשיעור שנקבע בחוק, יהיה זכאי לגמלת אזרחים ותיקים בסיסית. מעבר לקצבה הבסיסית הניתנת בהתאם למבחן ההכנסה, מי שהיו זכאים לקצבאות טרם הגעתם לגיל הפרישה וגובה הקצבאות לה היו זכאים היה גבוה מהקצבאות הניתנות עם ההגעה לגיל זה, יהיו זכאים לתוספת גמלה בשיעור זה.

כלומר נכים שקיבלו קצבת נכות ידרשו להגיש שוב תביעת נכות לאחר גיל פרישה על מנת לקבל גמלה אשר לא תהא נמוכה הקצבה שקיבלו קודם לכן.

 

הגשת התביעה ובדיקת הזכאות

על מנת לקבל את ההקצבה צריך להגיש תביעת נכות לאחר גיל פרישה לביטוח לאומי. את התביעה ניתן להגיש על הטופס הידני אשר נשלח על ידי הביטוח הלאומי לבית המבוטח כחודש טרם הגיעו לגיל הפרישה או באופן מקוון באתר הביטוח הלאומי. יש לצרף את האישורים הרפואיים ואישורי הכנסות במידה וישנן כאלה. כאשר תביעת נכות לאחר גיל מרישה מוגשת שלא מיד בסמוך לגיל זה יוכל לקבל גם החזרים רטרואקטיביים.

לאחר הגשת תביעת נכות לאחר גיל פרישה הביטוח הלאומי עשוי גם לערוך בדיקה לצורך בחינת מידת הזכאות לגמלה באמצעות שליחת אחות לבדיקת מצבו של התובע. במידה ובדיקה זו לא התבצעה ורמת הזכאות נמוכה מהנדרש, ניתן לדרוש כי בדיקה זו תיערך לשם שינוי ההחלטה.

 

הטבות להם זכאים נכים אחר גיל פרישה

זכאים לקצבת אזרחים ותיקים זכאים גם להנחה חודשית בחשמל ותעריף מוזל למים. בנוסף הם זכאים להנחה לפטור מתשלומי ארנונה על דירה בגודל של עד  100 מטר רבוע  ופטור מהשתתפות עצמית בתשלומי קופות חולים. במרבית המקרים לאחר אישור תביעת נכות לאחר גיל פרישה הביטוח הלאומי יעביר את המידע על הזכאות לכלל הגופים הרלוונטיים והטבות אלו אמורות להינתן באופן אוטומטי.

במידה והדבר לא אירע יהיה על הזכאי לפנות לגופים הללו בצורה פרטנית. כאשר התובע סובל מנכות רפואית ברמה גבוהה הוא עשויי להיות זכאי גם לשעות טיפול סיעודיות מהביטוח הלאומי וגם לשם כך יש להגיש תביעה בפני עצמה.

 

מהי הנכות המזכה טרם גיל הפרישה

לאחר הגשת תביעת נכות לפני גיל פרישה הנכה יוזמן לוועדה רפואית של הביטוח הלאומי לצורך קביעת אחוזי הנכות המזכים. הזכאות ניתנת למי שנקבעה לו נכות בשיעור של 60% לכל הפחות כאשר זו נובעת מליקוי יחיד או נכות בשיעור של 40% לכל הפחות כאשר זו נובעת ממספר ליקויים ובמידה ואחד מהם בשיעור של 25% לבדו.

הזכאות לקצבת נכות קיימת גם למי שאינו מסוגל לעבוד או שכושר השתכרותו צומצם ב-50% או יותר יהיה קיימת גם כן במידה ונקבעה לו דרגת אי כושר של 60% לכל הפחות.  הזכאות לקצבת נכות תלויה בגובה ההכנסה של התובע מכל המקורות.

 

זכאות לגמלת ניידות

במקביל להגשת תביעת נכות טרם גיל פרישה יש להגיש תביעה גם לגמלת ניידות במידה והנכה סובל מליקוי רפואי בגפיים התחתונות ברמה שמגבילה את הניידות שלו.  הזכאות לגמלה זו מתקיימת במידה והנכה סובל מאחד הליקויים כגון, שיתוק, קיצור גפיים, קטיעות גפיים, מומים מלידה, נקעים ועוד.

סל ההטבות בליקויים המזכים כולל, גמלה חודשית להוצאות ניידות, הלוואה בעת רכישת רכב מותאם, הלוואה לרכישת אביזרי רכב ופטור מאגרת רישוי. מי שקיבל גמלת ניידות טרם הגעתו לגיל הפרישה יהיה זכאי להמשך קבלת הגמלה גם לאחריה במידה והא ממשיך לענות על כל תנאי הזכאות. הזכאות לגמלת ניידות תלויה במצבו של התובע ואין לה קשר לגילו.

 

זכאות לקצבת שירותים מיוחדים

קצבת שירותים מיוחדים ניתנת למי שזקוק לעזרה בפעולות יומיומיות  כגון רחצה, הלבשה, תחזוקת הבית, היגיינה אישית כמו גם, למי שזקוק להשגחה מתמדת עקב מצבו. מי שזכאי לקצבת שירותים מיוחדים בעת הגיעו לגיל פרישה רשאי לבחור אם להמשיך ולקבל את הקצבה או לקבל גמלה חלופית בתאם לחוק הסיעוד. לא ניתן לקבל כפל קצבה ויש לבחור מבין שתיהן.

 

ההבדל בין שתי הקצבאות

קצבת שירותים מיוחדים מעניקה לזכאים סכום כספי, בהתאם לאחוזי הזכאות שנקבעו לאותו הנכה. לעומת זאת, חוק סיעוד מעניק לזכאים מכסת שעות לטיפול סיעודי. את מכסת השעות ניתן גם להמיר בלחצן מצוקה וביקורים במרכז יום סיעודי. קשישים נכים שזכאים לגמלת חוק סיעוד וכבר מעסיקים מטפל צמוד בתנאים מסוימים יכול לקבל את גמלת הסיעוד כסכום כספי.

 

סיכום תביעת נכות לאחר גיל פרישה

לסיכום, במאמר זה עסקנו בנושא של תביעת נכות לאחר גיל פרישה בהרחבה. כפי שציינו, תביעת נכות נועדה לספק הכנסה חלופית לנכה שאינו יכול לעבוד עקב נכותו. קיימות גמלאות חלופיות שניתנות לאחר גיל פרישה כך שהנכה יוכל לשמור על אותה רמת הכנסה מקצבאות גם לאחר גיל זה.

מי שהגיש תביעה לנכות כללית חודש לפני הגיעו לגיל פרישה והוועדה הרפואית נקבעה לו ללאחר הגיעו לגיל פרישה יהיה זכאי למלוא הזכויות גם כאשר הוועדה הרפואית דחתה את תביעתו וזו התקבלה על ידי הוועדה רפואית לערערים.

תביעת נכות לאחר גיל פרישה
תביעת נכות לאחר גיל פרישה

בגיל פרישה מסתיימת תקופת הזכאות לקצבת הנכות הכללית. במקומה הנכה זכאי לקצבת אזרח ותיק. על פי החוק קצבת אזרח ותיק לא תפחת מקצבת הנכות אותה קיבל הנכה הטרם הגיעו לגיל פרישה. כלומר, אם הנכה קיבל קצבת נכות כללית ששיעורה עולה על שיעור קצבת הזקנה הוא יהיה זכאי לאותו הסכום.

קצבאות המשולמות מקרן פנסיה לרבות פנסיה מוקדמת ופנסיית נכות מוגדרות כהכנסה שאינה מעבודה והן אינן מובאות בחשבון לצורך חישוב ההכנסות המזכות בקצבת נכות כללית או קצבת אזרח וותיק המחליפה אותה. הכנסות אלו כן ישפיעו על גובה תוספת התלויים לה יהיה זכאי הנכה.

מי אשר קיבל גמלת שירותים מיוחדים טרם הגיעו לגיל הפרישה רשאי לבחור אם לקבל קצבה זו גם בהמשך או לעבור לקבל גמלת סיעוד ושעות טיפול. הזכאים יכולים לבחור בין קצבה בכסף לבין קבלת שירותי סיעוד הכוללים טיפול אישי, מוצרי ספיגה, שירותי כביסה , לחצן למצוקה כמו גם, זכות לביקור במרכז יום לקשיש.

גיל הפרישה הינו הגיל בו אדם מתחיל לקבל פנסיה וקצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי.  גיל הפרשה לגברים הינו 67 ולנשים 62 כיום. בעת ההגעה לגיל פרישה הוא יהיה זכאי לקצבת זקנה במקום נכות אך זו תינתן באותו שיעור על מנת שלא תפחת הזכאות של הנכה.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות לקבלת 75% נכות וקצבה למשך שנתיים
ערר עבור תובעת לקבלת קצבת נכות הסובלת מפיברומיאלגיה
אישור קצבת נכות עקב פריצת דיסק
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה בשמיעה מרעש בעבודה
אישור זכאות 97% נכות עבור תובע החולה באמנזיה
אישור זכאות 28% נכות לתובע שנחבל ברחוב וסובל מכאבים
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!