לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

האם חברות ביטוח רשאיות להפסיק תשלומי קצבאות?

פוליסת ביטוח הינה הסכם בין חברת הביטוח לבין המבוטח. מצד אחד, המבוטח מתחייב לשלם לחברת הביטוח את הפרמיה התקופתית תמורת הפוליסה. מצד שני, החברה מחויבת לשלם למבוטח את הפיצויים, אם וכאשר מתרחש מקרה ביטוח. אולם לא אחת קורה שחברת הביטוח מפסיקה להעביר כספים למבוטח. נשאלת השאלה האם חברות ביטוח רשאיות להפסיק תשלומי קצבאות? ואם כן, מתי זה יכול להתרחש? להלן התשובות.

 

מה המעמד של הקצבאות שחברת הביטוח משלמת?

באופן עקרוני, מבוטח שעמד בכל תנאי הביטוח המפורטים בפוליסת הביטוח, יהיה זכאי לקצבה או לתמורה הכספית, אם וכאשר מתרחש מקרה ביטוח. אין עוררין על כך שבהעדר עילה, לא תוכל חברת הביטוח לחדול מתשלומים. ואולם למרות האמור לעיל, המשך תשלומי הקצבה הוא מותנה.

לפיכך התשובה לשאלה האם חברות ביטוח רשאיות להפסיק תשלומי קצבאות היא שרק בהתקיים אחד מהתנאים המאפשרים הפסקת הקצבה, תוכל חברת הביטוח להפסיק את התשלומים.

 

האם חברות ביטוח רשאיות להפסיק תשלומי קצבאות?
האם חברות ביטוח רשאיות להפסיק תשלומי קצבאות?

האם חברות ביטוח רשאיות להפסיק תשלומי קצבאות ומתי?

חברת הביטוח תוכל להפסיק תשלומי קצבאות למבוטחים, אם לא מתקיימים כלל התנאים המצדיקים תשלומי קצבה:

  • אי עמידה בתנאי הפוליסה: אם המבוטח לא עומד בתנאי הפוליסה, כפי שנקבעו בעת החתימה, חברת הביטוח בהחלט תהיה רשאית לחדול מתשלומי הקצבה, או להימנע מלכתחילה משלם אותה. אי עמידה בתנאי הפוליסה עלולים להיות אי עמידה בתשלומי בפרמיה, או שהתביעה הוגשה בגין מקרה ביטוח שלא פורט בפוליסה.
  • הצהרה שגויה: בעת החיתום של הפוליסה נבדקות ההצהרות של המבוטח. למשל – בביטוח חיים, אם מבוטח הצהיר שהוא לא מעשן, תשלום הקצבה שלו יופסק אם יתברר שהא שיקר.
  • שינוי במצבו של המבוטח: אם יתברר שחל שיפור במצבו של המבוטח והדבר לא הובא לידיעת חברת הביטוח, ייתכן בהחלט שהתשלומים למבוטח יופסקו.

 

אז האם חברות ביטוח רשאיות להפסיק תשלומי קצבה? התשובה תלויה בתנאי הפוליסה

למרות האמור לעיל, התשובה לשאלה האם חברות ביטוח רשאיות להפסיק תשלומי קצבאות תלויה למעשה בתנאי הפוליסה, כפי שהם מופיעים בפוליסה שנחתמה על ידי שני הצדדים. המבוטח חייב להיות מודע לעובדה שחברת הביטוח עלולה להפסיק את התשלומים אם וכאשר הוא לא יעמוד בתנאי הפוליסה.

 

לסיכום

במרוצת השנים, משרדנו סייע בהגשת אינספור תביעות ביטוח לשביעות רצונם של לקוחות רבים. ניסיוננו הרב בהגשת תביעות לחברות הביטוח, איפשר לנו להשיג למען לקוחותינו תוצאות מועילות במיוחד בתביעותיהם ולטפל ביעילות המרבית ובמינימום זמן בבעיות מול גורמים מבטחים. נשמח לסייע גם לכם. לייצוג משפטי ממשרד עו"ד מוביל במימוש זכויותיכם הביטוחיות, פנו אלינו בהקדם: 077-804-4220.

בפועל, חברת הביטוח לא יכולה להפסיק לאלתר תשלומי קצבאות. לפני ההפסקה היא מחויבת להודיע למבוטח ולאפשר לו לנסות ולעמוד בתנאים המפורטים בפוליסה. רק אם המבוטח לא עמד בתנאים בתקופת הזמן שהוקצבה לו, החברה עלולה להפסיק את תשלומי הקצבה. אם המבוטח עומד בתנאים, תמשיך החברה המבטחת לשלם את הקצבה כסדרה.

כשבודקים האם חברות ביטוח רשאיות להפסיק תשלומי קצבאות חשוב לדעת שניסוח נכון של הפוליסה מצד אחד, והתנהלות נכונה של המבוטח מצד שני, יכולים למנוע את הפסקת הקצבה. לצורך העניין, חשוב וכדאי להסתייע באיש מקצוע, שיקרא את הפוליסה לפני החתימה ויסמן את הסעיפים שעלולים להיות בעייתיים. חשוב לכלול גם תקופת זמן סבירה לפני הפסקת התשלומים.

פוליסת ביטוח היא הסכם לכל דבר ועניין, אשר המטרה שלו היא לבטח את המבוטח מפני הידרדרות במצבו הכספי עקב אירוע שעלול להשפיע על היכולת שלו לייצר הכנסה. בדרך כלל, מומלץ לבחון את הפוליסה המוצעת באמצעות  עורך דין המתמחה בתחומי הביטוח הספציפיים שבהם הפוליסה עוסקת. עורך הדין הזה יכול גם לנהל משא ומתן עם חברת הביטוח עוד לפני החתימה הסופית על הפוליסה.

אם חברת הביטוח הפסיקה את תשלום הקצבאות שלא על פי התנאים כמפורט בפוליסת הביטוח, המבוטח שהזכויות שלו נפגעו יהיה רשאי להגיש תביעה כנגד חברת הביטוח. הערכאה המשפטית שאליה תוגש התביעה היא בהתאם לגובה הסכום – תביעות קטנות, או בית המשפט המחוזי או אחר. יחד עם זאת, לפני הגשת תביעה מומלץ לנסות לשאת ולתת עם חברת הביטוח.

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

ערר עבור תובע לקבלת קצבת נכות עקב מצב בריאותי
אישור זכאות 32% נכות לתובע שהחליק בעבודה ושבר רגל
אישור הכרה של 100% נכות וזכאות לקצבת למשך שנה
אישור זכאות לקצבת נכות עקב לופוס מול ביטוח לאומי
אישור זכאות 97% נכות עבור תובע החולה באמנזיה
הגדלת זכאות ל25% נכות, תובע שעבר תאונת עבודה בעבר

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!