לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

טופס תביעת נכות מעבודה 

ביטוח לאומי הוא הגוף האמון על פיצוי נפגעי תאונות עבודה. טופס תביעת נכות מעבודה יש להגיש לאחר אירוע הנופל תחת ההגדרות של תאונת עבודה לרבות, במקרה של פגיעה בדרך לעבודה מהבית ובדרך חזרה. טרם הגשת תביעה לנכות מעבודה, יש למצות את הזכאות לדמי פגיעה במשך שלושה חודשים ורק במידה ולא ניתן לשוב לעבודה להגיש את התביעה בתום הזכאות לפיצוי הראשוני.

 

 על טופס תביעת נכות מעבודה

טופס תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה ידוע גם בכינויו ב.ל 200 וטופס זה מיועד למי שכבר הוכר כנפגע עבודה, בין אם לאחר תאונת עבודה ובים אם עקב מחלת מקצוע. לאחר הגשת טופס תביעה לנכות מעבודה, הנפגע עתיד להיות מזומן לוועדה רפואית שתקבע אם נותרה בתובע נכות עקב הפגיעה כמו גם, את דרגת נכותו המדויקת. חשוב למלא את הטופס במדויק ולצרף את המסמכים הרלוונטיים.

 

למי טופס תביעת נכות מעבודה מיועד

תביעת נכות מעבודה מיועדת לכל מי שנפגע בתאונת עבודה במהלך עבודתו לרבות בדרך אל העבודה וממנה ולמי שחלה במחלת מקצוע. לאחר הגשת טופס תביעה לנכות בעבודה הנתבע נדרש להתייצב בפני הוועדה הרפואית אשר תקבע אם ביטוח לאומי יכיר בתובע כנפגע עבודה ואת דרגת הנכות. את הטופס יכולים להגיש, הן שכירים והן עצמאיים שנפגעו כתוצאה מעבודתם.

 

מיצוי ימי הפגיעה

חשוב להגיש טופס תביעה לנכות מעבודה בתוך שנה ממועד האירוע המזכה. במקרים של תאונת עבודה, תחילה יש להגיש תביעה להכרה כנפגע עבודה ולמצות את דמי הפגיעה עד לתום המועד שהוקצב  לכך, 90 יום. לאחר מיצוי דמי הפגיעה במידה והתובע אינו יכול לשוב לעבודתו או יכול לעבוד רק באופן חלקי עקב הפגיעות שנגרמו לו בתאונה, עליו להגיש טופס תביעה לנכות מעבודה לביטוח לאומי.

 

מסמכים נדרשים

יש חשיבות מרכזית לאימות קיומו של אירוע מזכה. יש לשמור את התיעוד לאירוע, כמו גם את הדיווח עליו למקום העבודה וכל דיווח נוסף שמאמת את קיום האירוע המזכה. יש לצרף מסמכים אלו לתביעה כמו גם את המסמכים הרפואיים, אישורי המחלה ותעודה רפואית ראשונה ונוספת לנפגעי עבודה. מומלץ לצרף גם תצהירי עדים בדבר התאונה והפגיעה.

 

בירור בטרם זימון

במידה וקיים ספק לגבי עצם קיום האירוע, עוד טרם הזימון לוועדה רפואית ולאחר הגשת טופס תביעה לנכות מעבודה, התובע עשוי היות מזומן לחוקר של ביטוח לאומי לחקירה אודות המאורע. אם בפני הוועדה הרפואית ניתן להיות מלווים בידי עורך דין, בחקירה שכזו אין ייצוג ולכן חשוב שכל תאונה תהיה מתועדת ומדווחת כראוי בצינורות המקובלים.

כאשר התביעה מוגשת לאחר מיצוי דמי הפגיעה, הוועדה הרפואית לרוב תקבע אחוזי נכות זמניים מכיוון שבמרבית המקרים יתכנו עוד שינויים ברמת הנכות טרם שמתבררת דרגת הנכות הקבועה. במידה  והתובע לא המשיך לעבוד עקב מצבו הרפואי, הוא יכול להגיש תביעה בהתאם לתקנה 18, תביעת נכה נזקק. התביעה תיבדק ובמסגרתה ניתן לאשר ל 4 חודשים קצבה בסך 75% משכרו הקובע של התובע למרות שאחוז הנכות שנקבעה אינה ברף המקסימלי.

 

נכויות זמניות וצמיתות

נכויות זמניות נקבעות בדרך כלל עד לתום שנה ממועד האירוע המזכה כאשר לאחר תום תקופתה זו התובע מזומן לוועדה רפואית אשר תקבע את דרגת נכותו הצמיתה. במידה והועדה קובעת אחוזי נכות מעבודה של בין 9%-19% התובע יהיה זכאי למענק חד פעמי של עשרות אלפי שקלים בהתאם לחישוב הבא:

  • שכר רבע שנתי כפול 75% מהשכר כפול 43 חודשים כפול אחוזי הנכות

במידה והועדה הרפואית קובעת לתובע אחוזי נכות מעבודה של 20% ומעלה, יקבל התובע קצבת נכות מעבודה ולכל המשך חייו. גובה הקצבה תלוי בגובה שכרו של העובד טרם הפגיעה ועד ל75% מהשכר הקובע במקסימום. ככל שאחוזי הפגיעה והנכות גבוהים יותר כך הקצבה תהיה גבוהה יותר. המגבלה של 75% מהשכר נועדה לעודד עובדים שנפגעו לחזור לעבודתם על מנת לשפר את רמת הכנסתם ולעודד אי הסתמכות על כספי ציבור לשם הכנסה.

 

הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

הבדיקה נעשית על ידי ועדה רפואית של ביטוח לאומי. הועדה תורכב מרופאים שהתמחותם בסוג הפגיעה של התובע. רופאי הועדה עוברים על התיק והמסמכים שהוגשו במסגרת התביעה זמן קצר טרם שהתובע נכנס לוועדה. במידה ויש מסמכים חדשים רלוונטיים, חיוני להציגם בפני הוועדה. מומלץ להיות מלווים, הן בהכנה והן בוועדה בעורכת דין מנוסה המתמחה בתחום.

במקרה של תשובה שלילית של הוועדה או תשובה שאינה מספקת את התובע דוגמת, אחוזי נכות נמוכים ביחס לפגיעה, אפשר להגיש ערעור על החלטת הוועדה בתוך 60 יום מעת קבלת ההחלטה. כאשר התביעה הראשונית אושרה באחוזים מסוימים וחלה לאחר מכן החמרה במצבו הרפואי של התובע, ניתן להגיש בקשה לדיון חוזר בשל החמרת המצב במידה וחלפה כבר חצי שנה ממועד הוועדה הקודמת.

 

קביעת נכות רטרואקטיבית

המשמעות של קביעת נכות באופן רטרואקטיבי לנפגע עבודה בידי ביטוח לאומי היא שתשלום המענק או הגמלה מחושבים באופן רטרואקטיבי וממועד הפגיעה ולא ממועד הגשת הבקשה. סעיף 296(א) בחוק הביטוח הלאומי קובע כי יש להגיש כל תביעה לגמלה תוך שנה ממועד היווצרותה של עילת התביעה. לכן כאשר תביעה הוגשה במועד, תוך 12 חודשים ממועד היווצרות התביעה ישנה זכאות לקבלת התשלום המלא.

אם כן, בתביעה לגמלת נכות מעבודה היא למעשה תשולם באופן רטרואקטיבי החל ממועד ההתחלה של הנכות, בין אם בצורת דמי הפגיעה ובין אם באמצעות הקצבה לפי קביעתה של הוועדה הרפואית. כאשר התביעה מוגשת באיחור, גובה המענק החד פעמי לזכאים הינו רק כמספר החודשים שנכללו בתוך ה12 חודש. כלומר יש להפחית מהחישוב את חודשי השיהוי שנחסרו.

 

סיכום טופס תביעת נכות מעבודה

לסיכום, מאמר זה עסק בנושא של טופס תביעה לנכות מעבודה בהרחבה. כפי שציינו, טופס זה חיוני לשם מיצוי הזכויות במידה והעובד אינו יכול לשוב לעבודתו כבתחילה גם לאחר מיצוי ימי הפגיעה הראשוניים. מומלץ למלא ולהגיש טופס זה בליווי של עורכת דין המנוסה בתחום ולצרף את כלל המסכמים השונים שיובילו לדרגת נכות גבוהה ולפיצוי מקסימלי.

 

שאלות ותשובות

מהו המועד להיווצרות עילת התביעה לצורך הגשת תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה?

למרות שהתשובה האינטואיטיבית הינה מועד התאונה הדבר אינו תמיד כך. בית הדין הארצי לעבודה שדן בתיק אילן גור נ' המל"ל קבע כי המועד לצורך מניין השנה שבתוכה יש להגיש טופס תביעה לנכות מעבודה מתחיל ממועד קבלת התביעה הראשונית כנפגע עבודה. הדבר מאפשר לתובעים להבין אם יש נכות טרם הגשת התביעה.

 

מה ניתן לעשות אם פקיד התביעות אינו מכיר באירוע כתאונת עבודה?

במידה ולא הכיר פקיד התביעות בעובד כנפגע תאונת עבודה התובע יכול להגיש תביעה לבית הדין לעבודה ולבקש כי זה יורה לביטוח לאומי להכיר בו כנפגע עבודה. תביעה לבית הדין יש להגיש תוך שנה מיום קבלת ההחלטה של פקיד התביעות. מומלץ להיעזר בעו"ד, הן בהתנהלות מול פקיד התביעות והן מול בית הדין.

 

מה יש לצרף בעת שליחת טופס תביעה לנכות מעבודה?

אל טופס תביעת נכות מעבודה יש לצרף אישורים רפואיים רלוונטיים, כולל תוצאות של בדיקות, צילומים, סיכומי אשפוז ואישורי רופא  לגבי המגבלות הרפואיות. יש לצרף לתביעה כל מסמך רפואי נוסף שקשור בפגיעת העבודה והשלכותיה הבריאותיות והתפקודיות על מנת לשפר את הסיכוי לכך שהתביעה תתקבל ושאחוזי הנכות שתקבע הוועדה יהיו מקסימליים.

 

האם ניתן למלא טופס תביעה לנכות מעבודה באופן עצמאי?

הדבר אפשרי ומבחינה מעשית גם קל באמצעות הרשת. עם זאת מומלץ שלא לעשות זאת ללא ליווי של עורך דין מנוסה המתמחה בתחום. הליווי המשפטי חיוני לשם התאמת התיעוד הרפואי לסעיפי הלקות השונים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי. המומחיות של עורך דין מנוסה, למשל משרד עורכי דין פייפר כהן יכולה להשפיע רבות על סיכויי התביעה ועל גובה הקצבה.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות קצבת נכות עקב תאונה בדרך חזור מהעבודה
אישור זכאות של 70% נכות זמנית לעובד שהחליק בעבודתו
אישור זכאות 28% נכות לתובע שנחבל ברחוב וסובל מכאבים
תובע נמצא זכאי ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה לשנה
ערר לביטוח לאומי עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
אישור זכאות לקצבת נכות עקב לופוס מול ביטוח לאומי
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!