לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

נזקי גוף פיצויים

תחום נזקי הגוף נחשב לוורסטילי ומגוון מאוד, בייחוד בשל נטייתו האפשרית לשנות את חיי הנפגעים מקצה לקצה ולחרוץ את עתידם. על כן מתקבלים במקרי נזקי גוף פיצויים שהולמים את המקרה, את היקף הפגיעה וחומרתה. מיד נפרט בפניכם את כל הגורמים המזכים בפיצוי במקרה של נזקי גוף וכיצד מתרחשים מולם הליכי התביעה המתאימים.

 

זה קורה בכל זמן ומקום, בפתאומיות ולפרק זמן לא ידוע

חשבו על כדורגלן שנפצע באופן שמונע ממנו להמשיך לשחק מכאן והלאה. על אדם שעבר תאונה שגרמה לו לאובדן תפקודי. על מוזמנת לאירוע שהחליקה ונגרמו לה שברים קשים. כל אחד מהם עשוי לקבל בגין נזקי גוף פיצויים שנועדו לאזן את מצבו הכלכלי, בתקופה בה לא קיימת מסוגלות לעבוד ולהתפרנס.

השאלה הגדולה ביותר בתחום הפיצויים מתמקדת בעובדה שלפיה אין לדעת מראש כמה זמן יימשך הנזק המגביל, כמה יעלו הטיפולים עבורו וכמה ימי עבודה יופסדו בפועל. לכן תחום זה מתמקד לא רק בהוצאות ובגריעה הכלכלית בהווה, אלא גם בפיצויים שמביאים בחשבון את הנזק העתידי בהתאם להערכות ולכללים המצויים בחוק ובפסיקה.

בתי המשפט מבססים את קביעת הפיצויים בנזקי גוף על עיקרון השבת המצב לקדמותו, כך שסכומי הפיצויים בדרך כלל גדולים יותר ככל שנגרם נזק חמור יותר לעתיד. ועם זאת, כל תביעת נזקי גוף שהגיעה לבית המשפט, מחייבת הוכחות מובהקות הן לגבי הנזק שנגרם, הן לגבי המקרה שגרם לו והן בנוגע לאחריות של הגורם הנתבע, ככל שהתקיים כזה.

מכיוון שבתביעות אלה כל מסמך רפואי, קבלה או פיסת מידע עשויים להטות את הכף, חשוב להיעזר בעורך דין שינהל את הליכי התביעה וישאף למקסם את סכומי הפיצויים שמגיעים מכל גוף מזכה.

 

גופים המספקים בשל נזקי גוף פיצויים כספיים

מתן פיצויים בגין נזקי גוף מתרחש במגוון רחב מאוד של תרחישים אפשריים וביניהם תאונות דרכים, תאונות עבודה, רשלנות רפואית או מקצועית, תאונות אישיות, מחלות ועוד. כל אחת מהתביעות תופנה כמובן לגורם המתאים לה ועל כך נעמוד באופן מדויק יותר בשורות הבאות.

 

המוסד לביטוח לאומי

תאונות עבודה, נכות, מצבים סיעודיים, מחלות ותאונות אישיות עשויים לזכות בפיצוי כספי בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי והזכויות המתאימות למקרה. יש להגיש למוסד לביטוח הלאומי טופס תביעה מתאים כמו טופס תביעה לדמי פגיעה, דמי תאונה או תביעת נכות כללית/ נכות מעבודה.

בהתאם למקרה ומסלול התביעה הספציפי, יהיה צורך לעבור וועדה רפואית שתקבע את אחוזי הנכות שמכוחם יתקבלו פיצוי חד פעמי או קצבה חודשית. בנוסף ניתן לתבוע קצבאות שונות כמו קצבת סיעוד, שירותים מיוחדים, ניידות ועוד.

 

חברת ביטוח החובה לרכב

על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (התשל"ה, 1975), כל אדם שנפגע פיזית או נפשית מתאונת דרכים זכאי לפיצוי כספי וזאת ללא קשר למידת אחריותו לתאונה. הפיצויים משולמים מחברת ביטוח החובה של הרכב, כמובן בכפוף להוכחת קיום התאונה והנזקים שנגרמו ממנה.

 

גורם אשם בגרימת הנזק

במקרים שבהם נגרמו נזקי גוף עקב רשלנות, מחדל או הפרת חובה חוקית מצד גורם אחר, ניתן יהיה לתבוע בגין נזקי גוף פיצויים בתביעת נזיקין בבית המשפט. תביעה זו תופנה כמובן לגורם הרשלן ובכפוף לנסיבות המקרה, למשל רופא שפספס אבחנת מחלה מסכנת חיים וגרם למטופל לסבול מהשלכות מתקדמות של המחלה, מעסיק שלא צייד את העובד באמצעי מיגון מתאים, רשות מקומית שהותירה מפגע על המדרכה וכן הלאה.

יש לציין שתביעות רשלנות יוכרעו בבית המשפט ככל שניתן להוכיח את אשמתו של הגורם שהתרשל. אם יתגלה במעמד התביעה שלתובע עצמו היה "אשם תורם" (כלומר אחריות חלקית לתאונה, למשל שהוא עצמו בחר שלא להשתמש באמצעי מיגון והמעסיק מצידו לא אכף את הנושא), יופחת סכום הפיצויים באופן יחסי.

 

תביעות נזקי גוף פיצויים מחברת הביטוח

ככל שלאדם מסוים קיימת פוליסה שניתן לממש בעת חבלה או פציעה מסוימת, כך הוא יוכל לתבוע אותה ולקבל את הפיצוי הנקוב בה. כמובן שחברות הביטוח מעמידות תנאים, סייגים והחרגות שונות לכל אחד מהביטוחים, אך בהתאמה של התיק הביטוחי ניתן יהיה להשיג כיסוי למצבים כמו אובדן כושר עבודה, גילוי מחלה קשה, תאונות אישיות, ביטוח חיים למקרה מוות ועוד.

חשוב לציין כי בביטוחי תאונות ואובדן כושר עשוי לחול כפל פיצויים בהתאם לתנאי הפוליסה. זאת להבדיל מפוליסות ביטוחי הבריאות בהן ניתן לממש בכל פעם רק את אחת הפוליסות בלבד.

 

דרכי חישוב הפיצויים

תביעות נזקי הגוף מחולקות לשלושה חלקים עיקריים. החלק הראשון מתייחס לאלמנט הסבל כתוצאה מהמקרה ושמזכה בפיצויים, גם כאשר מדובר בנזק חולף. סכום הפיצויים ינוע במקרים אלה בין מאות שקלים לפגיעות הקלות ועד עשרות ואף מאות אלפי שקלים בפגיעות קשות.

החלק השני מתייחס לכל ההפסדים שנגרמו לנפגע כתוצאה מהמקרה. הפסדים אלה במובנם הרחב הם כלכליים ומביאים בחשבון כל מובן כספי שעשוי היה להתקבל, אלמלא הנזק שנגרם לתובע/ת: ימי מחלה, אשפוז או שיקום, הפסדי פנסיה והפסדי שכר וכו'. להבדיל מכאב וסבל, נתונים אלה ברי חישוב מדויק וניתן לדעת מהם את סכומי הפיצוי המדויקים.

החלק השלישי והאחרון מתייחס לעניין ההוצאות מהמקרה, כמו למשל הוצאות על נסיעות לטיפולים רפואיים, על עזרים רפואיים, התאמות מיוחדות בדיור ועוד. כמובן שבכל תביעת נזקי גוף פיצויים יחושבו לעניין כלל ההפסדים וההוצאות, להווה ולעתיד.

כשמדובר על תחשיבי פיצויים לעתיד, הדברים מתחילים להיות יותר מורכבים ולערב הערכות ודרכי חישוב משתנות, המבוססות בחלקן על הפסיקה וחלקן על מיומנות עורכי הדין המתנהלים בתביעה. מכיוון שבדרך כלל תביעות אלה מוגשות בפרק הזמן שבו הסבל והכאב עדיין מתקיימים, ניתן לשער שהנזק ימשיך לגרום להם להוצאות ולהפסדים, עליהם קיימת הזכות לפיצוי גם כן.

נזקי גוף פיצויים
נזקי גוף פיצויים

בראש ובראשונה חשוב לתעד ככל הניתן את האירוע, את הפגיעות, המפגעים, הסביבה, לתעד פרטי עדים וזמנים מדויקים, לשמור את כל המסמכים הרפואיים ולצבור גם את אלו שיתקבלו בהמשך, מה שיעיד על קיום המקרה, על הנזק בהיקפו וחומרתו המדויקים וכמובן על הקשר הסיבתי בין השניים.

עקרונית, ניתן לפנות לעורך הדין בכל אחד מהשלבים וכלפי כל אחת מאפשרויות התביעה המתאימות למקרה. עורך הדין יכול לספק הכוונה ראשונית לנפגעים בנוגע לזכויותיהם בהליכי התביעה השונים וכמובן לנהל את התביעה בהליך משפטי מתאים ככל שהאתגרים לקבלת הזכויות נעשים מורכבים ומתעוררים קשיים בקבלת הפיצוי המלא. 

עורך דין נזקי גוף מיומן ומנוסה ידע לנהל את התהליך המשפטי המלא והממצה, תוך שאיפה למקסם את הצלחת התביעה ולהגדיל ככל הניתן את סכומי הפיצויים.

בראש ובראשונה, נדרש גורם מקצועי מוסמך שצבר ניסיון בתביעות נזקי גוף ובייחוד בתחום התביעה המדויק לכם. כך לדוגמה, אם התרחשה לכם פגיעה מעבודה, מומלץ לבחור בעורך דין בקיא מאוד בסוגיית תאונות העבודה, זכויות עובדים, דיני עבודה וכיוצ"ב. אם הפגיעה התקיימה עקב רשלנות רפואית מצד רופא מסוים, כדאי שעורך הדין יהיה בעל רקורד מוכח בתביעות רשלנות רפואית. וכן הלאה.

תאונות עבודה, בהן הגורם המפצה הוא המוסד לביטוח הלאומי, תאונות אישיות בהן הגורם המפצה יהיה לרוב פוליסת תאונות אישיות, תאונות דרכים, בהן הפיצוי מתרחש על פי חוק הפלת"ד, רשלנות רפואית במסגרתה תובעים את הרופא או המוסד הרפואי המטפלים, אובדן כושר עבודה שממנו חל פיצוי מחברת הביטוח, קרן הפנסיה, ביטוח המנהלים ו/או המוסד לביטוח הלאומי.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה בשמיעה מרעש בעבודה
אישור זכאות עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
אישור זכאות 32% נכות לתובע שהחליק בעבודה ושבר רגל
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה ברגל במהלך עבודה
אישור זכאות ל74% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
אישור זכאות 28% נכות לתובע שנחבל ברחוב וסובל מכאבים
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!