לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

נזקי גוף שכר טרחה

אחת השאלות המרכזיות ביותר בתביעות נזקי גוף נוגעת לשכר הטרחה שגובים עורכי הדין המטפלים בתביעה. התשובה לשאלת גובה שכר הטרחה משתנה בהתאם למקרה ומתבטאת בדרך כלל באחוזים מהסכום שאותו מצליח להשיג עורך הדין כפיצוי ללקוח שלו. במאמר זה נתייחס לסוגיית נזקי גוף שכר טרחה ונעמוד על הליכי התביעה והאחוזים המשולמים בסיום הטיפול.

 

שכר טרחת עורך דין: על כמה ולמה?

איש איננו מייחל לפציעה גופנית קשה ומורכבת, גם אם בפועל עשויים לנבוע ממנה פיצויים כספיים משמעותיים. פיצויים אלה מתקבלים על מנת לאזן ולשמור על רמת החיים כפי שהתקיימה עד לפגיעה ולכסות הוצאות שנובעות מהמקרה המצער וכן את הפסדי השכר שנגרמו ממנו.

אחד השיקולים המהותיים ביותר שמבצעים תובעים בנזקי גוף, נוגע לגובה שכר הטרחה שייגבה מהם בסוף התהליך ושמקובל לגזור אותו מסכום הפיצויים הסופי שיינתן במסגרת התביעה. כפי שמיד יפורט, קיימים שיעורים שונים לשכר הטרחה בתביעות מסוגים נפרדים, חלק מהם נקבעו על פי חוק וחלקם נקבעים ללא מגבלה, בהתאם למחיריו האישיים של אותו עורך דין.

 

תביעת תאונת דרכים – נזקי גוף שכר טרחה

על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות הדרכים, קיימת תקרה מקסימלית תמורת טיפול משפטי בתיקים אלה, העומדת על 8% פלוס מע"מ, כל עוד התביעה התקבלה וטופלה כסדרה מבלי שהוגשה תביעה לבית המשפט. אם הוגשה תביעה לבית המשפט אך התיק הסתיים מול חברת הביטוח בפשרה, יגבה עורך הדין 11% פלוס מע"מ.

אם התביעה הוגשה ונוהלה בבית המשפט וניתן ממנה פסק דין, יגבה עורך הדין שכר טרחה בגובה 13% פלוס מע"מ.

כמובן שאחוזים אלה נגזרים מסכום הפיצויים שיקבל הלקוח בסופו של דבר והם אינם מוחלטים, כך שניתן ליצור גם הסכמה אחרת לעניין התשלום מול עורך הדין. ועם זאת, חשוב להבהיר שלא מקובל לגבות מתחת לתעריפים אלה, הנחשבים יחסית נמוכים. בדרך כלל חברות הביטוח מאשרות את תעריפים אלה כתוספת לסכום הפיצוי על מנת לכסות את שכר טרחת עורך הדין.

 

נזקי גוף שכר טרחה בתביעות נזיקין

אם אדם נפגע כתוצאה ממקרה רשלנות או גרימת נזק כלשהי מצד אדם או גוף אחר, הוא רשאי להגיש תביעת נזיקין ממנה עשוי להתרחש פיצוי כספי בהתאם למקרה והנזקים שהוכרו ממנו. בהתאמה למקרה ולדרישות הטיפול המשפטי, יכולים עורך הדין והלקוח להגיע לכל הסדר לעניין התשלום כראות עיניהם.

ההסדר המקובל ביותר בתיקים אלה הוא תשלום של 20% בצירוף מע"מ ועל בסיס הצלחה, כלומר בהתאם לתוצאות המשפטיות של התיק. שכר טרחה זה נחשב למקובל מאוד בתביעות נזיקין עקב פציעה מעבודה והן בתביעות הנזיקין הכלליות.

 

שכר טרחה מקובל לייצוג בתאונות עבודה מול הביטוח הלאומי

תביעת נזקי גוף שכר טרחה שטופלה מול הביטוח הלאומי וכללה ייצוג בוועדות הרפואיות של מחלקת נפגעי עבודה, מציעה מספר חלופות מקובלות. הפופולרית ביותר תהיה תעריף של 17% פלוס מע"מ מהסכום שנובע מאישור המענק או הקצבה שקיבל התובע. ועם זאת, התקרה המוסכמת תהיה בגובה של עד 60 קצבאות לכל היותר.

אפשרות נוספת תהיה לגבות את שכר הטרחה בשני חלקים: הראשון מהווה סכום דמי פתיחה והשני יבטא תוספת תשלום בתמורה להפחתה קטנה מצד עורך הדין. אם היה צורך להגיש בתיק ערעור על החלטת הוועדה הרפואית או על החלטת הוועדה לעררים (תביעה בבית הדין לעבודה), שכר הטרחה יגדל לכדי תעריף של 25.5% פלוס מע"מ.

ייתכן שסכום זה יהיה נמוך יותר אם נקבעו קודם דמי פתיחה שכבר שולמו ותוספת שתחול בהמשך ככל שצפויים להיפסק פיצויים.

ומה אם עורך הדין רק סייע בהגשת התביעה הראשונית לתאונת עבודה (תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה)? במקרה כזה הוא יגבה דמי פתיחת תיק בסכום של 834 ₪ ותוספת תשלום בסך 834 ₪ על פי התעריף המצוי בחוק (מעודכן לשנת 2022).

 

תשלום הוצאות בתביעות נזקי גוף

רבים מבלבלים בין הוצאות תביעת נזקי גוף שכר טרחה לבין הוצאות בית המשפט כפי שנפסקו בתביעת הנזיקין. מדובר בשני אלמנטים כספיים שונים, כאשר שכר טרחת עורך הדין כולל את התשלום בגין עבודת עורך הדין בלבד.

מעבר לכך, הלקוח נדרש לממן מכיסו את עלות חוות הדעת הרפואית, את אגרת בית המשפט ועוד. עורך הדין מצידו יכול לקבוע בהסכם שכר הטרחה סכום גלובלי המתייחס להוצאות משרד וללא צורך בקבלות עד לסכום של 600 ₪ בצירוף מע"מ. אם התיק נוהל בבית המשפט, הוצאות המשרד יהיו עד 1,200 שקלים בצירוף מע"מ.

 

הוצאות משפט ותשלום שכ"ט עורך דין – מה בעצם ההבדל?

הוצאות המשפט נפרדות מתשלום לשירותיו המשפטיים של עורך הדין, כאשר תשלום שכר הטרחה בגין שירותים משפטיים נתון לשינוי ולהסכמות בין הצדדים, כמובן בהתאם לכל מגבלות החוק. הוצאות המשפט מוגדרות כנתונים קבועים, בין היתר בנוגע לאגרות תשלום שונות או הוצאות נסיעה.

ועם זאת, בית המשפט נוהג להטיל את תשלום ההוצאות המשפטיות על הצד המפסיד, כך שאם נקבע בבית המשפט כי אתם זכאים לפיצוי, הנתבעים יידרשו לשלם הן את הפיצוי והן את ההוצאות המשפטיות שלכם. מהו סכום ההוצאות? עקרונית, מדובר במספר משתנה וזאת בהתאם לסוג ההליך המשפטי ומאמציו וגם ביחס לסכום שנפסק בפועל. בדרך כלל הסכום יכסה לכל הפחות חלק מההוצאות שהיו לתובע בפועל.

 

נזקי גוף שכר טרחה – ההצלחה שלכם היא גם ההצלחה שלנו

משרד עו"ד פייפר כהן מחזיק בניסיון מקצועי עשיר ורב בתחום נזקי הגוף, זכויות רפואיות, תאונות ותביעות אובדן כושר עבודה. המשרד פועל בהתאם לשיטת שכר הטרחה המבוססת על הצלחה, במסגרתה תתקבל תוצאה איכותית וללא פשרות עד להשגת התוצאה המקסימלית. אתם מוזמנים ליצור קשר עם עורך הדין ולתאם פגישת הערכה ראשונית לפיצויים מהמקרה שלכם עוד היום.

נזקי גוף שכר טרחה
נזקי גוף שכר טרחה

ישנם מקרים שבהם שכר הטרחה יוגבל על פי חוק, כשבראשם תביעות נזקי גוף מתאונות דרכים. במקרים אלה, עורכי הדין רשאים לגבות עד 8% מסכום הפיצויים כאשר מושגת פשרה ללא צורך בתביעה, 11% מסכום הפיצויים כאשר מוגשת תביעה לבית המשפט ואז מושגת פשרה, או 13% מסכום הפיצויים אם נוהלה התביעה והתקבל פסק דין. סכומים אלה לפני מע"מ אותו יש לצרף.

במקרים אלה יש לקוחות שיסתפקו רק בסיוע ראשוני להגשת התביעה לביטוח הלאומי, לעומת אחרים שיידרשו גם לייצוג מול הוועדה הרפואית, להגשת ערר או תביעה לבית הדין לעבודה וניהול מעטפת משפטית שלמה. גם הפעם החוק מגדיר את תעריף שכר הטרחה להגשת התביעה וקובע כי ישולם סכום של 834 ₪. אם יהיה צורך בשירות נוסף, תיגבה תוספת בסכום זהה.

כאשר עורך הדין נדרש גם לייצוג בוועדה, להגשת ערר או ניהול תביעה בבית המשפט, מקובל לגבות 25.5% לפני מע"מ כנגזרת מסכום הפיצויים שייפסק בסופו של דבר.

אם בתיק נפסקו הוצאות לתשלום, הן יוטלו על הצד המפסיד. יחד עם זאת, בית המשפט מטיל סכום שנגזר מהשערה לגבי ההוצאות המדויקות של הזוכה בתביעה, כך שהוא עשוי לכסות את ההוצאות המוחלטות באופן יחסי בלבד.

הדבר איננו מומלץ, שכן קיים פער עצום בין הידע המשפטי שמחזיק אדם פרטי לבין הידע המקצועי של מחלקות משפטיות שלמות בחברת הביטוח, הביטוח הלאומי ואפילו במקומות עבודה. ניתן להגיע למשרד עו"ד פייפר כהן להתייעצות ראשונית ללא כל התחייבות ולקבל הערכה אפשרית לפיצויים מהמקרה. 

עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

ערר לביטוח לאומי עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה ברגל במהלך עבודה
אישור זכאות לקצבת נכות עקב לופוס מול ביטוח לאומי
אישור זכאות 97% נכות עבור תובע החולה באמנזיה
אישור זכאות קצבת נכות עקב תאונה בדרך חזור מהעבודה
אישור זכאות 19% נכות לתובע אשר החליק במדרגות עבודתו
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!