לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

נכות בשל תאונת עבודה

נכות בשל תאונת עבודה מחייבת ידיעה מלאה של הזכויות ודרכי הפעולה מול הגורמים המפצים השונים בהתאם לנסיבות התאונה ומצבו של הנפגע. כיצד מקבלים את קצבת הנכות? האם ניתן לקבל פיצוי מוגדל? וכיצד עורך הדין יוכל לסייע לכם? במאמר זה נדון בכל אפשרויות הפיצוי המספקות התמודדות עם הפגיעה והשלכותיה.

 

תביעת נכות בשל תאונת עבודה

תאונות קורות בכל מקום ועלולות להתרחש גם בעבודה, בדרך אליה או ממנה, בהפסקת הצהריים ואפילו ביום הגיבוש. אבל כיצד לפעול במקרה שבו העובד/ת נותרו עם נכות וכעת מנועים מלשוב לעבודתם? אנו מאמינים שהדרך כרוכה בהתייעצות משפטית עם עורך דין המתמחה בתאונות עבודה וגם בידיעה עצמית של הזכויות והאפשרויות שבדרך, כפי שמיד יוצגו כאן.

 

אז מהי בעצם תאונת עבודה?

מדובר במגוון סיטואציות אפשריות שגרמו לנזק פיזי, רפואי או נפשי לעובד וכעת מצריכות ממנו להתמודד עם הפגיעה, הנזקים וההשלכות במספר דרכים מרכזיות.

בהגדרתה, תאונת עבודה היא כל אירוע שנגרם תוך כדי ועקב העיסוק של העובד אצל מעסיקו או מטעמו. ההגדרה לעצמאיים שונה מעט ומתייחסת לאירועים שנגרמו תוך כדי ועקב עיסוקם במשלח ידם. תאונה כשלעצמה מוגדרת כאירוע פתאומי ובלתי צפוי שפוגע בגופו ונפשו של אדם.

 

זכויות העובדים בביטוח הלאומי

עובדים שחוו תאונת עבודה זכאים לקבלת תגמולים מהביטוח הלאומי, אך הם אינם אוטומטיים ועל העובד עצמו לפעול לקבלתם. תחילה, יש לבקש מהמעסיק לשלוח לביטוח הלאומי טופס דרישה לקבלת דמי פגיעה ודיווח על תאונת עבודה.

דמי הפגיעה הם למעשה הזכות הבסיסית שנובעת מהתאונה ומהווה פיצוי כספי לנפגע עבור 3 החודשים הראשונים לפגיעה, בהם הוא מנוע מלעבוד ונדרש למאמצי שיקום והחלמה. תשלום זה מחושב על בסיס 75% משכרו של העובד, בממוצע של הכנסתו החודשית משלושת החודשים שקדמו לפגיעה) והוא ניתן כל עוד התקיימה מחלת עובד שנמשכה למעלה מ-12 ימים רצופים.

את תביעת הנכות מעבודה ניתן להגיש לפני, במהלך או אחרי קבלת דמי הפגיעה ובהתאם להחלטה אסטרטגית מצידו של הנפגע. חשוב להבהיר שבכל מקרה של תאונת עבודה יש להגיש תביעת נכות מעבודה בלבד ולא נכות כללית.

ישנם מקרים שבהם פקידי התביעות ממליצים לנפגעי העבודה לתבוע נכות כללית שמאפשרת זכויות מיידיות יותר, אך מומלץ שלא להתפתות לכך משום שהביטוח הלאומי מערים קשיים אדירים בקבלת נכות מעבודה בהמשך הדרך.

 

קביעת אחוזי נכות בשל תאונת עבודה

כדי להכיר בנכות מעבודה יש לעמוד בפני וועדה רפואית, המורכבת מרופא או שניים המתמחים בסוג הפגיעה של העובד ומזכיר וועדה שיתעד אותה בפרוטוקול מסודר. התובע יתבקש להגיע עם כל הניירת הרפואית שברשותו, להשיב לשאלות הוועדה ולהיות נכון לבצע בדיקה רפואית אם יידרש לכך במעמד הוועדה. ניתן להביא מלווה אחד מטעמו של התובע, שיכול להיות גם עורך דין המייצג אותו ועונה מטעמו לכל השאלות.

הוועדה תמסור את החלטתה בדואר, בדרך כלל תוך 60 ימים ממועד הדיון עצמו. ניתן לערער על אחוזי הנכות אם החלטת הוועדה בלתי מספקת, אך מומלץ לעשות זאת באמצעות עורך דין שיבחן את כדאיות המהלך, שכן בסמכותה של הוועדה הרפואית להגדיל את אחוזי הנכות שניתנו, אך גם להקטין אותם.

 

אחוזי הנכות מעבודה מקנים קצבת נכות או מענק חד פעמי בהתאם לאופן הבא:

  • 8% נכות ומטה אינם זכאים לדבר.
  • בעלי נכות שבין 9%-19% זכאים למענק חד פעמי, בגובה 75% מהשכר החודשי הממוצע ל-12 החודשים האחרונים, כפול 43 קצבאות.
  • בעלי נכות של 20% ומעלה זכאים לקצבת נכות זמנית או צמיתה, בהתאם להחלטת הוועדה. אם מדובר בקצבה זמנית, היא ניתנת לרוב למשך שנה אחת ולאחר מכן יצטרך התובע להתחיל את תהליך תביעת הנכות מחדש.

עובדים שנפגעו באופן קשה וזקוקים לתמיכה מהירה יותר מזו שתינתן עד החלטה בוועדה וקביעת חישוב הקצבה שמגיעה להם, יוכלו להגיש תביעה למעמד של נכה נזקק המאפשרת לקבל 100% נכות באופן זמני למשך 4 חודשים על כל הזכויות המשתמעות מכך. מי שמקבל החלטה על אישור או דחיית תביעה זו הוא פקיד התביעות בביטוח הלאומי.

 

קבלת פיצויים מהמעסיק

עובדים רבים שנפצעו או חלו בעקבות תנאים ומחדלים במקום עבודתם מעוניינים לדעת האם באפשרותם לתבוע את המעסיק. הדבר בהחלט אפשרי, אך רק בהינתן מספר תנאים וכל עוד הובאו בחשבון מספר תרחישים אפשריים לתביעה, כפי שמיד נפרט.

הזכאות לתביעת המעסיק קיימת רק אם ניתן להוכיח רשלנות או מחדל מצידו, שכרוכים בהפרת חובת הזהירות כלפי עובדיו, למשל העדר מתן ציוד בטיחות מתאים לעבודה בגובה, או הצבת מכשול מסוים ללא נקיטה באמצעי אזהרה ובטיחות כך שהעובד נתקל במכשול ונגרמה ממנו פציעה. גם מעסיק שאיננו דואג לאמצעי מיגון לעובדים שחשופים לחומרים מסוכנים ולבדיקות תקופתיות כנדרש אצל רופא תעסוקתי עשוי להיחשף לתביעת רשלנות מצד העובדים שלו.

שופט בית המשפט הוא הגורם המכריע בתביעה והוא זה שיפסוק לעניין הרשלנות של המעסיק ומכוחה גם על גובה הפיצויים המתאים. יחד עם זאת, תובעים שיימצא כי הייתה להם רשלנות תורמת (למשל תבעו את המעסיק שלא ערך בדיקה תקופתית למלגזה, אך במקביל נהגו עליה בחוסר זהירות בולט) כך שחלק מהפגיעה נגרם גם באשמתם, צפויים לקבל פיצוי מופחת.

פיצוי זה ניתן על בסיס תחשיב שיעור הרשלנות התורמת, כך שאם למשל הייתה רשלנותו התורמת של התובע בשיעור של 10%, שיעור זה יופחת מגובה הפיצויים המלא שנקבע כי המעסיק ישלם. כמו כן, אם תתגלה מידת רשלנות שעולה על 50%, התביעה תידחה ולא יינתנו פיצויים.

 

קבלת פיצויים מפוליסת ביטוח פרטית

כל עובד שברשותו פוליסת ביטוח פרטית רלוונטית כמו ביטוח תאונות אישיות, פוליסת מחלה קשה, נכות מעבודה וכן הלאה – רשאי לתבוע את הפוליסה ולקבל ממנה את סכום הפיצויים המתאים. חשוב לציין שישנם מקרים בהם חברת הביטוח מסרבת לפצות נפגעים שכבר דרשו את זכויותיהם מהמוסד לביטוח הלאומי, דבר שמצריך תכנון מוקדם והתייעצות מול עורך דין.

בחלק מהמקרים, סכום הפיצויים שיינתן יהיה בקיזוז מה שכבר שולם מהביטוח הלאומי. האם כדאי לתבוע את הביטוח הפרטי לפני תביעת נכות בשל תאונת עבודה במל"ל? ובכן, לא. עדיף תחילה לקבל את מלוא הזכויות מהמוסד לביטוח הלאומי, משום שמצב בו יתברר שהתובע כבר קיבל כסף מחברת הביטוח, יגרום לביטוח הלאומי לדחות שוב ושוב את התביעות בגין הפגיעה.

כמו כן, ניתן להיעזר בעורך דין המתמחה בתאונות עבודה גם על מנת לתבוע את פוליסת אובדן כושר העבודה מקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים ולפעול מול קופת החולים גם במימוש פוליסת הביטוח הסיעודי, אם חלילה מדובר במצב סיעודי.

 

תביעות נכות בשל תאונת עבודה

למרות הזכויות והכספים שנובעים מנכות העבודה, איש מאיתנו איננו מעוניין למצוא את עצמו במצב רפואי קשה ומכאיב עקב תאונת עבודה שנגרמה לו. תאונת העבודה מקשה על הנפגע פעמיים: בפעם הראשונה בהתמודדות העצמית עם הפגיעה והשלכותיה גם על חייו האישיים ובני המשפחה ובפעם השנייה במלחמה העיקשת מול כל הגורמים המפצים שמערימים קשיים בדרך לקבלת הזכויות.

על מנת למקסם את תנאי הזכויות והפיצויים, לייעל את התהליך ולבצע אותו באופן מאורגן ומושכל מהצעד הראשון, רצוי לפעול מול עורך דין המתמחה בתאונות עבודה ושיוכל לכוון, לייעץ ולייצג אתכם מול כל המישורים ולהביא לתוצאות הרצויות.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות קצבת נכות והכרה של 63%, ו-65% אי כושר
אישור זכאות ל74% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
ערר עבור תובע לקבלת קצבת נכות עקב מצב בריאותי
דוח ועדה הרפואית – נמצא זכאי לפיצויים עקב תקיפה
פיצוי כספי משמעותי לחולה שחפת
אישור זכאות 97% נכות עבור תובע החולה באמנזיה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!