לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

סיוע משפטי תעריפים

שכר טרחת עורך דין תלוי בתחום ולרוב הוא נקבע בהתאם לרמת המומחיות והניסיון של העורך דיין המטפל. חישוב שכר טרחה יכול להיות לפי שעות עבודה או לפי תעריף קבוע מראש כמו גם לפי הצלחה. בתחום של סיוע משפטי תעריפים יש מספר תחומים בהם יש חקיקה הנוגעת לגובה שכר הטרחה ולאופן חישובו והם תאונות דרכים ותאונות עבודה ובהם נתמקד במאמר זה.

 

תביעות תאונות דרכים נזקי גוף

תביעות נזקי גוף בתאונות דרכים מתבצעים תחת חוק הפיצויים לתאונות דרכים. נפגעי תאונת דרכים נדרשים לליווי או סיוע משפטי בעת הגשת התביעה, בין אם התביעה מוסדרת מול חברת הביטוח ובין אם בבית המשפט. בכל התקשרות עם עורך דין, אלו גובים שכר טרחה וכך גם בתביעות תאונות דרכים. כעת נדון בנושא של סיוע משפטי תעריפים בתביעות מעין אלו.

 

סיוע משפטי תעריפים – בהתאם לשלב בו נקבעו הפיצויים

בהתאם לסעיף 16 בחוק פיצויים לנפגעי תאונת דרכים עורך הדין המלווה את התובע יכול לגבות עד 8% מסכום התביעה אותו קיבל לחשבונו הלקוח כאשר מדובר על הליך שהסתיים ישירות מול חברת הביטוח. כאשר מדובר בהליך משפטי אשר התנהל בין כתלי בין המשפט יש הבחנה בחוק לגבי השלב בו ניתן הפיצוי.

עבור סיוע משפטי תעריף העורך דין כאשר ההליך הגיע לכותלי בית המשפט אך הסתיים בפשרה יהיה 11% מסכום הפיצויים לעומת זאת תעריף הסיוע המשפטי להליך שמוצה בבית המשפט יכול להגיע במקסימום לכדי 13% מהסכום הסופי. האחוזים שציינו בכל אחד משלושת המסלולים אינם כוללים מע"מ אשר מתווסף לסכום היחסי.

 

הוצאות בית משפט

מלבד גביית התעריף היחסי בהתאם לחוק הפיצויים,  עורך הדין רשאי לגבות הוצאות בית משפט ואלו יקבעו על ידי בית המשפט במידה והתובע זוכה בתביעה. הוצאות בית המפשט כוללות שעות עבודה והוצאות נוספות הכרוכות בניהול התיק. בית המשפט עשוי להורות על כל ההוצאות שהוצאו בפועל  בעת ניהול ההליך המשפטי לרבות עבור צילומים, נסיעות לבית המשפט, שכר לעדים, אגרת הגשת התביעה ועוד.

 

תביעות ביטוח לאומי לאחר תאונות עבודה

החוק בישראל הגביל והסדיר גם את הנושא של סיוע משפטי תעריפים בכל הנוגע לשכר הטרחה אותו יכול לגבות עורך דין בתביעות של תאונות עבודה מביטוח לאומי. על  עורכי הדין המלווים תביעות אלו נאסר לגבות מהלקוחות סכום העולה על זה שהוגדר בחוק גם לא בהסכמתם. שכר הטרחה מותנה במידת ההצלחה של התביעה והוא נוגע לפתיחת התיק ולאחוזים מתוך התביעה.

 

גביית דמי פתיחת תיק

שכר הטרחה עבור פתיחת תיק של תובע לאחר תאונת עבודה נקבע על סכום מקסימלי של 800 ₪. סכום זה יש לשלם בעת התקשרות עם העורך דין ובמידה ולא יינתן קצבה למיוצג בסיום ההליך, העורך דין יהיה זכאי לתשלום זה בלבד. שכר הטרחה מלבד דמי פתיחת התיק נגבה באחוזים מתוך  סכום הקצבאות שיקבל התובע בסיום ההליך.

 

סוגי ליווי וגובה שכר הטרחה

כאשר בסיום ההליך נקבע לתובע גמלה נמוכה העומדת על פחות מ-1,200 ₪ לחודש, עורך הדין יהיה זכאי רשאי לגבות שלא לפי האחוזים תוספת לדמי פתיחת התיק של עד 800 ₪. על ליווי של תביעה שלא כלל ייצוג בפני וועדה רפואיות, וועדת הערר ובית הדין לעבודה רשאי עורך הדין לגבות עד 11.25% מהקצבאות שיאושרו בתוספת דמי הפתיחה של התיק.

לחילופין הוא יכול לוותר על דמי פתיחת התיק ולגבות 13% מהמענק במידה ולא ניתנת קצבה קבועה. אפשרות נוספת שמאפשר החוק היא לחתום על חוזה שכר טרחה של 12.25% מקצבאות החודשיות ללא דמי פתיחת תיק או לחילופין 14% מהמענק החד פעמי ללא דמי פתיחת תיק.

עורך דין המלווה תובע מול הביטוח הלאומי גם בדיונים בבית הדין לעבודה, רשאי בהתאם לחוק לגבות שכר טרחה מקסימלי של 24% במידה והוא גובה גם דמי פתיחה של התיק או שכר טרחה מקסימלי של 25% מהגמלה  כאשר הוא אינו גובה דמי פתיחה.

 

שכר טרחה כאשר נדרש ייצוג בוועדות

במקרה בו עורך דין מייצג את התובע גם בוועדות הרפואיות וועדת הערר החוק מאפשר לקבוע על סיוע משפטי תעריפים בשיעור של 15.75% מהקצבאות הקבועות או עד 16% מהמענק החד פעמי בתוספת של דמי פתיחת התיק. לחלופין עורך הדין רשאי לגבות  תעריף של 17% מהקצבאות או המענק ללא גביית דמי פתיחת תיק בהתחלה.

 

תביעות סיעוד מביטוח לאומי

גם בתביעות סיעוד החוק דומה לזה של תביעות הנכות מעבודה מביטוח לאומי. גם כאן מלבד דמי פתיחת תיק, העורך דין המייצג אינו רשאי לגבות שכר טרחה אלא  לאחר שהמיוצג זכה בתביעה. שכר טרחתו של העורך דין יגיע  מתוך הקצבה ובתשלום חודשי קבוע בהתאם לשיעור שנקבע מראש למשך 60 חודשים מעת אישור הגמלה מביטוח לאומי.

במידה והמיוצג נפטר טרם העברת  תשלומי שכר הטרחה העורך דין רשאי לדרוש תשלום מיורשיו רק עבור הסכומים שטרם שולמו לו על הקצבאות שכבר הועבר למיוצג.

 

החשיבות של ליווי משפטי

הן בהתנהלות מול הביטוח הלאומי בתביעות נכות מעבודה וסיעוד והן בהשגת תביעות כנגד חברות הביטוח בהתאם לחוק הפיצויים לתאונות דרכים הליווי המשפטי חיוני להצלחת התביעה. המקצועיות והניסיון של העורך דין המלווה יכולה לבוא לידי ביטוי בגובה הפיצויים או הגמלאות שהתובע ישיג.

 

סיכום סיוע משפטי תעריפים

לסיכום, במאמר זה עסקנו בתעריפים הנגבים לסיוע משפטי בשלושה תחומים, תביעות פיצויים תחת חוק הפיתויים לנפגע גוף בתאונות דרכים, תביעות נכות מעבודה ותביעות סיעוד מהביטוח הלאומי. בתחומים אלו המחוקק ביקש להגן על התובעים וקבע סכומי מקסימום אותם יכול העורך דין המייצג לתבוע כחלק יחסי מהסכום שיתקבל בהתאם להצלחה בלבד.

סיוע משפטי תעריפים
סיוע משפטי תעריפים

בתביעות מעין אלו לרוב עורך הדין המלווה יגבה שכר על בסיס הצלחה. גובה שכר הטרחה עשוי לנוע בשיעור של בין 15 ל-20 אחוזים בתוספת מע"מ מכלל הפיצוי שיתקבל. שיטת תמחור זו מבטיחה כי העורך דין יהיה משוקע לחלוטין בתביעה ובמידה והדבר יגיע לבית  המשפט הוא עשוי לקבל גם החזר הוצאות משפטיות.

בתביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה  ניתן לגבות דמי פתיחת תיק בסך 878 ש"ח לצד תוספת תשלום באותו הסכום לאחר מיצוי הזכויות. סכומים אלו זהים בתביעה לקצבת נכות קשה ותביעה לשיקום מקצועי. בתביעה להלוואה והחזר הוצאות ניידות עו"ד רשאי לגבות רק דמי פתיחת תיק בסך 878 ₪.

במרבית התחומים, שכר הטרחה משקף את הוותק של עורך הדין ואת היקף הטיפול.  אין דומה ייעוץ משפטי ממוקד המסתיים בפגישה יחידה עם לקוח לבין מספר בודד של פגישות או לאורך הליך ארוך. התעריף צריך להיקבע בהתאם לסטנדרט המקובל בענף ומומלץ לקבל מספר הצעות מחיר על מנת לקבל אינדיקציה.

הדבר נועד להביא לידי ביטוי את היקף העבודה שנדרש מהעורך דין. דמי פתיחת תיק נועדו לאפשר ליווי גם במצבים בהם סיכויי ההצלחה בתביעה אינם ברורים וככל שנדרשים יותר וועדות והופעות בבית המשפט לעורך דין היקף עבודה רחב יותר.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות ל74% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
הגדלת זכאות ל25% נכות, תובע שעבר תאונת עבודה בעבר
אישור זכאות קצבת נכות והכרה של 63%, ו-65% אי כושר
אישור זכאות לקצבת נכות עקב לופוס מול ביטוח לאומי
אישור זכאות 28% נכות לתובע שנחבל ברחוב וסובל מכאבים
ערר עבור תובע לקבלת קצבת נכות עקב מצב בריאותי
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!