לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

סעיף 32 – עצבי גפיים תחתונים

סעיף 32 בספר הנכויות של המוסד לביטוח לאומי מציג את אחוזי הנכות הצפויים לכל אחת מהנכויות הקשורות למחלות עצבי גפיים תחתונים

כדי לעזור לך לזהות באופן מדויק את הבעיה הרפואית שלך, ובכך להעריך את גובה אחוזי הנכות שניתן לקבל – צירפנו למושגים המקצועיים הסברים קצרים, פשוטים וברורים.

זה סעיף החוק: 32. עצבי הגפיים התחתונים

(1)  Sciatis Nerve) N. ischiadicus)

א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה – 10%
II. בצורה בינונית – 20%
III. בצורה קשה – 40%

ב. שיתוק מלא – 60%

(2) Common Peroneal Nerve) – N. popliteus externus)

א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה – 10%
II. בצורה בינונית – 10%
III. בצורה קשה – 20%

(3) SuperficiaI Peroneat Nerve) N. musculo culaneus)

א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה או בינונית – 0%
II. בצורה קשה – 10%

ב. שיתוק מלא – 20%

(4) Deep Peroneal Nerve) N. tibialis anterior)

א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה – 0%
II. בצורה בינונית – 10%
III. בצורה קשה – 20%

ב. שיתוק מלא – 30%

(5) Tibial Nerve) N. tibialis posterior)

א. השיתוק חלקי
I. בצורה קלה – 10%
II. בצורה בינונית – 10%
III. בצורה קשה – 20%

ב. שיתוק מלא – 20%

(6) N. femoralis or N. cruralis

א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה או בינונית – 10%
II. בצורה קשה – 20%

ב. שיתוק מלא – 30%

מילון מושגים:

עצב סכיאטי – SCIATIC NERVE)N. ISCHIADICUS) –

עצב השת: מתחיל מעמוד השדרה עובר דרך המותן, האגן, חלקו האחורי של הירך לכיוון כף הרגל, מתפצל בברך לכיוון עצב השוקה ועצב השוקית. אחראי על תנועה שלל שרירים אחוריים בירך, שרירי השוק וכף הרגל. אחראי על תחושה של העור מאחורי הירך, השוק וכף הרגל. פגיעה בעצב זה מקטינה זרימת דם באזור, עלול לגרום לעקצוצים, נימול, חוסר תחושה ולעיתים אובדן תחושה על הסוגריים.

COMMON PERONEAL NERVE – עצב פרונאלי

SUPERFICIAL PERONEAL NERVE – עצב פרוניאלי חיצוני

N. TIBIALIS ANTERIOR – עצב טיביאליס קדמי

TIBIAL NERVE) N. TIBIALIS POSTERIOR) – עצב טיביאליס אחורי –

עובר בחלק האחורי של הרגל יחד עם עורק השוקה האחורי בין קבוצה של שרירים ורקמות עמוקות, ממשיך בחלק המדיאלי של הקרסול מתחת לעצםם הפטישון ודרך התעלה הטרסלית. עצב זה אחראי לעצבוב תנועתי של השרירים האחוריים ברגל העמוקים וגם השטחיים, אחראי לתחושה בחלקה האחורי של הרגל עד לכף הרגל. פגיעה בעצב גורמת לאובדן יכולת כיפוף כף הרגל ואובדן יכולת כיפוף אצבעות כף הרגל, איבוד תחושה בכף הרגל

סעיף 32 – עצבי גפיים תחתונים בתוקף עד ליום 30/9/2016

 

הקדמה:ביטוח לאומי קובע כמה אחוזי נכות תוכל לקבל אם אתה סובל מהפרעות בעצבים של הגפיים התחתונים.

 

סעיף 32 בוחן אחוזי נכות על פני 6 קטגוריות של עצבים הממוקמים בגפיים תחתונים וקובע אחוזי נכות לשיתוק חלקי ודרגת חומרתו או שיתוק מלא.

 

הוראות:
» אם אתה סובל מבעיה בעצבי גפים תחתונים:
• אם הבעיה היא בעצב סכיאטי, גש לסעיף (1).
• אם הבעיה היא בעצב פרוניאלי, גש לסעיף (2), (3).
• אם הבעיה היא בעצב טיביאליס גש לסעיף (4), (5).
• אם הבעיה שלך היא בעצב פמורלי או קרוראלי, פנה לסעיף (6).

הערה:

• כל סעיף 32 במתכונתו ואחוזי הנכות בתוקף עד ליום 30/9/2016!.

המשמעות:

אם אתה סובל מבעיה בעצבי גפים תחתונים, תוכל לקבל אחוזי הנכות לפי סעיף זה במתכונתו הנוכחית עד ליום 30/9/2016.

כלומר:
• אם הגשת ערר לבית הדין על החלטות וועדה לעררים שהתקיימו לפני יום 30/9/2016 תוכל לקבל אחוזי נכות לפי הסעיף הזה.
• אם הוועדות הרפואיות או וועדות לעררים ידונו במצבך מיום 1/10/2016 ואילך, לא תקבל אחוזי נכות לפי פרשנות הסעיף הזו.

כמה מילים על הסעיף החדש:
סעיף 32 החדש קובע 7 קטגוריות לקבלת אחוזי נכות כולל בדיקות לצורך קביעת אחוזי הנכות.

הגשת התביעה: אם אתה סובל מפגיעה בעצבי גפים תחתונים תוכל לקבל אחוזי נכות לפי הפגיעה, דרגת חומרתה והמסמכים הנלווים.

זה סעיף החוק עם הסברים ופרשנויות:

(1) עצב השת

(א) שיתוק חלקי של עצב השת:

i. בצורה קלה –אם אתה סובל משיתוק בעצב השת בצורה קלה, תוכל לקבל 10% נכות רפואית.

ii. בצורה בינונית – אם אתה סובל משיתוק בעצב השת בצורה בינונית, תוכל לקבל 20% נכות רפואית.

iii. בצורה קשה – אם אתה סובל משיתוק בעצב השת בצורה קשה, תוכל לקבל 40% נכות רפואית.

(ב) שיתוק מלא של עצב השת, תוכל לקבל 60% נכות רפואית.

(2) שיתוק בעצב POPLITEUS EXTERNUS

(א) שיתוק חלקי של עצב הPOPLITEUS EXTERNUS:

i. בצורה קלה –אם אתה סובל משיתוק בעצב בצורה קלה, תוכל לקבל 10% נכות רפואית.

ii. בצורה בינונית – אם אתה סובל משיתוק בעצב בצורה בינונית, תוכל לקבל 10% נכות רפואית.

iii. בצורה קשה – אם אתה סובל משיתוק בעצב בצורה קשה, תוכל לקבל 20% נכות רפואית.

(3) עצב SUPERFICIAL PERONEAL NERVE) N. MUSCULO-CUTANEUS)

(א) שיתוק חלקי של עצב SUPERFICIAL PERONEAL NERVE) N. MUSCULO-CUTANEUS):

i. בצורה קלה או בינונית –אם אתה סובל משיתוק בעצב בצורה קלה או בינונית, תוכל לקבל 0% נכות רפואית.

ii. בצורה קשה – אם אתה סובל משיתוק בעצב בצורה קשה, תוכל לקבל 10% נכות רפואית.

(ב) שיתוק מלא של העצב , תוכל לקבל 20% נכות רפואית.

(4) עצב N. TIBIALIS ANTERIOR) DEEP PERONEAL NERVE)

(א) שיתוק חלקי של עצב N. TIBIALIS ANTERIOR (DEEP PERONEAL NERVE)

i. בצורה קלה –אם אתה סובל משיתוק בעצב בצורה קלה, תוכל לקבל 0% נכות רפואית.

ii. בצורה בינונית –אם אתה סובל משיתוק בעצב בצורה בינונית, תוכל לקבל 10% נכות רפואית.

iii. בצורה קשה – אם אתה סובל משיתוק בעצב בצורה קשה, תוכל לקבל 20% נכות רפואית.

(ב) שיתוק מלא של העצב , תוכל לקבל 30% נכות רפואית.

(5) עצב TIBIAL NERVE) N. TIBIALIS POSTERIOR)

(א) שיתוק חלקי של עצב TIBIAL NERVE) N. TIBIALIS POSTERIOR

i. בצורה קלה –אם אתה סובל משיתוק בעצב בצורה קלה, תוכל לקבל 10% נכות רפואית.

ii. בצורה בינונית –אם אתה סובל משיתוק בעצב בצורה בינונית, תוכל לקבל 10% נכות רפואית.

iii. בצורה קשה – אם אתה סובל משיתוק בעצב בצורה קשה, תוכל לקבל 20% נכות רפואית.

(ב) שיתוק מלא של העצב , תוכל לקבל 20% נכות רפואית.

(6) עצב N. FEMORALIS OR N. CRURALIS

(א) שיתוק חלקי של עצב N. FEMORALIS OR N. CRURALIS

i. בצורה קלה או בינונית –אם אתה סובל משיתוק בעצב בצורה קלה או בינונית, תוכל לקבל 10% נכות רפואית.

ii. בצורה קשה – אם אתה סובל משיתוק בעצב בצורה קשה, תוכל לקבל 20% נכות רפואית.

(ב) שיתוק מלא של העצב , תוכל לקבל 30% נכות רפואית.

מסמכים שחשוב לצרף – לכל הפגיעות העצביות!

• תיעוד תלונות על הפרעות.
• תוצאות בדיקות.
• צילומים.
• הדמיות.
• ממצאים רפואיים – אבחון הפגיעה העצבית.
• תיעוד רופא מטפל על הפגיעה, דרגת חומרתה – האם מדובר על שיתוק חלקי ודרגת חומרתו או שיתוק מלא.
• דוח טיפולים.
• דוח שימוש בתרופות.

טיפים:

• במידה ומצבך לא השתפר עליך לצרף למועד הוועדה תיעוד עדכני מרופא מטפל על מצבך – דרגת החומרה, האם בוצעו טיפולים, האם יש שיפור או החמרה עם תרופות.
• במידה וביצעת טיפולים חדשים או בדיקות, הקפד להביא אותם כולל פענוח וממצאים.
• אם ביצעת ניתוח להשבת תפקוד שאבד / לשיפור מצב צרף לוועדות תיעוד על הניתוח וכן על מצבך בסמוך לוועדות.
• אם יש לך פגיעה תפקודית ברגל, יינתנו אחוזי נכות נוספים . לצורך כך, עליך להביא תיעוד רפואי רלוונטי.

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!