לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

סעיף 33 – הפרעות נפשיות אורגניות, סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות

סעיף 33 בספר הנכויות של המוסד לביטוח לאומי מציג את אחוזי הנכות הצפויים לכל אחת מהנכויות הקשורות למחלות נפשיות אורגניות, סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות.

כדי לעזור לך לזהות באופן מדויק את הבעיה הרפואית שלך, ובכך להעריך את גובה אחוזי הנכות שניתן לקבל – צירפנו למושגים המקצועיים הסברים קצרים, פשוטים וברורים.

זה סעיף החוק:
33. הפרעות נפשיות אורגניות, סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות

33.

(א) בהפרעות נפשיות פסיכוטיות כתוצאה ממחלה גופנית; הפרעה נפשית והתנהגותית פסיכוטית כתוצאה משימוש בחומרים פסיכו–אקטיביים ובהפרעה נפשית אורגנית לא מסווגת, ייקבעו אחוזי הנכות כלהלן:
(1) רמיסיה מלאה, בלא הפרעה בתפקודו בלא הגבלה של כושר העבודה – 0%;
(2) רמיסיה מלאה, עצמאות בתפקודי היום יום, הגבלה קלה של כושר העבודה בעבודות הדורשות כישורים מורכבים או הגבלה קלה בתפקוד החברתי – 10%;
(3) מצב פוסט פסיכוטי עם סימנים שארתיים קבועים, עצמאות בתפקודי היום יום, קיימת הגבלה בינונית בעבודה הדורשת כישורים קוגניטיביים מורכבים, קיימת הפרעה בינונית בתפקוד הנפשי או החברתי – 25%;
(4) מצב פוסט פסיכוטי עם סימני ליקוי ניכרים, הגבלה של כושר העבודה והפרעה בולטת בדפוסי ההתנהגות והתפקוד הנפשי והחברתי – 40%;
(5) סימנים פסיכוטיים, הגבלה ניכרת של כושר העבודה, הפרעה קשה בתפקוד הנפשי והחברתי – 50%;
(6) מצב פסיכוטי, קיימת תלות בזולת בתפקודי היום יום ובניהול ענייני היום יום או קיים צורך באשפוז יום ממושך – 70%;
(7) הזדקקות להשגחה מתמדת או לאשפוז מלא וכן תלות מלאה בעזרת הזולת – 100%; הערה: לצורך קביעת אחוזי הנכות ייבחנו גם הקריטריונים המפורטים להלן, כולם או חלקם, לפי העניין: עוצמה, תדירות ומשך ההפרעה; התפקוד הנפשי והחברתי; כושר העבודה.

(ב) בסכיזופרניה לסוגיה: פרנואידית, הבפרנית, קטטונית, לא מובחנת, שרידית, פשוטה, לא מסווגת; הפרעות דלוזיונליות מתמידות; הפרעות פסיכוטיות חריפות וחולפות; הפרעה דלוזיונלית מושרית; הפרעות סכיזואפקטיביות מטיפוס מאני, דיכאוני, מעורב או מטיפוס לא מסווג ופסיכוזה לא אורגנית ולא מסווגת ייקבעו אחוזי הנכות כלהלן:
(1) רמיסיה מלאה, בלא הפרעה בתפקוד ובלא הגבלה של כושר העבודה – 0%;
(2) רמיסיה, בלא סימנים "חיוביים" או "שליליים", קיים צורך בטיפול תרופתי, הגבלה קלה של כושר העבודה – 10%;
(3) רמיסיה עם סימנים "שליליים" קלים עד בינוניים, קיים צורך בטיפול תרופתי קבוע, ישנה הגבלה בינונית של כושר העבודה – 25%;
(4) רמיסיה חלקית, עם סימנים "שליליים" בולטים, קיים צורך בטיפול תרופתי קבוע, ישנה הגבלה ניכרת של כושר העבודה, קיימת פגיעה בתפקוד הנפשי והחברתי – 40%;
(5) רמיסיה חלקית, ריבוי התקפים פסיכוטיים עם סימנים "חיוביים" או "שליליים" בולטים, קיים צורך בטיפול תרופתי קבוע, ישנה הגבלה ניכרת של כושר העבודה וכן ירידה ניכרת בתפקוד הנפשי והחברתי – 50%;
(6) מחלה פעילה עם קיום סימנים "חיוביים" ו"שליליים" רצופים, הגבלה קשה בכושר העבודה ובתפקוד הנפשי והחברתי או קיים צורך באשפוז יום פסיכיאטרי ממושך – 70%;
(7) מחלה פעילה, זקוק לאשפוז פסיכיאטרי מלא או להשגחה מתמדת – 100%; הערה: לצורך קביעת אחוזי הנכות ייבחנו גם הקריטריונים המפורטים להלן, כולם או חלקם, לפי העניין: עוצמה, תדירות ומשך ההפרעה; מספר התקפים בשנתיים האחרונות; מספר האשפוזים, משכם וסיבתם בשנתיים האחרונות; קיומם של סימנים "חיוביים" או "שליליים"; אורך תקופות הרמיסיה; היענות ותגובה לטיפול תרופתי/אחר; התפקוד הנפשי והחברתי; כושר העבודה.
מילון מושגים:

הפרעה נפשית – מונח אמורפי, רחב, בא לתאר קשת של התנהגויות נפשיות החורגות מטווח התנהגות או חשיבה נורמטיבית. ההפרעות הנפשיות יכולות להיות בדרגות חומרה שונות: קלות, בינוניות, חמורות, זמניות או כרוניות,, במקרים חמורים מלווה בתסמינים פסיכוטיים.

סכיזופרניה – הפרעה נפשית פסיכוטית כרונית באה לידי ביטוי בהזיות, מחשבות שווא, בעיות קוגניטיביות, קושי  תפקודי תעסוקתי, דיבור וחשיבה לא מאורגנים, פגיעה בשיפוט מציאותי.

סוגי סכיזופרניה :
פראנואידית – מחשבות שווא של רדיפה/קנאה/שגעון גדלות, מלווה בהזיות ובעיות תפיסה.

הבפרינית – נקראת גם סכיזופרניה לא מאורגנת – מאופיינת בתנודתיות רגשית, מחשבות משונות, התנהגות לא  מאורגנת, מחשבות מקוטעות, היפוכונדריות, נסיגה חברתית – העדר תקשורת עם העולם החיצון.

קטטונית – מאופיין בשינוי מצב רוח קיצוני – קהות חושים אל מול ריגוש מוקצן. קיפאון בתנועה אל מול תזזיתיות  יתר.

לא מובחנת – סכיזופרניה אשר מי שסובל ממנה סובל מהפרעות פסיכוטיות, אולם מחלתו אינה מתאימה בסיווגה  לסכיזופרניות המוכרות (פרנואידית, קטטונית, לא מאורגנת, מתמשכת)

שרידתית – מאופיינת בדיבור לא מאורגן, הזיות, התנהגות לא מאורגנת או קטטונית, בדרך כלל מיעוט מחשבות  שווא, תסמינים שליליים.

פשוטה –מאופיינת בהעדר תגובות רגשיות נורמאליות כגון שמחה, כעס, כאב. מי שלוקה בה לרוב יהיה אדיש, כנוע.

הפרעות דלוזיות מתמידות – הזיות המופיעות באופן קבוע, ללא סימפטומים נוספים המאפיינים סכיזופרניה.

הפרעות פסיכוטיות חריפות וחולפות – הפרעה פסיכוטית חריפה לתקופה קצרה, חוזרת ונשנית.

הפרעות סכיזואפקטיביות מטיפוס מאני, דכאוני, מעורב – הפרעות דכאוניות, מאניה או הפרעה דו קוטבית משולבים עם תסמיני
סכיזופרניה.

סכיזופרניה: מאופיינת בהזיות, דלוזיות, חוסר מוטיבציה, והדר יכולת להביע רגשות באופן נאות, הסתגרות חברתית, חוסר ארגון מחשבתי.

כדאי לדעת:
• לסכיזופרניה סימנים חיוביים ושליליים:
• אדם בעל סימפטומים שליליים יהיה בין היתר חסר התנהגות נורמטיבית ובכלל זה יסבול מליקוי בתחום החברתי (נסיגה), אפטיה, דיבור דל, קשיי קשב, ירידה במוטיבציה, העדר יוזמה ויכולת לחוש הנאה.
• אדם בעל סימפטומים חיוביים יסבול מחריגה בתהליכים קיימים כגון: הפרעה בתפיסה חושית, שכנוע עצמי לגורמי גירוי שאינם תואמים למציאות, מחשבות שווא, ייחוס משמעות יתר לדברים שאינם נתמכים במציאות, דיבור מעורפל, שימוש בביטויים בעלי משמעות אישית או שימוש בביטויים לא מובנים.

בתשלום
סעיף 33 – הפרעות נפשיות אורגניות, סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות

הקדמה:

ביטוח לאומי קובע כמה אחוזי נכות תוכל לקבל אם אתה סובל מהפרעות נפשיות, סכיזופרניה, הפרעות דלוזיונליות, הפרעות פסיכוטיות, הפרעה סכיזואפקטיבית ופסיכוזה.

ביטוח לאומי מחלק את סעיף 33 לשתי קטגוריות:
• סעיף (א) – כל מי שסובל מבעיות של הפרעות נפשיות.
• סעיף (ב) – כל מי שסובל מבעיות של , סכיזופרניה, הפרעות דלוזיונליות, הפרעות פסיכוטיות, הפרעה סכיזואפקטיבית ופסיכוזה.

בכל אחת מהקטגוריות קיימים 7 מצבים שבהם נקבעו אחוזי נכות. ביטוח לאומי בוחן בכל קטגוריה מגוון נתונים לצורך קביעת אחוזי הנכות. בין היתר: האם הבעיה הרפואיות נמצאת בנסיגה חלקית, מלאה, האם מדובר על מחלה פעילה, האם נעשה שימוש בתרופות ותדירות השימוש, האם יש השפעות על מצב נפשי וחברתי, אשפוזים ועוד.

הוראות:
» אם אתה סובל מהפרעה נפשית, סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות:
• אם יש לך מחלת נפש, גש לסעיף (א) ובדוק בשבעת המצבים, איזה מאפיין את מצבך.
• אם אתה סובל מסכיזופרניה, הפרעות דלוזיונליות, הפרעות פסיכוטיות, גש לסעיף (ב) ובדוק איזה משבעת במצבים מתאים למצבך במועד הגשתה התביעה.
» אם המחלה כיום היא בנסיגה מלאה או חלקית ובשנה שקדמה לתביעה המחלה היתה פעילה יותר, הגש מסמכים גם על תקופה זו לצורך קביעת אחוזי נכות זמניים.

הגשת התביעה:
אם אתה סובל מפגיעה נפשית, סכיזופרניה, הפרעות דלוזיונליות כשהן מאובחנות, תוכל לקבל :

זה סעיף החוק עם הסברים ופרשנויות:

(א) אם אתה מאובחן כסובל מהפרעות נפשיות וסובל מהתסמינים הבאים הנך יכול לקבל בוועדות :
(1) אם אתה מאובחן כחולה במחלת נפש בנסיגה מלאה, בלי הפרעות תפקודיות שמגבילות את כושר העבודה אזי תוכל לקבל 0% נכות.

(2) אם אתה מאובחן כחולה במחלת נפש בנסיגה מלאה, בעל עצמאות בתפקודי יום יום אולם, סובל מהגבלה תפקודית קלה בכושר העיסוק בעבודות שדורשות כישורים מורכבים או הגבלה קלה בתפקוד חברתי אזי תוכל לקבל 10% נכות.

(3) אם אתה סובל ממצב פוסט פסיכוטי עם סימנים שארתיים קבועים, יש לך מגבלה בינונית בעבודה הדורשת כישורים מורכבים, יש לך הפרעה בינונית בתפקוד נפשי או חברתי, אולם הנך בעל עצמאות בתפקודי יום יום אזי תוכל לקבל 25% נכות.

(4) אם אתה סובל ממצב פוסט פסיכוטי עם סימני ליקוי ניכרים, כושר עבודה מוגבל עקב מצבך וקיימת הפרעה בולטת בדפוסי ההתנהגות ותפקוד נפשי חברתי, אזי תוכל לקבל 40% נכות.

(5) אם אתה סובל מסימנים פסיכוטיים, הפרעה קשה בתפקוד נפשי וחברתי והגבלה ניכרת של כושר העבודה, אזי תוכל לקבל 50% נכות.

(6) אם אתה סובל ממצב פסיכוטי, תלוי בזולת בתפקודי יום יום ובניהול ענייני היום יום או קיים צורך באשפוז יום ממושך, אזי תוכל לקבל 70% נכות.

(7) אם אתה זקוק עקב מצבך להשגחה מתמדת או לאשפוז מלא וכן תלוי תלות מלאה בעזרת הזולת, אזי תוכל לקבל 100% נכות.

מסמכים שחשוב לצרף:
• אבחון על מחלת נפש / מצב פוסט פסיכוטי / סימנים פסיכוטיים / מצב פסיכוטי.
• אישור פסיכיאטר / עובד סוציאלי מטפל / רופא תעסוקתי על מגבלה עיסוקית.
• תיעוד עקבי על הפרעות בדפוס התנהגות ובתפקוד חברתי.
• תיעוד רופא מטפל על מועד גילוי ההפרעה, דרגת חומרתה, האם היא בנסיגה, האם מטופל בכדורים / עזרה / האם המצב מזריך אשפוז.
• דוח תרופות וטיפולים.

הערה:
במהלך הוועדה ייבחנו בין היתר גם: עוצמה, תדירות ומשך ההפרעה; תפקוד נפשי וחברתי, כושר עבודה.
(ב) אם אתה מאובחן כמי שסובל מסכיזופרניה וסובל מהתסמינים המפורטים בהמשך, תוכל לקבל אחוזי נכות כדלקמן:
(1) אם אתה מאובחן כסובל מסכיזופרניה בנסיגה מלאה, בלא הפרעות בתפקוד ובלי הגבלה של כושר עבודה, אזי תוכל לקבל 0% נכות.

(2) אם אתה מאובחן כסובל מסכיזופרניה בנסיגה, בלי סימנים "חיוביים" או "שליליים", נוטל טיפול תרופתי לאיזון, ויש מגבלה קלה של כושר העבודה, אזי תוכל לקבל 10% נכות.

(3) אם אתה מאובחן כסובל מסכיזופרניה בנסיגה, עם סימנים "שליליים", קלים עד בינוניים, נוטל טיפול תרופתי קבוע, ישנה מגבלה בינונית על כושר העבודה, אזי תוכל לקבל 25% נכות.

(4) אם אתה מאובחן כסובל מסכיזופרניה בנסיגה חלקית, עם סימנים "שליליים" בולטים, נוטל טיפול תרופתי קבוע, ישנה מגבלה ניכרת של כושר העבודה וכן פגיעה בתפקוד נפשי חברתי, אזי תוכל לקבל 40% נכות.

(5) אם אתה מאובחן כסובל מסכיזופרניה בנסיגה חלקית, סובל מריבוי התקפים פסיכוטיים עם סימנים "חיוביים" או "שליליים" בולטים, נוטל טיפול תרופתי קבוע, ישנה מגבלה ניכרת של כושר העבודה וירידה ניכרת בתפקוד נפשי חברתי, אזי תוכל לקבל 50% נכות.

(6) אם אתה מאובחן וסובל מסכיזופרניה פעילה עם סימנים "חיוביים" ו"שליליים" רצופים, סובל מהגבלה קשה של כושר העבודה ובתפקוד נפשי חברתי או שקיים צורך באשפוז יום פסיכיאטרי ממושך, אזי תוכל לקבל 70% נכות.

(7) אם אתה מאובחן וסובל מסכיזופרניה פעילה, זקוק לאשפוז פסיכיאטרי מלא או השגחה מתמדת, אזי תוכל לקבל 100% נכות .

מסמכים שחשוב לצרף:
• תיעוד רפואי מאבחן על ההפרעה וסוגה;
• תיעוד רופא מטפל שיכיל את המידע הבא – עוצמת המחלה, תדירות המחלה – מספר ההתקפים במהלך השנתיים האחרונות, משך ההפרעה, תיעוד על תקופות נסיגה, תיעוד על קיום סימנים חיובים או שליליים
• תיעוד על תפקוד נפשי וחברתי מפסיכולוג / פסיכיאטר / עובד סוציאלי
• תיעוד על תרופות, אשפוז, השגחה מלאה – מהמוסד הרלבנטי בו אתה מצוי
• תיעוד על מגבלות בכושר עבודה ממעסיק / מומחה תעסוקתי .

הערה:
• במהלך הוועדה ייבחנו בין היתר גם: עוצמה, תדירות ומשך ההפרעה; מספר התקפים בשנתיים אחרונות; מספר האשפוזים, משכם וסיבתם בשנתיים האחרונות; קיומם של סימנים "חיוביים" או "שליליים"; אורך תקופות הרמיסיה; היענות ותגובה לטיפול תרופתי / אחר; התפקוד הנפשי והחברתי; כושר העבודה.

טיפים:
• כדאי לשים לב, כי ככל שהתיעוד הרפואי יהיה עקבי ומפורט כך ייקל על רופאי הוועדות לדעת את מצבך ולקבוע את אחוזי הנכות התואמים לך.
• במידה והנך זקוק לטיפול תרופתי קבוע, אשפוז, השגחה עליך לצרף תיעוד על כך.
• העדר תיעוד מתאים עלול להוביל לדחיית התביעה או לקביעת אחוזי נכות שאינם תואמים את מצבך.
• להפרעות נפש למיניהן כולל סכיזופרניה קיימים סימנים ברורים. על מנת לאבחן את מצבך לצורך קביעת אחוזי נכות רופאי הוועדות צריכים לקבל את כל המידע המצוי ברשותך אודות המחלה.
• מאחר ורופאי הוועדות הם לא רופא מטפל קבוע המכיר אותך ואת בעיותיך, עליהם להיחשף לכל המידע הרפואי, חברתי ונפשי הקשור אליך לצורך קביעת אחוזי הנכות.
• טיפ: פעמים רבות נוכחנו לראות, כי אנשים רבים לעיתים מתביישים במצבם ואינם נוטים לחשוף אותו במלואו או את דרגתו האמיתית.
• עליכם לזכור כי רופאי הוועדות אינם באים לשפוט אותנו או לחוות עלינו דעה, אלא מטרתם לגבש תמונת מצב קרובה ביותר למציאות ככל שניתן על מצבכם הרפואי. לפיכך, אם ברצונכם לקבל את אחוזי הנכות שתואמים למצבכם עליכם להביא תיעוד מפורט על ההפרעה מכל גורם מוסמך שמכיר אתכם ואת התנהלותם בחיי היום יום עם חברים, משפחה ובעבודה.

למידע נוסף בנושא תביעות בגין הפרעות נפשיות ניתן לקרוא באתר המוסד לביטוח לאומי!

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות ל75% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
אישור זכאות ל57% נכות, 65% אי כושר וקצבה לשנה
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה בשמיעה מרעש בעבודה
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה ברגל במהלך עבודה
אישור זכאות לקצבת נכות שנתית של 75,000 ש"ח
הגדלת זכאות ל25% נכות, תובע שעבר תאונת עבודה בעבר
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!