לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

סעיף 41 – הפרקים העליונים של הגפיים העליונים

סעיף 41 בספר הנכויות של המוסד לביטוח לאומי מציג את אחוזי הנכות הצפויים לכל אחת מהנכויות הקשורות למחלות הפרקים העליונים של הגפיים העליונים

כדי לעזור לך לזהות באופן מדויק את הבעיה הרפואית שלך, ובכך להעריך את גובה אחוזי הנכות שניתן לקבל – צירפנו למושגים המקצועיים הסברים קצרים, פשוטים וברורים.

זה סעיף החוק:

41. הפרקים העליונים של הגפיים העליונים
(1) נקיעה חוזרת של הכתף                                                                      ימין        שמאל
(RECURRENT HUMERO SCAPULAR DISLOCATION)
(א) נקיעות שכחיות והכרח להיזהר מתנועות מעל גובה השכם                         20%       20%
(ב) נקיעות שכיחות המופיעות בכל תנועה                                                   30%       20%
(ג) נקיעות שכיחות הניתנות להחזרה רק בעזרה רפואית                                40%       30%
(ד) לאחר ניתוח – פעולת הזרוע טובה                                                        5%*        5%*

(2)  מפרק נד של הכתף (FLAIL SHOULDER)
50%      40%
(3) קשיון (ANKYLOSIS) של פרק הכתף
(א) קשיון נוח                                                                                      30%       25%
(ב) קשיון לא נוח                                                                                 50%       40%
בקשיון נוח הזרוע נמצאת בריחוק של 45°-50° מהגוף בתנוחת מה קדימה.
בקשיון לא נוח נמצאת הזרוע בריחוק של 25° מהגוף או בריחוק מעבר ל-60°.

(4) הגבלת התנועות בפרק הכתף
(א) מעל לגובה השכם                                                                              0%        0%
(ב) עד לגובה השכם                                                                                15%      15%
(ג) עד 45° מהגוף או הגבלה ניכרת בסיבוב כלפי חוץ או פנימה                       25%      25%
(ד) עד 30° מהגוף                                                                                  35%      35%
(5) פרק המפרק
(א) מצב אחרי שבר או חבלה בפרק שהתרפא מבלי להשאיר
שינויים או הגבלות תפקודיות                                                                    0%        0%
(ב) מצב אחרי שבר במרפק שהתרפא עם שינוי בזויות כגון
CUBITUS VARUS CUBITUS VALGUS או הוצאת
ראש הרדיוס ללא הגבלת תנועות                                                                10%     10%
(6) קשיון במרפק
(א) קשיון נוח                                                                                         30%    20%
(ב) קשיון לא נוח                                                                                    40%     30%

קשיון נוח משמע – תנוחת המרפק בזוית שבין °70 עד °90 (ראה ציור מספר 1) ובעמדה אמצעית של באמה;
קשיון לא נוח – תנוחה מעבר לגבולות הנ"ל, עם הגבלה בסיבובי האמה (PRO-SUPINATIO)

(7) הגבלת התנועות במרפק

(א) הגבלות בכיפוף
קיים יישור מלא של המרפק או שהוא מוגבל בלא יותר מ°25 והכיפוף אפשרי:
i. מ°0 עד °35                                                                                     40%         30%
ii. מ°0 עד °60                                                                                    30%         20%
iii. מ°0 עד °90                                                                                  15%          10%
iv. מ°0 עד °150                                                                                0%             0%
(ב) הגבלות ביישור
קיים כיפוף מלא של המרפק או שהוא מוגבל מ-°150 עד ל°90 והיישור אפשרי עד לתנוחה:
i. של °90                                                                                         40%          30%
ii. של °60                                                                                        15%          10%
iii. של °30                                                                                      10%           10%
iv. מ-°0 עד °150                                                                             0%             0%
(8) במקרים עם הגבלות ביישור ובכיפוף גם יחד כשכל הגבלה כשלעצמה אינה מצדיקה קביעה של יותר מ0% נכות , ייקבעו 10% נכות. במקרים של הגבלות תנועה במרפק גם ביישור וגם בכיפוף יש לנהוג לפי תקנה 12 לתקנות אלו, בלבד שאחוזי הנכות הכוללים לא יעלו על אחוזי הנכות בסעיף קשיון לא נוח של המרפק.
(9) מפרק נד של המרפק (FLAIL ELBOW)
40%            30%
(10) שורש היד
(א) מצב אחרי חבלה בפרק כף היד ללא הפרעות בתנועה                           0%           0%
(ב) קשיון נוח                                                                                  20%           15%
(ג) קשיון לא נוח                                                                              40%           30%
(ד) קשיון בעמדה בינונית בין נוח ובין לא נוח                                        30%            20%

קשיון נוח – כף היד נמצאת בכיפוף גבי של °15-°25 ובאבדוקציה אולנרית או נויטראלית.
קשיון לא נוח – כף היד נמצאת בכיפוף פלמרי כלשהוא או באבדוקציה רדיאלית.

(ה) הגבלה בתנועות פרק שורש כף היד עם אפשרות כיפוף גבי של °15     10%             5%
(ו) איבוד ה-PRONATIO וה-SUPINATIO היד קבועה במצב של        30%            20%
SUPINATIO או HYPERPRONATIO
(ז) איבוד SUPINATIO וה- PRONATIOאו הגבלת תנועותיהם
במצב נוח ובמצב שלPRONATIO בעמדה נויטרלית                             20%             10%

הגבלת התנועות בפרק שורש היד כתוצאה מתהליכים הגורמים לארטרוזיס כגון Pseudoarthrosis of carpal scaphoid; Lunato malacia etc. – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 35.

חשוב לדעת
סעיף 41 סעיפי המרפק ושורש היד קובעים אחוזי נכות להגבלות תנועה. הגבלות התנועה אמורות להיבחן במעמד הוועדות באמצעות הציורים המצורפים להלן:

מילון מושגים:

כתף – החיבור בגין הגפה העליונה לגב. מורכבת משלושה מפרקים:

מפרק הזרוע – מפרק כדורי מחבר בצורה רופפת בליטה כדורית בקצה העליון של הזרוע לשקע (גלנויד) בעצם  השכם לצורך קיום תנועה רחבה.

מפרק שיא הכתף והבריח – מפרק מחבר בין הקצה הצדי של עצם הבריח לבליטה בעצם הכתף.

מפרק החזה והבריח – מחבר את הקצה התיכוני של עצם הבריח לעצם בית החזה.

בתשלום
סעיף 41- הפרקים העליונים של הגפיים העליונים

סעיף 41 בספר הנכויות של המוסד לביטוח לאומי מציג את אחוזי הנכות הצפויים לכל אחת מהנכויות הקשורות למחלות הפרקים העליונים של הגפיים העליונים

כדי לעזור לך לזהות באופן מדויק את הבעיה הרפואית שלך, ובכך להעריך את גובה אחוזי הנכות שניתן לקבל – צירפנו למושגים המקצועיים הסברים קצרים, פשוטים וברורים.

זה סעיף החוק:

41. הפרקים העליונים של הגפיים העליונים
(1) נקיעה חוזרת של הכתף                                                                      ימין        שמאל
(RECURRENT HUMERO SCAPULAR DISLOCATION)
(א) נקיעות שכחיות והכרח להיזהר מתנועות מעל גובה השכם                         20%       20%
(ב) נקיעות שכיחות המופיעות בכל תנועה                                                   30%       20%
(ג) נקיעות שכיחות הניתנות להחזרה רק בעזרה רפואית                                40%       30%
(ד) לאחר ניתוח – פעולת הזרוע טובה                                                        5%*        5%*

(2)  מפרק נד של הכתף (FLAIL SHOULDER)
50%      40%
(3) קשיון (ANKYLOSIS) של פרק הכתף
(א) קשיון נוח                                                                                      30%       25%
(ב) קשיון לא נוח                                                                                 50%       40%
בקשיון נוח הזרוע נמצאת בריחוק של 45°-50° מהגוף בתנוחת מה קדימה.
בקשיון לא נוח נמצאת הזרוע בריחוק של 25° מהגוף או בריחוק מעבר ל-60°.

(4) הגבלת התנועות בפרק הכתף
(א) מעל לגובה השכם                                                                              0%        0%
(ב) עד לגובה השכם                                                                                15%      15%
(ג) עד 45° מהגוף או הגבלה ניכרת בסיבוב כלפי חוץ או פנימה                       25%      25%
(ד) עד 30° מהגוף                                                                                  35%      35%
(5) פרק המפרק
(א) מצב אחרי שבר או חבלה בפרק שהתרפא מבלי להשאיר
שינויים או הגבלות תפקודיות                                                                    0%        0%
(ב) מצב אחרי שבר במרפק שהתרפא עם שינוי בזויות כגון
CUBITUS VARUS CUBITUS VALGUS או הוצאת
ראש הרדיוס ללא הגבלת תנועות                                                                10%     10%
(6) קשיון במרפק
(א) קשיון נוח                                                                                         30%    20%
(ב) קשיון לא נוח                                                                                    40%     30%

קשיון נוח משמע – תנוחת המרפק בזוית שבין °70 עד °90 (ראה ציור מספר 1) ובעמדה אמצעית של באמה;
קשיון לא נוח – תנוחה מעבר לגבולות הנ"ל, עם הגבלה בסיבובי האמה (PRO-SUPINATIO)

(7) הגבלת התנועות במרפק

(א) הגבלות בכיפוף
קיים יישור מלא של המרפק או שהוא מוגבל בלא יותר מ°25 והכיפוף אפשרי:
i. מ°0 עד °35                                                                                     40%         30%
ii. מ°0 עד °60                                                                                    30%         20%
iii. מ°0 עד °90                                                                                  15%          10%
iv. מ°0 עד °150                                                                                0%             0%
(ב) הגבלות ביישור
קיים כיפוף מלא של המרפק או שהוא מוגבל מ-°150 עד ל°90 והיישור אפשרי עד לתנוחה:
i. של °90                                                                                         40%          30%
ii. של °60                                                                                        15%          10%
iii. של °30                                                                                      10%           10%
iv. מ-°0 עד °150                                                                             0%             0%
(8) במקרים עם הגבלות ביישור ובכיפוף גם יחד כשכל הגבלה כשלעצמה אינה מצדיקה קביעה של יותר מ0% נכות , ייקבעו 10% נכות. במקרים של הגבלות תנועה במרפק גם ביישור וגם בכיפוף יש לנהוג לפי תקנה 12 לתקנות אלו, בלבד שאחוזי הנכות הכוללים לא יעלו על אחוזי הנכות בסעיף קשיון לא נוח של המרפק.
(9) מפרק נד של המרפק (FLAIL ELBOW)
40%            30%
(10) שורש היד
(א) מצב אחרי חבלה בפרק כף היד ללא הפרעות בתנועה                           0%           0%
(ב) קשיון נוח                                                                                  20%           15%
(ג) קשיון לא נוח                                                                              40%           30%
(ד) קשיון בעמדה בינונית בין נוח ובין לא נוח                                        30%            20%

קשיון נוח – כף היד נמצאת בכיפוף גבי של °15-°25 ובאבדוקציה אולנרית או נויטראלית.
קשיון לא נוח – כף היד נמצאת בכיפוף פלמרי כלשהוא או באבדוקציה רדיאלית.

(ה) הגבלה בתנועות פרק שורש כף היד עם אפשרות כיפוף גבי של °15     10%             5%
(ו) איבוד ה-PRONATIO וה-SUPINATIO היד קבועה במצב של        30%            20%
SUPINATIO או HYPERPRONATIO
(ז) איבוד SUPINATIO וה- PRONATIOאו הגבלת תנועותיהם
במצב נוח ובמצב שלPRONATIO בעמדה נויטרלית                             20%             10%

הגבלת התנועות בפרק שורש היד כתוצאה מתהליכים הגורמים לארטרוזיס כגון Pseudoarthrosis of carpal scaphoid; Lunato malacia etc. – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 35.

חשוב לדעת
סעיף 41 סעיפי המרפק ושורש היד קובעים אחוזי נכות להגבלות תנועה. הגבלות התנועה אמורות להיבחן במעמד הוועדות באמצעות הציורים המצורפים להלן:

מילון מושגים:

כתף – החיבור בגין הגפה העליונה לגב. מורכבת משלושה מפרקים:

מפרק הזרוע – מפרק כדורי מחבר בצורה רופפת בליטה כדורית בקצה העליון של הזרוע לשקע (גלנויד) בעצם  השכם לצורך קיום תנועה רחבה.

מפרק שיא הכתף והבריח – מפרק מחבר בין הקצה הצדי של עצם הבריח לבליטה בעצם הכתף.

מפרק החזה והבריח – מחבר את הקצה התיכוני של עצם הבריח לעצם בית החזה.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות קצבת נכות עקב תאונה בדרך חזור מהעבודה
אישור הכרה של 100% נכות וזכאות לקצבת למשך שנה
אישור זכאות ל74% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
ערר עבור תובע לקבלת קצבת נכות עקב מצב בריאותי
דוח ועדה הרפואית – נמצא זכאי לפיצויים עקב תקיפה
אישור זכאות 100% נכות עבור תובע החולה בשחפת וסוכרת
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!