לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

סעיף 42 – שרירי גפיים עליונים

סעיף 42 בספר הנכויות של המוסד לביטוח לאומי מציג את אחוזי הנכות הצפויים לכל אחת מהנכויות הקשורות למחלות בשרירי גפיים עליונים

כדי לעזור לך לזהות באופן מדויק את הבעיה הרפואית שלך, ובכך להעריך את גובה אחוזי הנכות שניתן לקבל – צירפנו למושגים המקצועיים הסברים קצרים, פשוטים וברורים.

זה סעיף החוק:

42. שרירי הגפיים העליונים
ימין           שמאל
1) פציעת שרירי הכתף
א. Trapezius, Serratus magnus, Levator scapulae
i. בצורה בינונית                                                                          10%          10%
ii. בצורה ניכרת                                                                          20%           10%
iii. בצורה קשה                                                                          30%           20%
ב. Pectoralis major, Minor, Latissimusdorsi, Terres major
i. בצורה בינונית                                                                          10%          10%
ii. בצורה ניכרת                                                                          20%          20%
iii. בצורה קשה                                                                          30%          30%
ג. Deltoideus
i. בצורה בינונית                                                                        20%          10%
ii. בצורה ניכרת                                                                        30%          20%
iii. בצורה קשה                                                                         40%          30%
ד. Supraspinatus, Infraspinatus, Teres minor, Subscapularis, Coracobrachialis
i. בצורה בינונית                                                                      10%          10%
ii. בצורה ניכרת                                                                      20%          10%
iii. בצורה קשה                                                                       30%          20%
2) פציעת שרירי המרפק
(א) Biceps, Brachialis, Brachioradialis
i. בצורה בינונית                                                                      10%          10%
ii. בצורה ניכרת                                                                       20%          20%
iii. בצורה קשה                                                                       30%          30%
(ב) Triceps, anconeus
i. בצורה בינונית                                                                       10%         10%
ii. בצורה ניכרת                                                                       20%          20%
iii. בצורה קשה                                                                       30%          30%
(ג) Flexor carpi, digiti
i. בצורה בינונית                                                                      10%          10%
ii. בצורה ניכרת                                                                       20%          10%
iii. בצורה קשה                                                                       30%          20%
(ד) Extensor carpi, digiti
i. בצורה בינונית                                                                     10%          0%
ii. בצורה ניכרת                                                                      10%          10%
iii. בצורה קשה                                                                       20%          20%
מילון מושגים:
TRAPEZIUS – שריר הטרפז- שריר רחב ושטחי ממוקם בגב עליון, תפקידו לחבר את חגורת הכתף לגולגולת  ולעמוד השדרה, מניע את עצם השכם.

LEVATOR SCAPULAE– שריר מרים שכם – אחראי על הרמת עצם השכם ובסיבובה בעת קירוב של הזרוע או בעת פשיטה בחגורת הכתף.

PECTORALIS MAJOR – שריר החזה הגדול -שריר רחב בעל שני חלקים, חלק אחד החלק הבריחי וחלק נוסף  של עצם החזה והצלעות. אחראי על הנעת הזרוע לכיוון קירוב וסיבוב פנימי וכן לכיוון כיפוף ופשיטה

PECTORALIS MINOR – שריר החזה הקטן – שריר דק, ממוקם בחלק הקדמי של כלוב הצלעות, מייצב את עצם  השכם ועוזר בהנעתה של העצם כלפי מטה וקדימה על כלוב בצלעות.

LATISSIMUS DORSI- שריר הגב הרחיב – שריר שטוח גדול, ממוקם בחלק אחורי צידי של הגב, אחראי על הנעת הזרוע בפשיטה, אחראי על קירוב וסיבוב הזרוע פנימה, מרים את הגוף אל הזרועות בעת פעולות כגון כפיפות מתח, טיפוס.

TERES MAJOR – השריר העגול הגדול – שריר מחבר בין עצם השכם לעצם הזרוע. אחראי על סיבוב פנימי של  הזרוע וקירובה לגב. בעת פעולת כיפוף השריר אחראי להנעת הזרוע לכיוון פשיטה.

DELTOIDEUS – שריר הדלתא – שריר חזק, עבה, עוטף את הכתף ונותן לה צורה מעוגלת. אחראי על הנעת  הזרוע לכיוונים רבים

SUPRASPINATUS – שריר הרום הקוצי – אחראי על הנעת כתף

INFRASPINATUS – שריר המך קוצי – אחד מהשרירים מסובבי הכתף, אחראי על הנעת מפרק הזרוע, שומר על יציבות מפרק הזרוע.

TERES MINOR – השריר העגול הקטן – אחד מהשרירים מסובבי הכתף, נמצא בין עצם השכם לעצם הזרוע,  אחראי על סירוב הזרוע החוצה ושומר על יציבות מפרק הזרוע.

SUBSCAPULARIS – השריר התת שכמי – נמצא בין עצם השכם לבית החזה. אחד מהשרירים מסובבי כתף. אחראי על קירוב הזרוע וכן על הנעת הזרוע פנימה, שומר על יציבות מפרק הזרוע.

CORACOBRACHIALIS – שריר החרטום והזרוע – שריר דק, ארוך. אחראי על הנעת הזרוע – כיפוף וקירוב  לגוף.

פציעות שרירי מרפק –

BICEPS – שריר הזרוע הדו ראשי – עובר מעל שלושה מפרקים אחראי על הנעת כתף – כיפוף, ומרפק – כיפוף  וסיבוב מעלה.

BRACHIALIS – שריר הזרוע – אחראי על כיפוף מרפק יחד עם שריר הזרוע הדו ראשי.

BRACHIORADIALIS – שריר הזרוע והחישור – ממוקם בחלק האחורי של האמה, החלק הצידי ביותר. אחראי על  כיפוף המרפק, סיבוב האמה כלפי מעלה ומטה.

TRICEPS – שריר הזרוע התלת ראשי – שריר עיקרי – מרכיב 60% ממסת השריר בזרוע. אחראי על הנעת  המרפק לכיוון פשיטה.

ANCONEUS – שריר המרפק – שריר קטן שאחראי על סיוע בהנעת מרפק לכיוון פשיטה, מייצב את מפרק המרפק.

FLEXOR CARPI – flexor carpi ulnaris -שריר כופף שורש היד הגומדי – אחראי על הנעת כף היד לכיפוף  וקירוב.

FLEXOR CARPI – flexor carpi radialis – שריר כופף היד החישורי – אחראי על הנעת שורש כף היד לכיפוף והרחקה.

DIGITI FLEXOR – שריר כופף הזרת הקטן – אחראי בעת כיווץ לכיפוף הזרת.

EXTENSOR CARPI –extensor carpi ulnaris – שריר פושט שורש היד הגומדי – במהלך כיווץ אחראי ליישור  שורש כף היד והנעתה לקירוב.

EXTENSOR CARPI – extensor carpi radialis brevis – שריר פושט שורש היד החישורי הקצר – בעת כיווץ אחראי להנעת שורש כף היד לכיוון פשיטה ולהטייה לכיוון חישורי. במהלך כיפוף אצבעות פועל לייצוב שורש כףף היד.

EXTENSOR CARPI – extensor carpi radialis longus – שריר פושט שורש היד החישורי הארוך – בעת כיווץ אחראי על תנועת פשיטה של שורש כף היד ולהטייה לכיוון חישורי. במהלך כיפוף אצבעות פועל לייצוב שורש כף היד.

EXTENSOR DIGITI – השריר פושט הזרת – אחראי על יישור הזרת.

בתשלום
סעיף 42 שרירי גפיים עליונים

הקדמה
ביטוח לאומי קובע בסעיף 42 כמה אחוזי נכות תוכל לקבל אם אתה סובל מבעיות בשרירי הגפיים העליונים. הסעיף מחולק לשני חלקים:

(1) – פציעות של שרירים בכתף.
(2) – פציעות של שרירים במרפק

הוראות:
» אם יש לך בעיה בשרירי הכתף והמרפק:
• אם אתה סובל מפציעות של שרירי הכתף, עבור לסעיף (1) ובדוק בארבעת המצבים הנתונים מה מתאים למצבך.
• אם אתה סובל מפציעות של שרירי מרפק, עבור לסעיף (2) ובדוק בארבעת המצבים הנתונים מה מתאים למצבך.

הגשת התביעה:

אם יש לך נזק בשרירי הגפיים העליונים – שרירי כתף ומרפק תוכל לקבל בין 0% נכות ועד 40% נכות, בהתאם לשריר שנפגע ודרגת החומרה.

זה סעיף החוק עם הסברים ופרשנויות:

(1) פציעות שרירי כתף

(א) פציעה בשרירים: טרפז, מרים שכם

i. אם אתה סובל מפציעה בינונית בשריר טרפז, שריר מרים שכם, תוכל לקבל 10% נכות בכל צד שנפגע.

ii. אם אתה סובל מפציעה ניכרת בשריר טרפז, שריר מרים שכם, תוכל לקבל 20% נכות על פציעה בצד הדומיננטי ו- 10% נכות על פציעה בצד שאינו דומיננטי.

iii. אם אתה סובל מפציעה קשה בשריר טרפז, שריר מרים שכם, תוכל לקבל 30% נכות על פציעה בצד הדומיננטי ו- 20% נכות על פציעה בצד שאינו דומיננטי.

(ב) פציעות בשרירים: חזה גדול, חזה קטן, גב רחיב, העגול הגדול

i. אם אתה סובל מפציעה בינונית בשרירי: חזה גדול, חזה קטן, גב רחיב, העגול הגדול, תוכל לקבל 10% נכות בכל צד שנפגע.

ii. אם אתה סובל מפציעה ניכרת בשרירי: חזה גדול, חזה קטן, גב רחיב, העגול הגדול, תוכל לקבל 20% נכות בכל צד שנפגע.

iii. אם אתה סובל מפציעה קשה בשרירי: חזה גדול, חזה קטן, גב רחיב, העגול הגדול, תוכל לקבל 30% נכות בכל צד שנפגע.

(ג) פציעות שרירים: דלתא
i. אם אתה סובל מפציעה בינונית בשריר דלתא, תוכל לקבל 20% נכות על פציעה בצד הדומיננטי ו- 10% נכות בצד שאינו דומיננטי.

ii. אם אתה סובל מפציעה ניכרת בשריר דלתא, תוכל לקבל 30% נכות על פציעה בצד הדומיננטי ו- 20% נכות על פציעה בצד שאינו דומיננטי.

iii. אם אתה סובל מפציעה קשה בשריר דלתא, תוכל לקבל 40% נכות על פציעה בצד הדומיננטי ו- 30% נכות על פציעה בצד שאינו דומיננטי.

(ד) פציעות שרירים: רום קיצי, מך קיצי, עגול קטן, תת שכמי, חרטום וזרוע

i. אם אתה סובל מפציעה בינונית בשרירי: רום קיצי, מך קיצי, עגול קטן, תת שכמי, חרטום וזרוע, תוכל לקבל 10% נכות בכל צד שנפגע.

ii. אם אתה סובל מפציעה ניכרת בשרירי: רום קיצי, מך קיצי, עגול קטן, תת שכמי, חרטום וזרוע, תוכל לקבל 20% נכות על פציעה בצד הדומיננטי ו- 10% נכות על פציעה בצד שאינו דומיננטי.

iii. אם אתה סובל מפציעה קשה בשרירי: רום קיצי, מך קיצי, עגול קטן, תת שכמי, חרטום וזרוע, תוכל לקבל 30% נכות על פציעה בצד הדומיננטי ו- 20% נכות על פציעה בצד שאינו דומיננטי.

(2) פציעות שרירי המרפק
(א) פציעות שרירים: זרוע דו ראשי, זרוע, זרוע וחישור:

i. אם אתה סובל מפציעה בינונית בשרירי: זרוע דו ראשי, זרוע, זרוע וחישור, תוכל לקבל 10% נכות בכל צד שנפגע.

ii. אם אתה סובל מפציעה ניכרת בשרירי: זרוע דו ראשי, זרוע, זרוע וחישור, תוכל לקבל 20% נכות בכל צד שנפגע.

iii. אם אתה סובל מפציעה קשה בשרירי: זרוע דו ראשי, זרוע, זרוע וחישור, תוכל לקבל 30% נכות בכל צד שנפגע.

(ב) פציעות שרירי: זרוע תלת ראשי, מרפק
i. אם אתה סובל מפציעה בינונית בשרירי: זרוע תלת ראשי, מרפק, תוכל לקבל 10% נכות בכל צד שנפגע.

ii. אם אתה סובל מפציעה ניכרת בשרירי: זרוע תלת ראשי, מרפק, תוכל לקבל 20% נכות בכל צד שנפגע.

iii. אם אתה סובל מפציעה קשה בשרירי: זרוע תלת ראשי, מרפק, תוכל לקבל 30% נכות בכל צד שנפגע.

(ג) פציעות שרירי: כופף שורש היד הגומדי, כופף היד החישורי, כופף הזרת הקטן:
i. אם אתה סובל מפציעה בינונית בשריר כופף שורש היד הגומדי, כופף היד החישורי, כופף הזרת הקטן, תוכל לקבל 10% נכות בכל צד שנפגע.

ii. אם אתה סובל מפציעה ניכרת בשריר כופף שורש היד הגומדי, כופף היד החישורי, כופף הזרת הקטן, תוכל לקבל 20% נכות על פציעה בצד הדומיננטי ו- 10% נכות על פציעה בצד שאינו דומיננטי.

iii. אם אתה סובל מפציעה קשה בשריר כופף שורש היד הגומדי, כופף היד החישורי, כופף הזרת הקטן, תוכל לקבל 30% נכות על פציעה בצד הדומיננטי ו- 20% נכות על פציעה בצד שאינו דומיננטי.

(ד) פציעות שרירי: פושט שורש היד הגומדי, פושט שורש היד החישורי, פושט שורש היד החישורי הארוך, פושט הזרת:
i. אם אתה סובל מפציעה בינונית בשריר פושט שורש היד הגומדי, פושט שורש היד החישורי, פושט שורש היד החישורי הארוך, פושט הזרת, תוכל לקבל 10% נכות בפציעה בצד הדומיננטי ו-0% נכות בצד שאינו דומיננטי.

ii. אם אתה סובל מפציעה ניכרת בשריר פושט שורש היד הגומדי, פושט שורש היד החישורי, פושט שורש היד החישורי הארוך, פושט הזרת, תוכל לקבל 10% נכות בכל צד.

iii. אם אתה סובל מפציעה קשה בשריר פושט שורש היד הגומדי, פושט שורש היד החישורי, פושט שורש היד החישורי הארוך, פושט הזרת, תוכל לקבל 20% נכות על פציעה בצד הדומיננטי ו- 10% נכות על פציעה בצד שאינו דומיננטי.

מסמכים שחשוב לצרף:
• תיעוד על תאונה / פציעה בעקבותיה יש נזק בשריר.
• תיעוד תלונות לרופא על כאבים, הגבלות תנועה.
• תוצאות בדיקות, צילומים.
• ממצאים רפואיים.
• אבחון רופא על פציעה בשריר ודרגת החומרה.
• דוח טיפולים / שימוש בתרופות / שימוש בעזרים.
• תיעוד רופא / מטפל על הפגיעה, דרגת חומרתה, ומצבך בסמוך להגשת התביעה.

כדאי לדעת:
• ספר הליקויים של ביטוח לאומי קובע אחוזי נכות גבוהים יותר בחלק מהמקרים על פציעות בצד ימין מתוך הנחה כי מדובר על הצד הדומיננטי. אם צדך הדומיננטי הוא שמאל, דאג כי יהיה לך ביטוי במסמכים רפואיים וכן וודא במועד הוועדה ובמהלך הבדיקה כי הרופא מודע לעניין זה.
• אם בעקבות הפגיעה / פציעה יש לך בעיות רפואיות נוספות בדוק באתר פיצויים האם תוכל לקבל אחוזי נכות נוספים בגין כך.
• לצורך קבלת אחוזי נכות נוספים עליך לצרף תיעוד רפואי מתאים שמראה את הבעיה הרפואית, דרגת חומרתה, האם מדובר בבעיה קבועה או חולפת.
• אם יש לך חרדות / פחדים עקב האירוע, בדוק באתר האם מצבך מתאים לאחוזי נכות.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות לקצבת נכות עקב לופוס מול ביטוח לאומי
אישור זכאות 100% נכות עבור תובע החולה בשחפת וסוכרת
אישור זכאות קצבת נכות עקב תאונה בדרך חזור מהעבודה
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה בשמיעה מרעש בעבודה
אישור זכאות לקבלת 75% נכות וקצבה למשך שנתיים
אישור זכאות עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!