לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

סעיף 73 – לסתות

 

סעיף 73 בספר הנכויות של המוסד לביטוח לאומי מציג את אחוזי הנכות הצפויים לכל אחת מהבעיות הקשורות ללסתות, חלל הפה ולשון. כדי לעזור לך לזהות באופן מדויק את הבעיה הרפואית שלך, ובכך להעריך את גובה אחוזי הנכות שניתן לקבל – צירפנו למושגים המקצועיים הסברים קצרים, פשוטים וברורים.

 

זה סעיף החוק:

73. לסתות

(1) לסת עליונה
א. שבר הלסת העליונה עם העתקה (Displacement)
I. בצורה קלה, המנשך תקין – 0%
II. בצורה בינונית עם הפרעה קלה במנשך – 10%*
III. בצורה קשה עם הפרעות ניכרות במנשך – 20%

ב. אי–התאחות (Non union) של הלסת העליונה
I. בצורה קלה עם הפרעות קלות במנשך – 10%*
II. בצורה בינונית – 20%
III. בצורה קשה עם הפרעות קשות במנשך – 30%
ג. אבדן המכתשית (Processus alveolaris ossis maxillae superioris)
I. לאורך מחצית הלסת העליונה – 10%
II. לאורך כל הלסת – 20%

ד. אבדן לסת עליונה
I. אבדן חלקי 30%
II. אבדן חצי לסת 50%
III. אבדן לסת שלמה 100%
(2) לסת תחתונה
א. פריקה זמנית
I. בצורה קלה, המופיעה לעתים רחוקות ללא הפרעה בלעיסה – 0%
II. בצורה בינונית, המופיעה לעתים תכופות עם הפרעות קלות בלעיסה – 10%
III. בצורה קשה, המופיעה עם כל פתיחת הפה והפרעות קשות בלעיסה – 20%

ב. הגבלות התנועות בפרק הטמפורו–מנדיבולרי (Temporo mandibularis)
I. בצורה קלה: פתיחת הפה אפשרית רק בין 3.5 ועד 2.5 ס"מ – 10%
II. בצורה בינונית: פתיחת הפה אפשרית פחות מ–2.5  ועד 1.5 ס"מ – 20%
III. בצורה קשה: פתיחת הפה אפשרית פחות מ–1.5 ס"מ – 40%
ג. איבוד כל הלסת התחתונה, כולל הפרקים, ללא תקנה – 100%

 

סעיף 73- לסתות
סעיף 73- לסתות

 

ד. איבוד חצי הלסת
I. איבוד חצי הלסת התחתונה, כולל פרק אחד ללא תקנה – 50%
II. איבוד חצי הלסת התחתונה, הפרקים נשארו – 40%

ה. איבוד ענף עולה או חלק ממנו יחד עם החלק הקונדילרי של המפרק הטמפורו–מנדיבולרי
I. מצד אחד – 30%
II. משני הצדדים – 50%

ו. איבוד ענף עולה או חלק ממנו, הקונדיל קיים
I. מצד אחד – 10%
II. משני הצדדים – 20%

ז. איבוד המכתשית בלא הפסקת הרציפות
I. מצד אחד – 10%
II. משני הצדדים – 20%

ח. איבוד ה–condyle
I. מצד אחד – 20%
II. משני הצדדים – 30%

(3) תת פעילות (היפופונקציה) של בלוטת הרוק בעקבות גידולים בבלוטות הרוק והטיפול בהן, או דלקות חוזרות בבלוטות אלה (על פי תוצאות מעבדה סיאלומטריה))
I. קלה – הפרשת רוק קלה מ- 0.2 מ"ל לדקה 10%
II. בינונית – הפרשת רוק קטנה מ- 0.15 מ"ל לדקה וגדולה מ- 0.1 מ"ל לדקה 30%
III קשה – הפרשת רקוק קטנה מ- 0.1 מ"ל לדקה 50%.

(4) חלל הפה
(א) מחלות שלפוחיות וכיביות כרוניות או חוזרות של חלל הפה (3 מקרים בשנה האחרונה לפחות)
I. קלה – 0%.
II. בינונית – 20%
III קשה – 50%.
לעניין פרט משנה זה, "מקרה" – התקף הנמשך יותר מ- 14 ימים

(ב) כאבים תכופים, כרוניים, שמקורם בשרירי הפנים, חלל הפה או הלסתות (כולל המפרקים)
I. בצורה בינונית – 0%.
II. בצורה קשה עם ממצאים אובייקטיביים שלא מגיבים לטיפול – 10%.

(ג) אבדן או חוסר מולד של רקמה רכה באזור חלל הפה, הפנים והלסתות – דרגת הנכות תקבע לפי פרט משנה 75 (2).

(5) לשון

א. איבוד פחות מחצית הלשון
I. ללא השפעה בולטת על הדיבור והבליעה 10%
II. עם השפעה בולטת על הדיבור והבליעה 20%

(ב) איבוד מחצית הלשון או יותר מכך
I. בלא איבוד מוחלט של הדיבור והבליעה 40%
II. עם איבוד מוחלט של הדיבור והפרעה ניכרת בבליעה 60%

מילון מושגים:

לסת עליונה – אחת מהעצמות בגולגולת, בעלת סינוסים. ללסת העליונה חיבורים לאזורים רבים. בחלקה העליון מהווה חלק מארובות העיניים ובחלקה התחתון שורשי שיניים עליונים. בצדיה קשורה לזיז הלחי משטח תחתון הואא החך ומקדימה חלל האף. שבר בלסת עליונה – שבר פחות שכיח משבר בלסת תחתונה, עלול להתרחש עקב מכה חזקה בפנים,

מנשך – אזור המפגש בין שיניים עליונות לתחתונות מכתשית – בעת עקירת שן נוצר שקע ריק במקום העקירה. אותו מקום מתמלא דם (הופך להיות קריש דם) ובעת  פירוקו נוצרת תשתית רקמה של העצם והחניכיים שתפקידה למלא את החלל שנוצר בעקבות עקירת השן. לסת תחתונה – עצם חזקה וגדולה בעצמות הפנים. מהווה את בסיס החיבור של השיניים התחתונות.

בתשלום
הקדמה

ביטוח לאומי קובע כמה אחוזי נכות תוכל לקבל אם אתה סובל מבעיה בלסת, חלל הפה והלשון.

סעיף 73 קובע אחוזי נכות בקטגוריות הבאות:
• בעיות בלסת עליונה.
• בעיות בלסת תחתונה.
• בעיות בבלוטת הרוק.
• בעיות בחלל הפה.
.בעיות בלשון.

הוראות:
» אם יש לך בלסת :
» אם הבעיה היא בלסת עליונה, גש לסעיף (1).
» אם הבעיה ששאתה סובל ממנה היא בלסת תחתונה, גש לסעיף (2).
» אם הבעיה שלך היא בבלוטת הרוק, גש לסעיף (3).
» אם הבעיה היא בחלל הפה, גש לסעיף (4).
» אם הבעיה היא בלשון, גש לסעיף (5)

על השינויים:
סעיף 73 מונה מספר שינויים:
שינוי כותרות – סעיפים 2 (ו), (ז)
אין משמעות מבחינת התובע

שינוי קריטריונים לאחוזי נכות – סעיף (2) (ב) משמעות
סעיפים חדשים:
(1) (ד) סעיף קובע אחוזי נכות לאבדן של לסת עליונה.
משמעות – קביעת אחוזי נכות לבעיות שלא נזכרו בספר בעבר ולא קיבלו עליהם אחוזי נכות מלאים / מתאימים.
סעיף (2) (ב) 4. הפך להיות סעיף (ג) –
אין משמעות לשינוי מבחינת התובע

סעיף (3), (4) –
סעיף קובע אחוזי נכות לבעיות שלא נזכרו בספר בעבר ולא קיבלו עליהם אחוזי נכות מלאים / מתאימים.

סעיף (5) סעיף שהמיקום שלו שונה ללא שינוי בהגדרות או אחוזים – הועבר מסעיף 12 שעסק במערכת העיכול לתוך סעיף 73.
אין משמעות לשינוי מבחינת התובע

הגשת התביעה:

אם אתה סובל מבעיות בלסת עליונה, תחתונה, בלוטות הרוק, חלל הפה והלשון תוכל לקבל בין 0% נכות ועד 100% נכות. המוסד לביטוח לאומי שם דגש על בעיות במנשך הפה ועל יכולת התפקוד לאחר הפגיעה במערכות הלסת.

זה סעיף החוק עם הסברים ופרשנויות:

(1) שבר בלסת עליונה:

(א) אם יש לך שבר בלסת עליונה עם העתקה:

i. אם מדובר על שבר קל בלסת עליונה ואינך סובל הפרעות במפגש שיניים (טוחנות, ניבים, מלתעות, חותכות) תוכל לקבל 0% נכות.
ii. אם השבר הוא בצורה בינונית, יש לך תופעות כגון איסימטריה, ראייה כפולה ומפגש חלק קטן מהשיניים עליונות ותחתונות לא תקין תוכל לקבל 10% נכות. אחוזי נכות בסעיף זה מנופים (לא נספרים) בתביעות לנכות כללית.

iii. אם יש לך שבר קשה/מסובך/ארוך ואתה סובל אי התאמה בין רוב השיניים העליונות והתחתונות תוכל לקבל 20% נכות.

כדאי לדעת:
• שבר בלסת גורם לכאבים עזים ולשינוי התאמת השיניים.
• שבר בלסת עליונה עלול להשפיע על כל האברים הקשורים ומחוברים ללסת העליונה. כך למשל עלול לגרום לראייה כפולה, קהות חושים בעור מתחת לעין, אסימטריה בעצם הלחיף, במקרים חמורים עלול לגרום זעזוע מוח ואף לדימום תוך גולגולתי.
• מכה חזקה בפנים עלולה לגרום לשבר בלסת ואף לפגוע בעמוד השדרה הצווארי.
• מנשך תקין נחשב במפגש תקין בין השיניים העליונות לתחתונות – חותכות, טוחנות, מלתעות, ניבים.

מסמכים שחשוב לצרף:
• צילום רנטגן המעיד על השבר ודרגת חומרתו.
• במידה ואתה סובל מהפרעות נלוות צרף תיעוד רפואי על כך כולל תוצאות בדיקות, צילומים, תיעוד תלונות.
• דוח שימוש בתרופות, במידה ואתה נוטל תרופות.

טיפ:
• ההבדל באחוזי הנכות נובע למעשה ממצב הפה שלאחר הפגיעה והשבר. ככל שהשבר יהיה חמור יותר וככל שתהיה חוסר התאמה בין השיניים כך ייטו רופאי הוועדות לתת אחוזי נכות בהתאם למצבכם.

(ב) אי התאחות של לסת עליונה

i. אם חוסר ההתאחות היא בצורה קלה ואתה סובל מהפרעות קלות במנשך – אין מפגש תקין בין מספר מועט של שינים תוכל לקבל 10% נכות. שים לב! אחוזי הנכות לסעיף זה מנופים (לא נספרים) בתביעות לנכות כללית.

ii. אם אי ההתאחות היא בצורה בינונית תוכל לקבל 20% נכות.

iii. אם השבר בלסת לא התאחה בצורה מלאה, אתה סובל הפרעות קשות נלוות לפגיעות באזורים סמוכים כגון בעיה באף, בעיות בעיניים, בעיות בחיבורים ובמפרקים כולל אי הפרעות קשות – אי התאמה קשה במנשך (שיניים תחתונות מול שיניים עליונות) תוכל לקבל 30% נכות.

כדאי לדעת:
• ההבדלים באחוזי הנכות יקבעו לפי הנזק הנראה בצילומים שתצרפו.
• שבר שלא התאחה תוך זמן סביר ובצורה מיטבית עלול לגרום להפרעות תפקודיות, כאבים ולעיתים רבות מחייב ניתוח נוסף

מסמכים שחשוב לצרף:
• צילום רנטגן המעיד על השבר בלסת.
• תיעוד רפואי המעידים על אי התאחות, בעיות במנשך ודרגת החומרה.
• אם נוצרו סיבוכים באיברים סמוכים / משיקים צרף מסמכים המעידים על חומרת הפגיעה.

טיפ:
אם השבר חמור וגרם לפגיעה באיברים סמוכים בדוק באתר פיצויים האם תוכל לקבל אחוזי נכות נוספים על האיברים שנפגעו.

(ג) אבדן מכתשית

i. אם אתה סובל אבדן מכתשית לאורך מחצית הלסת העליונה תוכל לקבל 10% נכות.

ii. אם אבדן המכשתית הוא לאורך כל הלסת תוכל לקבל 20% נכות.

כדאי לדעת:
• אבדן מכתשית עלול לגרום לחשיפת עצם החניכיים, חשיפה גדולה לזיהומים, כאבים עזים.

מסמכים שחשוב לצרף:
• צילומי רנטגן המעידים על עקירת שינים אבדן מכשתית.
• תיעוד רפואי מאבחן כי אתה סובל מאבדן מכתשית.

ד. אבדן לסת עליונה
I. אם אתה סובל אבדן חלקי, תוכל לקבל 30% נכות.
II. אם אתה סובל אבדן של חצי לסת, תוכל לקבל 50% נכות.
III. אם אתה סובל אבדן לסת שלמה תוכל לקבל 100% נכות.

מסמכים שחשוב לצרף:
• תיעוד על אבדן הלסת – צילומים

(2) לסת תחתונה
א. פריקה זמנית
I. בצורה קלה, המופיעה לעתים רחוקות ללא הפרעה בלעיסה – 0%
II. בצורה בינונית, המופיעה לעתים תכופות עם הפרעות קלות בלעיסה – 10%
III. בצורה קשה, המופיעה עם כל פתיחת הפה והפרעות קשות בלעיסה – 20%

(2) לסת תחתונה

(א) פריקה (נקע) חוזרת

i. אם אתה סובל מפריקה קלה זמנית של לסת תחתונה, מופיעה לעיתים רחוקות ללא הפרעות לעיסה, תוכל לקבל 0% נכות.

ii. אם אתה סובל מפריקה זמנית בינונית של לסת תחתונה – מופיעה לעיתים קרובות עם הפרעות קלות בלעיסה, תוכל לקבל 10% נכות.

iii. אם אתה סובל מפריקה קשה של לסת תחתונה – מופיעה כל פעם שאתה פותח את הפה, אתה סובל מהפרעות קשות בלעיסה, תוכל לקבל 20% נכות.

מסמכים שחשוב לצרף:
• תיעוד רופא מטפל על בעיה של פריקת לסת תחתונה חוזרת ונשנית.
• תיעוד תלונות על הפרעות לעיסה.
• תיעוד רפואי של דרגת חומרת הפריקה כולל תדירות הופעת הבעיה.
• תוצאות בדיקות שנשלחת לבצע.

(ב) אם אתה סובל מהגבלות תנועה בפרק הטמפורומנדיבולרי – מפרק לסתי רקתי (כאב פנים כרוני במפרקי הלסת ובשרירי הלעיסה)

i. אם אתה סובל הגבלות תנועה קלות – אתה יכול לפתוח את הפה בין 3.5 ועד 2.5 סנטימטר, תוכל לקבל 10% נכות.

ii. אם אתה סובל הגבלות תנועה בצורה בינונית – אתה יכול לפתוח את הפה בין 2.4 ועד 1.5 סנטימטר, תוכל לקבל 20% נכות.

iii. אם אתה סובל הגבלות תנועה קשות – אתה יכול לפתוח את הפה פחות מ- 1.5 סנטימטר, תוכל לקבל 40% נכות.

ג. אם אתה סובל מאיבוד כל הלסת התחתונה כולל הפרקים ואין אפשרות לתקן את המצב, תוכל לקבל 100% נכות.

מסמכים שחשוב לצרף:
• תיעוד רפואי על הבעיה כולל תוצאות בדיקות, צילומים, דרגת החומרה.
• תיעוד ממתי החלה הבעיה והאם קיים שיפור לאורך זמן.

(ד) איבוד חצי לסת.

i. אם אתה סובל מאבדן של חצי לסת תחתונה עם פרק אחד, ואין אפשרות לתקן את המצב, תוכל לקבל 50% נכות.

ii. אם אתה סובל מאיבוד חצי לסת תחתונה אולם הפרקים נשארו, תוכל לקבל 40% נכות.

מסמכים שחשוב לצרף:
• תוצאות בדיקות (צילומים המעידים על אבדן לסת תחתונה כולל תיעוד האם כולל פרקים.
• תיעוד רופא מטפל כי לא ניתן לתקן את הבעיה.

(ה) איבוד ענף עולה או חלק ממנו יחד עם מפרק לסתי רקתי

i. אם אתה סובל איבוד ענף או חלק ממנו בצד אחד תוכל לקבל 30% נכות.

ii. אם אתה סובל איבוד ענף או חלק ממנו משני צדדים תוכל לקבל 50% נכות.

מסמכים שחשוב לצרף:
• צילומים המעידים על אבדן ענף או חלק ממנו יחד עם מפרק לסתי רקתי.
• תיעוד רופא מטפל על הבעיה.

(ו) איבוד ענף עולה או חלק ממנו, הקונדיל קיים

i. אם אתה סובל איבוד ענף עולה או חלק ממנו בצד אחד תוכל לקבל 10% נכות.

ii. אם אתה סובל איבוד ענף עולה או חלק ממנו משני צדדים תוכל לקבל 20% נכות.

מסמכים שחשוב לצרף:
• צילומים המעידים על אבדן ענף או חלק ממנו כאשר הקונדיל קיים.
• תיעוד רופא מטפל על הבעיה.

(ז) איבוד המכתשית ללא הפסקת הרציפות

i. אם אתה סובל איבוד מכתשית בצד אחד תוכל לקבל 10% נכות.

ii. אם אתה סובל איבוד המכתשית משני צדדים תוכל לקבל 20% נכות.

מסמכים שחשוב לצרף:
• צילומים המעידים על אבדן רקמת העצם.
• תיעוד רופא מטפל על הבעיה.

(ח) איבוד ה condyle

i. אם אתה סובל אבדן מצד אחד תוכל לקבל 20% נכות.

ii. אם אתה סובל מאבדן בשני הצדדים תוכל לקבל 30% נכות.

מסמכים שחשוב לצרף:
• צילומים המעידים על אבדן ומאיזה צד.
• תיעוד רופא מטפל על הבעיה.

(3) תת פעילות (היפופונקציה) של בלוטת הרוק בעקבות גידולים בבלוטות הרוק והטיפול בהן, או דלקות חוזרות בבלוטות אלה (על פי תוצאות מעבדה סיאלומטריה))

I. אם אתה סובל תת פעילות קלה – הפרשת רוק קלה מ- 0.2 מ"ל לדקה, תוכל לקבל 10%
II. אם אתה סובל תת פעילות בינונית – הפרשת רוק קטנה מ- 0.15 מ"ל לדקה וגדולה מ- 0.1 מ"ל לדקה, תוכל לקבל 30% נכות.
III אם אתה סובל תת פעילות קשה – הפרשת רקוק קטנה מ- 0.1 מ"ל לדקה, תוכל לקבל 50%.

מסמכים שחשוב לצרף:
תוצאות בדיקות מעבדה סיאלומטריה – בלי תוצאות בדיקות אלו לא תקבל אחוזי נכות!.
תיעוד רופא מטפל על הבעיה וחומרתה

(4) חלל הפה
(א) מחלות שלפוחיות וכיביות כרוניות או חוזרות של חלל הפה (3 מקרים בשנה האחרונה לפחות)
I. אם הבעיה היא קלה, תוכל לקבל 0% נכות.
II. אם הבעיה היא בינונית, תוכל לקבל 20% נכות.
III אם הבעיה היא קשה, תוכל לקבל 50%.
לעניין פרט משנה זה, "מקרה" – התקף הנמשך יותר מ- 14 ימים

(ב) כאבים תכופים, כרוניים, שמקורם בשרירי הפנים, חלל הפה או הלסתות (כולל המפרקים)
I. אם הבעיה מופיעה בצורה בינונית – 0%.
II. אם הבעיה מופיעה בצורה קשה עם ממצאים אובייקטיביים שלא מגיבים לטיפול – 10%.

מסמכים שחשוב לצרף:
אבחון רפואי כולל תוצאות בדיקות.
תיעוד על הבעיה, דרגת חומרתה, משך ההתקפים, תרופות, טיפולים

(ג) אבדן או חוסר מולד של רקמה רכה באזור חלל הפה, הפנים והלסתות – דרגת הנכות תקבע לפי פרט משנה 75 (2).

הסבר: חסר של רקמה בגוף מחושב כצלקת לעניין קביעת אחוזי נכות.
עליכם לצרף תיעוד תלונות מתועדות לרופא על הפרעות (כאבים ופגיעה באיכות החיים) כתוצאה מחסר זה.

(5) לשון

א. איבוד פחות מחצית הלשון
I. ללא השפעה בולטת על הדיבור והבליעה 10%
II. עם השפעה בולטת על הדיבור והבליעה 20%

(ב) איבוד מחצית הלשון או יותר מכך
I. בלא איבוד מוחלט של הדיבור והבליעה 40%
II. עם איבוד מוחלט של הדיבור והפרעה ניכרת בבליעה 60%

מסמכים שחשוב לצרף:
תיעוד על אבדן של לשון
תיעוד רופא מטפל על הפרעות בדיבור, בבליעה כתוצאה מאבדן לשון

לפרטים נוספים אפשר לעיין באתר ביטוח לאומי ולצפות בשינויים בספר הליקויים!

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות ל100% נכות וקצבה עקב פגיעה מערכתית
אישור זכאות 100% נכות עבור תובע החולה בשחפת וסוכרת
דוח ועדה הרפואית – נמצא זכאי לפיצויים עקב תקיפה
אישור זכאות ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
אישור זכאות קצבת נכות עקב תאונה בדרך חזור מהעבודה
אישור זכאות לקצבת נכות עקב לופוס מול ביטוח לאומי
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!