לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

קצבת נכות מתאונת עבודה

קצבת נכות מתאונת עבודה נועדה על מנת להתקיים בתקופה שבה לא ניתן לעבוד ולהתפרנס בעקבות הפציעה. ועם זאת, מדובר בזכות שאיננה מזכה כל עובד שנפגע וגם סכומי הקצבה נתונים לשינויים רבים. נפגעתם בתאונת עבודה וכעת אתם מעוניינים לדעת לגבי זכויותיכם? במאמר הזה תמצאו את כל המידע הרלוונטי.

 

זכויות הנובעות מתאונת עבודה

גם במדינה גדושה טכנולוגיה, נהלים ובירוקרטיה כמו ישראל, בכל זאת מתרחשות תאונות עבודה רבות שמטלטלות את עולמם של העובדים ומשפחותיהם מקצה לקצה.

חלק מהתאונות מתרחשות בעקבות החלקה או נפילה שנגרמו בעקבות מכשול או חוסר זהירות (בין אם באחריותם ובין אם באחריות המעסיק), אחרות נגרמות עקב תאונות דרכים במקום העבודה, בדרך אליו או בדרך ממנו הביתה ואילו סוג שונה של תאונות מהווה מחלות מקצוע ופגיעות מיקרוטראומה שיצרו פגיעה ממושכת.

הבדל המרכזי ביותר בין התאונות הוא היקפן וחומרתן. עובד שכף ידו נפגעה וכעת שתיים מאצבעותיו חדלו מלתפקד, יקבל בהכרח קצבת נכות מתאונת עבודה בשיעור גבוה יותר, מאשר עובד ששבר את רגלו. הנתון הדומה ביותר בין התאונות השונות הוא המסלול ששתיהן יעברו עד לקבלת קצבת הנכות ובכך נמקד את מאמר זה.

 

דרכי הפעולה בעת תאונת עבודה

עובד שנפגע בתאונת עבודה אמור לפעול מבחינה מעשית כשם שפועלים לאחר תאונת דרכים: איסוף ממצאים מהזירה, רישום פרטי עדים, צילום תמונות של המפגע, של הפצעים שנגרמו לו, של האזור בו התרחשה התאונה ומתעדים כל פרט נוסף שיכול לסייע.

לאחר מכן, ניגשים לקבלת טיפול רפואי. כאן חשוב לציין שהגעתם בעקבות תאונת עבודה ולפרט את נסיבותיה באופן שיירשם ברשומות הרפואיות. לאחר הבדיקה, תינתן תעודה רפואית ראשונית לנפגע עבודה ואיתה ניתן יהיה להתחיל לפעול לקבלת הזכויות. במקביל ככל האפשר, יש לעדכן בתאונה את המעסיק ולדרוש ממנו למלא עבורכם דיווח על תאונת עבודה למוסד לביטוח הלאומי.

 

קבלת דמי פגיעה והכרה בתובע כנפגע מעבודה

התשלום הראשון שנפגעי עבודה זוכים לו הוא תשלום דמי פגיעה. תשלום זה נועד לכסות בעבור שלושת החודשים שאחרי התאונה (למשך 91 ימים) וניתן לקבל אותו בהגשת תביעה לדמי פגיעה, יחד עם הניירת הרפואית המתאימה ויתר המסמכים הנדרשים על פי תנאי הביטוח הלאומי (כמו חתימה על ויתור סודיות רפואית למשל).

דמי הפגיעה מחושבים על בסיס 75% משכרו של העובד, בחישוב ממוצע של שלושת החודשים האחרונים שקדמו לתאונה.

 

קבלת קצבת נכות מתאונת עבודה

קצבת נכות מתאונת עבודה מתקבלת למעשה כמעין המשך לתשלום דמי הפגיעה, כלומר מגיעה לנפגעים שכבר הוכרו כנפגעי עבודה קודם לכן (דהיינו, קיבלו את תשלום דמי הפגיעה שמגיע להם) ועדיין נמצאים במצב רפואי או בריאותי המונע מהם להמשיך להתפרנס כראוי.

המוסד לביטוח הלאומי ויתר הגופים הממשלתיים מכירים בנכים שהינם נפגעי עבודה כמי שאינם מסוגלים להמשיך ולהתפרנס כפי שהורגלו לכך קודם לכן. הדרך להכרה עוברת דרך וועדה רפואית של המוסד לביטוח הלאומי ובה ייקבעו אחוזי הנכות ההולמים את נזקי הגוף שנגרמו לעובד ומכוחם הוא צפוי לקבל קצבת נכות חודשית מסוימת.

 

מהו גובה קצבת נכות מתאונת עבודה?

הוועדה הרפואית שאליה אמור העובד להגיע, היא זו שדנה בפגיעות שנגרמו לעובד בתאונת העבודה וקובעת את אחוזי הנכות המתאימים לה. הקביעה היא תוצאה ישירה של התאמה בין הפגיעה וחומרתה לבין אחוזי הנכות הניתנים עבורה, כפי שמופיע בספר הליקויים של הביטוח הלאומי.

מדובר למעשה בתקנה הקובעת מהם האחוזים שניתנים בעבור כל פגימות, או כמה אחוזים תקבל פגימות קלה, בינונית או קשה. לדוגמה: 5% בעבור פגימות קלה, 10% בפגימות בינונית ו-15% בחומרה קשה. הוועדה תקבע מהי הנכות הכוללת במקרה של כמה פגיעות מזכות, כמו למשל במקרה של נפילה מגובה, בה נגרמה לעובד גם פריצת דיסק וגם פגיעה אסתטית בפניו.

מבחינת הזכויות שמגיעות בעבור אחוזי הנכות, חשוב להבהיר שלא כל אדם שיקבל אחוזי נכות כלשהם יהיה זכאי לקצבת נכות. למעשה, בעלי נכות שעומדת על 9%-19% יהיו זכאים למענק חד פעמי מהביטוח הלאומי בלבד, כאשר בעלי נכות של 8% ומטה אינם זכאים לדבר.

עובדים שנכותם נקבעה על 20% נכות ומעלה הם אלו שזכאים לקבל קצבת נכות מתאונת עבודה באופן חודשי. גובה הסכום מתבסס על גובה דמי הפגיעה ליום, כאשר נכים בשיעור 100% זכאים לקצבה בגובה דמי הפגיעה כפול 30, עד לתקרה של 33,431 שקלים.

דמי המענק המשולמים למי שנכותם מזכה בסכום חד פעמי עומדים על סכום דמי הפגיעה כפול 43 קצבאות.

 

ומה עוד חשוב לדעת?

  • נכים שחלה הידרדרות במצבם הרפואי או שהכנסתם הופחתה משמעותית בעקבות הפגיעה, יוכלו להגיש בקשה לקביעת דרגת נכות מחדש.
  • נפגעים שהוגדרו במעמד "נכה נזקק" זכאים לדרגת נכות של 100% באופן זמני למשך 4 חודשים, על כל הטבותיה.
  • נפגעים שמקבלים קצבת נכות מתאונת עבודה והכנסתם והכנסת בני זוגם נמוכה, יכולים לתבוע השלמת הכנסה.
  • המוסד לביטוח הלאומי רשאי, גם לאחר החלטה מתאימה, להפחית, לשלול או להשהות מענקים וקצבאות כל עוד מבוטחים הפרו הוראות רפואיות שהיו אמורות להטיב עמם או הוראות שנוגעות לשיקום המקצועי שלהם.
  • תשלום קצבאות הנכות מעבודה מתקבלות בכל 28 לחודש ישירות לחשבון הבנק. על כל שינוי בפרטי החשבון, בכתובת המבוטח, נסיעתו לחו"ל לתקופה של חצי שנה ומעלה או קבלת קצבה ממקור אחר יש לדווח בתוך 30 ימים משינוי.

 

המלצות לעמידה בפני הוועדה הרפואית

תובע שהגיש בקשה לקבלת קצבת נכות מתאונת עבודה יצטרך כאמור לעמוד בפני וועדה רפואית. וועדה זו מורכבת בדרך כלל מרופא או שניים המתמחים בסוג הפגיעה של אותו תובע וממזכיר וועדה שמתעד את הדיון בפרוטוקול מסודר. הוועדה יכולה לדרוש שהתובע ייבדק על ידיה, על ידי רופא חיצוני או שיבצע בדיקות נוספות לצורך קבלת ההחלטה.

הוועדה עצמה מתרחשת באופן הבא: תחילה הרופאים מעיינים בניירת הרפואית של התובע ורק לאחר מכן מורים למזכיר להכניס פנימה את התובע עצמו. כעת על התובע להזדהות בתעודה מזהה, המזכיר יציג את עצמו ואת הרופאים הנוכחים על תחום מומחיותם וידרוש מהתובע לפרט לגבי כל המגבלות הרפואיות שהוא סובל מהן כתוצאה מהתאונה.

כמובן שישנם מקרים בהם חל קושי להציג או לפרט על מגבלות רפואיות ולשם כך רשאי התובע להגיע עם מלווה שיציג את טענותיו בשמו. מלווה זה יכול להיות כמובן עורך הדין, שינחה את התובע לוועדה, יכין אותו למתן תשובות מתאימות לשאלות הרופאים וייצג אותו באופן מקצועי, על מנת למקסם את אחוזי הנכות ולמצות בסופו של דבר את מלוא הזכויות שיוכל הנפגע לקבל.

 

הגשת ערר על קביעת הוועדה הרפואית

על כל החלטה שניתנה בוועדה הרפואית ניתן לערער לוועדה הרפואית לעררים ובעזרת עורך הדין. יש להגיש את הערר תוך 30 ימים מקבלת ההודעה על החלטת הוועדה ולנמק בו את הסיבות לבקשה. גם המוסד לביטוח הלאומי עצמו רשאי לערער על קביעותיה של הוועדה הרפואית תחת אותה מסגרת זמן.

 

עורך דין לתאונות עבודה

כפי שאתם מבינים, הליך קבלת קצבת הנכות מתאונת עבודה עובר דרך שלבים ואתגרים רבים, החל מרגע התאונה עצמה, דרך קבלת הזכויות בביטוח הלאומי ועד לקבלת פיצויים נוספים בגין אובדן אי כושר עבודה או תביעת רשלנות נגד המעסיק.

עורך הדין הוא הגורם המקצועי שנמצא לצד העובד לאורך כל הדרך ובונה עבורו את "המסלול" האופטימלי עד לקבלת מלוא זכויותיו. באתר פיצויים נשמח לעמוד לרשותכם בנושא, על ידי מתן אינפורמציה נוספת והתייעצות בפגישה בלתי מחייבת.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

ערר עבור תובעת לקבלת קצבת נכות הסובלת מפיברומיאלגיה
דוח ועדה הרפואית – נמצא זכאי לפיצויים עקב תקיפה
אישור זכאות לקצבת נכות שנתית של 75,000 ש"ח
תובע נמצא זכאי ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה לשנה
ערר לביטוח לאומי עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
אישור זכאות 97% נכות עבור תובע החולה באמנזיה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!