לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

20 אחוז נכות זמנית תאונת עבודה

בישראל מתרחשות תאונות עבודה רבות והן מותירות עובדים רבים במשק עם אחוזי נכות. דרגת נכות עשויה להקנות לנפגע העבודה זכויות על פי חוק, לרבות קצבת נכות מעבודה. הקצבה נקבעת על פי דרגת הנכות שנקבעה לעובד על ידי הוועדה הרפואית במוסד לביטוח לאומי. במאמר זה נסביר מהי נכות זמנית לעומת נכות צמיתה ונדון בנושא של 20 אחוז נכות זמנית תאונת עבודה בהרחבה.

 

הגשת בקשה לקצבת נכות

מבחינה פרוצדוראלית, לשם קבלת ההכרה כנכה עבודה בין אם באופן זמני או קבוע, על העובד להגיש בפני המוסד לביטוח לאומי את מסמכי התביעה תוך שנה ממועד תאונת העבודה. מומלץ שלא להתעכב יתר על המידה ולהגישם סמוך לתום 90 ימי התשלום עבור דמי הפגיעה. לאחר הגשת התביעה, העובד יזומן לוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי.

 

ייצוג משפטי

לכל אדם המבקש לקבל קצבת נכות מביטוח לאומי הזכות לייצוג של עורך דין מטעמו מול הועדות הרפואיות של ביטוח הלאומי. לשם מימוש הזכאות לקצבת נכות מעבודה יש צורך שפקיד התביעות יכיר באירוע כתאונת עבודה. לאחר תקופת חוסר הכשירות ומיצוי ימי הפגיעה במידה והאדם עדיין מוגבל, הוא צריך להגיש את הבקשה לקביעת דרגת הנכות.

 

נכות זמנית

כאשר נפגע תאונת עבודה מגיש למוסד לביטוח לאומי תביעת להכרה באחוזי נכות לשם קבלת קצבת נכות, הוא מוזמן בפני ועדה רפואית שאחראית לקבוע את דרגת נכותו. הוועדה יכולה להגדיר את הנכה כבעל נכות שהיא קבועה או שהיא זמנית,  כאשר היא מתרשמת כי מצבו הרפואי של המבוטח יכול עדיין להשתנות. נכות זמנית נקבעת לעד 12 חודשים קדימה.

עו"ד אייל פייפר מספר איך ניתן להשיג שכר מלא לכל תקופת הנכות הזמנית:

סיכוי להחלמה

נכות זמנית, לרבות נכות זמנית לאחר תאונת עבודה, הינה נכות שעשויה להשתנות, להחמיר או להשתפר בעתיד בחלוף פרק זמן מסוים, נכות קבועה היא נכות שלא צפויה להשתנות כי אם להישאר כפי שהיא לצמיתות. נכות זמנית לרוב נובעת מתאונות או פציעות לא חמורות אשר ניתן לטפל בה ולהחלים ולכן ניתן לראות 20 אחוז נכות זמנית תאונת עבודה וכדומה.

 

דמי פגיעה

ההכרה בנכותו הזמנית של עובד עקב תאונת עבודה, מעניקה לו זכויות מטעם הביטוח הלאומי בהיקף ששונה לעתים מהזכויות המוענקות למבוטחים שהוכרו כבעלי נכות קבועה. כל עובד שעבר תאונת עבודה והוכר כנפגע עבודה זכאי לקבלת דמי פגיעה, שמשמשים בתור תחליף לשכר העבודה עד ל-90 יום מקסימום וזאת בלי קשר לקביעת 20 אחוז נכות זמנית תאונת עבודה או יותר.

 

מקבצי ההוראות

אחוז הנכות של נפגעי תאונות עבודה נקבעים בידי רופא מטעם הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי. הרופא מעריך את מצבו של המבוטח  בהתאם לחוק הביטוח הלאומי לעניין קביעת דרגת הנכות לנפגעי עבודה. מקבצי ההוראות הרלוונטיים מכונים “ספר הליקויים” ו”ספר המבחנים הרפואיים”. עבור כל ליקוי המוכר כמזכה באחוזי נכות ישנה הגדרה באחוזים.

 

אופן חישוב הקצבה

גובה קצבת הנכות מעבודה מחושב לפי נוסחה של – 75 אחוזים מתוך ממוצע השכר של המבוטח בתקופה שקדמה לפגיעתו, כפול אחוז הנכות שאושר לו. בהתאם לכך, נפגע עבודה עם 100 אחוז נכות זמנית, יקבל 100 אחוז מהקצבה, ואילו נפגע עבודה  עם 20 אחוז נכות זמנית תאונת עבוד למעשה יקבל 20 אחוז מקצבת הנכות המלאה  בלבד.

 

הערכה מחודשת

במהלך תקופת ההכרה משולמת לנפגע 20 אחוז נכות זמנית תאונת עבודה קצבת נכות מעבודה בהתאם לדרגת הנכות. בתום התקופה המבוטח נדרש להופיע מול וועדה נוספת, על מנת לבצע הערכה מחודשת של מצבו ולעדכן את אחוזי הנכות שלו. עצם ההכרה של הביטוח הלאומי בדבר 20 אחוז נכות זמנית תאונת עבודה מזכה את המבוטח בזכויות רפואיות שונות.

 

תום הנכות הזמנית

חשוב להבין שעצם ההכרה בנכותו הזמנית פגה באופן אוטומטי עם סיום התקופה שנקבעה לה. עובד שסבור שלא חל שיפור במצבו לאחר תקופה זו או שהוא החמיר, צריך להגיש תביעה נוספת לקביעת נכות מעבודה ולהיבדק פעם נוספת על ידי הועדה הרפואית לשם סיווג נכותו של העובד מחדש כזמנית או קבועה ולשם קביעת שיעורה באחוזים.

 

רופא מומחה

מלבד הזכות להיות מיוצג על ידי עורך דין בהליכים השונים, עומדת לכל תובע הזכות להציג חוות דעת רפואית מטעמו. ישנם מקרים בהם נפגע תאונת העבודה רשאי לזמן את המומחה הרפואי להופיע בפני הוועדה ולפרט את טענותיו בפירוט, לשם הוכחת הזכאות עבור קצבת נכות מעבודה. אל ההופעה בוועדה חשוב להתכונן מראש כראוי בליווי משפטי לגבי הטיעונים הרלוונטיים.

 

תביעת פיצוי

במקרה של תאונות עבודה ניתן לתבוע, הן את הביטוח הלאומי והן להגיש תביעת נזיקין כנגד המעבידה. כל סוג של פגיעה בעבודה בין אם הנזק הוא אורתופדי, נוירולוגי, כירורגי או נפשי יכולה להצדיק תביעת נזיקין ופיצוי מהמעסיק. לשם כך יש להוכיח רשלנות או אי סיפוק הגנה מספקת על העובדים. ההליך של תביעת נזיקין ארוך בהרבה מאשר ההליך מול ביטוח לאומי.

 

סיכום 20 אחוז נכות זמנית תאונת עבודה

לסיכום הנושא של 20 אחוז נכות זמנית תאונת עבודה יש לציין כי מגבלה בדרגת חומרה בינונית היא אשר מזכה את נפגע העבודה ב- 20 אחוז נכות. כפי שציינו, החמרת מצב לרוב ניתן להגיש רק  חצי שנה לאחר החלטת הוועדה הקודמת. מומלץ להיעזר בעורך דין מקצועי ומנוסה בתחום לשם הגברת סיכויי התביעה.

20 אחוז נכות זמנית תאונת עבודה
20 אחוז נכות זמנית תאונת עבודה

קיים הבדל מהותי בין עובד בעל נכות קבועה מתאונת עבודה לעובד בעל נכות זמנית מתאונת עבודה בעניין גובה הקצבה, אופן תשלומה ומשך תשלומה,  עובד שנקבעה לו נכות קבועה מתאונת עבודה בשיעור של 20% – 100%, יהיה זכאי לקבלת קצבת נכות כל חודש בהתאם לשיעור אחוזי הנכות שנקבעו לו.  עובד שנקבעה לו נכות זמנית בשיעור של 9% – 100% יהיה זכאי רק עד לתום תקופת הנכות הזמנית.

עובד שעבר תאונת עבודה שבגינה נקבעה לו נכות זמנית  של בין 9% ל-99%, ואשר עקב נכותו אינו מסוגל לעבוד בכל עבודה שהיא ואין לו הכנסה כלשהי מעבודה, יהיה זכאי להגיש תביעה להכרה בתור נכה נזקק. הכרה זו  תגדיר את העובד דרגת כבעל נכות זמנית מעבודה בשיעור של 100%, על מנת לאפשר לו לקבל קצבת נכות מלאה. עובד שכיר יידרש להחתים את מעסיקו על גבי טופס הבקשה במקומות המיועדים לכך.

כן. עובד שהוכר כנכה, גם אם הנכות מוגדרת כזמנית יהיה זכאי לקבלת טיפול רפואי בחינם עבור הנזקים שנגרמו לו עקב התאונה. על העובד למלא טופס המשמש כהפניה לקבלת הטיפול הרפואי ועם טופס זה לגשת לקופת החולים בה הוא חבר לצורך קבלת הטיפול הרפואי. כאשר העובד מפונה באמבולנס לחדר המיון עלות הפינוי תמומן גם כן על ידי ביטוח לאומי.

יש כמאה סעיפי ליקוי שונים בספר התקנות של הביטוח הלאומי. שנן פגיעות שהן נפוצות יותר מפגיעות אחרות כגון, הגבלה בתנועות הגב התחתון. פגיעה זו מזכה בנכות שנעה החל מ-10% כאשר ההגבלה קלה ועד ל- 30% כאשר ההגבלה קשה פגיעות נפוצות גם כן הן, מגבלות תנועה בצוואר אשר מזכות בשיעור של בין 30%-10%.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

החלטת הוועדה בגין נכות רפואית
אישור זכאות עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
אישור זכאות לקבלת 75% נכות וקצבה למשך שנתיים
אישור זכאות ל74% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
דוח ועדה הרפואית – נמצא זכאי לפיצויים עקב תקיפה
ערר לביטוח לאומי עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!