לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

תביעת נכות זמנית עקב תאונת עבודה

תביעת נכות עקב תאונת עבודה ניתן להגיש רק במידה והאירוע הביטוחי דווח כתאונת עבודה לביטוח הלאומי ולאחר סיום 90 הימים בהם העובד קיבל דמי פגיעה מהביטוח הלאומי. תביעת נכות זמנית עקב תאונת עבודה מוגשת כאשר מצבו של העובד אינו קבוע ויש סיכוי לשינוי ולשיפור בכושר עבודתו בהמשך. בהתאם לפגיעותיו של העובד בתאונה לנכות הזמנית ייקבעו אחוזי נכות זמניים לתקופה מוגדרת.

 

נכות תאונות עבודה

תביעת נכות מעבודה בין אם מדובר בנכות זמנית ובין אם קבועה ניתן להגיש רק לאחר אירוע שהביטוח הלאומי מגדיר אותו כתאונת עבודה. תאונת עבודה מוגדרת כתאונה שאירעה לעובד תוך כדי העבודה ועקב העבודה לרבות תאונות דרכים בדרך לעבודה וממנה. כאשר העובד עבר תאונת עבודה הוא זכאי למלוא זכויותיו מהביטוח הלאומי ללא תלות בכך שהמעסיק ביצע את כל ההפרשות עבורו בהתאם לחוק.

 

זכויות עד ל-75% מהשכר הקודם

כל נכות מעבודה, בין אם היא קבועה או זמנית עשויה לזכות את הנפגע בזכויות מהביטוח הלאומי בהתאם להיקף הפגיעה. למעשה הביטוח הלאומי נכנס לנעליו של המעסיק ומספק תחליף להכנסתו של העובד הפגוע. חשוב להבין שהן בדמי הפגיעה והן לאחר תביעת נכות זמנית עקב תאונת עבודה, ההכנסה שהביטוח הלאומי יעביר לעובד לא תעלה על 75% משכרו קודם לפגיעה.

 

אופן הגשת התביעה

מבחינה בירוקרטית תביעת נכות זמנית עקב תאונת עבודה ניתן להגיש רק לאחר שהמקרה עצמו הוכר על יד הביטוח הלאומי כתאונת עבודה. את התביעה יש להגיש בתוך שנה ממועד האירוע בהתאם לנהלים של הביטוח הלאומי למרות שמדובר בעילת תביעה שהיא כביכול מתחדשת כל עוד העובד אינו מסוגל לעבוד.

בעת הגשת התביעה יש לצרף את כל המסמכים הנלווים לגבי היקף הפגיעה של העובד והמצב התפקודי. לאחר קבלת המסמכים הנפגע יזומן לוועדה רפואית של הביטוח הלאומי בראשות רופא המתמחה במישור הפגיעה של התובע. הוועדה תבחן את המסכים שהוגשו ואת העובד.

במידה והיא תמצא שישנה נכות זמנית עקב התאונה, היא תפרוט את אחוזי הנכות לפגיעות השונות ותקבע את משך הזמן שבה  הזכאות לגמלה עקב הנכות תימשך. לרוב הוועדה תקבע על נכות זמנית לשנה לכל היותר.

 

סיום תקופת הנכות הזמנית

כאמור, לאחר הגשת תביעת נכות זמנית עקב תאונת עבודה במידה והוועדה תאשר נכות זמנית, הזכויות והתגמולים  להם זכאי העובד ייפסקו עם תום התקופה שהוגדרה. במידה ומצבו של העובד לא השתפר והוא עדיין אינו מסוגל לעבוד עליו להגיש תביעת נכות חדשה ולעבור שוב את הוועדה הרפואית. בהתאם למצבו העדכני של התובע הוועדה תקבע על אחוזי נכות קבועים או זמניים או על אובדן של הזכאות במידה ומצבו של העובד מאפשר לו לעבוד.

 

גובה גמלת הנכות בתאונות עבודה

כאשר תביעת נכות זמנית עקב תאונת עבודה מתקבלת ונקבעה לתובע נכות זמנית בשיעור העולה על 9% הוא יהיה זכאי לקצבת נכות חודשית לכל אורך תקופת הנכות הזמנית שנקבעה ובהתאם לאחוזי הנכות שאושרו. כלומר עובד שנקבעו 100% נכות יהיה זכאי להמשך פיצוי מלא בשיעור שנקבע לו בדמי הפגיעה בהתבסס על שכרו טרם הפגיעה.

עו"ד אייל פייפר מסביר האם אפשר לקבל שכר מלא לכל תקופת הנכות הזמנית:

 

הכרה כנכה נזקק בביטוח הלאומי

כאמור, גובה הקצבה הניתן בנכות זמנית הינה בשיעור יחסי לאחוזים שנקבעו. במקרים רבים העובד למרות שנקבעו לו אחוזים נמוכים בפועל אינו עובד כלל. משמעות הדבר תהיה ירידה משמעותית בהכנסתו החודשית.

עובדים אלו זכאים להגיש תביעה להכרה כנכה נזקק ובמידה והתביעה תוכר הוא יהיה זכאי למלוא הסכום החודשי שקיבל במהלך דמי הפגיעה ועד ל-75% מהשכר טרם הפגיעה. עובד שכיר שאינו מסגול לשוב גם לעבודה חלקית יידרש להחתים את מעסיקו על גבי טופס ב.ל. 279 בעת הגשת תביעת נכה נזקק.

 

הכרה לתקופה של 4 חודשים

בניגוד לנכות זמנית עקב תאונת עבודה שנידונה בפני ועדה רפואית בנוכחותו של התובע , תביעת נכה נזקק נידונה על ידי ועדה של הביטוח לאומי ללא זימון והתייצבות. בוועדה זו יושבים פקיד שיקום, רופא המתמחה בשיקום פגועי עבודה ואיש מנהל נפגעי עבודה. במידה והוועדה תסבור שאין לעובד סיכוי סביר לעבוד ב-4 החודשים הקרובים בכל עבודה שהיא עקב מצבו היא תאשר את זכאותו לגמלה מלאה לתקופה זו.

 

ערעור על החלטת ועדת הרשות

מי שלאחר שהוכר כבעל נכות זמנית עקב תאונת עבודה אך לא הוכר כנכה נזקק רשאי לערר על החלטת ועדת הרשות בתוך 45 יום ממועד דחיית הבקשה ולבקש להופיע בפני הוועדה על מנת להציג את טענותיו לגבי חוסר היכולת לעבוד בכל עבודה. במידה וועדת הרשות דוחה שוב את התביעה הוא יכול לערער כנגד הביטוח הלאומי בפני בית הדין האזורי.

 

אופן קביעת אחוז הנכות של נפגעי תאונת עבודה

אחוז הנכות של נפגעי תאונות עבודה בדומה לאחוזי הנכות בתביעות אחרות מהביטוח הלאומי נקבעים בהתאם לספר הליקויים וספר המבחנים הרפואיים של המוסד. לכל ליקוי מופיעה הגדרה של מספר אחוזי הנכות בה היא מזכה. ככל שהתובע סובל מיותר פגיעות רפואיות עקב תאונת העבודה שעבר אחוזי הנכות יצטברו בחישוב משוקלל.

כלומר הליקוי המרכזי ממנו סובל התובע יחושב תחילה מתוך 100% "כושר עבודה" ולאחר הפחתת הליקוי הראשי יחושב הליקוי הבא מתוך 100% מחדש.

 

סיכום תביעת נכות זמנית עקב תאונת עבודה

לסיכום, במאמר זה עסקנו בהגשת תביעת נכות זמנית עקב תאונת עבודה מהביטוח הלאומי. כפי שציינו, יש להגיש את התביעה בתוך שנה ממועד הפגיעה והנכות הזמנית נקבעת לרוב למשך שנה. כאשר העובד אינו מסוגל לעבוד כלל ונקבעו לו אחוזים המזכים בקצבה יחסית הוא יכול לתבוע הכרה כנכה נזקק ל-4 חודשים כל פעם מחדש.

תביעת נכות זמנית עקב תאונת עבודה
תביעת נכות זמנית עקב תאונת עבודה

על מנת להיות זכאים לדמי פגיעה ולנכות זמנית או צמיתה בהמשך מהביטוח הלאומי יש מיד לאחר התאונה לקבל מהמעסיק טופס הפניה לטיפול רפואי לעובד השכיר חתום ועם טופס זה לגשת לטיפול רפואי. יש להוציא תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה ולהגיש לביטוח לאומי תעודת אי כושר חתמה על ידי הרופא.

בעת קבלת דמי פגיעה לא ניתן לקבל דמי אבטלה. גם כאשר עקב תביעת נכות תאונת עבודה העובד מוגדר כבעל דרגת נכות זמנית או קבועה והוא מקבל קצבת נכות מעבודה מלאה הוא לא יוכל לתבוע דמי אבטלה ולמעשה קבלת התביעה תבטל את הזכאות להמשך דמי אבטלה באופן אוטומטי.

בניגוד לזכאות לקצבת נכות כללית, לשם זכאות למענק או גמלת נכות מעבודה התובע נדרש להוכיח כי הנכות נגרמה עקב העבודה. תביעת נכות מעבודה מביטוח לאומי יכולה להיות מוגשת הן לאחר תאונת עבודה והן לאחר התפתחות של מחלת מקצוע או מיקרו טראומה הנובעים מעבודתו של התובע.

הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי בוחנת את פגיעותיו השונות של התובע בהתאם לספר הליקויים. כאשר הליקוי אינו בר ריפוי ומבחינה רפואית הוא אינו עתיד להשתנות הדבר יזכה באחוזי נכות צמיתים. כאשר מדובר על פגיעה זמנית או שטרם ידועים סיכויי ההחלמה הליקוי יוגדר באחוזי נכות זמניים.

עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות 19% נכות לתובע אשר החליק במדרגות עבודתו
החלטת הוועדה בגין נכות רפואית
אישור זכאות לקבלת 75% נכות וקצבה למשך שנתיים
אישור זכאות של 70% נכות זמנית לעובד שהחליק בעבודתו
אישור זכאות קצבת נכות והכרה של 63%, ו-65% אי כושר
אישור זכאות לקצבת נכות עקב לופוס מול ביטוח לאומי
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!