לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

תביעת נכות נפשית בביטוח לאומי 

לשם הגשת תביעת נכות נפשית ביטוח לאומי יש לאסוף את המידע הרפואי הרלוונטי ולהגיש את התביעה לביטוח לאומי. לאחר שפקיד התביעות בביטוח הלאומי יקבל את התביעה עם כל המסמכים המצורפים, הוא יזמן את התובע לוועדה הרפואית. וועדה רפואית ראשונה של ביטוח לאומי תורכב לרוב מפסיכיאטר ומזכיר וועדה. על תביעת נכות נפשית בהרחבה במאמר זה.

 

תנאים להגשת תביעת נכות נפשית בביטוח לאומי

בדומה לתביעת נכות כללית מביטוח לאומי גם בתביעה נפשית יש צורך כי התובע יהיה תושב/ת ישראל ומעל לגיל 18. יש צורך גם כי התובע אינו עובד, או לחילופין שהכנסותיו בתור שכיר או עצמאי יהיו נמוכות מ- 60% השכר הממוצע במשק. בנוסף יש צורך שתיקבע לתובע על ידי הוועדה נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות ושדרגת אי כושר ירדה ב- 50% לכל הפחות.

 

בניית תיק לוועדה הרפואית

לשם הגשת תביעה יש לבנות תיק רפואי הכולל, סיכומי אשפוז במחלקות פסיכיאטריות חוות דעת של פסיכיאטר מטפל, אישורי תרופות רלוונטיות וכל מסמך אחר שיסייע לוועדה לקבוע את שיעור הנכות הנפשית ממנה סובל התובע. לשם מיצוי הזכויות מול ביטוח לאומי מומלץ להתמיד על מעקב פסיכיאטרי לאורך זמן ולהציג בפני הועדה את כלל המידע ממנו ניתן להסיק כי מדובר בהפרעה אשר מטופלת באופן סדיר לאורך הזמן.

 

תביעות על רקע נפשי

כאשר מדובר על תביעת נכות נפשית ביטוח לאומי יש להבחין בין מתמודדי נפשי המוכרים עם מחלות דוגמת, סכיזופרניה לבין חולים על רקע פסיכוטי. לצד קבוצות אלה ישנה גם קבוצה נבדלת של מתמודדים עם הפרעות נפשיות כמו דיכאון וחרדה כמו גם עם מאניה דפרסיה. בכל מקרה של תביעה המוגשת בגין השתייכות למי מהקבוצות שציינו יש צורך להוכיח את עצם קיומה של ההפרעה במסגרת התביעה.

תחום בו ישנה עלייה בעיקר בימי מלחמה וטרור הוא של פוסט טראומה. מלבד הזכויות של מתמודדי נפש מביטוח לאומי לאחר הגשת תביעת נכות נפשית ביטוח לאומי ישנה זכאות גם לשירותי סל שיקום ממשרד הבריאות. שירותים אלו כוללים ליווי תעסוקתי לחזרה לשוק העבודה ומסגרות דיור בקהילה לרבות הוסטלים, דיור מוגן של קהילה תומכת ועוד.

מלבד הליווי התעסוקתי, מתמודדי נפש שהוכרו על ידי ביטוח לאומי ומקבלים קצבה זכאים גם לשיקום מקצועי של אגף השיקום בביטוח לאומי.

 

סיוע בהגשת התביעה

כאשר מדובר על מתמודדי נפש שאושפזו במחלקות בריאות הנפש בבתי החולים ניתן להגיש תביעת נכות נפשית ביטוח לאומי באמצעות העובדת הסוציאלית של המחלקה. ניתן להגיש גם באופן עצמאי לאחר השחרור לקהילה אך מומלץ שלא לעשות זאת לבד ולהיעזר בעורך דין למיצוי זכויות המתמחה בתחום. הוא יכול להכין את התיק בצורה יסודית וללוות את התובע בוועדה.

 

החלטת הוועדה הרפואית

הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי פועלת בתביעות על רקע נפשי באופן דומה לתביעות רגילות. יש להציג בפני הוועדה את המסמכים הרפואיים שלא נשלחו יחד עם התביעה. מסקנות הוועדה יפורסמו בתוך חודשיים ממועד קיומה. שיעורי הנכות שמאפשרים קבלת קצבת נכות כללית בגין נכות נפשית הם על החל מ-60% לסעיף נכות יחיד או לחילופין 40% נכות רפואית עקב מספר ליקויים שונים ובתנאי שאחד מהם בשיעור של 25% לפחות.

 

דרגת אי כושר עבודה

לאחר קביעת אחוזי הנכות הנפשית במסגרת תביעת נכות נפשית לביטוח לאומי פקיד התביעות יעריך את דרגת אי הכושר של הנכה ויסתייע בנתונים של הכנסות התובע טרם המחלה, המגבלות שלו להתפרנס ממשלח ידו לאחר התפרצות המחלה ועוד. כדי שאדם יוכר כנכה נפשית ויקבל קצבת נכות, הוא צריך לאבד לכל הפחות 50% מכושר עבודתו.

טבלת גובה קצבת נכות כללית ותוספת תלויים
דרגת אי כושר גובה הקצבה תוספת בן/ת זוג תוספת לילדים
60% 2,345 ₪ 786 ₪ 629 ₪
65% 2,496 ₪ 852 ₪ 681 ₪
74% 2,770 ₪ 969 ₪ 776 ₪
75%-100% 4,063 ₪ 1,310 ₪ 1,048 ₪

 

נכות זמנית או צמיתה

קצבת נכות יכולה להינתן באופן זמני או באופן קבוע. לדוגמא כאשר מדובר על דיכאון מז'ורי, ההכרה של המצב  הרפואי יכולה להיות על זכאות לקצבה 16 חודשים אחורנית ובאופן זמני גם 24 חודשים קדימה. כאשר מסתיימת תקופת הזכאות הזמנית יש להגיש מחדש תביעת נכות נפשית לביטוח לאומי ולצרף לתביעה מסמכים עדכניים התומכים בבקשה.

ישנן מחלות נפשיות בהן ההערכה הרפואית היא כי האדם לא יבריא ממנה ואז קצבת נכות נפשית תינתן באופן קבוע והתובע יידרש לעמוד בפני הוועדה רק פעם אחת. אחוזי הנכות משפיעים על גובה הקצבה ואלו נקבעים בהתאם לחומרת המחלה, הטיפול התרופתי של התובע, מספר ההתקפים ומשך ההפרעה, מספר אשפוזים במחלקות לבריאות הנפש, התפקוד הנפשי והחברתי, היכולת של התובע לעבוד ומידת הצורך שלו בהשגחה פרטנית.

 

הכרה במחלה מול קביעת דרגת הנכות

כאשר מדובר על תביעת נכות נפשית ביטוח לאומי חשוב להבחין בין המחלה והנכות. ההכרה במחלה נעשית על ידי פקיד התביעות בהתאם למסמכים המצורפים לתביעה לרבות סיכומי אשפוז, אבחנה פסיכיאטרית, אישורים של הפסיכיאטר המטפל וכן הלאה. הנכות נקבעת על ידי הוועדה הרפואית וניתן לערער, הן על החלטות הוועדה והן על אלו של קצין התביעות לערכאות המתאימות.

 

סיכום תביעת נכות נפשית ביטוח לאומי

לסיכום, במאמר זה עסקנו בנושא של תביעת נכות נפשית ביטוח לאומי בהרחבה. כפי שציינו, סיכויי התביעה תלויים בחומרים המוגשים לפקיד התביעות ובהופעה בפני הוועדה הרפואית. חשוב על מנת למקסם את סיכויי התביעה וגובה הקצבה שיינתן על ידי ביטוח לאומי לקבל ליווי מקצועי של עורך דין המתמחה בתחום. ישנה חשיבות עליונה לאיכות המסמכים המוגשים ויש להיערך מראש ולהגיע מוכנים לוועדה הרפואית.

 

למאמרים נוספים בנושא תביעות נכות, לחצו כאן >>>

 

שאלות ותשובות

בעבור אילו הפרעות ניתן להגיש תביעת נכות נפשית?

תקנות הביטוח הלאומי מתייחסות לשני מצבים נפשיים מרכזיים. הראשון נוגע להפרעות פסיכוטיות והשני להפרעות פסיכו-נוירוטיות. ההפרעות הפסיכוטיות חמורות יותר ומוגדרות באופן ספציפי בין היתר, סכיזופרניה. ההפרעות הפסיכו נוירוטיות כוללות סוגים שונים של הפרעות חרדה, הפרעה פוסט טראומתית ועוד. ניתן להגיש תביעת נכות נפשית ביטוח לאומי גם עקב דיכאון מז'ורי.

 

האם ניתן להגיש תביעת נכות נפשית ביטוח לאומי לענף נפגעי עבודה?

כאשר ישנו קשר בין עבודתו של התובע והתפרצות מחלתו והדבר יכול להיות מוכח ניתן להגיש תביעת נכות מעבודה עקב מחלת מקצוע. לשם כך יש צורך להגדיר את האירוע שבגינו התפרצה ההפרעה באופן ברור מבחינת מקום וזמן. לעיתים עדיף לתבוע בענף נכות כללית מכיוון שהזכאות לקצבה זו אינה קשורה לגורמים להתפתחות המחלה.

 

לאלו זכויות זכאי מי שסובל מנכות נפשית?

מלבד הזכאות לקצבה בהתאם לשיעור הנכות ודרגת אי הכושר, מי שסובל ממחלה או הפרעה נפשית זכאי גם לשירותי שיקום מביטוח לאומי. מלבד שירותי שיקום ישנו סל שירותים הניתן על ידי משרד הבריאות לשיקום מתמודדי נפש בקהילה ואלו כוללים ליווי תעסוקתי, מסגרות דיור, טיפולי שינים, פעילויות פנאי ועוד.

 

למה חשוב לקבל ליווי של עורך דין בתביעות נכות נפשית?

הליווי המשפטי של איש מקצוע נחוץ, הן להכנת התיק והן להכנה ולהופעה בפני הוועדה הרפואית. משרד עורכי דין פייפר כהן מתמחה בתחום ומכיר את הסעיפים הרלוונטיים של הלקויות כפי שאלו מוגדרות על ידי הפסיכיאטרים של ביטוח לאומי והוא יודע למקסם את סיכויי התביעה הן מבחינת עצם ההכרה והן מבחינת גובה הקצבה.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות 19% נכות לתובע אשר החליק במדרגות עבודתו
ערר לביטוח לאומי עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
פיצוי כספי משמעותי לחולה שחפת
אישור זכאות ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה קבוע
אישור זכאות ל100% נכות וקצבה עקב פגיעה מערכתית
אישור זכאות 97% נכות עבור תובע החולה באמנזיה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!