לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

טופס החמרת מצב – נכות עבודה

אם המוסד לביטוח לאומי קבע לך אחוזי נכות לצמיתות וחלה הרעה במצבך תוכל להגיש תביעת החמרת מצב.

בתביעה זו למעשה, הנך טוען שחלה החמרה במצבך הרפואי ולכן על המוסד לביטוח לאומי לקבוע לך אחוזי נכות גבוהים יותר מהאחוזים שנקבעו לך.

 

טופס התביעה נקרא: " תביעה לדיון מחדש לפי תקנה 36 (החמרה במצב)" ומספרו – בל/228.

המוסד לביטוח לאומי קובע מספר תנאים להגשת תביעת החמרת מצב: א. מצבך הרפואי החמיר. ב. חלפה חצי שנה מהיום שהביטוח הלאומי קבע לך אחוזי נכות לצמיתות.

 

המצאת האישורים לביטוח לאומי – תנאי להגשת תביעת החמרת מצב:

א. את האישור לעניין החמרת המצב ניתן להמציא מרופא מוסמך מקופת חולים ויש לבדוק בקופת חולים מי אחראי על המצאת האישורים לתביעת החמרת מצב. ללא אישור על החמרת מצב מרופא מוסמך מקופת חולים, לא תוכל לפתוח את תביעת החמרת המצב!. . מסמך על אשפוז כתוצאה מתאונה ועל החמרת מצב מהתאונה, וזאת אם לא חלפו 90 יום מיום השחרור מבית החולים.

אם:

המצב הרפואי שהוחמר קשור לפגימות שהוכרו, עליך להראות לביטוח לאומי באמצעות תיעוד רפואי שחלה החמרה במצב. כלומר, אם היו לך בעיות בגב שהוכרו כתאונת עבודה ויש לך החמרה בבעיות הגב עליך לצרף תיעוד רפואי – תלונות על החמרה, תוצאות בדיקות, שמעידות כי הבעיות בגב הוחמרו.

אם:
התגלו בעיות רפואיות חדשות שאפשר לשייך אותן לתאונת העבודה, כאשר במועד קבלת אחוזי הנכות לא דנו בהן, כגון: פיברומיאלגיה / סוכרת שהתפתחה במהלך הזמן – יהיה עליך להוכיח את הקשר בין המצב שאתה תובע לבין תאונת העבודה.

הוכחה זו באמצעות רופא מטפל / מומחה ותיעוד רפואי – בדיוק כפי שבנית את המסמכים בשלב הראשוני בעת הגשת התביעה לנכות עבודה.

 

אם:
אתה קבעו לך 20% נכות לצמיתות ומעלה וחלה ירידה ניכרת בהכנסותיך, תוכל להגיש תביעה לדיון מחדש באחוזי נכות – ביטוח  לאומי יבחן האם ניתן לקבוע לך אחוזי נכות גבוהים יותר עקב המצב.

 

המועד:
12 חודשים מהיום שנקבעו לך אחוזי נכות ועד חמש שנים ממועד ההכרה.

עמוד ראשון – נלווה לטופס התביעה קובע מספר הוראות שעליך לבצע:

מסמכים שעליך לצרף לתביעה – חובה לצרף:

מסמך רפואי שמעיד על החמרת מצב מרופא מוסמך בקופת חולים;

או

מסמכי שחרור מאשפוז (אם לא חלפו שלושה חודשים ממועד השחרור)

הנחיות:
עליך לפנות יחד עם העתק פרוטוקול הוועדה שקבעה לך אחוזי נכות לרופא מוסמך בקופת החולים בהתאם לרשימה המצויה בידי קופת החולים.

עמוד 1 לטופס תביעה:
בראש העמוד אתה מבקש שהמוסד לביטוח לאומי ידון מחדש במצב שלך עקב תאונת העבודה. עליך לרשום את תאריך תאונת העבודה שלך.

סעיף 1 :
מילוי פרטי התובע: עליך למלא את שם המשפחה, שם פרטי ומספר זהות מלא כולל ספרת ביקורת.

כתובת רשומה:
לאחר מילוי פרטים אלו הנך מתבקש לרשום את כתובתך, כפי שרשומה במשרד הפנים שם רחוב, מספר – בית, דירה, כניסה, עיר, מיקוד. לאחר מכן עליך להזין טלפון בבית ומספר טלפון נייד. אם ברצונך לקבל הודעות באמצעות הדוא"ל, רשום את הדוא"ל וסמן √ או + בתיבה.

הסבר:
לעיתים קיימים עיכובים בדואר ישראל. סימון √ בקבלת הודעות SMS – תוכל לקבל הודעות ישירות לטלפון הנייד שלך על קבלת מסמכים, תאריכי וועדות. באמצעות סימון √ בדוא"ל תוכל לקבל הודעות ישירות לדוא"ל ולא להמתין לקבלת מידע באמצעות הדואר.

אם אתה מקבל דואר בכתובת אחרת מהכתובת הרשומה במשרד הפנים עליך לרשום את פרטי הכתובת למשלוח דואר שם רחוב, מספר בית, דירה, כניסה, עיר, מיקוד.

הערה:
אם אתה מתגורר בכתובת שונה מזו המעודכנת במשרד הפנים תצטרך לגשת לוועדות בסניף ביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריך כפי שמעודכן במשרד הפנים. אם אתה מעוניין לגשת לוועדות קרוב למקום המגורים בפועל ואין בעדכון הכתובת משום פגיעה בזכויות, עדכן את כתובת המגורים.

אם אתה מיוצג על ידי עו"ד, מרכז למימוש זכויות, יד מכוונת או כל עזרה שאתה מקבל עליך לפרט את זהות המייצג, פרטיו ותאריך ההתקשרות עימו.

הסבר:
מטרת רישום הנתונים על מנת לערוך מחקר בביטוח לאומי ועל מנת להופיע בידיעונים השנתיים של ביטוח לאומי המפורסמים.

סעיף 2 – פרטי חשבון בנק של התובע:
עליך למלא את פרטיי חשבון הבנק – שמות השותפים לחשבון. בשורה לאחר מכן עליך למלא את שם הבנק, שם הסניף / כתובת, מספר הסניף מתחת לפרטי הבנק קיימת הצהרה שעל תובע ההחמרה ועל שותפיו לחשבון לחתום עליה.

בהצהרה למעשה נרשם כי השותף לחשבון מתחייב שהקצבה שייכת לבעליה וכי יעשה בה שימוש עבורו בלבד.
כמו כן נרשם כי כל שינוי בחשבון או בבעליו יש ליידע את הביטוח הלאומי.

בעל החשבון נותן לביטוח הלאומי הרשאה לקבל מידע על החשבון ובעליו מהבנק וכן הרשאה לגבות כסף ששולם ביתר או בטעות בחזרה או לקבל מידע על מושכי התשלומים.

בשורה האחרונה לפסקה 2 חתימות – עליך ועל השותפים לחשבון לחתום.

הסבר:
מאחר וביטוח לאומי מפקיד כספים בחשבון בנק עבור מבוטח, במקרה של שותפים לחשבון ביטוח לאומי צריך הרשאה מכל בעלי החשבון להשבת כספים במקרה של טעות / תשלום ביתר וכל פעולה שיש בה כדי לפגוע לכאורה בצד לחשבון.

סעיף 3 – הצהרה
תובע ההחמרה מתבקש להצהיר שידוע לו שהעלמת פרטים או שינויים מהווה עבירה שיש בה כדי לעלות לקנס או מאסר.
לאחר שקראת והבנת את ההצהרה עליך לחתום במקום המתאים.

עמוד 2 לטופס התביעה:
אתה נדרש לחתום על כתב ויתור על סודיות רפואית

סעיף 1 – עליך למלא את פרטיך האישיים פעם נוספת: מספר זהות, תאריך הפגיעה- תאונת העבודה, שם משפחה ושם פרטי ובאיזה קופת חולים אתה חבר.

סעיף 2 – עליך לחתום על הצהרה שאתה מוותר על הסודיות הרפואיות ומאפשר לביטוח לאומי לקבל את כל המידע שיידרשו.

הסבר
כדי לקבל תמונת מצב שלמה ומדויקת ככל הניתן, ביטוח לאומי נוהג להזמין מידע ותיק רפואי של מבוטחים.

הנחיות
• עליך לחתום בטופס התביעה שלוש פעמים. 2 חתימות בעמוד מס' 2 וחתימה שלישית בעמוד שלוש.
• עליך לצרף תעודה רפואית מרופא שקופת החולים שלך אישרה שהוא רופא מוסמך, או מכתב שחרור מבית חולים אם לא    חלפו 3 חודשים מיום האשפוז. זכור! ללא האישורים לא תיפתח התביעה!.
• עליך למלא את כל הפרטים ולהחתים את שותפך לחשבון.
• במידה ולא תקפיד למלא אחר כל הדרישות עלול המוסד לביטוח לאומי לדחות את תביעתך.
• לאחר שתשלח את טופס התביעה עם המסמכים המבוקשים, ייקבע לך מועד לוועדה בה יידונו הרופאים בתביעתך.

עליך לדעת, כי בכל תביעת החמרת מצב עלולים הרופאים להפחית את אחוזי הנכות שנקבעו, זאת כאשר התיעוד הרפואי שבידך מעלה, כי קיימת הטבה / שיפור בבעיות רפואיות מסוימות .

לפרטים נוספים בנושא הגשת תביעה היכנס לאתר ביטוח לאומי

טופס החמרת מצב – נכות עבודה
טופס החמרת מצב – נכות עבודה
Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות ל75% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
אישור זכאות 19% נכות לתובע אשר החליק במדרגות עבודתו
החלטת הוועדה בגין נכות רפואית
ערר עבור תובע לקבלת קצבת נכות עקב מצב בריאותי
אישור זכאות לקצבת נכות שנתית של 75,000 ש"ח
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה ברגל במהלך עבודה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!