לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

מהי קצבת נכות?

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מגדיר מיהו אדם עם מוגבלות, כאשר המוגבלות משפיעה על היכולת שלו לתפקד באופן נורמלי. חלק מההשפעה של הנכות על מי שסובל ממנה הינו העדר היכולת שלו להתפרנס בכבוד. לחילופין, היכולת להתפרנס מוגבלת מאד, ומשפיעה בהכרח על גובה ההכנסה של הנכה. מנגד, קורה לא אחת שהוצאות הכרוכות בטיפול בנכה הן גבוהות הן באופן מוחלט והן באופן יחסי למי שלא סובל מנכות. לפיכך, התשובה לשאלה מהי קצבת נכות או גמלת נכות, הינה שהקצבה היא סכום כסף קבוע שהנכה מקבל, שאמור לסייע לו לנהל אורח חיים פעיל ולשמור על רמת חיים נאותה. 

 

מהי קצבת נכות – מיהו נכה, מהם אחוזי נכות וכיצד הם נקבעים

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אשר נחקק בשנת 1998, מגדיר באופן הברור והמפורש ביותר מיהו נכה. לפני שנעסוק בסוגיית התשלום ונגדיר מהי קצבת נכות, נבין תחילה מי זכאי לקצבה הזאת ואיך היא מחושבת. על פי הגדרת החוק, אדם עם מוגבלות הוא כדלקמן:

 • לקות פיזית: לקות הינה בעיה המונעת מאדם לתפקד באופן רגיל. העדר תפקוד יכול להיות תוצאה של פגיעה באחד מאברי הגוף, בין אפ הפגיעה בולטת ונראית לעי ובין אם לאו.
 • לקות נפשית: לקות נפשית היא הפרעה נפשית המשפיעה על החיים של מי שסובל ממנה ומונעת ממנו אפשרות לתפקד באופן תקין.
 • לקות שכלית: העדר התפתחות שכלית התואמת את גילו של אדם.

הלקויות השונות יכולות להופיע בנפרד, אבל גם יכול להיות צירוף של שתי לקויות או יותר. ואכן, לא נדיר למצוא אנשים שיש להם מוגבלות שכלית, ובמקביל הם סובלים גם מלקויות פיזיולוגיות וגם מלקויות נפשיות. כל אחת מהלקויות יכולה להיות זמנית או קבועה. המומחים של המוסד לביטוח לאומי מגדירים את אופי הבעיה וקובעים עבור הסובל ממנה אחוזי נכות בהתאם למצב. רבים מאלה המגישים תביעת נכות, מסתייעים בשירותיו הטובים של עורך דין תביעות ביטוח לאומי. זאת במטרה לשפר את הסיכויים שלהם להצליח בתביעה ולקבל את אחוזי הנכות הגבוהים ביותר שאפשר.

 

מי זכאי לקבלת קצבת נכות – סוגים שונים של נכות והמשמעויות שלהם

התשובה הקצרה לשאלה "מהי קצבת נכות?" הינה כי זהו תשלום חודשי שמספק המוסד לביטוח לאומי לנכה, שהוא באופן כללי, אדם הסובל מפגיעה פיזית, שכלית או נפשית. יחד עם זאת, יש בישראל הגדרות נפרדות לסוגים שונים של נכות:

 • נכים כלליים: נכים הסובלים ממום מולד או מפגיעה שהפתחה שלא בעקבות תאונה, שירות צבאי או אחר.
 • נכי צה"ל: נכים שנפגעו בעת שירותן הצבאי או כתוצאה ממנו והוכרו על ידי משרד הביטחון כנכים.
 • נכי פעולות איבה: מי שנפגעו בפעולת איבה ונותרו נכים בעקבות הפגיעה.
 • נכי תאונות עבודה: מי שנפגעו בתאונת עבודה והפכו עקב כך לנכים.
 • נכי המלחמה הנאצים: מי שנלחמו בצורר הנאצי וסובלים עקב כך מנכות.
 • נכי רדיפות הנאצים: מי שרדפו ונפגעו על ידי הנאצים, פיזית ונפשית כאחד.

כל אחת מהאוכלוסיות כאמור לעיל, זכאית לקצבה ממקורות שונים. נכים כלליים ונכי תאונות עבודה מקבלים קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי. סוגים אחרים של נכים מקבלים קצבאות ממשרד האוצר או ממשרד הביטחון.

מהי קצבת נכות ואיך נקבע גובה הקצבה?

קצבת נכות הינה קצבה חודשית שאמורה לסייע למי שהוגדר כנכה ונקבעו לו אחוזי נכות, לשמור על רמת חיים נאותה. מדובר בקצבה שהמטרה שלה היא בעיקר למנוע מהנכה את הסכנה של העדר הכנסה. גובה הקצבה נקבע בקורלציה עם אחוזי הנכות שנקבעו למבקש הקצבה.

 

להלן גובה הקצבאות יחד עם אחוזי הנכות, נכון לשנת 2021:

 1. נכות חלקית של 60%: נכות כאמור מזכה את הנכה לקצבה חודשית של 1,880 ₪.
 2. נכות של עד 65%: נכות כזאת משכה את הזכאי לקצבה של 1,998 ₪ לחודש.
 3. נכות של עד 74%: אחזי נכות כאלה מעניקים לזכאי קצבה של 2,209 ₪.
 4. נכות של 100%: במקרים כאלה תשולם לנכה קצבה של 3,272 ₪.

לנכים שנקבעה להם דרגת אי כושר מלאה, מתווסף לקצבה סכום של 452 ₪, ללא תלות באחוזי הנכות. אספקט נוסף של השאלה מהי קצבת נכות הינו שמדובר בקצבה לפני תוספות מיוחדות לבעלי צרכים מיוחדים. כך למשל למי שסובל מנכות פיזית וקשיים בניידות, תתווסף לקצבת הנכות גם קצבת ניידות, כאמור, הסתייעות בליווי של עורך דין תביעות ביטוח לאומי הן בהגשת התביעה והן לאורך כל ההליך, עשויה לזכות את התובע באחוזי נכות גבוהים, וכן בתוקפת קצבאות נלוות על פי החוק.

 

מתי אפשר וצריך להגיש תביעה לקבלת קצבת נכות?

קצבת נכות היא פונקציה של אופי הפגיעה הפיזית או הנפשית במבקש הקצבה, או של החומרה שלה. הגשת תביעת נכות צריכה, לפיכך, להתבצע סמוך ככל האפשר למועד הגילוי של הבעיה או ההיווצרות שלה. אמנם זכותו של כל אדם להגיש תביעה בכל מועד שיבחר,  אבל אי הגשת תביעה עלולה למנוע מהנכה לקבל כספים שהיה זכאי להם בעבר. תביעת נכות רטרואקטיבית תופסת לתקופה של עד שנה אחת לפני הגשת התביעה. כל מה שלפני כן – לא רלוונטי. עם זאת, מי שהיה נכה לפני הגיעו לגיל 18 וההורים שלו לא הגישו עבורו תביעת נכות, יהיה רשאי לעשות כן גם רטרואקטיבית עבור שנים קודמות. עורך דין תביעות ביטוח לאומי עשוי לסייע בהגשת תביעה ולהבטיח שזכויותיו של הנכה אכן ימומשו. עורך הדין יסייע לנכה למלא את הטפסים הנדרשים ולהמציא את כל המסמכים הנדרשים בעת הגשת תביעת נכות.

 

תפקידיו של עורך דין ביטוח לאומי בהשגת קצבת נכות

להלן הנושאים שבהם מסייע עו"ד ביטוח לאומי ללקוחותיו, בהשגת קצבת נכות:

 • מילוי נכון של הטפסים: עורך הדין ימלא את הטפסים על פי הדרישות, מה שימנע מהנכה עוגמת נפש אם חלילה יתגלה שהטפסים לא מולאו כהלכה.
 • ערעור על קביעת אחוזי הנכות: אם לתובע נקבעו אחזי נכות נמוכים, או שלא נקבעו לו אחוזי נכות כלל, עורך הדין עשוי לסייע בהגשת ערעור.
 • ליווי משפטי: מיצוי הזכויות של התובע עשוי להשפיע על כל מהלך החיים שלו. ליווי משפטי בעת הגשת התביעה משפר מאד את סיכויי ההצלחה שלה ואת הסיכויים של התובע למצות את כלל הזכויות המגיעות לו.

 

מהי קצבת נכות ומהן זכויות הנכה מעבר לתשלום הקצבה?

מעבר לשאלה מהי קצבת נכות, חשוב לדעת שלמי שהוגדר נכה על פי חוק, קיימות ועומדות זכויות רבות אחרו. כך למשל נכה שיש לו מגבלה בניידות, רשאי לרכוש רכב ללא מיסים, מה המוזיל את העלויות שלו. בנוסף, מי שהוגדר נכה עשוי להיות פטור ממיסים מסוימים בעת רכישה או מכירה של נדל"ן על פי החוק, מס רכישה חל על כל מי שרוכש נכס נדל"ן חדש, וגובה הסכום משתנה בהתאם למחירה הרכישה של הנכס. מי שהוגדר נכה פטור, באופן מלא או חלקית, מתשלום מס רכישה. נכה זכאי גם להנחות במקומות שונים כולל ברשות המקומית, חברת החשמל ועוד. בדרך כלל, הזכויות הללו ניתנות באופן אוטומטי. עורך דין תביעות ביטוח לאומי עשוי לסייע אם חלילה פוגע מאן דהוא בזכויותיו החוקיות של מי שהוגדר נכה וההגדרה אושרה במוסד לביטוח לאומי.

עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות 28% נכות לתובע שנחבל ברחוב וסובל מכאבים
אישור הכרה של 100% נכות וזכאות לקצבת למשך שנה
ערר לביטוח לאומי עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
פיצוי כספי משמעותי לחולה שחפת
אישור זכאות ל57% נכות, 65% אי כושר וקצבה לשנה
אישור זכאות 100% נכות עבור תובע החולה בשחפת וסוכרת
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!