לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

מי זכאי לקצבת נכות?

קצבת נכות הינה תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם לנכים על בסיס זמני או קבוע, מדי חודש בחודשו. חוק שוויון זכויות לבעלי מוגבלויות, נחקק ב- 1998, וקובע באופן ברור וחד משמעי מי מוגדר כנכה. הגדרה זו היא חיונית לקביעת הזכאות לסעדים שונים מהמוסד לביטוח לאומי, ולכן במסגרת הדיון בשאלה מי זכאי לקצבת נכות, נסביר אודות האופן שבו מגדיר החוק את המושג "נכה".

 

מי זכאי לקצבת נכות במדינת ישראל?

כל תושב במדינת ישראל המשלם למוסד לביטוח לאומי דמי ביטוח חודשיים, זכאי להגיש בקשה להכרה באחוזי נכות וקבלת קצבת נכות כללית, ככל שהוא סובל מליקוי תפקודי אשר פוגע בשיעור הכנסותיו, בשל מחלה / מום מולד / תאונה שעבר. אף שרבים סבורים שהגשת התביעה לקבלת קצבת הנכות אפשרית רק למי שסובלים מנכות פיזית, בפועל, גם פגימות נפשיות או שכליות, יכולות לזכות מבוטחים באחוזי נכות שיקנו להם זכויות רפואיות שונות.

 

מי זכאי לקצבת נכות על פי חוק שוויון זכויות לבעלי מוגבלויות?

על פי חוק שוויון זכויות לבעלי מוגבלויות שנחקק בישראל בשנת 98', לקצבת נכות עשוי להיות זכאי אדם נכה. קרי, מי שהוא בעל ליקוי פיזי, שכלי או נפשי המשפיע לרעה על יכולת התפקוד התקינה שלו. זאת משום שהנכות עשויה להתבטא בהעדר יכולת להתפרנס בכבוד או בצמצום של יכולת הפרנסה, הפוגעת בהיקף הכנסותיו של בעל המגבלה.

בנוסף לכך, לא אחת, ההוצאות הרפואיות של בעלי מוגבלויות הן גבוהות הן באופן אבסולוטי והן יחסית לכל אדם אחר שאיננו סובל מנכות לסוגיה. אי לכך, מציעה מדינת ישראל לבעלי נכויות קצבת נכות, שהיא סיוע כספי המשולם לנכים על בסיס חודשי, על מנת לתמוך בקיומם של אורח חיים תקין ורמת חיים נאותה.

 

על הגדרת המושג "נכה" בחוק שוויון זכויות לבעלי מוגבלויות

חוק שוויון זכויות לבעלי מוגבלויות בישראל, מגדיר בתור נכה כל אדם המתמודד עם אחת המגבלות הבאות או יותר:

  • ליקוי פיזי – ליקוי פיזי משמעו בעיה גופנית אשר מונעת מפלוני לתפקד בצורה תקינה. היעדר התפקוד יכול להוות תוצר של פגימה באחד מאיברי הגוף, בין אם פגימה זו נראית לעין ובין אם אינה.
  • ליקוי נפשי – ליקוי נפשי פירושו הפרעה נפשית אשר משפיעה על איכות חייהם של הסובלים ממנה ומונעת מהם את היכולת לתפקד כהלכה.
  • ליקוי שכלי – ליקוי שכלי הוא התפתחות קוגניטיבית שאינה התואמת לגילו הביולוגי של האדם.

אלו הם ליקויים שעשויים להופיע כל אחד בנפרד, אך גם יחדיו, כאשר לעיתים הליקוי הוא זמני ובמקרים אחרים – קבוע. על בסיס ההכרה בליקויים אלו, עשוי אדם להיות זכאי לקצבת נכות, כפי שנסביר בשורות הבאות.

 

מי זכאי לקצבת נכות על פי חוק הביטוח הלאומי?

חוק הביטוח הלאומי מכיר בסוגים שונים של נכויות, העשויים לזכות את הלוקים בהן בקצבת נכות. בשורות הבאות נסביר מי זכאי לקצבת נכות בכל אחד מהמקרים.

 

מי זכאי לקצבת נכות כללית?

לקצבת נכות כללית, זכאים תושבי מדינת ישראל הבגירים שטרם הגיעו לגיל הפרישה הקבוע בחוק, אשר בשל ליקוי פיזי, נפשי או שכלי שנוצר בעקבות מחלה, תאונה או מום מולד, מוגבלים ביכולתם לעבוד למחייתם.

 

מי זכאי לקצבת נכות לנכי צה"ל?

לקצבת נכות לנכי צה"ל זכאים מי שנפגעו במסגרת שירותם הצבאי או הביטחוני והוכרו כנכים במשרד הביטחון.

 

מי זכאי לקצבת נכות לנכי פעולות איבה?

לקצבת נכות לנכי פעולות איבה וטרור, זכאים אנשים שנפגעו בפעולת איבה או אירוע טרור ובעקבותיהם נותרו עם נכות קבועה.

 

מי זכאי לקצבת נכות מעבודה?

לקצבת נכות מעבודה עשויים להיות זכאים מי שנפגעו בעבודתם בעקבות תאונת עבודה, מחלת מקצוע או מיקרוטראומה, ונותרו עם פגיעה גם לאחר ששולמו להם דמי הפגיעה הזמניים. זוהי רשימה חלקית של אוכלוסיות העשויות להיות זכאיות לקבלת קצבת נכות בתנאים מסוימים, כאשר במקרה של נכות כללית ונכות מעבודה, התשלום מתבצע מטעם המוסד לביטוח לאומי. זאת לעומת סוגי קצבאות נכות אחרים, המשולמים מטעם משרד האוצר או משרד הביטחון.

 

מי זכאי לקצבת נכות כללית מלאה מהמוסד לביטוח לאומי?

לקצבת נכות מלאה מהביטוח הלאומי, זכאי מי שנקבעה לו נכות של 100 אחוזים או דרגת אי כושר של 75 אחוזים. להלן שיעור הקצבה המשולמת לנכים בישראל בהתאם לדרגת הנכות שנקבעה להם בביטוח הלאומי, נכון לשנת 2022:

אחוז הנכות גובה קצבת הנכות החודשית נכון לשנת 2022
100% או 75% 3,700 ש"ח
74% 2,522 ש"ח
65% 2,273 ש"ח
60% 2,135 ש"ח

 

כיצד ניתן לממש את הזכאות לתשלום קצבת נכות מהביטוח הלאומי?

הזכאות לקבלת קצבת הנכות תלויה באופי הפגימה הפיזית, השכלית או הנפשית שמבקש הקצבה מתמודד עימה, ורמת החומרה שלה. אי לכך, חשוב שהגשת התביעה לקבלת קצבת נכות תתבצע בסמוך עד כמה שניתן למועד בו הליקוי נוצר או נתגלה.

אף שכל אדם זכאי באופן עקרוני, להגיש את תביעתו במועד בו יבחר,  אי הגשת התביעה בסמיכות לגילוי הליקוי, עשויה למנוע מן הנכה את מימוש זכאותו לקבלת קצבת הנכות המלאה בגין כל התקופה שבה הנכות היתה קיימת.

כמו כן, חשוב לדעת שתביעת נכות ניתנת להגשה באופן רטרואקטיבי, למשך לא יותר משנה בודדת אחורה. יחד עם זאת, אדם שסבל מנכות לפני שמלאו לו 18 שנים והוריו לא דאגו להגיש עבורו תביעה לקבלת קצבת נכות, רשאי יהיה לעשות זאת אף באופן רטרואקטיבי בגין שנים קודמות.

 

מדוע חשוב להסתייע בעורך דין תביעות ביטוח לאומי בהקשר זה?

עו"ד לתביעות ביטוח לאומי יכול לסייע לזכאים לקצבאות נכות להגיש את תביעתם כדי להבטיח שזכויותיהם אכן יתממשו במלואן. ישנה משמעות לסיוע משפטי מקצועי במילוי מדויק של טפסי התביעה לצד קבלת עזרה בהמצאת כלל המסמכים שיש לצרף אל תביעת הנכות כאסמכתאות.

עו"ד ביטוח לאומי יכול להקל על לקוחותיו בקבלת קצבת הנכות בדרכים הבאות:

  • סיוע במילוי נכון של טפסים – עורך הדין ימלא את הטפסים כנדרש, מה שיכול למנוע מהתובע עוגמת נפש מיותרת שעלולה להיגרם להם באם יתגלה חלילה כי הטפסים לא מולאו נכונה.
  • סיוע בהגשת ערר בנוגע לקביעת דרגת הנכות – במידה ולתובע נקבעו אחוזי נכות נמוכים מדי, או לא נקבעו לו אחוזי נכות בכלל, סיוע מעורך הדין בהגשת ערעור יכול להפוך את המצב על פיו.
  • ליווי משפטי בהגשת תביעת הנכות – ייצוג משפטי של עו"ד מנוסה במהלך הגשת תביעת נכות יכול לשפר מאוד את סיכוייה  להתקבל ואת יכולתו של התובע לממש את מלוא זכויותיו מול הביטוח הלאומי.

 

זכויות נוספות הנלוות לקצבת הנכות

למי שהוגדר כנכה על פי החוק, ישנה זכאות למימוש מגוון זכויות שונות. למשל, נכים בישראל המתמודדים עם מגבלת ניידות, רשאים לרכוש רכבים ללא מיסים, מה שמוזיל במידה ניכרת את עלות כלי הרכב. מעבר לכך, למי שמוגדר כנכה עשויה להתאפשר קבלת פטור מתשלום מיסי מקרקעין בתנאים מסוימים.

זאת לצד זכאות לקבלת הטבות והקלות בתשלום אגרות והיטלים לרשויות מקומיות, ספקי תשתיות כמו חברת החשמל ועוד. במרבית המקרים, אלו הן זכויות שניתנות למי שיש לו תעודת נכה, באופן אוטומטי. אולם לא אחת, מתעורר הצורך בסיוע של עורך דין כאשר זכויותיו החוקיות של הנכה אינן מתממשות כסדרן.

עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות לקבלת 75% נכות וקצבה למשך שנתיים
אישור זכאות לקצבת נכות עקב לופוס מול ביטוח לאומי
תובע נמצא זכאי ל70% נכות, 100% אי כושר וקצבה לשנה
ערר לביטוח לאומי עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
אישור זכאות ל100% נכות וקצבה עקב פגיעה מערכתית
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה ברגל במהלך עבודה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!