לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

נכות אחרי תאונת עבודה

נכות אחרי תאונת עבודה מקנה לנפגע קבלת זכויות מסוימות, שאף אחת מהן לא ניתנת לנפגעים אוטומטית. יתרה מכך – מאחורי כל זכות מסתתרת מסכת בירוקרטית שלמה שהנכים נאלצים להתמודד איתה. כיצד תובעים ומקבלים קצבת נכות? כל המידע החשוב בנושא לפניכם.

 

תאונת עבודה ותוצאותיה

תאונת עבודה מוגדרת לפי חוק כאירוע שהתרחש לעובד תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעסיק או מטעמו של המעסיק בקרב שכירים, או כאירוע שהתרחש תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו בקרב עובד עצמאי.

מדובר אפוא בסדרת תרחישים מצערים, חלקם נגרמים עקב מחדל רשלני ממקום העבודה עצמו, אחרים בדומה לתאונות אישיות או לתאונות דרכים וחלקם אפילו באשמתו של העובד עצמו (למשל עובד בגובה שהפר הנחיות בטיחות).

ויחד עם זאת, כמובן שלא מכל תאונה תיגרם נכות וקיימות גם פגיעות קלות, המאפשרות חזרה לעבודה והמשך יכולת הפרנסה כסדרה. תאונות אחרות למרבה הצער, הן קשות וחמורות ומונעות מהעובד להמשיך להתפרנס, אם כי חלקן ימנעו זאת באופן זמני וגם הפעם מבלי להותיר נכות.

על כן ניתן לראות בנכות שנותרה אחרי תאונת עבודה כמקרה חמור מאוד של תאונת עבודה, שהותירה אחריה נזקים קשים. אם נותרה נכות לעובד, בין אם זמנית או צמיתה – הרי שבאפשרותו לקבל זכויות חוקיות, מרביתן מתבססות על איזון כלכלי כלשהו.

במקרים אלו מומלץ להתייעץ משפטית עם עורך דין תאונות עבודה שיוכל לעדכן את הנפגע בכל זכויותיו ולהנחות אותו כיצד לפעול בהתאם למקרה ולנסיבותיו המיוחדות.

 

קבלת דמי פגיעה – הזכות הראשונה לנפגעי עבודה

נכות כידוע, לא נקבעת ביום אחד והדרך אליה מלווה בבדיקות ואבחנות רפואיות, מפגש עם רופאים מומחים, ניסיונות טיפול ושיקום וכמובן הררי ניירת. בתקופה זו שאחרי הפגיעה, העובד כמובן נתון למאמצי השיקום וההחלמה, כך שהוא מנוע בכל מקרה לשוב לעבודתו. אם נעדר מעבודתו כבר 12 ימים ברציפות, הוא יהיה זכאי לקבלת דמי פגיעה המשולמים לו עבור 3 החודשים שאחרי התאונה.

למעשה מעצם קבלת דמי הפגיעה, מתרחשת הכרה בעובד כנפגע עבודה. התשלום שניתן לו (שמבוסס על 75% מההכנסה החייבת בביטוח לאומי) אמור לאזן כלכלית בתקופת העדר ההכנסה, כאשר בסיומה אמור הנפגע לשוב לעבודתו ולהתפרנס ממנה כרגיל.

 

תביעת נכות אחרי תאונת עבודה

עובדים שקיבלו את דמי הפגיעה אך עדיין אינם מסוגלים לשוב לעבודתם, זכאים להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעת נכות מעבודה, מכוחה ייקבעו להם אחוזי נכות ודרגת אי כושר המביעים אפשרות לקבלת מענק או קצבת נכות.

את התביעה לגמלת נכות מעבודה יש להגיש עד שנה ממועד התאונה וזאת באמצעות טופס ב.ל 200 שעניינו הוא תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה ותשלום גמלת נכות מעבודה. לתביעה זו יש לצרף ניירת רפואית רבה וארוכה המעידה על הנסיבות של המקרה, על הנזקים ממנו ועל המגבלות התפקודיות שנובעות כתוצאה מהנזקים השונים.

ההמלצה המשפטית היא להגיש את תביעת הנכות סמוך לסיום תקופת קבלת תשלום דמי הפגיעה, אם כי אין חובה להמתין עד לקבלת דמי הפגיעה לפני שמגישים תביעת נכות וישנם מקרים שרצוי להגיש עוד קודם לכן. נוסיף ונאמר שגם עובדים ששבו לעבודתם על אף תאונת עבודה שהתרחשה להם, יוכלו להגיש תביעת נכות וזאת אם אכן נגרמה להם נכות כלשהי.

 

עמידה בפני וועדה רפואית

תביעה שהוגשה על מלוא מסמכיה תקבל תאריך לדיון בפני וועדה רפואית של הביטוח הלאומי. הוועדה הרפואית היא הגורם בעל הסמכות לקביעת אחוזי הנכות, מה שהופך אותה לחורצת גורלות ממש לעניין קבלת הזכויות העתידיות של נפגעי העבודה ובכלל.

כחלק מזכויות ההשתתפות בוועדה, יכולים התובעים להתלוות אליה יחד עם אדם נוסף מטעמם, כאשר ניתן לקבל ייצוג משפטי מצד עורך דין שיתלווה לתובע וידבר בשמו. מי שיבחר לעשות זאת צפוי למקסם את אחוזי הנכות שיתקבלו, שכן עורך הדין המיומן יוכל להציג את נסיבותיו של הנפגע בדרך הטובה ביותר והיכרותו הקודמת עם הלך הרוח בוועדות הללו צפוי להשפיע לטובה על החלטות הוועדה.

 

קבלת אחוזי נכות אחרי תאונת העבודה

הוועדה מוסרת את החלטתה בדואר ובה יצוינו אחוזי הנכות שנקבעו על ידי רופא הוועדה ובהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (אחוזי הנכות הניתנים בעבור כל פגימות, בהתאם לספר הליקויים של המוסד לביטוח הלאומי). האחוזים מתבססים על 10 פרקי התקנות, בכל פרק רשימת ליקויים רפואיים שנכללים תחתיו וגובה אחוזי הנכות שניתנים עבור כל ליקוי וליקוי.

כך למשל, עובד שנפצע בגבו ונותרה לו מגבלה בעמוד השדרה הצווארי, יוכל לקבל 10% נכות עבור הגבלה קלה, 20% נכות עבור הגבלה בינונית ו-30% נכות עבור הגבלה קשה. ומי מחליט לעניין חומרת ההגבלה? רופא הוועדה עצמו, על בסיס התשאול במעמד הדיון והחומר הרפואי שצורף מטעם התובע.

בנוסף, חשוב להבהיר שישנם מקרים הכוללים מספר פגימויות, כך שייתכן שעובד מסוים יסבול מהגבלה בינונית בעמוד השדרה הצווארי, אך גם מהגבלה ברגלו. מצבים אלו מביאים לכדי חישוב אחוזי הנכות באופן משוקלל, כך שהם יתקבלו לכדי מספר אחיד המהווה את שיעור נכותו של הנפגע.

 

חישוב הנכות המשוקללת מתבצע באופן הבא:

20% נכות בגין עמוד השדרה הצווארי (כלומר מתן 20% נכות מתוך 100% אפשריים)

כעת נותרו 80% "לחלק"

מתוכם ניתנו עוד 10% בגין הפגיעה ברגל (כלומר מתן 8% נוספים מתוך 80% אפשריים)

20% הנכות בגב + 8% הנכות ברגל מהווים יחד נכות משוקללת של 28%.

הוועדה הרפואית רשאית לקבוע נכות זמנית, אם היא מאמינה שמצב העובד איננו צמית וצפוי להשתנות. במקרה כזה, תינתן נכות זמנית לתקופה של שנה לכל היותר, במהלכה תשולם קצבה בהתאם לדרגה שנקבעה. בסיום התקופה, תתרחש וועדה רפואית נוספת לאבחון המצב הרפואי ודרגת הנכות. ניתן כמובן לערער על החלטות הוועדה אם הן אינן מספקות.

 

מעמד נכה נזקק (100% נכות זמנית)

ישנם מקרים שבהם נפגעי העבודה נמצאים בתקופה שבה נכותם מונעת כל עבודה שהיא וכל יכולת להתפרנס. במקרים אלו, זכאים הנפגעים להגיש תביעה לקבלת מעמד של נכה נזקק – מעמד זמני המאפשר קבלת 100% נכות למשך 4 חודשים על כל הזכויות המשתמעות ממנו. החלטה בבקשה זו ניתנת מטעם וועדת רשות המורכבת מרופא, פקיד תביעות ועובד שיקום.

 

קצבת נכות, מענק נכות וחוסר זכאות

כידוע, אחוזי הנכות נמצאים ביחס ישיר לגובה הפיצוי שניתן מהם, אך על פי חוקי הביטוח הלאומי רק בעלי 20% נכות ומעלה זכאים לקבלת גמלה חודשית קבועה.

אם כך, מה יקבלו בעלי נכות של 19% ומטה? ובכן, נכים בשיעור שבין 9%-19% זכאים למענק כספי חד פעמי בלבד. מענק זה מבוסס על 75% מהשכר של העובד כפול 43 קצבאות. עובדים שקיבלו 8% נכות ומטה אינם זכאים לדבר.

 

עורך דין תאונת עבודה וחשיבותו

למרות שהדברים ברורים למדי, ההתמודדות מול הביטוח הלאומי איננה פשוטה ועשויה להיות ממושכת, סבוכה ומתישה, בייחוד לאדם שכעת סובל ממגבלה המונעת ממנו לתפקד כראוי ולהתפרנס. לא פעם מסרב הביטוח הלאומי להכיר בנכות בשיעור הדרוש ומצריך מהנכים מאבקים עיקשים עד להכרה בהם ובזכויותיהם המלאות.

התייעצות משפטית תבטיח לכם התנהלות אסטרטגית יעילה בהליך התביעה ומקסום אחוזי הנכות שמבטאים הכרה הולמת בנפגע ונכותו. עורך הדין חוסך זמן יקר ובירוקרטיה מורכבת ופועל למען מיצוי זכויות מלא בקרב נפגעי העבודה, לרבות מימוש זכויות נוספות שעומדות לרשותם.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה ברגל במהלך עבודה
אישור זכאות 97% נכות עבור תובע החולה באמנזיה
ערר מול ביטוח לאומי שאושר עבור זכאות לאובדן כושר עבודה
אישור זכאות קצבת נכות עקב תאונה בדרך חזור מהעבודה
אישור זכאות לקצבת נכות עקב לופוס מול ביטוח לאומי
אישור זכאות של 70% נכות זמנית לעובד שהחליק בעבודתו
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!