לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

תוספת לקצבת נכות

בינואר 2021, התרחשו בישראל שינויים בחקיקה שהובילו לתשלום תוספת לקצבת נכות כללית באופן רטרואקטיבי. אולם למרבה הצער עדיין ישנם האנשים שאינם מודעים לשינוי המבורך בזכאותם. לכן, לטובת העניין, החלטנו לכתוב את הסקירה שלהלן ובה נסקור את שינויי החקיקה שהובילו להגדלת קצבאות הנכות במדינת ישראל ואת הדרכים למימוש הזכות.

 

על הזכאות לקבלת תוספת לקצבת נכות רטרואקטיבית עקב שינויים בחקיקה

בעקבות העלאת קצבאות הנכות בישראל מינואר דאשתקד, הוחלט שתשלום רטרואקטיבי עבור החודשים שבין ינואר לדצמבר 2021 יועבר לחשבונות הבנקים של אוכלוסיית הזכאים כתוספת חד פעמית לקצבת הנכות, בשתי פעימות נפרדות:

  1. הפעימה הראשונה שולמה ב- 28 לנובמבר 2021, כתוספת חד פעמית שנועדה להשלים את הסכום של קצבת הנכות ששולמה בחודשים ינואר עד יוני 2021 כך שתתאים לגובה הקצבה העדכני שקבע החוק.
  2. הפעימה השנייה שולמה ב-22  לדצמבר 2021 – גם היא כתוספת משלימה חד פעמית והפעם עבור יולי עד נובמבר 2021.

 

על הזכאות תוספת קבועה לקצבת נכות בעקבות מהלך העלאת קצבאות הנכים

התוצאה השנייה של רפורמת העלאת קצבאות הנכות בישראל, הייתה מתן תוספת קבועה לקצבת הנכות הכללית, שנוספה לתשלומי הקצבה החודשיים החל מדצמבר 2021, כחלק מהסכום הכולל העדכני שנקבע לקצבה בעקבות שינויי החקיקה המבורכים.

מי זכאי לקבל תוספת לקצבת נכות?

כל אדם במדינת ישראל שהוכר כבעל נכות כללית, זכאי לקבל את קצבת נכות בסכום המגלם את העלאת הקצבה על פי השיעורים העדכניים הקבועים בחוק. במידה וההכרה בנכותו ובזכאותו לקבלת הקצבה התרחשה לפני שנת 2021 או במהלכה, המבוטח אמור היה גם לקבל תוספת לקצבת הנכות, כהחזר רטרואקטיבי עבור ההפרש בין סכום הקצבה הישן לסכום הקצבה העדכני לאחר ההעלאה (כפי שהזכרנו לעיל).

החל מחודש דצמבר 2021, סכום קצבת הנכות החודשי כבר מגלם בתוכו את אותה תוספת לקצבת נכות. מבוטח שמסיבה כלשהי לא שולמה לו תוספת זו או ההחזרים, מוטב שיפנה לבדיקת הנושא לעומק, בעזרת עורך דין לתביעות ביטוח לאומי. בנוסף לכך, ישנה גם "תוספת תלויים" שהיא תוספת לקצבת הנכות הכללית, אשר משולמת לנכים בגין ילדיהם ובני זוגם בתנאים מסוימים, כפי שנפרט בהמשך.

 

כמה תוספת לקצבת נכות אמורים לקבל בעקבות יישום הרפורמות בחוק הנכים?

גובה קצבת הנכות הכללית המשולם בעקבות התוספת לקצבת נכות החל מדצמבר 2021 ועד היום (שנת 2022), הוא כלדקמן:

 

החל מחודש דצמבר 2021

אחוזי אי כושר תוספת לקצבת נכות סכום הקצבה הכולל במקור סכום הקצבה הכולל לאחר התוספת תוספת רטרואקטיבית חד פעמית עבור

ינואר עד יוני 2021

תוספת רטרואקטיבית חד פעמית עבור

יולי עד נובמבר 2021

סכום התוספת הכולל עבור ינואר עד נובמבר 2021
75% עד 100% 379 ש"ח 3,321 ש"ח 3,700 ש"ח 1,134 ש"ח 1,895 ש"ח 3,029 ש"ח
74% 280 ש"ח 2,242 ש"ח 2,522 ש"ח 834 ש"ח 1,400 ש"ח 2,234 ש"ח
65% 246 ש"ח 2,027 ש"ח 2,273 ש"ח 732 ש"ח 1,230 ש"ח 1,962 ש"ח
60% 227 ש"ח 1,908 ש"ח 2,135 ש"ח 678 ש"ח 1,135 ש"ח 1,813 ש"ח

 

החל מחודש ינואר 2022

חלו מספר שינויים הנוגעים לזכאות לתוספת לקצבת הנכות הכללית והקיזוזים מתוכה:

  • קוצרה תקופת ההמתנה לבעלי נכות מלאה מהמתנה של 91 ימים להמתנה בת 31 ימים בלבד, כולל אפשרות לקבלת קצבת שירותים מיוחדים (שר"מ) ביחד עם קצבת הנכות הכללית, כבר החל מהיום ה- 31.
  • קוצרה גם תקופת ההמתנה לקבלת תוספת תלויים (אודותיה נסביר בהמשך), כך שכעת ניתן לקבלה כבר מהיום ה- 31.
  • עבור מקבלי תוספת התלויים שיש להם הכנסה שאינה מעבודה יקוזזו ההכנסות הנ"ל מתוך תוספת התלויים. אולם הקצבה שתשולם אחרי קיזוז זה עדיין לא תפחת מסכום הקצבה המלא ליחיד לאחר התוספת (3,700 ש"ח). כמו כן, עבור החודשים שבין ינואר 2022 לדצמבר 2022 כולל, לא יקוזזו הכנסות שאינן מעבודה עד 1,200 ש"ח.

תוספת לקצבת נכות עבור ילדים ובני זוג ("תוספת תלויים")

תוספת תלויים היא תוספת קצבת נכות אשר משולמת בגין בני זוגם וילדיהם של הזכאים לקצבת הנכות הכללית, בכפוף לתנאי זכאות כדלקמן:

  1. תוספת תלויים תשולם עבור 2 ילדיו הראשונים של הנכה שגילם מתחת ל- 18 שנים. סכום התוספת יקבע בהתאם לדרגת אי כושר שנקבעה למבוטח. חשוב לדעת שהתוספת בגין הילדים הקטינים אינה מותנית בהכנסתם של בני זוגם של הזכאים לקצבת הנכות הכללית.
  2. תוספת תלויים תשולם עבור בן / בת זוגו של הנכה, במידה והם תושבי ישראל שהכנסתם החודשית של בני הזוג אינה עולה על 6,014 ש"ח ברוטו, והם לא מקבלים בעצמם קצבה מהמוסד לביטוח לאומי.

 

גובה תוספת תלויים לקצבאות נכות כללית בשנת 2022

דרגת אי כושר סכום התוספת בעד כל ילד (עד 2 ילדים) סכום התוספת בעד בני זוג
מלאה 954 ש"ח 1,192 ש"ח
74% 706 ש"ח 882 ש"ח
65% 620 ש"ח 775 ש"ח
60% 572 ש"ח 715 ש"ח

 

כיצד ניתן לממש את הזכות לקבלת תוספת לקצבת הנכות בגין ילדים ובני זוג?

לטובת מימוש הזכות לקבלת תוספת לגמלת נכות עבור הילדים ו/או בני הזוג, על הזכאי לקבלת קצבת הנכות הכללית, להגיש לביטוח הלאומי טופס להשלמת מידע לקבלת תוספת תלויים בנוסף לטופס תביעת הנכות הכללי.

 

שאלות ותשובות בנושא התוספת לקצבת נכות

להלן השאלות והתשובות הנפוצות שחשוב להכיר לעניין התוספות לקצבת נכות:

כל אדם במדינת ישראל שהוכר כבעל נכות כללית, זכאי לקבל את קצבת נכות בסכום המגלם את העלאת הקצבה על פי השיעורים העדכניים הקבועים בחוק. במידה וההכרה בנכותו ובזכאותו לקבלת הקצבה התרחשה לפני שנת 2021 או במהלכה, המבוטח אמור היה גם לקבל תוספת לקצבת הנכות, כהחזר רטרואקטיבי עבור ההפרש בין סכום הקצבה הישן לסכום הקצבה העדכני לאחר ההעלאה

תוספת תלויים היא תשלום נלווה לקצבת נכות כללית המשולם בעד בני זוגם של נכים המוכרים בביטוח הלאומי כזכאים לקצבה, ובעד ילדיהם הקטינים בכפוף לתנאי הזכאות הקבועים בחוק.

במידה והבקשה לתוספת תלויים מוגשת בנפרד מהגשת טופס התביעה לקבלת לקצבת הנכות הכללית, חלון הזמן להגשתה הוא עד 12 חודשים ממועד תחילת הזכאות לקצבת הנכות הכללית, היות ואפשר לקבל תשלום רטרואקטיבי לתוספת התלויים במשך לא יותר מ- 12 חודשים מיום הגשת טופס הבקשה לקבלת התוספת.

אין חולקין על כך שהתוספת לקצבת נכות כללית היא בבחינת בשורה משמעותית מאוד בעבור אוכלוסיית הנכים במדינת ישראל. אולם למרבה הצער, הדרך למימוש זכויות הנכים בישראל אינה תמיד קלה. לכן כדי לקבל את מלוא הקצבה והתוספות שלהן אתם זכאים, ללא עיכובים ומכשולים מיותרים, כדאי לפנות לעורך דין לתביעות ביטוח לאומי שיסייע לכם במיצוי זכויותיכם במלואן.

עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות ל100% נכות וקצבה עקב פגיעה מערכתית
אישור זכאות 32% נכות לתובע שהחליק בעבודה ושבר רגל
אישור זכאות לקצבת נכות שנתית של 75,000 ש"ח
אישור זכאות של 70% נכות זמנית לעובד שהחליק בעבודתו
ערר עבור תובע לקבלת קצבת נכות עקב מצב בריאותי
אישור זכאות 100% נכות עבור תובע החולה בשחפת וסוכרת
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!