לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

10 אחוז נכות – תאונת עבודה

10 אחוז נכות המתקבלות כתוצאה מתאונת עבודה מציינים פגיעה קלה אך ממושכת מבחינת המוסד לביטוח הלאומי. למעשה, קביעת 10% הנכות התרחשה לאחר שעבר העובד תהליך שכלל תביעה לדמי פגיעה ולאחר מכן את תביעת הנכות ובמסגרתה עמד בפני ועדה רפואית. כיצד הועדה מחליטה על קביעת אחוזי הנכות וכמה העובד צפוי לקבל ממנה?

 

הגדרתה של תאונת עבודה

תאונת עבודה מוגדרת כאירוע שהתרחש לעובד תוך כדי או עקב עבודתו, כאשר החוק מתייחס לאירועים שהתרחשו בתוך מקום העבודה או מחוצה לו. אם מדובר בתאונת דרכים בדרך הביתה מהעבודה או בדרך מביתו לעבודה וכן כאשר העובד נמצא בשליחות מטעם מעסיקו, גם מקרה זה יוגדר כתאונת עבודה.

 

כמה כסף מקבלים בגין 10 אחוז נכות תאונת עבודה?

נתחיל עם השאלה החשובה לכם ביותר: כמה כסף אתם צפויים לקבל על נכות בביטוח הלאומי? ובכן, נתחיל עם דמי הפגיעה שהעובד מקבל עבור שלושת חודשי הפגיעה הראשונים – תשלום שנועד לכסות על היעדרו מעבודה והיעדר יכולתו להתפרנס כרגיל. ובכן, דמי הפגיעה משולמים בשיעור של 75% מגובה השכר הממוצע לשלושת החודשים האחרונים ולמשך 91 ימים.

 

איך זה עובד?

בהנחה וממוצע השכר של העובד הוא 6,000 ₪, אזי 75% משכרו הם 4,500 שקלים. כעת בהכפלה לשלושה חודשים, צפוי העובד לקבל 13,500 שקלים. לאחר ששולם לעובד הסכום הביטוח הלאומי יבקש לאשש כי פציעתו עדיין מונעת ממנו לשוב לעבודתו.

על כן, עליו להגיש לביטוח הלאומי תביעת נכות מעבודה ותביעה זו תחייב אותו לעבור ועדה רפואית שתבדוק את התפקוד בהתאם לפגיעה ותעריך את חומרתה על ידי קביעת אחוזי נכות מסוימים. כידוע, ככל שאחוזי הנכות גבוהים יותר, כך התגמול שהמוסד לביטוח הלאומי משלם הוא משמעותי יותר.

 

רף מענק הנכות במוסד לביטוח הלאומי וחישובו

מבחינת הקביעה בחוקי הביטוח הלאומי, אחוזי הנכות המינימליים שמכוחם ניתן תשלום כלשהו הם 9%, כך שעובד שקיבל מהועדה הרפואית 8% או פחות איננו צפוי לקבל דבר. כל נכות שנקבעה בשיעור שבין 9%-19% מזכה במענק כספי חד פעמי בגובה של 42 קצבאות ולפיכך, אדם שנקבעו לו 10 אחוז נכות צפוי לקבל מענק של כמה עשרות אלפי שקלים. כיצד מתבצע החישוב?

ובכן, אם שכרו הממוצע של העובד שכבר חושב הוא 6,000 ₪ ו-75% ממנו מהווים כאמור 4,500 שקלים, כעת יש להכפיל את סכום זה בגובה הנכות (10%) ולקבל את הסכום 450, אותו מכפילים ב-42 הקצבאות. ולכן הנפגע צפוי לקבל מענק כספי של 450*42 = 18,000 ₪.

ניקח דוגמה נוספת ובה עובד שהשתכר בשכר חודשי ממוצע של 15,000 ₪ ונכותו נקבעה על שיעור של 10%. כעת יש לגזור מתוך השכר את 75 האחוזים עד לתוצאה של 11,250 – החלק בשכר שממנו יצא המענק. בהכפלת 10% הנכות נגיע לתוצאה 1,125 ונכפיל אותה ב-42. כעת נוכל לראות שאותו עובד צפוי לקבל מענק חד פעמי בגובה של 47.250 שקלים מהביטוח הלאומי.

 

10% נכות בתאונת עבודה – נתונים שאתם מוכרחים להכיר

10 אחוז נכות בתאונת עבודה נחשב לשיעור נכות יחסית נמוך, שכן רק משיעור נכות של 20% מתחיל המוסד לביטוח הלאומי לשלם קצבאות נכות חודשיות. במקרה והעובד אכן מקבל נכות בשיעור של 20% ויותר, הוא צפוי לקבל על בסיס אותו חישוב סכום חודשי למשך התקופה שקובעת הוועדה.

שיעור הנכות עשוי לעלות ככל שישנה החמרה במצב הגורמת לפגיעה תפקודית חמורה יותר ולכן גם אדם בעל 10% נכות יהיה זכאי להגיש בקשה להחמרת מצב לביטוח הלאומי, לעבור ועדה רפואית נוספת ולקבל אחוזי נכות גבוהים יותר.

אם אדם בעל 10% נכות אכן הצליח לקבל הכרה משמעותית יותר בפגיעתו ולהגדיל את נכותו עד לקבלת קצבה חודשית, ייתכן שהיא תמשיך להינתן לו כסדרה לכל החיים. כמובן שעליו לעמוד בועדה רפואית להערכת מצבו אחת לתקופה, אך אם פגיעתו צמיתה ואין בה שינויים משמעותיים לכאן או לכאן, לא יחולו שינויים בהחלטה על שיעור הנכות.

חשוב לציין שבכל קביעת נכות מטעם הוועדה התשלום הוא תקופתי, כלומר שהנפגע יצטרך להגיע בשלב מסוים לוועדה רפואית נוספת להערכת מצבו מחדש. ובה ייקבע האם הנפגע ימשיך לקבל קצבת נכות ומהו שיעור נכותו הנוכחי.

 

האם קבלת תגמול מתאונת עבודה פוגעת בפנסיה?

אדם שעבד והפריש כספים לפנסיה, זכאי לקבל אותם בעת הפרישה, ללא קשר למצבו הרפואי או לעובדה שהוא מקבל הכנסה קבועה ממקור אחר שאיננו מעבודה. יחד עם זאת, הביטוח הלאומי שצפוי להעניק למבוטח את קצבת הזקנה, מסתכל על נתוני האזרח ובודק האם משולמת לו קצבה אחרת.

אם אותו עובד אכן מקבל קצבת נכות, הביטוח הלאומי ידרוש ממנו לבחור האם להמשיך לקבל את קצבת הנכות או לעבור לקבל את קצבת הזקנה, מה שיפסיק את תגמולי הנכות מכאן והלאה. הביטוח הלאומי מעוניין לעודד אנשים לקבל קצבת זקנה ולכן מציע גם מענקים למי שיבחר בכך, אך עקרונית רצוי לבחור בקצבה הגבוהה יותר מטבע הדברים.

 

כך עוברים את הועדה הרפואית בשלום ומקבלים 10% נכות

אדם שהוכר כנפגע עבודה וכעת פונה לקביעת דרגת הנכות עקב תאונת עבודה או מחלת מקצוע שהוכרה כתאונת עבודה, יוזמן לועדה רפואית המורכבת מרופא-שניים ומזכיר ועדה. כאן צפוי הנפגע לפרט את רכיבי פגיעתו ולענות לשאלות הרופאים לגבי תפקודו, ייתכן שגם ייבדק רפואית במקום. לוועדה חשוב להגיע מוכנים היטב ולגבות כל תשובה במסמכים הרפואיים הקיימים.

הועדה רשאית לדרוש בדיקה רפואית אצל רופא מטעמה שלא במעמד הועדה עצמה, לדרוש מסמכים או תיעוד נוסף וגם לדון בבקשות נכות ללא נוכחות הנפגע. כמובן שבמקרה כזה תהיו עדיין רשאים לבקש להופיע בפניה. ההכנה הנדרשת לועדה מהסוג הזה היא הכנה מתמשכת, של מספר חודשים לפני.

הכנה זו כוללת בדיקות ותיעוד נרחב הנוגע לפגימות, ארגון ומיון החומר הרפואי הקיים וגם התייעצות משפטית שתאפשר לכם להבין כיצד להציג את הפגימות ומה לדרוש מהוועדה במעמד הדיון. כמו כן, ניתן להגיע אליה בליווי של אדם קרוב או עו"ד שייצג אתכם בתוך הועדה עצמה.

החלטה תינתן ע"י שליחת מכתב מפקיד התביעות בדואר ואם היא איננה מספקת, ניתן להגיש ערר תוך 60 ימים לוועדה הרפואית לעררים. במעמד ועדה זו יהיה ניתן לקבל החלטה שמשנה את שיעור הנכות שנקבע. אם גם החלטותיה אינן משביעות רצון, יש לערער לבית הדין האזורי לעבודה תוך 60 ימים ובו ניתן לדון רק בשאלות משפטיות שהתעוררו בערר.

 

חשיבות הייעוץ והייצוג המשפטי

הן ההכנה לוועדה והן איסוף התיעוד הרפואי, המעמד בועדה והגשת הערר במידת הצורך דורשים מיומנות משפטית רבה. הניסיון מלמד שככל שעובד מיוצג מטעם עורך דין מקצועי ובקיא מאוד בחוקי הביטוח הלאומי, כך הוא יוכל לשפר את סיכוייו בוועדה ולהעמיד את שיעור הנכות על אחוז משמעותי יותר. עורך הדין מספק הגנה לזכויות ולטענות גם בהמשך הדרך ומאפשר לנפגע להבין כיצד עליו לפעול על סמך נסיבותיו, למן הרגע הראשון שאחרי תאונת העבודה.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות 28% נכות לתובע שנחבל ברחוב וסובל מכאבים
אישור זכאות קצבת נכות עקב תאונה בדרך חזור מהעבודה
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה בשמיעה מרעש בעבודה
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה ברגל במהלך עבודה
אישור קצבת נכות עקב פריצת דיסק
אישור זכאות 97% נכות עבור תובע החולה באמנזיה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!