לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

דרכי התמודדות עם תביעה לנכות שנדחתה על ידי ועדה רפואית

תארו לעצמכם שביקשתם לקבל קצבת נכות מהביטוח הלאומי בעקבות פציעה או ליקוי בריאותי שגרמו לכם לנכות. במקרים כאלה, הביטוח הלאומי יישלח לכם הזמנה להגיע לוועדה הרפואית שתקבע את דרגת הנכות שלכם על סמך אופי הפגיעה שלכם – בין אם מדובר בפגיעת עבודה ובין אם מדובר בנכות כללית. במקרה שהוועדה תאשר את תביעתכם ותעריך את נכותכם ברמה מזכה, תהיו זכאים לקבל קצבת נכות.

עם זאת, במידה והוועדה תדחה את תביעתכם, עדיין עומדות לרשותכם מספר דרכי פעולה חלופיות שכדאי להכיר. לכן בשורות הבאות נדריך אתכם לגבי דרכי התמודדות עם תביעה לנכות שנדחתה על ידי ועדה רפואית.

 

אילו דרכי התמודדות עם תביעה לנכות שנדחתה על ידי ועדה רפואית זמינות עבור תובעים?

במקרה שתביעת נכות נדחתה על ידי ועדה רפואית ראשונית, עומדת בפני התובעת אפשרות להגיש בקשה לוועדה הרפואית לעררים של הביטוח הלאומי. לוועדה זו סמכות לבחון ולדון בעררים על החלטות שהתקבלו בוועדה הרפואית הראשונית.

עם זאת, המסע לא בהכרח מסתיים שם. אם גם הוועדה הרפואית לעררים דוחה את התביעה, עדיין יש שני אפיקים נוספים שניתן לפעול באמצעותם:

ראשית, יש לכם אפשרות להגיש ערר לבית הדין לעבודה על החלטת ועדת הערר. במקרה שבית הדין לעבודה יראה שהערעור מוצדק, הוא יחזיר את תיק התביעה לוועדה הרפואית לעררים של הביטוח הלאומי, וינחה אותם לבצע הערכה מחדש או דיון חוזר בתיק. שנית, ניתן גם לבחור להגיש תביעה חדשה לביטוח הלאומי שתטופל במסגרת הליך חדש ונפרש.

 

האם בית הדין לעבודה קובע את גובה הנכות והקצבאות הנלוות?

לא בדיוק. סמכותו של בית הדין לעבודה מוגבלת לעניינים משפטיים הנוגעים לתביעה, כגון פרשנות ויישום החוק והתקנות של הביטוח הלאומי. אין לו סמכות לפסוק בהיבטים רפואיים הקשורים לתביעה. לכן אם בית הדין לעבודה יקבל את הערעור כתקף, הוא יחזיר את תיק התביעה לוועדה הרפואית לעררים של הביטוח הלאומי, וינחה אותם לקיים דיון חוזר.

במהלך דיון חוזר זה תבחן הוועדה הרפואית מחדש את דרגת הנכות של התובע ותקבע את זכאותו לקצבת נכות.

 

אז באילו נסיבות יש להגיש ערעור על תביעה לנכות שנדחתה לבית הדין לעבודה?

היות ובית הדין לעבודה מטפל אך ורק בעניינים משפטיים הנוגעים לתביעה, ללא סמכות לפסוק בסוגיות רפואיות – יש להגיש ערעור לשם רק כאשר ישנה מחלוקת משפטית או אי הסכמה בנוגע לתחולת החוקים והתקנות של הביטוח הלאומי על נשוא התביעה, אך לא לצורך דיון בהיבטים רפואיים הנוגעים לתביעה. אולם חשוב לדעת כי קיימת מגבלת זמן להגשת ערר לערכאה זו ויש לעשות זאת תוך 60 יום ממועד קבלת ההחלטה בוועדת הערר.

 

אילו דרכי התמודדות עם תביעה לנכות שנדחתה על ידי ועדה רפואית קיימות אם בית המשפט דוחה את הערעור?

אם בית המשפט דחה את הערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים, עדיין קיימת אפשרות לבקש רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים. זוהי דרך נוספת לבקש עיון מחודש בתיק ויכול לאפשר ביטול של ההחלטה הקודמת. עם זאת, גם בהגשת בקשת רשות לערער לבית הדין הארצי, קיים חלון זמן מוגבל שעומד על 30 יום בלבד.

פירוש הדבר הוא שתובע שהתעכב בהגשת הבקשה – ערעורו לא יתקבל ולכן דרך ההתמודדות היחידה שתהיה פתוחה בפניו, תהיה הגשת תביעת נכות חדשה למוסד לביטוח לאומי.

 

מתי כדאי יותר לפתוח בתביעה חדשה במקום להגיש ערעור לבית הדין לעבודה?

ישנם מקרים בהם מבוטחים חשים כי ועדת הערר של הביטוח הלאומי לא העריכה נכונה את מצבם הרפואי. במקרים אלו, הם עשויים לבחור לכלול אישורים רפואיים או תוצאות של בדיקות אחרונות שנערכו לאחר הדיון בערעור, במטרה להוכיח את הטעות לכאורה שנעשתה על ידי ועדת הערר.

אולם במצבים כאלה, לעתים קרובות זה נחשב למשתלם יותר להגיש תביעה חדשה במקום להגיש ערעור, שכן בית הדין שוקל בעיקר מסמכים שהופקו לפני המועד בו דנה ועדת הערר בעניין. לפיכך, כל מסמך שלא הומצא לפני אותו פרק זמן ספציפי, גם אם הוא מספק עדות למצב רפואי חמור יותר ממה שנקבע על ידי הוועדה הרפואית, אינו יכול לשמש עילה לערעור והוא לא יזכה להתייחסות בבית המשפט.

 

האם יש סיבות נוספות לשקול הגשת תביעה חדשה במקום ערעור לבית המשפט?

כאמור לעיל, מסגרת הזמן להגשת ערעור לבית המשפט מוגבלת, ומחייבת בדרך כלל הגשה תוך 60 יום מהחלטת ועדת הערר. בדומה לכך, קיימת מגבלה של 30 יום לבקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי. במילים אחרות, אם חל איחור או שהתובע לא הספיק להגיש את הערעור שלו בתוך התקופה הנקובה, הערעור לא יתקבל, מה שיחייב הגשת תביעה חדשה לביטוח הלאומי.

 

דרכי התמודדות עם תביעה לנכות שנדחתה על ידי ועדה רפואית – סיכום

במאמר זה ראינו כי ישנו מגוון דרכי התמודדות עם תביעה לנכות שנדחתה על ידי ועדה רפואית. אולם ללא קשר לדרך הפעולה שנבחרה, מומלץ מאוד לפנות לעורך דין המתמחה בערעור על החלטות שהתקבלו על ידי ועדות רפואיות של ביטוח לאומי, מיד לאחר קבלת ההחלטה.

בכך ניתן להימנע מהמצוקה הפוטנציאלית של הגשת ערעור מאוחר מדי או סיכון לעיכובים בהגשת תביעה חדשה, מה שעלול להאריך עוד יותר את תהליך קבלת הקצבאות. התייעצות עם עורך דין תסייע לכם להבין את האפשרויות העומדות בפניכם ולקבל החלטות מושכלות כיצד להמשיך בתביעתכם. לייעוץ אישי בנוגע ל דרכי התמודדות עם תביעה לנכות שנדחתה על ידי ועדה רפואית – פנו למשרדנו כעת: 077-804-4220.

דרכי התמודדות עם תביעה לנכות שנדחתה על ידי ועדה רפואית
דרכי התמודדות עם תביעה לנכות שנדחתה על ידי ועדה רפואית

היתרון העיקרי בהגשת ערעור לבית הדין לעבודה טמון בהיבט הכספי. אם הערר יתקבל ותבוטל החלטת ועדת הערר, תתאפשר החלת הזכאות לקצבה למפרע. המשמעות היא שהזכאות לקבלת תגמולי הנכות תחול עד למועד הגשת התביעה הראשונית למוסד לביטוח לאומי, ללא קשר למשך הזמן שחלף מאז. לעומת זאת, בתביעה חדשה, אין הוראה להחלה רטרואקטיבית של זכאות לקצבאות.

אם בית הדין לעבודה מאשר את הערר הוא משיב את התביעה לוועדת העררים של הביטוח הלאומי, ומנחה אותה לקיים דיון חוזר בה. במהלך דיון חוזר זה תבחן הוועדה הרפואית מחדש את דרגת הנכות למבוטח ואת היקף זכאותו לקצבת הנכות.

אם בית המשפט ידחה את הערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים, עדיין קיימת אפשרות לבקש רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה. זוהי דרך התמודדות נוספת עם דחיית תביעות נכות בוועד הרפואית שמאפשרת דיון מחודש בתיק ואפשרות להפיכת החלטת הוועדה המקורית.

כאשר הערעור מבוסס על טעות משפטית של הוועדה, עדיף להגיש ערעור לבית הדין לעבודה. אולם באם הערר נוגע להחלטות הרפואיות של הוועדה – רצוי להגיש תביעה מחודשת ובפרט כאשר קיים מידע רפואי עדכני לגבי מצב התובע, שלא נלקח בחשבון בדיון הוועדה בתביעה המקורית.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות קצבת נכות והכרה של 63%, ו-65% אי כושר
דוח ועדה הרפואית – נמצא זכאי לפיצויים עקב תקיפה
ערר לביטוח לאומי עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה בשמיעה מרעש בעבודה
אישור זכאות 28% נכות לתובע שנחבל ברחוב וסובל מכאבים
אישור זכאות ל100% נכות וקצבה עקב פגיעה מערכתית
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!