לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

הגשת תביעה לגמלת סיעוד

הגשת תביעה לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי בישראל היא תהליך שמתחיל בגיל הפרישה. שירות זה, בעל חשיבות מכרעת לרבים, כרוך בשורה של שלבים ודורש מסמכים שונים כדי לקבוע את הזכאות והצורך. התהליך, למרות שעלול להיות מרתיע, בנוי כך שמי שזקוקים לסיוע יקבלו את התמיכה והטיפול המתאימים. בואו להכיר את הנושא מקרוב

 

הגשת תביעה לגמלת סיעוד – איך מתחילים?

הליך התביעה לגמלת סיעוד מתחיל בגיל הפרישה. ניתן להתנהל באופן עצמאי מול המוסד לביטוח לאומי וניתן להיעזר בגורמים מקצועיים להגשת בקשת התביעה, למשל משרד עו"ד פייפר כהן.

 

תיעוד נדרש לצורך הגשת תביעה לגמלת סיעוד

יש צורך במספר מסמכי מפתח כדי להשלים את התביעה:

 1. תביעה לגמלת סיעוד: הטופס המרכזי לבקשת גמלת סיעוד, אותו כל תובע חייב למלא, לרבות כזה המתגורר בבתי אבות או מוסדות, בהם נדרשת ההנהלה למלא את סעיף 9 בטופס.
 2. מסמכים רפואיים: רשומות רפואיות עדכניות, כולל סיכומי היסטוריה רפואית, אבחנות, טיפולים וכל אשפוז אחרון, חיוניים.
 3. תעודות הכנסה: נדרשת הוכחת הכנסה של התובעים ובני זוגם, עם חריגות ספציפיות כגון קצבאות ביטוח לאומי ותעודות קצבה.
 4. ייפוי כוח: אם התביעה מוגשת על ידי אפוטרופוס ולא על ידי התובע, יש לצרף עותק של צו האפוטרופוס.
 5. תעודת עיוור: לתובעים עיוורים נדרש העתק של תעודת העיוור.

ניתן להגיש מסמכים אלו באופן מקוון דרך אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי, בדואר, בפקס או בהפקדה בתיבת השירות של הסניף הרלוונטי.

 

תמיכה וסיוע לצורך תביעה לגמלת סיעוד

המוסד לביטוח לאומי מציע סיוע הנגיש בטלפון או במייל באמצעות מרכז התמיכה שלו. תמיכה זו זמינה במספר שפות, מה שמבטיח נגישות לכל התושבים. המענה האנושי ניתן בשעות מסוימות, עם אפשרות להשאיר הודעה קולית לאחר שעות העבודה.

שירות חדשני המוצע על ידי המוסד לביטוח לאומי מאפשר לקשישים למלא את התביעה ולהגיש את כל המסמכים הדרושים בסיוע מתנדבי ייעוץ לאזרח ותיק. מתנדבים אלה מספקים סיוע רב ערך בטלפון, ועוזרים לקשישים לנווט בתוך נבכי המורכבות הבירוקרטית של תהליך הבקשה.

 

תנאי זכאות להגשת תביעה לגמלת סיעוד

הזכאות לגמלת סיעוד תלויה בחמישה תנאים מרכזיים:

 1. גיל ותושבות: על התובע להיות תושב ישראל ולהגיע לגיל פרישה.
 2. הכנסה: הכנסה של התובע, ואולי גם הכנסת בן/בת זוגו, מוערכת. לעניין זה נחשבת ההכנסה עבור שלושת החודשים שקדמו למועד התביעה.
 3. צורך בסיוע: על התובע להוכיח צורך משמעותי בסיוע בפעולות יומיומיות או בהשגחה עקב מצב רפואי או תפקודי.
 4. מגורים: הזכאות משתנה בהתאם למצב המגורים של התובע, בין אם בביתו, בדיור מוגן או בבית אבות.
 5. ללא כפילות הטבות: אסור שהתובע יקבל כל גמלת סיעוד אחרת מגוף ממשלתי.

 

אשפוז ומקרים מיוחדים של תביעה לגמלת סיעוד

ניתנות הפרשות מיוחדות לתובעים המאושפזים בבית חולים. מי שכבר מקבל גמלת סיעוד, יכול להמשיך לקבל אותה במהלך 30 הימים הראשונים לאשפוז. מי שאינו מקבל כיום קצבאות אך מאושפז או עתיד להתאשפז, יכול לפנות לקבלת קצבאות באופן מיידי בליווי סיכום ביניים מבית החולים.

 

החשיבות של תביעה לגמלת סיעוד

הגשת תביעה לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי בישראל היא תהליך מקיף שנועד להעריך ולספק את צרכיהם של גמלאים הזקוקים לסיוע. ההליך כרוך בהגשת בקשה מפורטת, מגובה בתיעוד רלוונטי, לבירור זכאות המבקשים לפי הקריטריונים שהוגדרו. עם זמינות הסיוע והליווי של המוסד לביטוח לאומי, התהליך נעשה נגיש וניתן יותר לאוכלוסיית הקשישים בישראל.

 

התהליך לאחר ההגשה של תביעה לגמלת סיעוד

לאחר הגשת התביעה, ובמידה ומתקיימים תנאי זכאות בסיסיים, שמאי סיעודי מטעם המוסד לביטוח לאומי בוחן את התביעה על סמך המסמכים הרפואיים שהועברו אליו. שמאי זה עשוי לפנות לתובע כדי לדון ברמת התפקוד שלו ויכול אף לבקר בביתו לצורך ביצוע הערכה מקיפה יותר. יצוין כאן ויפורט על כך בהמשך – לאנשים מעל גיל 90 יש אפשרות לעבור הערכה תפקודית על ידי מומחה גריאטרי במקום הערכה סיעודית רגילה.

 

חשיבות המבחן התפקודי לצורך הערכת תלות

כאמור, הערכת כושר התפקוד של התובע היא שלב מכריע בתהליך. להערכה זו תפקיד מרכזי בקביעת הזכאות לגמלת סיעוד וגובה הסיוע הנדרש. התהליך של בדיקת יכולת תפקודית ובדיקה חוזרת במקרה של מצב בריאותי מחמיר, בנויים בקפדנות כדי להבטיח הוגנות ודיוק.

 

תביעה לגמלת סיעוד עם מבחן ADL

מבחן היכולת התפקודית מהווה הערכה מקיפה ליכולתו של התובע לבצע פעולות יומיומיות ולנהל את הטיפול האישי באופן עצמאי.

בדיקה זו יכולה להתבצע במספר דרכים:

 1. בדיקת תפקוד על ידי מעריך מוסמך מביטוח לאומי: שיטה זו כוללת הערכה המבוססת על המסמכים הרפואיים והסיעודיים שסופקו על ידי התובע. הכרחי לכלול סיכום רפואי עדכני, סיכומי אשפוז, תוצאות אבחון, פרטי טיפול ומידע תרופתי. אם יש צורך בפרטים נוספים, המעריך עשוי ליצור קשר עם התובע או בן משפחה כדי לתאם קבלת מידע נוסף בטלפון או במהלך ביקור בית. עבור אלה המעדיפים שפה ספציפית, מין של המעריך, או שיש להם ירידה קוגניטיבית, יש לציין העדפות אלו בתביעה.
 2. בדיקת תפקוד על ידי רופא גריאטרי עבור אנשים מעל גיל 90: לתובעים מעל גיל 90 יש אפשרות לעבור הערכה על ידי מומחה גריאטרי. הערכה זו חייבת להיעשות במסגרת עבודתו של המומחה בבית חולים ציבורי או מרפאה, והרופא נדרש למלא טופס הערכה תפקודית לביטוח סוציאלי.

 

בדיקה חוזרת עקב החמרה במצב הבריאותי

במקרים בהם חלה התדרדרות במצב בריאותו של התובע מאז ההערכה האחרונה, או אם קצבת הסיעוד הייתה זמנית ומתקרבת לסיומה – ניתן לבקש בדיקה חוזרת. תהליך זה מבטיח שרמת הסיוע הניתן תמיד מותאמת לצרכים הנוכחיים של התובע. חשוב לציין שבבדיקה חוזרת רמת הזכאות עשויה להישאר זהה או לעלות, אך היא לא תרד.

 

הגשת בקשה לבחינה חוזרת

בקשה זו ניתנת להגשה מקוונת או ידנית ועליה לכלול את כל המסמכים הרפואיים המעידים על התדרדרות במצב הבריאותי. למקבלי זכאות זמניים ניתנת הודעה לפני תום תקופת הזכאות, וביכולתם להגיש בקשה לבדיקה חוזרת במידה ואין שיפור במצב התפקודי שלהם.

 

סל השירותים בסיעוד

מקבל קצבת סיעוד יכול לבחור לקבל שילוב של קצבת כספים ושירותי סיעוד. גמישות זו מאפשרת תוכנית טיפול אישית בהתאמה מירבית לצרכיו של הפרט. השירותים ניתנים על ידי חברות סיעוד ובמקרים מסוימים ניתן להעסיק בן משפחה באמצעות חברות אלו לטיפול בקשישים. במצבים חריגים בהם טיפול אישי בבית אינו בר ביצוע, ניתן להגיש בקשה לקצבה מלאה במזומן.

 

שאלות ותשובות

אילו סוגי תמיכה מעניק המוסד לביטוח לאומי?

קצבאות כספיות, סיעוד ביתי, ציוד רפואי וסיוע נוסף לישראלים הזקוקים לסיוע בפעילות היומיומית עקב מוגבלות או גיל.

 

מה דרוש להגשת תביעה לגמלת סיעוד למוסד לביטוח הלאומי?

טפסים המפרטים פרטים אישיים/פיננסיים, רישומים רפואיים המאשרים צרכי נכות/טיפול, אישורי הכנסה, ייפוי כוח אם רלוונטי ואישור עיוור אם רלוונטי. ניתן להגיש מסמכים באופן מקוון, באופן אישי או בדואר.

 

כיצד מעריך המוסד לביטוח לאומי תביעות וזכאות לסיעוד?

המוסד לביטוח לאומי מעריך קריטריונים לזכאות הקשורים לגיל, סטטוס תושבות, הכנסה, רמת הסיוע הדרושה, סוג מגורים ובלעדיות אחרת בהטבות.

 

אילו אפשרויות קיימות למאושפזים לקבלת סיוע בתביעה לגמלת סיעוד?

עובדים סוציאליים בבתי חולים מסייעים למאושפזים לפנות באופן מיידי לקבלת גמלת סיעוד באמצעות הגשת בקשה וצירוף סיכומים רפואיים.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה ברגל במהלך עבודה
ערר מול ביטוח לאומי שאושר עבור זכאות לאובדן כושר עבודה
אישור זכאות לקצבת נכות שנתית של 75,000 ש"ח
אישור זכאות ל75% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
אישור זכאות 28% נכות לתובע שנחבל ברחוב וסובל מכאבים
אישור זכאות ל74% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!