לוגו משרד עו"ד פייפר כהן
לייעוץ עם עו"ד:

ערעור גמלת סיעוד בוועדת ערר של המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מאפשר למבוטחים להגיש ערעור על החלטות שקשורות לתחום הסיעוד, לרבות עמידה בתנאי הזכאות, האפשרות להמיר חלק משירותי הסיעוד לכסף וכן הלאה. במאמר הבא נסביר מה תפקיד הוועדה, איך היא בנויה ומתי כדאי לפנות אליה. בנוסף, נביא טיפים להתנהלות נכונה מול ועדת ערר והביטוח הלאומי

 

מהי ועדת ערר בביטוח לאומי?

המוסד לביטוח לאומי ממלא תפקיד מהותי במתן גמלת סיעוד לאזרחיו, במיוחד לאלה הזקוקים לטיפול ממושך. הבנת מסגרת ההטבות הללו, לרבות הליך הערעור למי שאינם שבעי רצון מהחלטות המוסד לביטוח לאומי, היא חיונית עבור המוטבים.

 

תנאי זכאות לגמלת סיעוד

הזכאות לגמלת סיעוד במסגרת הביטוח הלאומי תלויה בעמידה במספר קריטריונים מרכזיים:

 1. גיל ותושבות המועמד: על המועמדים להיות תושבי ישראל וכאלה שהגיעו לגיל פרישה. ההגדרה של תושבות כוללת גורמים כמו מיקום המגורים העיקרי, משפחה, תעסוקה ועיסוקים חינוכיים.
 2. 2. הכנסה: הקצבה הינה תלוית הכנסה בהתחשב בהכנסת המבקשים ובני/בנות זוגם בשלושת החודשים שקדמו לתביעה לגמלה. שיקולים מיוחדים נעשים במקרה של זוגות בהם שני בני הזוג זקוקים לסיעוד.
 3. צורך בסיוע: הזכאות מותנית גם בצורך של המועמד בסיוע ניכר בפעילות היומיומית או בהשגחה צמודה עקב מצבים רפואיים.
 4. סוג המגורים: סוג המגורים, בין אם זה בית אישי, דיור מוגן או בית אבות, משפיע על הזכאות, כאשר כללים ספציפיים חלים על כל קטגוריה.
 5. בלעדיות ההטבה: מועמדים מנועים מלקבל קצבאות ממשלתיות מסוימות אחרות אם הם רוצים לזכות בגמלת הסיעוד.

 

הגשת תביעה לגמלת סיעוד

 1. הכנה: איסוף כל המסמכים הדרושים, לרבות תיעוד רפואי ואישורי הכנסה.
 2. הגשה: ניתן להגיש תביעות סיעוד באופן מקוון, ידני או באמצעות שירותי דואר ופקס.
 3. סיוע: מתנדבי ייעוץ לאזרח ותיק ומרכזי תמיכה מציעים סיוע במספר שפות להגשת התביעה.

 

בדיקת היכולת לתפקד ובדיקה חוזרת

המוסד לביטוח לאומי מעריך את רמת התפקוד של המועמד באמצעות מבחן ADL. הערכה זו חיונית בקביעת מידת הטיפול הנדרש. במקרים של התדרדרות בריאותית, ניתן לבקש בדיקה חוזרת כדי להעריך מחדש את רמת הטיפול הדרושה.

 

רמות הקצבה ואפשרויות הבחירה

גמלת הסיעוד מדורגת על פני רמות שונות, כל אחת תואמת את מידת הטיפול הנדרש. למוטבים יש אפשרויות  להחליט כיצד ברצונם לקבל את הקצבאות הללו – או כשירותים ישירים או כקצבה במזומן.

 

סל השירותים בסיעוד

המוטבים מקבלים סל שירותים, המותאם לצרכי הטיפול הספציפיים שלהם. זה יכול לכלול סיוע בטיפול אישי, ציוד רפואי ושירותים נחוצים אחרים.

 

אפשרות לקבל קצבה במזומן

בנסיבות מסוימות, המוטבים יכולים לבחור לקבל את הקצבה שלהם במזומן. אפשרות זו מציעה גמישות באופן שבו הם מנהלים ומנצלים את משאבי הטיפול שלהם.

 

ערעור על ההחלטה

אם אדם חולק על קביעת רמת הזכאות שלו או אם תביעתו לקצבת סיעוד נדחית, יש לו אפשרות לערער. ניתן להפנות את הערעור לוועדה מייעצת או לבית הדין לעבודה. חשוב לציין כי כתוצאה מהערעור רמת הזכאות יכולה לעלות או להישאר ללא שינוי, אך היא לא תפחת.

 

הגשת ערעור בנושא סיעוד

במסגרת גמלת סיעוד הניתנת על ידי המוסד לביטוח לאומי בישראל, זכותם של זכאים לערער על החלטות הנוגעות לרמת זכאותם או על דחייה על הסף של תביעותיהם לגמלת סיעוד. הבנת תהליך הערעור חיונית למי שמבקש לערער על החלטות הביטוח הלאומי.

 

ועדת הערר של המוסד לביטוח לאומי

לזכאים שאינם מסכימים עם ההחלטות שהתקבלו לגבי גמלת הסיעוד שלהם, למוסד לביטוח לאומי יש ועדת ערר. ועדה זו אחראית לדיון ולשיפוט בסכסוכים הקשורים לגמלת סיעוד.

 1. עילות לערעור: ערעורים יכולים להתבסס על עילות שונות, לרבות חילוקי דעות בנוגע לזכאות, גובה ההטבה המוענקת או סוג השירותים שהוקצו.
 2. הגשת ערעור: התהליך כולל הגשת ערעור מפורט, תוך פירוט הסיבות לאי הסכמה להחלטה הראשונית.
 3. בדיקת הוועדה: ועדת הערר בוחנת את התיק, תוך התחשבות בכל המסמכים שהוגשו, בהערכה הראשונית ובעילות הערעור.
 4. החלטה: לאחר הבדיקה, הוועדה מקבלת החלטה שיכולה לקיים, לשנות או לבטל את ההחלטה הראשונית שקיבלה המוסד לביטוח לאומי.
 5. פנייה נוספת: אם המערער לא מרוצה מהחלטת הוועדה, ייתכן שתתקיים פנייה משפטית נוספת, כגון פנייה לבית הדין האזורי לעבודה.

 

הוועדה המייעצת במקרה של ערעורים

 1. הרכב: הוועדה המייעצת מורכבת מרופא ואחות שאינם עובדי ביטוח לאומי. זה מבטיח סקירה בלתי משוחדת של המקרה.
 2. הגשת ערר: את הערר יש להגיש לוועדה המייעצת בסניף בו טופלה התביעה לראשונה. יש לעשות זאת תוך 60 יום מיום קבלת ההודעה על ההחלטה. בערעור יש לציין בבירור את נימוקי הערעור ולציין האם המערער מעוניין להיות נוכח (או שיהיה נוכח נציג) במהלך הדיון, או שהוא מעדיף שהדיון יתנהל על סמך המסמכים בלבד.
 3. מיקומי הוועדה: מיקום הוועדה המייעצת נקבע בהתאם למקום מגוריו של המערער, כאשר סניפים ספציפיים מטפלים בפניות מאזורים שונים.

 

ערעור לבית הדין לעבודה – מאפיינים ומשמעות

 1. הגשת ערעור: במידה והמערער בחר לערער באמצעות בית הדין לעבודה, הוא יוכל לבקש סיוע משפטי חינם מלשכות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים. אפשרות זו מספקת דרך שיפוטית פורמלית יותר לערער על ההחלטה.
 2. לוח זמנים לערעור: את הערעור לבית הדין האזורי לעבודה יש להגיש תוך 12 חודשים ממועד מתן החלטת הביטוח הלאומי. עם זאת, עבור ערעורים הקשורים למזונות, טווח הזמן מתקצר ל-6 חודשים.
 3. בתי הדין האזוריים לעבודה: ניתן להגיש ערעורים לבתי הדין האזוריים הממוקמים בירושלים, תל אביב, חיפה, נוף הגליל ובאר שבע. מרכז המידע של בתי המשפט מספק הדרכה נוספת ופרטי התקשרות.
 4. הגשה עצמאית: מי שמגיש ערעור באופן עצמאי יכול להגיש את מסמכיו בכל בית משפט בישראל, שיועבר לאחר מכן לערכאה המתאימה בעלת הסמכות לדון בתביעה.

 

בית הדין הארצי לעבודה ותפקידו בערעור

במידה והחלטת בית הדין האזורי לא תהיה מניחה את הדעת, עומדת למערער זכות ערעור נוספת בפני בית הדין הארצי לעבודה בירושלים. בית משפט זה מייצג את דרג הערעור הגבוה ביותר בענייני עבודה, לרבות מחלוקות על גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי.

 

שאלות ותשובות

 

מהן האפשרויות העיקריות לקבלת גמלת סיעוד בישראל?

המוטבים יכולים לקבל חבילות מותאמות של שירותי טיפול ישיר בבית, ציוד רפואי ותמיכות אחרות. ישנה גם אפשרות לקחת את כל ההטבות או חלקן כקצבאות במזומן במקום.

 

כיצד נקבע התפקוד?

הערכות תפקודיות מעריכות את היכולת לבצע באופן עצמאי פעילויות יומיומיות. בהתבסס על כך, מקצים רמות הטבות מדורגות עם חבילות טיפול מתאימות כדי להתאים לצרכים הספציפיים.

 

איזה מנוס קיים אם מישהו חולק על החלטת גמלת הסיעוד שלו?

במוסד לביטוח לאומי פועלת ועדת ערר הפוסקת במחלוקות על זכאות, רמות קצבאות, סוגי שירות וכדומה. ערעורים מפורטים יעברו ביקורת של ועדות, שיכולות לאשר, לשנות או לבטל קביעות מקוריות.

 

אם אינך מרוצה מהחלטת ועדת ערר, אילו אפשרויות נוספות לתיקון קיימות?

אם המערערים יישארו לא מרוצים לאחר החלטת ועדת הערר, יתכן ותהיה פנייה משפטית נוספת, כגון הגשת תיק לעיון בבית הדין האזורי לעבודה בתור מנגנון נוסף לטיפול בתלונות.

Picture of עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין. החל משנת 2000 עסק בענייני ביטוח שונים כגון: חבויות, פנסיה, חיים ורכוש, סוכן ביטוח מורשה משנת 2003. לאורך השנים צבר עו”ד פייפר בקיאות רבה ומומחיות עמוקה בהיבטים החוקיים והמשפטיים של סוגיות רפואיות. הודות לידע זה ולחשיבה יצירתית ופורצת דרך בפרשנות לחוק, מצליח עו”ד פייפר פעם אחר פעם לשכנע את בתי המשפט בצדקותו, וליצור תקדימים משפטיים שמשנים בקביעות את פני עולם הביטוח.

עו"ד פייפר כהן בפייסבוק | עו"ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

הצלחות המשרד

אישור זכאות של 19% נכות עקב פגיעה ברגל במהלך עבודה
אישור זכאות 28% נכות לתובע שנחבל ברחוב וסובל מכאבים
אישור זכאות ל75% נכות, 65% אי כושר וקצבה קבועה
ערר עבור תובע לקבלת קצבת נכות עקב מצב בריאותי
אישור זכאות ל57% נכות, 65% אי כושר וקצבה לשנה
אישור זכאות עבור קצבת נכות עקב תאונה בדרך לעבודה
צרו איתנו קשר בדרך שהכי נוחה לכם

051-519-3904

הסדנה 6, כפר סבא

השאירו לנו הודעה

מן העיתונות

תביעה חריגה ביחידת העילית בצה"ל: "מפקדת ב־8200 התעללה וגרמה לי לנכות נפשית"

כלכליסט | 22/10/17

התלוננו על הטרדה מינית והורחקו | המהדורה המרכזית בחדשות 12

N12 | 14/12/17

עורך דין לתביעות סיעוד - המדריך לכל מה שצריך לדעת בנושא

גלובס | 31/05/2020
לוגו 13 רשת

פרקליטים עד הבית: עונה 2 פרק 34
| חדשות 13 רשת

חדשות 13 | 31/1/2018

זקוקים לייעוץ? זמינים עבורכם גם בוואטסאפ!